Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?

Yaş haddinden emekli olmak sadece emekli ikramiye farkı ödenmesini kazandırır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 03 Ekim 2022 00:05, Son Güncelleme : 30 Eylül 2022 12:30
Yaş haddinden emekli olmanın avantajı var mıdır?

Soru : Sayın memurlar net yetkilileri, yaş haddinden emekli olmayı düşünmekteyim. Size sormak istediğim konu emekli ikramiye ve maaşı ile,

1-Emeklilikte yaş haddinden emekli olmanın ne gibi avantajları vardır?

2-Emeklilikte ikramiye ve maaş hesabında Fiili Hizmet +Askerlik Borçlanması +Fiili Hizmet Zammı dikkate alınıyor mu. Kolaylıklar temenni ederim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Memurların azami çalışabilecekleri yaş hadleri 65 yaşlarını doldurdukları tarihe kadardır. Yani, 1/11/1958 doğumlu bir memur azami 1/11/2023 tarihine kadar görevde kalabilir, bu tarihte zorunlu olarak emekli edilir.

Memurların görev yapabilecekleri yaş hadleri 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde belirtilmiştir ve bu yaş hadleri hem 5434 hem de 5510 a tabi memurlar için uygulanır.

Yaş haddinden emekli olanlar için ayrıca bir ikramiye farkı ödenmektedir. Bu husus, 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde açıklanmıştır. Bu madde hükmüne göre, kanunlarla belirlenen bekleme süreleri sonunda kadrosuzluk veya yaş haddi sebebiyle emekliye sevk edilenler ve vazife malullüğü hükümlerine göre vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile ölüm sebebiyle haklarında emeklilik işlemi uygulananlara; bu Kanuna göre aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde emekli ikramiyesinin hesaplanmasına esas alınan katsayılarda meydana gelecek artış nedeniyle oluşacak ikramiye farkları ile ilk mali yılın birinci ayında katsayılar dışındaki diğer unsurlarda meydana gelecek artışa, bu tarihte yürürlükte olan katsayılar uygulanmak suretiyle bulunacak ikramiye farkları, emekli ikramiyesi ile ilgili hükümlere göre ayrıca ödenmektedir. Ancak, aylığa hak kazandıkları tarihi takip eden üç ay içinde katsayılarda artış yapılmadığı takdirde, müteakiben katsayılarda altı ay içinde yapılacak ilk artıştan doğan ikramiye farkları da bunlara ayrıca ödenmektedir.

Ayrıca, memurların emekliliklerinde fiili hizmet süresi, borçlanılmış olan askerlik süresi ve fiili hizmet süresi zammının toplamı olarak bulunan hizmet süresinin sadece her tam yıllarına karşılık emekli ikramiyesi ödenmektedir. Yani, diyelim bu hizmetlerin toplamı 43 yıl 11 ay ise sadece 43 tam hizmet yılına emekli ikramiyesi ödenir, 11 ay hizmete ödenmez. Ancak emekli aylığı 43 yıl 11 ay üzerinden hesaplanır.

Sonuç bağlamında, yaş haddinden emekli olduğunuzda emekli olduktan sonraki ilk artışlardan ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere fark olarak ikramiye tutarı alırsınız ve yaş haddine kadar olan süre kadar da hizmet süreniz artmış olur, başkaca bir avantajı olmaz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber