Sigortalı olarak emekli olan doktor, emekli aylığı kesilmeden yeniden çalışabilir mi?

Sigortalı olarak emekli olan Hekim, emekli aylığı kesilmeden tekrardan çalışabilir mi? Memur olarak yeniden çalışmaya başlarsa memur emeklisi olabilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 19 Mart 2020 10:05, Son Güncelleme : 14 Mart 2020 16:58
Sigortalı olarak emekli olan doktor, emekli aylığı kesilmeden yeniden çalışabilir mi?

SORU: 1992 -2008 arası 657 sayılı D.M.Kanununa bağlı uzman hekim, 2008 -2013 arası özel sektörde 4/a lı ve 2013 ile 2019 arası da kamuya bağlı 663 s.lı KHK ye göre açıktan atamalı sözleşmeli yönetici hekim olarak çalıştım.15/01/2020 itibari ile SSK dan 4/a lı olarak emekli oldum.
Hangi durumlarda, SGK emeklilik maaşım kesilmeden özel sektörde ya da kamu da sözleşmeli olarak çalışabilirim.
Yeniden 4/c li devlet memuriyetine dönmem durumunda emekliliğim yeniden düzenlenip, memur emeklisi olabilir miyim.? Saygı ve başarı dileklerimle.

CEVAP: Sigortalı olarak emekli olan Hekim, emekli aylığı kesilmeden tekrardan çalışabilir mi? Memur olarak yeniden çalışmaya başlarsa memur emeklisi olabilir mi? Sorularınız özelinde durumunuzu değerlendirmemiz.

1- SGK emeklilik maaşım kesilmeden özel sektörde ya da kamuda sözleşmeli olarak çalışma durumu:

2005 yılından beri uygulanmakta olan 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü gereği, emeklilik aylığı alanların tekrardan kısa ifadelerle kamuya ait işyerlerinde, kamudan yardım alan kuruluşlarda ister sigortalı ister memur statüsünde görev alınması halinde bu aylıkları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmez.

Ancak, özel sektörde yani kamuyla hiçbir ilgisi olmayan işyerlerinde çalışma halinde emekli aylıkları ödenir.

Ayrıca 5335 sayılı Kanunda da istisna olarak emekli olanlardan tabip ve uzman tabip kadrolarına da açıktan atama yapılabilmektedir.

Bu bağlamda, sigortalı emekli aylıklarınız kesilmek suretiyle kamu işyerlerinde görev yapılabilir. Özel işyerinde sigortalı çalışma durumunda uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayıp kısa vadeli sigorta kollarına tabi yani iş kazası ve meslek hastalığı kesintileri yapılmak suretiyle çalışma halinde emekli aylıkları kesilmez, tüm sigorta kollarına tabi yani uzun vadeli sigorta kollarına tabi şekilde Sosyal Güvenlik primleri ödenme talebinde bulunulur şekilde çalışma halinde kesilir.

Kamuya ait işyerlerinde, kamudan yardım alınan kuruluşlarda görev alınmasına rağmen emekli aylıkları kesilmeyecek durumlar da 5335 sayılı Kanunda açıklanmıştır, bu durumlar şunlardır;
-Cumhurbaşkanlığına seçilenler,)
-Cumhurbaşkanı yardımcılığı veya bakanlığa atananlar,
-Yasama Organı üyeliğine seçilenler,
-Mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar,
-Sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler,
-Yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler (üniversitelerde ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler hakkında yaş haddini aşmamış olmaları kaydı aranmaz.),
-Vakıf üniversitelerinde görev alanlar,
-Özel kanunlarında veya Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler,
-2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlar,
-27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 36 ncı maddesi kapsamında istihdam edilen ihtiyat pilotlar ile Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı birimlerinde personel ve askeri öğrenci temin faaliyetine yönelik hizmetlerin yürütülmesi için görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar,
-18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesine göre görevlendirilen güvenlik korucuları,

2- Sigortalı olarak emekli olan Hekim Memur olursa Memur statüsünden emekli olabilme durumu:

Sigortalı olarak emekli olan hekimin bu konuda iki tercihinin olabileceğini değerlendirmekteyiz.

Birinci tercih, tek aylık olarak emekli aylığı alma durumu;

Sigorta emeklisi emekli iken memur statüsüne atanmadan önce sigortalı emekli aylığınız kesildikten sonra memur statüsüne atanıp daha sonra emekli olma talebinde bulunulursa sigortalı hizmetler ve memurluk hizmetleri toplamı üzerinden memur statüsünde tek bir emekli aylığı alabileceğinizi değerlendirmekteyiz. ANCAK, memurluk statüsünde geçen çalışmalarının da en az 3 yıl 6 ay olması gerektiğini de ayrıca belirtebiliriz.

İkinci tercih, iki emekli aylığı alma durumu;

Sigorta emeklisi iken sigorta emekli aylığını kestirmeden, yani halen emekli aylığını almakta iken memurluk statüsüne geçerseniz bu defa sigorta emekli aylığınız yine yukarıda belirttiğimiz 5335 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenmez.

Memurluk statüsünde geçen çalışmalarınızda en az 15 yıl, emeklilik yaşı olarak da 61 yaşını doldurur ve emeklilik talebinde bulunursanız bu defa memurluk statüsünde geçen çalışmaları için ayrı bir memur statüsünde emekli aylığı alabileceğinizi, ödenmeyen sigortalı emekli aylığınızı da almaya başlamanız gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz