657'e göre 4/B olanlar, 5510'a göre 4/B olur mu?

Bu haberimizde, çalışma statüsü ile emeklilik statüsü arasındaki ilişkiye değineceğiz.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 18 Şubat 2020 14:05, Son Güncelleme : 14 Şubat 2020 21:21
657'e göre 4/B olanlar, 5510'a göre 4/B olur mu?

Çalışma hayatında kamu işyerlerinde farklı statülerde görev yapma durumları bulunmaktadır.

Çalışma şekilleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinde belirtilmiş ve kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle yürütüleceği belirlenmiştir. Bu durumlar şöyle olmaktadır:

4-A Memur: Genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini yapmak ile görevlendirilenler memur sayılmaktadır. Yani tamamıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapanlar olmaktadır.

Sosyal güvenlik kapsamındaki ifadesi de, 2008 yılı Ekim ayından önce memur olanlar 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, bu tarihten sonra memur olanlar da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi olurlar ve bugün için her durumda 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. Yani sosyal güvenlik kapsamında emeklilik işlemlerinde memur statüsünden emekli aylıkları bağlanır.

4-B Sözleşmeli personel: Kamu kurumlarında yıllık sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu görevlileri olmaktadır. Bunlar hakkında 6/6/1978 tarihli ve 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uygulanmaktadır.

Bu durumda olanlar, 2008 yılı Ekim ayından önce çalışma şekilleri belirtilen esaslar dahilinde memurlarla hemen hemen aynı olmaktadır. Sosyal güvenlik primleri de hem 2008 yılı Ekim ayından önce olsun, hem de sonra olsun işçi statüsünde Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmektedir.

Sosyal güvenlik kapsamındaki ifadesi de, bugün için her durumda 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. Yani sosyal güvenlik kapsamında emeklilik işlemlerinde memur statüsünden değil de işçilik statüsünden emekli aylıkları bağlanır. Ancak bunlar hakkında emekli ikramiyesi, kıdem tazminatı gibi ödemeler olmaz, görevleri sona erdiğinde belirtilen Esaslar dahilinde memur emsali esas alınarak iş sonu tazminatları ödenir.

Çalışırken ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4 ( B ) kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar şeklinde ifade edilirler.

4-C- Mülga- (İptal edildi)

4-D İşçiler: Yukarıda belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçiler olmaktadır. Bunlar hakkında hem 657 sayılı Kanun hükümleri hem de Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen hükümler uygulanmaz.

Bu durumda olanlar tamamıyla 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olurlar ve sosyal güvenlik kapsamındaki ifadesi de, bugün için her durumda 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar. Yani sosyal güvenlik kapsamında emeklilik işlemlerinde işçilik statüsünden emekli aylıkları bağlanır. Bunlar hakkında kıdem tazminatı esasları uygulanır.

DEĞERLENDİRME

Sonuç bağlamında, Kanunlarda yer alan madde numaralarından kaynaklı bir kavram karmaşası olmaktadır. Özetle;

- Memurlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin ( A ) bendinde gösterilmiş, ancak sosyal güvenlik işlemlerinde ise 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendi kapsamında sigortalı olurlar.

- Sözleşmeli personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin ( B ) bendinde gösterilmiş, ancak sosyal güvenlik işlemlerinde ise 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında sigortalı olurlar.

- Diğer bir statü olan esnaflık statüsünde bulunanlar, sosyal güvenlik işlemlerinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( b ) bendi kapsamında sigortalı olmaktadırlar.

Yani, 5510/4 (b) ile 657/4 (B) durumunun karıştırılmaması gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz