Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?

Memurların emekli ikramiyesi emekli olma zamanında ödenir, doğum borçlanması yapılacak süreler ise çalışılmayan, yani ücretsiz izinde geçen süreleri kapsar.

Haber Giriş : 10 Ağustos 2022 12:30, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2022 10:31
Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Doğum borçlanmasından hizmet nasıl kazanılır?

Soru : 07.08.1977 doğumlu evli ve bir çocuk annesiyim. 01.12.1998'de 4-a sigorta koluna bağlı olarak kısa bir süreliğine çalışmam olmuştur. Eylül 2000 yılında özel okulda öğretmen olarak çalışmaya başladım. 15.09.2003 de Milli Eğitim Bakanlığında kadrolu olarak çalışmaya başladım. 4-a sigortalı olarak 1088 prim günümü hizmet birleştirmesi yaparak 725 gün kıdeme eklenmiştir.

. 4-c sigorta koluna bağlı olarak emekliliğe hak kazanabilmem için hizmet yılımın ne zaman dolacağı,

. Hizmet yılım dolduktan sonra, emekli maaşı almaya ne zaman hak kazanabileceğim,

. 4-c sigorta koluna bağlı olarak emekli ikramiyesini ne zaman alabileceğim

. Maaşlı ve maaşsız şekilde ayrı ayrı hangi şartlarda ne zaman emekli olabileceğim,

. Eylül 2004 yılında doğum yaptım ve ücretsiz doğum izni kullanmadım. Doğum Borçlanması yapabiliyor muyum? Yapmam durumumda işbu borçlanmanın hizmet yılıma sayılıp sayılamayacağı ve emeklilik şartlarıma (hizmet yılı-prim ve yaş konusunda) ne kadar katkısı olacağı,

konusunda vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkürlerimi sunarım. İyi çalışmalar...

Kısa bilgiler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluğa başlamış kişiler hakkında 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

5434 sayılı Kanun hükümlerine göre 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmet süresi (sigortalı süreler de dahil) en az 3 yıl olmayan kadın memurlar 58 yaşına tabi olurlar.

58 yaşını ve 20 hizmet yılını tamamladıklarında emeklilik müracaatında bulunabilirler.

Ayrıca, 2018 yılında yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Madde 331 hükmü gereği, Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılmaktadır. Ancak, bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi belirli şarta bağlanmış ve görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin de Bakanlıkça uygun görülmesi şartıyla mümkün olması sağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığınca son olarak yayımlanan Emeklilik İşlemleri konulu 2018/15 sayılı Genelge yayımlanmış, emeklilik işlemleri bu genelge kapsamında yürütülmeye devam edilmektedir.

Söz konusu genelgede, EÖH Sınıfına dahil kadrolarda iken; görevinden çekilen (istifa), çekilmiş sayılan (müstafi), malul, engelli, 61 istekle yaş haddi vb. durumda açıkta olanlardan; istemeleri halinde, belirli bir zaman dilimine bağlı olmaksızın ve emeklilik izni aranmaksızın açıktan emeklilik işlemleri doğrudan en son görev yaptıkları Bakanlık Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı ve/veya Valilikçe (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) yapılacaktır.. Açıklaması da bulunmaktadır.

Kısa açıklamalarımız bağlamında sorularınızı cevaben değerlendirmelerimiz;

Soru 1- 4-c sigorta koluna bağlı olarak emekliliğe hak kazanabilmem için hizmet yılım ne zaman dolacaktır.

Cevap 1- Verdiğiniz bilgilere göre 20 hizmet yılınızı tamamlamış olduğunu anlamaktayız. Bu durumunuzu Kurumunuzdan da teyit ettirebilirsiniz.

Soru 2- Hizmet yılım dolduktan sonra, emekli maaşı almaya ne zaman hak kazanabilirim.

Cevap 2- Hizmet yılınızı tamamlamış olduğunuzu belirtmiştik. Emekli maaşınızı alabilmeniz için 58 yaşınızı da tamamlamış olmanız ve emeklilik için müracaat etmeniz gerekmektedir.

Soru 3- 4-c sigorta koluna bağlı olarak emekli ikramiyesini ne zaman alabileceğim

Cevap 3- Memurluk hizmet sürelerinize emekli ikramiyesini ancak tarafınıza emekli aylığı bağlandığı tarih itibariyle alabilirsiniz, daha önce alamayacağınızı söyleyebiliriz.

Soru 4- Maaşlı ve maaşsız şekilde ayrı ayrı hangi şartlarda ne zaman emekli olabileceğim,

Cevap 4- Verdiğiniz bilgilere göre 23/05/2002 tarihine kadar olan çalışmalarınız toplamı en az 3 tam yıl olmadığından emeklilik için 58 yaşa tabi olursunuz. Maaşlı emekliliğiniz 58 yaşınızı tamamladıktan sonra olur ve bu tarihte emeklilik için müracaatınız neticesinde maaş bağlandığında alabilirsiniz. Öğretmenlerin emeklilik dönemlerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Maaşsız, yani hizmet yılınızı tamamlayıp emeklilik yaşınızı beklemek için istifa düşüncesinde olmanız halinde ise bugün için verdiğiniz bilgilere göre 20 hizmet yılınızı tamamlamış olduğunuzu anlamaktayız. Yani maaşsız emekliliğinizi tamamlamış durumdasınız.

Soru 5- Eylül 2004 yılında doğum yaptım ve ücretsiz doğum izni kullanmadım. Doğum Borçlanması yapabiliyor muyum? Yapmam durumumda işbu borçlanmanın hizmet yılıma sayılıp sayılamayacağı ve emeklilik şartlarıma (hizmet yılı-prim ve yaş konusunda) ne kadar katkısı olacağı,

Cevap 5- Doğum nedeniyle kullanılan ücretsiz izin süreleri borçlanılabilmektedir. Ücretsiz izin kullanmadığınız sürelerde memurluk süreniz devam ettiği için bu borçlanmayı yapamayacağınızı değerlendirmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber