Askerlik nedeniyle memuriyet hizmet süresi ile emekliliğe esas süre neden aynı olur?

Askerlik süresi borçlanma yapılırsa hizmet süresini artırır, borçlanma yapılmazsa intibak işlemini yükseltir,

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 26 Ağustos 2022 13:17, Son Güncelleme : 19 Ağustos 2022 11:18
Askerlik nedeniyle memuriyet hizmet süresi ile emekliliğe esas süre neden aynı olur?

Soru : Merhaba, ben 25.03.1998 yılında memur olarak göreve başladım.20.11.1999 yılında ise muvazzaf olarak 8 ay kısa dönem olarak askere gittim. Benim memuriyete esas hizmet surem ile emekliliğe esas surem aynı görünüyor. Sorum şu: askerlik memuriyetten sayılmaz mı?, askerlik süremi borçlansam emeklilik yaşım öne çekilir mi? ,ve ben eyt li oluyor muyum?.

Selamlar saygılar.

Detaylar/Değerlendirmeler;

Hizmet nedir?

Özetle hizmet, Sosyal Güvenlik Kurumu primleri ödenmiş fiili olarak çalışılan sürelerin toplamı olur. Yani, işçi, esnaf, memurluk, borçlanılan süreler varsa bu sürelerin toplamı memurların emeklilik için gerekli olan hizmet süresini ortaya çıkarır.

"Fiili hizmet" kavramı tamamıyla 5434 e tabi memurların memurlukta geçen sürelerini ifade eden bir terimdir. 5434 sayılı Kanun Madde 31 hükmünde de, fiili hizmet süresinin memurların 5434 de belirtilen haklardan faydalanmaya başladığı tarihten itibaren tam kesenek vermek suretiyle geçirdiği süre olarak ifade edilmektedir.

"Toplam hizmet" kavramı ise bütünleştirici bir kavramdır. Toplam hizmetten kasıt hem fiili hizmet hem de diğer statülerde (işçi, esnaf, memurlukta geçen süreler) geçen süreler ile fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı), yapılmış borçlanma sürelerinin bütün olarak toplamını ifade etmektir.

Sonuç olarak, toplam hizmet memurların emekli olacakları zaman hem emekli aylıklarında, hem emekli ikramiyelerinde uygulanmak suretiyle esas alınacak olan nihai toplam hizmet süresini ifade etmektedir.

Dolayısıyla, memurluk hizmetiniz ile birlikte borçlanmış olduğunuz askerlik süresine ait hizmetinizin toplamı Toplam Hizmet Süresi içinde değerlendirilmiş olduğunu anlamaktayız.

Emekliliğe esas süre;

Emekliliğe esas süre kavramını da özetle, memurların hem 657 sayılı Kanunun intibaka ilişkin hükümlerinin hem de 5434 sayılı Kanunun intibaka ilişkin hükümlerinin uygulanması sonucunda ortaya çıkan bir intibak işlemi olduğunu söyleyebiliriz.

Askerlik süresinin intibak işleminde değerlendirilmesi;

Askerlik süresinin borçlanma yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın memurlar intibak işleminde değerlendirilmesi gerektiği konusu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Madde 84 hükmünde belirtilmiştir.

"Madde 84 - (Değişik: 31/7/1970 - 1327/37 md.)

Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükseltilmesinde de değerlendirilir."

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz;

Askerlik süresinin memuriyetten sayılması sadece kanunlar gereği intibak işlemi ile sınırlı bir durum olmaktadır. Sadece memuriyetten sayılarak intibak işleminde değerlendirildiğinden Memuriyete esas hizmet toplamı ile Emekliliğe Esas süreniz ile aynı görünmesi doğru olmaktadır.

Şayet borçlanma yapılması halinde ise memuriyete esas hizmet toplamınızın yüksek olacağını da ayrıca belirtmek isteriz.

Askerlik sürenizi borçlanma yapsanız dahi bizim hesaplamalarımıza göre 57 yaşına tabi olma durumunuzu değiştirmeyeceğini değerlendirmekteyiz. Yine de bu hesaplamayı ayrıca Kurumunuza da yaptırmanızı tavsiye edebiliriz. Ayrıca, EYT konusu ile kapsam içeriği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadığından, yapılacak olan veya yapılması halinde yeni düzenlemenin beklenilmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber