Göreve girdikten sonra rahatsızlığı ortaya çıkan memur nasıl emekli olabilir?

Memurluğa başlamadan önce malul sayılmayı gerektirir rahatsızlığı olanlar malullük nedeniyle emekli olamazlar. Bu durum hem 5434 e hem de 5510 a tabi memurlar için geçerlidir. Malulen emekli olabilmek için, rahatsızlığın memurluğa başladıktan sonra ortaya çıkması gerekmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 21 Şubat 2020 11:30, Son Güncelleme : 21 Şubat 2020 11:56
Göreve girdikten sonra rahatsızlığı ortaya çıkan memur nasıl emekli olabilir?

SORU: Merhaba, sonradan engelli 4C'li memur için ENGELLİ ERKEN EMEKLİLİK hakkında danışmak istiyorum. İlk kez 28 Şubat 2000'de SSK sigorta başlangıcım var, 4A kapsamında 2000-2004 arasında, kesintili olarak toplamda 702 prim ödeme günüm var. 21.09.2005'te 4C kapsamında Emekli Sandığı mensubu olarak, veteriner hekim memur olarak göreve başladım, hizmetim bu vakte kadar kesintisiz olarak devam etmiş olup halihazırda 4Cden 5160 prim ödeme günüm var. Memuriyete başladıktan sonra başlayan birtakım sağlık sorunlarım sebebiyle, SAĞLIK KURULU RAPORU alarak erken emekli olabilmem için:

1) Hizmet yılım ve prim ödeme gün sayım şu an itibariyle ne kadar olmuş oluyor?

2) Ne zaman emekli olabilirim?

3) Erken emeklilik için VERGİ İNDİRİMİ almam ve gerekli işlemleri yapmam şart mıdır? Vergi indirimi olmaksızın erken emekli olabilir miyim?

4) Vergi indirimi alıp almamak hangisi daha avantajlı?

5) Sağlık Kurulu Raporu almak için nasıl bir yol izlemeliyim? Nereye başvurmalıyım?

6) 3600 ek göstergeye ulaşmam için 2 yıla daha ihtiyacım var, hemen emeklilik talebinde bulunmadan SAĞLIK KURULU RAPORU alarak SGK'dan erken emeklilik için rapordaki engel oranınının uygunluğu ve ne kadar hizmet yılı ve prim ödeme günüm kaldığını öğrenmem mümkün müdür, nasıl bir yol izlemeliyim bunlar için?

Sorularımı yanıtlamanız bana çok yardımcı olacaktır, cevaplarınız için teşekkür ederim, iyi çalışmalar dilerim.

CEVAP: Göreve girdikten sonra rahatsızlığı ortaya çıkan memur nasıl emekli olabilir?

Kısa bilgiler olarak;

Memurluğa başlamadan önce malul sayılmayı gerektirir rahatsızlığı olanlar malullük nedeniyle emekli olamazlar. Bu durum hem 5434 e hem de 5510 a tabi memurlar için geçerlidir.

Memurluğa başladıktan sonra ortaya çıkan rahatsızlıklarına istinaden 2 şekilde emeklilik olma durumları bulunur.

Birincisi malullük nedeniyle emeklilik, ikincisi de engellilik nedeniyle emekliliktir.

Malullük nedeniyle emeklilik (2005 yılında memur olmanız nedeniyle 5434 hükümleri uygulanır.)

Memurların sağlık kurulu raporu almaları için ister kendileri ister Kurumları tarafından yönlendirilmek suretiyle tam teşekküllü Devlet hastanelerinden sağlık kurulu raporu alabilirler. Bu sağlık kurulu raporlarının Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi neticesinde şayet MALUL OLDUĞUNA şeklinde bir karar verildiğinde memur malul sayılır.

Malul sayılan memuru Kurumu malulen emekliye sevk işlemini yapar ve emeklilik belgelerini Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderir. Memurun da en az 10 hizmet yılı varsa (sigortalı süreler, memurluk süreleri, esnaflık süreleri, borçlanılan süreler vb. dahil) Sosyal Güvenlik Kurumu bu memura malullük aylığını bağlar.

Ancak, bu rahatsızlığın kesinlikle göreve girmeden önce olmaması gerekir, var ise malullük aylığı bağlanması işlemi yapılmaz.

Engellilik nedeniyle emeklilik (5510 sayılı Kanunla getirilmiş olan yeni düzenleme çerçevesinde değerlendirmekteyiz)

5434 sayılı Kanunda bulunmayan ve ilk defa 5510 sayılı Kanunla getirilmiş olan bir uygulamada, göreve başladıktan sonra çalışma gücü kaybı ortaya çıkan memurlara yönelik olmaktadır. Bu durum malullük nedeniyle emeklilik değildir.

5434 e tabi memurlardan göreve başladıktan sonra haklarında düzenlenen sağlık kurulu raporlarının Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunca incelenmesi neticesinde memurun çalışma gücü kayıp oranının;

- % 50 ila % 59 arasında olduğu kararı verildiğinde memurun en az 5760 gün (16 yıl)

- % 40 ila % 49 arasında olduğu kararı verildiğinde de memurun en az 6480 gün (18 yıl)

Sosyal Güvenlik Kurumu kesintileri bulunan çalışmalarının olması halinde bu memura yaşlılık aylığı bağlanmaktadır. Yani malullük aylığı olmayıp, engelliliklerinden dolayı yaşlılık aylığı bağlanmaktadır.

Her iki durumda da sigortalılık süresinin başlangıcına bakılmaz, yaş koşulu aranmaz, çalışılmış olan hizmet sürelerine bakılır.

Memurlarda vergi indirimine bağlı olarak aylık bağlama işlemi yapılmaz. Vergi indirimi raporları sadece memurun görevde iken vergi muafiyetlerini sağlar.

Açıklamalarımız bağlamında sorularınızın cevaplarını değerlendirmemiz:

Soru 1-6) Hizmet yılım ve prim ödeme gün sayım şu an itibariyle ne kadar olmuş oluyor? 3600 ek göstergeye ulaşmam için 2 yıla daha ihtiyacım var, hemen emeklilik talebinde bulunmadan SAĞLIK KURULU RAPORU alarak SGK'dan erken emeklilik için rapordaki engel oranının uygunluğu ve ne kadar hizmet yılı ve prim ödeme günüm kaldığını öğrenmem mümkün müdür, nasıl bir yol izlemeliyim bunlar için?

Cevap 1-6) Belirttiğiniz çalışmalarınıza göre Mart 2020 tarihine kadar olan hizmetleriniz sigorta ve memurluk dahil olmak üzere 15 yıl 4 ay 12 gün olarak hesaplamaktayız. Hizmet sürelerinizin ne kadar olduğunun Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaatla veya görev yaptığınız Kurumdan her daim öğrenmenizin mümkün olabileceğini değerlendirmekteyiz.

Engel oranının uygunluğu konusu Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulunun yetkisinde olduğunu belirtebiliriz.

Soru 2) Ne zaman emekli olabilirim?

Cevap 2) Engellilik ve malullük nedenleri dışında normal çalışma süreleriniz üzerinden emeklilik şartlarınız kadın memurlar için aranılan 58 yaşınızın doldurulması + 25 hizmet yılınızın da bulunması halinde emekli olabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Soru 3-4) Erken emeklilik için VERGİ İNDİRİMİ almam ve gerekli işlemleri yapmam şart mıdır? Vergi indirimi olmaksızın erken emekli olabilir miyim? Vergi indirimi alıp almamak hangisi daha avantajlı?

Cevap 3-4) Vergi indirimi belgesi memurların emeklilik işlemlerinde uygulanmaz. Vergi indirimi raporu alırsanız bu sadece görevde iken size fayda sağlar, emeklilikte fayda sağlamaz.

Engellilikten dolayı yaşlılık aylığı için yukarıda belirttiğimiz şekilde sağlık kurulu raporu alınıp SGK Sağlık Kurulu da bunu oransal olarak kabul ederse yaşlılık aylığı bağlanır. Yani oran olarak % 50 ila % 59 arası olursa 16 yıl hizmetinizin olması, % 40 ila % 49 arası olursa 18 yıl hizmetinizin olması gerekir. Bu durumlarda hizmet sürenizin henüz yeterli olmadığını belirtebiliriz.

Malullükten dolayı malullük aylığı için de SGK Sağlık Kurulunun MALUL OLDUĞUNUZA kararının verilmesi halinde hizmetinizin de malul aylığı için yeterli olduğunu belirtebiliriz.

Soru 5) Sağlık Kurulu Raporu almak için nasıl bir yol izlemeliyim? Nereye başvurmalıyım?

Cevap 5) Sağlık kurulu raporu almanız için bir sevk işlemi bulunmaz. Bunun için ister kendiniz ister Kurumunuz bilgisi dahilinde tam teşekküllü bir hastaneye müracaat ederek Sağlık Kurulu Raporu alabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz