Özel Üniversitelerde geçen süre makam tazminatı süresinden sayılır mı?

Makam tazminatının emekli maaşında dikkate alınması 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar için söz konusudur. Makam tazminatını hak edebilmek için makam tazminatı ödenmesi öngörülen görevlerde en az 2 yıl çalışmış olmak gerekmektedir. 2 yıllık süreye özeldeki çalışmalar dahil edilmemektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 25 Mart 2020 00:05, Son Güncelleme : 18 Mart 2020 02:13
Özel Üniversitelerde geçen süre makam tazminatı süresinden sayılır mı?

SORU: Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak şartı Makam Tazminatı alabilmek için Emekliliğe Yönelik olarak sadece devlet üniversitelerinde mi geçerlidir? Örneklendirsek, bir doçent 5 yıl özel bir üniversitede çalıştıktan sonra kamudaki bir üniversitede profesörlük kadrosuna atanıp 1 yıl profesör olarak çalışırsa bu unvan ve makam tazminatı alarak emekli olabilir mi?

CEVAP: Emeklilikte makam tazminatı ödemesi sadece 5434 e tabi memurlarda olduğu için konuyu 5434 kapsamında değerlendirmekteyiz.

5510 a tabi memurların makam tazminatları prime esas kazançlar içerisinde olduğundan 5510 a tabi memurlar için geçerli olmadığını belirtmekteyiz.

Emekli olanların makam tazminatlarını belirleyen hüküm 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 68 hükmünde bulunur. Bu hüküm gereği;

- Makam tazminatı ile yüksek hakimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde toplam 2 yıl bulunduktan sonra emekliye ayrılanlara makam veya yüksek hakimlik ve temsil veya görev tazminatları bulundukları en üst görevleri esas alınarak ödenmektedir.

2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununda da makam tazminatı gösterge rakamları belirlenmiştir. Bu belirlemeye göre de;
- Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış olanlara 6000,
- Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamamış olanlara 4500,
- Kazanılmış hak aylıkları birinci derecede olan Doçentlere de 2000 gösterge,
üzerinden makam tazminatı verilmektedir.

Bu husus tamamıyla emekliliklerinde memur statüsünden yani 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle aylık bağlama sistemine dahil olanlar için geçerli olmaktadır.

Özel üniversitelerde görev yapanlar ise hizmet akdine tabi olarak görev yapmaktadırlar ve memur statüsünde 5434 e tabi olmamaktadırlar.

Dolayısıyla makam tazminatı gösterge rakamlarının belirlenmesi tamamen memur statüsünde görev yapanlara yönelik olarak yapılmış olması nedeniyle, özel üniversitede geçen süreler emeklilikte makam tazminatı ödenmesi için bakılan 2 YILLIK süreye dahil edilemeyeceğini, Ancak, kamu üniversitelerinde makam tazminatına hak kazanılan görevinizde en az 2 YIL görev yapmanızın gerektiğini, değerlendirmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz