Tekniker, Mühendislik Fakültesini bitirirse ek göstergesi değişir mi?

Öğrenim tek başına emeklilik ek göstergesini etkilemez. Ancak, görev aylıklarında uygulanan zam ve tazminat puanlarını artırır.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Ekim 2022 12:43, Son Güncelleme : 30 Eylül 2022 12:45
Tekniker, Mühendislik Fakültesini bitirirse ek göstergesi değişir mi?

Soru : Merhaba, Ben Tekniker kadrosunda (TH-Teknik Hizmetler grubunda) çalışmakta iken Ocak 2021 tarihinde 1'in 4'ü 2200 ek göstergeyle emekli oldum. Fakat Mühendislik mezunu ve diplomamı kuruma vermiştim, mühendis kadrosunu vermediler, intibak farkını ödüyorlardı. Kadrom Mühendis olmadığı için 3600 ek göstergeyi alamadım. Hükümetin yeni düzenlemesine göre ben de 3600 ek gösterge mi alacağım, 4800 ek gösterge mi alacağım, yoksa hiçbiri mi?

Cevaplarsanız ve cevabın bir kopyasını mail olarak da bana yollarsanız çok memnun olurum.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Memurların öğrenimlerine göre ek gösterge verilir mi, bu ek göstergeler emekliliklerine katkı sağlar mı?

Emeklilikte ek gösterge üzerinden aylık hesaplanması 5434 sayılı Kanun hükümleri kapsamına giren memurlar için önemli olmaktadır. Emekli ikramiyesi hesaplanmasında ise hem 5434 hem de 5510 sayılı Kanun hükümleri kapsamına giren memurlar için önemli olmaktadır.

Ek göstergenin en azından 3600 olması hem emekli aylık tutarını hem de emekli ikramiyesi tutarını artırmaktadır.

Bitirmiş oldukları öğrenimleri esas alınarak ek gösterge verilebilir mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda her bir memurun hizmet sınıfı ve hizmet sınıfına göre kadro görev unvanları belirlenmiştir. Ancak zaman içerisinde bir memur bitirmiş olduğu okul öğreniminden farklı görevleri yapabilmektedirler. Bu durum memur için 657 sayılı Kanunda tespiti yapılmış olan ek göstergelerin hangisinin uygulanacağı konusunda farklı görüşlere yol açmıştır. Özellikle Teknik Hizmetler Sınıfında bulunanlar için uygulanan konu olarak görmekteyiz.

Örnek olarak: Bir memur mühendislik fakültesini bitirmiş ancak mühendis kadrosunda değil de, Tekniker, şef veya müdür olarak görevini yapabilmektedir. Bu durumda mühendis unvanı için uygulanacak olan 4200 ek gösterge rakamı bu memur için uygulanacak mıdır? Yoksa uygulanmayacak mıdır?

İlgililerin bitirmiş oldukları meslekleriyle ilgili okullar dikkate alınarak Mühendis, Mimar, Kimyager vb. şekilde Teknik Hizmetler Sınıfında bulunanlara uygulanacak olan ek gösterge rakamlarının ne olacağı konusu son olarak Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı ile sonuca bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı, Karar neyi getiriyor?

07.12.2007 tarihli ve Esas Numarası 2005-2, Karar Numarası 2007-1 olan Karar, 25/03/2008 tarih ve 26827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kararın özünü: Devlet memurlarının fiilen görev yapmakta oldukları kadro unvanları için ek gösterge öngörülmesi halinde bundan yararlanacakları, kadro unvanında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece mezuniyet diplomasında yer alan unvan, başka bir anlatımla tahsil durumu dikkate alınarak ek gösterge uygulamasından yararlanamayacakları oluşturmaktadır.

Örnek olarak: Teknik hizmetler sınıfında 2200 ek göstergeli tekniker olarak görev yapan bir memur mühendislik fakültesini bitirmiş olsa da 3600 mühendis ek göstergesi verilmez. Tekniker kadrosundan mühendis kadrosuna geçerse verilir.

Yine, 3000 ek göstergeli teknik hizmetler sınıfı kimyager kadrosunda görev yapan memur, mühendislik fakültesini bitirse de kadrosu mühendis olmadığı sürece 3600 mühendis ek göstergesinden yararlanamaz.

Not:7417 sayılı Kanun ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere Tekniker için uygulanan 2200 olan ek gösterge rakamı 2800, Kimyager için uygulanan 3000 olan ek gösterge rakamı da 3600, Mühendis için uygulanan 3600 olan ek gösterge rakamı da 4200 olacaktır.

Sonuç bağlamında: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde yer alan ek göstergelerden yararlanmanın şartının, işgal edilen unvanın kadrosunun da taşınması gerekmektedir.

Ancak, görevde iken zam ve tazminat oranlarının değişebileceğini, ancak bu durumun emeklilik için uygulanacak olan ek gösterge rakamını değiştirmeyeceğini ayrıca değerlendirmekteyiz.

İntibak farkı konusu yüksek olan ek göstergeden az ek göstergeli bir duruma geçme durumlarıyla ilgili bir konu olmaktadır.

Açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenecek olan durum;

Emekli olmadan önce bitirmiş olduğunuz mühendislik fakültesi mezuniyet durumunuza göre Mühendis kadrosuna atanmadığınızdan öğrenim durumunuzun emekliliğinize bir katsının olmayacağını, söyleyebiliriz. Yani, şu an için belirttiğiniz gibi 2200 olan ek gösterge rakamınız 15 Ocak 2023 tarihinde 2800 ek göstergeye yükseltilmesi gerekecek, ancak 3600/4200 gibi ek gösterge rakamları hakkınızda uygulanmayacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber