Belediye başkanlarına makam tazminatı ödemesi hangi şartlarda yapılmaktadır?

Memur, işçi veya esnaf statüsünde emekli olmuş Belediye Başkanlarına ve vefatlarında hak sahiplerine makam tazminatı ödemeleri nasıl olmaktadır

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 12 Nisan 2020 12:05, Son Güncelleme : 08 Nisan 2020 16:07
Belediye başkanlarına makam tazminatı ödemesi hangi şartlarda yapılmaktadır?

Memur, işçi veya esnaf statüsünde emekli olmuş Belediye Başkanlarına ve vefatlarında hak sahiplerine makam tazminatı ödemeleri nasıl olmaktadır:

2008 yılı Ekim ayından önce belediye başkanlığı yapmış olanlar makam tazminatını emekli olduklarında alabilmektedirler. Şayet emekli olduklarında kamu işyerlerinde görev almıyorlarsa ayrıca görev veya temsil tazminatı da alabilmektedirler.

A) 5434 e tabi olan belediye başkanlarına yapılan ödemeler:

5434 e tabi belediye başkanlarına emekli olduklarına makam tazminatı ödemelerinde 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Ek Madde 68 hükmü uygulanır. Bu maddede yapılan belirleme gereği 5434 sayılı Kanun uygulanmak suretiyle emekli aylığı bağlanması şartı ile;

- Büyükşehir belediye başkanlarına 7000,
- İl belediye başkanlarına 6000,
- İlçe ve ilk kademe belediye başkanlarına 3000,
- Bunlar dışında kalan diğer belediye başkanlarına da 1500

gösterge rakamı uygulanmak suretiyle makam tazminatı ödenmektedir. Ayrıca makam tazminat gösterge rakamları 7000 dahil ve üzeri olanlara ayrıca TEMSİL TAZMİNATI, altında olanlara ise ayrıca GÖREV TAZMİNATI ödenmektedir.

Temsil veya görev tazminatları gösterge rakamları da;
- Büyükşehir belediye başkanlarına 17000 Temsil Tazminatı,
- İl belediye başkanlarına 15000 Görev Tazminatı,
- İlçe ve ilk kademe belediye başkanlarına 9000 Görev Tazminatı,
- Diğer belediye başkanlarına 7500 Görev Tazminatı olmaktadır.

Bu gösterge rakamlarının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar makam tazminatı ve temsil veya görev tazminatı olarak ödenir.

Hak sahipleri açısından:

Makam tazminatlı olarak memur statüsünde Belediye Başkanı olarak görev yapmış olanlardan emekli, malullük, vazife malullüğü aylığı almakta olanların veya görevde iken vefat edenlerin vefatında aylık bağlanmış olan hak sahiplerine de bu tazminatlar hak sahipliği aylık oranlarına göre intikal etmektedir.

506 ve 1479 sayılı Kanunlara tabi olanlar:

Makam tazminatı yalnızca 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanmak suretiyle emekli aylığı alanlar ile bunlardan vefat edenlerin dul yetimlerine verilmekte iken, Belediye başkanı olarak görev yapmış ancak işçi veya esnaf olarak yaşlılık aylığı bağlananlar ile vefat edenlerin hak sahiplerine de 01.10.2008 tarihinden sonra makam tazminatı ödenmeye başlanılmıştır. Bu durum 5510 sayılı Kanun Geçici Madde 4 de bulunan hüküm ile sağlanmıştır.

ANCAK, bu ödemelerin yapılmasında;

- Birinci ve önemli şart; 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmeden önce (01.10.2008 tarihinden önce) seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olma halidir.

- İkinci şart; 5434 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde yer alan şartları taşımaları gerekmektedir. Bu hususların;

Birincisi; kadın, erkek ayırt etmeksizin 25 hizmet yılının bulunması, yani 9000 günün dolmuş olması ve ancak kadın ise 58, erkek ise 60 yaşın doldurulmuş bulunması.

İkincisi; kadın ve erkek her ikisinin de 15 hizmet yılının bulunması, yani 5400 günün dolmuş olması ve her ikisi içinde 61 yaşın doldurulmuş bulunması.

Durumlarıdır.

Bu iki durumun birisini taşıyanlara anılan tazminatlar ödenmektedir.

- Üçüncü şart; 5434 sayılı Kanunun ek 68 inci maddesinde yer alan şartları taşımaları gerekmektedir. Bu hususların;

Birincisi; Belediye başkanlığı görevinde iki yılın doldurulması,

İkincisi; Makam tazminatı ödenenlere ayrıca temsil veya görev tazminatları da ödenmektedir. Temsil veya görev tazminatının ödenmesi açısından da, yönetim ve denetim kurulu üyelikleri dahil olmak üzere kamu kesiminde her ne suretle olursa olsun aylık veya ücret alıp almadıklarına bakılmaksızın görev almaması,

Halidir.

Bu şartları taşıyıp da işçi veya esnaf statüsünden yaşlılık aylığı almakta olanlar;

- 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren makam tazminatı ve tazminat göstergelerine göre de temsil veya görev tazminatı almaya başlamışlardır.

-1 Ekim 2008 tarihinden sonra bu şartları taşıyanlar ise, bu şartları ne zaman kazanırlarsa kazandıkları tarihten itibaren makam tazminatı ve tazminat göstergelerine göre de temsil veya görev tazminatı alabilmektedirler.

Ancak, istisna olarak ayrılan durumlar da söz konusudur.

Birincisi ölüm hali, ikincisi malullük halidir.

Ölüm halinde, 5434 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan 39 uncu maddesinde belirtilen şartların ve ek 68 inci maddesinde belirtilen iki yıllık süre şartı aranmadan işlem yapılmasıdır. Buna göre; 01.10.2008 tarihinden önce seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olma şartı mutlaka aranmak suretiyle;

01.10.2008 tarihinden önce ölenler için 01.10.2008 tarihinden itibaren,
01.10.2008 tarihinden sonra ölenler için ise ölüm tarihinden itibaren,

ölüm aylığı almakta olan hak sahiplerine 5510 sayılı Kanunda öngörülen ölüm aylığı oranlarında ödenmektedir.

Malullük halinde, 5434 sayılı Kanunun yukarıda açıklanan 39 uncu maddesinde belirtilen şartlar aranmadan, ancak 01.10.2008 tarihinden önce seçimler neticesinde belediye başkanı olarak görev yapmış olma şartı mutlaka aranmak suretiyle;

- 1 Ekim 2008 tarihinden önce işçi veya esnaf statüsünde malullük aylığı almakta olanlara 01.10.2008 tarihinden itibaren makam tazminatı ve tazminat göstergelerine göre de temsil veya görev tazminatı almaya başlamışlardır.

- 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ise işçi veya esnaf statüsünde malullük aylığına hak kazanmış olanlar ile kazanacaklara ise ne zaman malullük aylığı bağlanmış ise bu tarihten itibaren makam tazminatı ve tazminat göstergelerine göre de temsil veya görev tazminatı alabilmektedirler.

Makam, temsil ve görev tazminatı rakamları aynı olmaktadır:
- Büyükşehir belediye başkanlarına 7000,
- İl belediye başkanlarına 6000,
- İlçe ve ilk kademe belediye başkanlarına 3000,
- Bunlar dışında kalan diğer belediye başkanlarına da 1500

Gösterge rakamı uygulanmak suretiyle makam tazminatı ödenmektedir. Ayrıca makam tazminat gösterge rakamları 7000 dahil ve üzeri olanlara ayrıca TEMSİL TAZMİNATI, altında olanlara ise ayrıca GÖREV TAZMİNATI ödenmektedir.

Temsil veya görev tazminatları gösterge rakamları da;
- Büyükşehir belediye başkanlarına 17000 Temsil Tazminatı,
- İl belediye başkanlarına 15000 Görev Tazminatı,
- İlçe ve ilk kademe belediye başkanlarına 9000 Görev Tazminatı,
- Diğer belediye başkanlarına 7500 Görev Tazminatı olmaktadır.

Bu Habere Tepkiniz