Uzman erbaşlıktan memurluğa geçenler yıpranma payları için emekli ikramiyesi alabilirler mi?

Uzman erbaşlar ayrıldıklarına bir tazminat almaktadır. Ayrılan uzman erbaşlar memurluğa atandıklarında, uzman erbaş olarak çalıştıkları fiili hizmet sürelerine emekli ikramiyesi alamazlar ancak bunlar yıpranma payı süreleri için emekli ikramiyesi alabilirler.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Mart 2020 14:04, Son Güncelleme : 19 Mart 2020 12:54
Uzman erbaşlıktan memurluğa geçenler yıpranma payları için emekli ikramiyesi alabilirler mi?

SORU: Ben 3269 sayılı kanun çerçevesinde TSK da Kasım 1994 tarihinden Kasım 2007 tarihine kadar 13 yıl Uzman Erbaş olarak görev yaptım. Kasım 2007 tarihinde kendi isteğimle istifa ettim ve tazminatımı alarak ayrıldım. Nisan 2008 tarihinde Açıktan atama ile Memurluğa geçiş yaptım. 23 Ağustos 2020 tarihinde emekliliğe hak kazanıyorum. Uzman erbaş olarak çalıştığım yıllar karşılığında 3 yıl 4 ay FHZ uygulandı.Benim sorum şu. Emekli olduğumda TSK dan tazminat alarak ayrıldığım 13 yıllık süre emekli olduğumda hesaba katılır mı? Ayrıca 3 yıl 4 aylık fhz zammı emekli ikramiyeme yıl olarak fayda sağlar mı. kısacası 23 Ağustosta emekli olursam emekli sandığından kaç yıllık ikramiye alaçağım. teşekkür ederim

CEVAP: Uzman erbaşlar 3269 sayılı Kanuna tabi olurlar. Uzman Erbaş Kanunu Madde 16 hükmünde;

-Kendi kusurları olmaksızın hizmet sürelerinin uzatılmaması sebebiyle veya sözleşme süresini bitirip ayrılanlardan; hizmet süresi beş yılı geçmeyenlere, ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 14.7.1964 tarihli ve 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve lojman tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) iki katının toplam hizmet yılı ile çarpımından bulunacak miktarda ikramiye verilmektedir.

-Hizmet süresi beş yılı geçenlere ise beş yıllık hizmetleri için yukarıdaki esasa göre hesaplanacak tutara; ayrıldıkları tarihte almakta oldukları net maaşları tutarının (375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen ek tazminatlar ile 500 sayılı Kanuna göre ödenen tazminat ve lojman tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç), beş yıldan fazla olan hizmet yılı toplamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın ayrıca ilave edilmesi suretiyle tespit edilecek miktarda ikramiye verilmektedir.

-Uzman erbaşlara ödenecek ikramiye, hiçbir suretle ayrıldıkları tarihte almakta oldukları ikramiye ödenmesine esas net maaşlarının yirmi katını geçmemektedir.

-Bir tam yıldan eksik kalan hizmet sürelerinin ikramiyeleri kıst olarak ödenmektedir.

-Ancak, emeklilik hakkı kazanan uzman erbaşlara bu ikramiye ödenmemekte ve haklarında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.

-Uzman erbaşlıktan ayrılanlardan kamu kurum ve kuruluşlarına memur veya sözleşmeli personel olarak atananlar ile iş kanunlarına tabi olarak çalışanların emekli olmaları durumunda; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 20 nci maddesi uyarınca (bugün için 89 uncu maddesi) ödenecek emekli ikramiyesi veya iş kanunlarına göre ödenecek kıdem tazminatının hesabında, bu maddeye göre ödenen ikramiyede esas alınan hizmet süreleri dikkate alınmamaktadır.

3269 Madde 17 hükmüne göre de uzman erbaşlar fiili hizmet süresi zammından yararlanmaktadırlar.

Hükümlerin yorumu;

Uzman erbaşlıktan ayrılanlara görev yaptığı kurum tarafından belirli miktarda ikramiye, bir anlamda tazminat ödemesi yapılmaktadır. Bu ödemelerde uzman erbaşların sadece hizmet sürelerinin/sözleşme sürelerinin esas alındığı görülmekte, yıpranma paylarının bu sürelere ilave edilmediği anlaşılmaktadır.

Bu değerlendirmemiz dikkate alındığında; uzman erbaşlıktan ayrılırken sadece fiili hizmet süreleri esas alınarak ödeme yapıldığını anlamaktayız.

Ödeme yapılan fiili hizmet süreleri haricinde, hem memurluk hizmet sürelerine hem de uzman erbaşlıktan kazandıkları yıpranma payı sürelerine (yıpranma payı süresi ve memurluk hizmet süresi toplamının her tam yıllarına karşılık) emekli ikramiyesi ödenebileceğini değerlendirmekteyiz.

Bu durum için yine de Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat yapılmasında da fayda gördüğümüzü belirtmek isteriz.

Bu Habere Tepkiniz