Hastalık izinleri emeklilik yönünden fiili hizmetten sayılır mı?

657 sayılı Kanun kapsamında görev yapan sağlık personelinin aldığı hastalık izinleri, emeklilik yönünden fiili hizmetten sayılmaktadır. Ancak bunun bazı şartları bulunmaktadır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Mart 2020 10:05, Son Güncelleme : 02 Mart 2020 09:44
Hastalık izinleri emeklilik yönünden fiili hizmetten sayılır mı?

SORU: 657'ye tabi kamu personelinin sağlık sebebiyle geçirmiş olduğu ameliyattan sonra verilen iş göremezlik raporu tayin sürecinde hesaplanan fiili hizmet süresinden sayılır mi?

CEVAP: Durumunuzu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu genelinde değerlendirmemiz:

5434 e ve 5510 a tabi olan memurların çalıştıkları süreler hizmet olarak kabul edilir. Raporlu oldukları süreler de yine hizmet olarak kabul edilir. Yani bu sürelerde (sıhhi izin süresinin dolumundan sonra geçen süreler hariç) memurun pasif duruma düşürülmesi ve görev aylıklarından bir kesinti yapılması söz konusu olmaz.

Ayrıca, yine Devlet memurlarıyla ilgili olan "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik" te Bölge Hizmetinden Sayılacak Süreler 22 nci maddesinde belirtilmiştir.

Bu maddede yer alan belirlemeye göre bölge hizmetinden sayılacak süreler;

- 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı. 105. maddede sağlık durumuna binaen verilen hastalık raporları yer almaktadır.

- Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı.

- Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri.

- Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.

- Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri,

- Aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler,

- Başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca memura vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı , geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılmaktadır.

Bölge Hizmetinden Sayılmayacak Süreler de 23 üncü maddesinde belirlenmiştir. Bu belirlemeye göre de bölge hizmetinden sayılmayacak süreler;

- 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler,

- Yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilen memurların yurtdışında geçirdiği süreler,

- 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin altı ayı aşan kısmı.

Olmaktadır.

Sonuç değerlendirmemiz olarak;

657 sayılı Kanun Madde 105 hükmü kapsamında alınan raporların 6 aya kadar olan süresi bölge hizmetinden sayılır.

Dolayısıyla, memurların kısa süreli aldıkları raporlarda emeklilik açısından bir hizmet eksilmesi söz konusu olmaz, dolayısıyla alınan bu kısa süreli raporların memurların tayin hizmet sürelerinde dikkate alınması gerektiğini, ancak 657 sayılı Kanun Madde 105 kapsamında bir rapor alınması söz konusu olduğunda da bu raporların azami 6 aya kadar olan süresinin tayin hizmet süresinde dikkate alındığının bilinmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber