5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?

Memurluk öncesinde ancak işçiliğe başladıktan sonra doğum nedeniyle yapılan borçlanmalar işçi statüsünde değerlendirilir ve sadece hizmet süresini artırır, sigortalılık süresinin başlangıcını etkilemez. 2 yıl veya 4 yıl sürenin bir kısmı da borçlanılabilir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Kasım 2022 10:06, Son Güncelleme : 14 Kasım 2022 11:07
5510'a tabi engelli memur doğum borçlanması yaptığında emekli olabilir mi?

Soru: 27.04.2016 yılında engelli atamasında, engelli kadrosunda memur olarak göreve başladım. HİTAP HİZMET DÖKÜMÜ'nde "Emeklilikte 16 sigortalılık yılına tabidir. Maluliyet durumunun SGK tarafından onaylanması halinde 27.04.2032 tarihinde, 12 yıl hizmeti doldurduğu takdirde emekliliğe hak kazanır." yazdığı görülmektedir. Memur olmadan önce 4A lı olarak HİZMET DÖKÜMÜ'nde ilk işe giriş tarihim 25.11.2002 ve prim gün sayısı 485'dir. 2 çocuğum doğmadan önce sigortalı olduğumdan, 2 çocuğuma ait 4 yıl (1440) ödediğimde ve sigorta birleştirme işlemi yaptığımda; 6 yıl 3 ay 19 gün memurluk hizmetimle birlikte toplan 4194 prim gün sayısı yapmaktadır.

12 yıl hizmet doldurmam için 4320 gün olması gerekmektedir. Bu durumda 126 gün prim günüm kaldığını hesapladım. Yukarıda yaptığım hesap doğru mudur? Sigorta birleştirmesi yaptığımda "16 sigortalılık yılını" geçmiş oluyor muyum? SGK kamu bölümüne gittim mail atmam gerektiğini söylediler. Eğer bu şekilde yaptığım hesap doğruysa, 4 yıl çocuk borçlanması yapıp ödeme yapacağım. Eğer çocuk borçlanması beni ileriye götürmez ise boşuna ödeme yapmayacağım. Mailinizi yada aramanızı sabırla bekliyorum.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Memurluk öncesinde yapılan doğumlar borçlanılırsa engelli emekliliği için aranılan hizmeti artırır mı?

5510 sayılı Kanunla memurluğa başlamadan önceki doğum nedeniyle çalışılmayan süreler borçlanma kapsamına alınmış ve bu surette daha erken hizmet sürelerini tamamlamaları ve daha erken emeklilik yaşlarını tamamlama hakkı tanınmıştır.

5510 sayılı Kanun Madde 41 hükmü ile memur kadınların üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri SGK na borçlanma yapmak suretiyle hizmet kazanmaları sağlanmaktadır.

Bu şekilde yapılan borçlanmalar doğum yapılan tarihte kabul edilmek suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının ( a ) bendi kapsamında geçmiş olarak kabul edilmektedir. Yani memur iken borçlanma yapılmış olsa bile memur statüsünde değil işçi statüsünde hizmet olarak kabul edilmektedir.

Bu durumda, işçi olarak çalıştıktan sonra yapılan doğumlar nedeniyle;

Bir çocuk için doğum yapılması halinde 2 yıl hizmet kazanılır. İki çocuk için doğum yapılması halinde de toplam olarak 4 yıl hizmet kazanılır.

5510 sayılı Kanuna tabi olarak engelli kadrosunda göreve girenlerin emeklilik şartları 5510 sayılı Kanun Madde 28 hükmünde gösterilmiştir. Buna göre:

-İlk defa SGK na kayıtlı olarak çalışmaya başladığı tarihten önce malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalığı veya engelliliği bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayanlar, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün SGK primleri yatırılmış hizmetleri olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanabilmektedir.

Ayrıca, SGK tarafından yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, SGK Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ila %59 arasında olduğu anlaşılması halinde en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

b) % 40 ila %49 arasında olduğu anlaşıldığında ise en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

SGK primleri ödenmiş hizmetleri olmak şartıyla emeklilik yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanmaktadırlar.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Verdiğiniz bilgilere göre engellilik oranınızın göreve girmeden önce % 50 ila % 59 arasında olduğunu anlamaktayız. Bu durumunuza göre ilk çalışmaya başladığınız tarih olan 25.11.2002 tarihinden itibaren sigortalılık sürenizin başlaması gerektiğini ve 16 yıllık sigortalılık sürenizi tamamladığınızda (bu süreyi tamamladığınız anlaşılmaktadır) ve toplam hizmet olarak da 4320 gün SGK primleri ödenmiş hizmetinizin olması halinde engelliliğinizden dolayı aylık bağlanması talebinde bulunabileceğinizi değerlendirmekteyiz.

Ayrıca, verdiğiniz bilgilere;

27/4/2016 tarihinde memurluğa başlamış olduğunuzu ve bugün için (15/11/2022 tarihine kadar) memurluk hizmet toplamınızın 6 yıl 6 ay 18 gün olduğunu,

1 yıl 4 ay 5 gün işçi olarak geçen hizmet toplamınızın olduğunu, Bu durumunuza göre bugün için toplam hizmetlerinizin 7 yıl 10 ay 23 gün (3203 gün) olduğunu,

anlamaktayız.

Dolayısıyla, sizin için aranılan 4320 gün SGK primleri ödenmiş hizmetinizi tamamlamak için 1117 güne ihtiyaç olduğunu görmekteyiz. Bu hizmet kadar doğum nedeniyle borçlanma yaptığınızda emeklilik için istenilen hizmet sürenizi tamamlayacağınızı yani 1440 gün borçlanılmasına gerek olmadığını da değerlendirmekteyiz.

Hesaplamalarımız tamamen verdiğiniz bilgiler doğrultusunda yapılmıştır. Borçlanma düşünceniz olması halinde herhangi bir hak kaybınızın olmaması açısından Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak müracaat edip 4320 günü doğum borçlanmasının ne kadarını yaptığınızda tamamlayacağınız konusunda bilgi almanızı tavsiye edebiliriz.

Ayrıca, HİTAP da göründüğünü belirttiğiniz "Emeklilikte 16 sigortalılık yılına tabidir. Maluliyet durumunun SGK tarafından onaylanması halinde 27.04.2032 tarihinde, 12 yıl hizmeti doldurduğu takdirde emekliliğe hak kazanır." Hususunun verdiğiniz bilgiler ve değerlendirmelerimiz kapsamında doğru olduğunu da belirtmek isteriz.

NOT: Bu değerlendirmemiz tamamıyla memurluk öncesi yapılan ve doğumlar içindir, 5434 e tabi memur iken yapılan doğumlar için yapılan borçlanmalardaki süre memurun doğum nedeniyle kullandığı ücretsiz izin süresi kadardır ve her doğum için 2 yıllık süre değildir. Ayrıca 3 çocuk ile sınırı da yoktur, her doğum nedeniyle kullandığı ücretsiz izin sürelerini sınırlama olmaksızın borçlanabilirler.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber