Emekli memur, tekrardan memurluğa başlarsa ayrı ayrı iki aylık alabilir mi?

Memur emeklisi, tekrardan memur olursa birinci ve ikinci hizmet süreleri ayrı ayrı değerlenmez, 2 aylık birden alamaz. Emekli olduğundaki hizmet süresine, tekrardan memurlukta geçen süreleri eklenir ve eklenmiş haliyle tüm hizmet süreleri esas alınarak tek aylık ödenir ve aylık oranı artmış olur.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Nisan 2020 00:01, Son Güncelleme : 08 Nisan 2020 16:36
Emekli memur, tekrardan memurluğa başlarsa ayrı ayrı iki aylık alabilir mi?

Emekli memurların, 657 sayılı Kanun madde 92 ve 93 hükümlerinde belirtildiği üzere tekrardan memurluğa atanmaları mümkün olabilmektedir. Bu işlem genelde kurumların ihtiyaç duyması, boş kadro olması, iznin olması halinde mümkün olabilecek bir konudur.

Her emekli memur isterse tekrar memurluğa başlayabilir mi?

Her emekli memur tekrar memurluğa başlayamaz. Bunun için bazı kurallar bulunmaktadır.

5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü bu duruma engel teşkil etmektedir. 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmüne göre, yalnızca, Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler, yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine ve Sağlık Bakanlığının tabip ve uzman tabip kadrolarına atananlar, emekli olmalarına rağmen yeniden memur statüsünü kazanabilmektedirler.

Bu belirtilenlerin dışında kalanlar, yani herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamıyorlar.

Kadroya atanma şekli, genelde o kurumun kadrosunun doldurulması ve Devlet memuru statüsünün tekrar kazanılması şeklinde olabilmektedir. 5434 sayılı Kanun Madde 98 hükmünde, emekli statüdekilerin yeniden emeklilik hakkı tanınan görevlere atanabilmeleri için memurların görev yapabilecekleri azami yaş hadlerini doldurmamış olmaları gerektiği, Madde 100 hükmünde de, emekli aylığı almakta iken yine emeklilik hakkı tanınan görevlere tayin edilenlerin tekrar emekliye ayrılmalarını istemeleri veya emekliye sevk edilmeleri halinde eski ve yeni hizmetlerin toplamı üzerinden aylığı bağlanacağı, belirlenmiştir.

Bu hükümler uyarınca; emekli memur yeniden memur kadrosuna atandığında emekli aylıkları kesilir, tekrardan yeni görevinden ayrılması durumunda yeni geçen memurluk hizmet süreleri eski hizmet süreleriyle birleştirilir ve yeni hesaplama sonucunda aylıkları yükseltilerek tek bir aylık şeklinde ödenir. Yeni geçen hizmet sürelerine emekli ikramiyesi de her tam hizmet yılları esas alınarak ödenir.

Sonuç bağlamında:

Memur emeklisi, tekrardan memur olursa birinci ve ikinci hizmet süreleri ayrı ayrı değerlenmez, 2 aylık birden alamaz. Emekli olduğundaki hizmet süresine, tekrardan memurlukta geçen süreleri eklenir ve eklenmiş haliyle tüm hizmet süreleri esas alınarak tek aylık ödenir ve aylık oranı artmış olur.

Örnek: 28 yıl 7 aylık hizmeti üzerinden emekli olan kişi, yeniden memurluğa başlamış ve 7 yıl 7 ay daha çalışmış olsun, bu kişi tekrar emekli olduğunda emekli aylığı 35 yıl 2 ay üzerinden hesaplanır ve tek bir aylık ödenir, önceden kalan 7 ay küsuratlı hizmeti ve sonra geçen 7 yıl 7 ay hizmetinin toplamı olan 8 yıl 2 ay hizmetinin de 8 tam yılına ayrıca emekli ikramiyesi alır.

Bu kural, ilk kez 2008 yılı Ekim ayı başından sonra memur olup da ileriki yıllarda emekli olup, tekrardan memur olanlar açısından da aynı olmaktadır. 5510 sayılı Kanun Madde 30 hükmü uygulanır.

Bu Habere Tepkiniz