1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular

Özel Konular

 
10:46
16 Kasım 2019
EKPSS ile atanmış olan memur, yeniden EKPSS'ye girip atanabilir mi?Engelli alım yönetmeliğinde yer alan hükme göre, EKPSS ile atanmış bir memurun, yeni bir EKPSS'ye girerek yeniden atanması iki durumda mümkündür.
 
 
10:10
15 Kasım 2019
65 yaşını dolduranlar için resen emeklilik ile isteğe bağlı emeklilik arasında ne fark vardır?65 yaşını dolduran memurların, kendi isteğiyle emekli olmaması gerektiği, kurumun resen emekli etmesini beklediği şeklinde değerlendirmeler tarafımıza ulaşmaktadır. Bu konuya dair bir değerlendirme yayımlıyoruz.
 
 
16:51
11 Kasım 2019
PAEM başvuru reddedilen polis memuru, açtığı davayı kazandıMardin Bölge İdare Mahkemesi açılan bir dava sonucu Uzun Süreli Durdurma Cezası olanların meslek hayatı boyunca Komiser Yardımcılığı sınavlarına girememesi yönünde EGM'nin yapmış olduğu uygulamanın hukuka aykırılık teşkil ettiği yönünde emsal bir karara imza attı.
 
 
00:04
06 Kasım 2019
23/05/2002'deki kademelendirilmiş emeklilik yaşı için gereken şart23/05/2002'deki kademelendirilmiş emeklik yaşı uygulamasına dahil olabilmek için mutlak surette 1999 yılı öncesinde hizmetin olması gerekmektedir.
 
 
10:06
05 Kasım 2019
Malulen emeklilikte, rahatsızlığın göreve girdikten sonra olmasının önemiMalulen emeklilik ile emekli olabilmek için memurun yakalandığı hastalığın göreve girdikten sonra meydana gelmesi gerekmektedir.
 
 
10:05
04 Kasım 2019
Ambulansta, sürücü yanına oturan doktora ceza verilir mi?İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesinin 18/g bendi hükmü gereğince, ambulansta hasta varken hekim ve sağlık personeli sürücü kabinine oturamaz
 
 
00:04
04 Kasım 2019
Okul yıllarını borçlanmak polis memuruna ne sağlar?2005 yılından sonra polis memuru olan, 2298 ila 2002 yılları arasındaki yükseköğrenim sürelerini borçlanabilir mi? Borçlanırsa, emeklilik yaşı öne çekilir mi?
 
 
00:04
31 Ekim 2019
Uzman erbaşlıktan infaz ve koruma memurluğuna geçen ziyaretçimizin soruları6519 sayılı Kanunla, uzman erbaşların askerlik borçlanmalarını Devlet ödedi mi? Hak edilen yıpranma payı, sınıf değişikliğinde yok sayılır mı? Kıbrıs'taki görevler emeklilikte ne sağlar? Uzman erbaşlık süreleri, emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınır mı?
 
 
14:08
28 Ekim 2019
Memurların hak sahiplerinden kimler evlenme ikramiyesi alır?Sosyal güvenlik kanunlarında hak sahipliği aylığı alanların evlenmeleri halinde, evlenme ikramiyesi verilmesi öngörülmüştür. Bir anlamda evlenme ikramiyesini Devlet tarafından sosyal güvenlik ilkesi kapsamında düğün hediyesi olarak verme şeklinde ifade etmek doğru bir yaklaşım olacaktır.
 
 
00:03
28 Ekim 2019
Detaylarıyla fiili hizmet süresi zammı özel DosyasıDevlet memurlarının genelde öğrenmek istedikleri konulardan birisi olan fiili hizmet süresi zammı veya genelde kullanılan ifadesi ile yıpranma payı nedir, nasıl kazanılır, emeklilik hizmet, emeklilik yaş hesaplamasında nasıl değerlendirilir, intibak, ikramiye, yıllık izin, hizmet bütünleşme vb. Durumları nasıl olur? Konularını değerlendirmekteyiz.
 
 
10:14
26 Ekim 2019
2008 öncesi 4/B'li olanlar, memurluğa geçerse, 5434'e mi tabi olur?657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B kapsamında sözleşmeli statüde çalışmakta iken memur kadrosuna hem 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hem de 6495 sayılı Kanun ile geçenlerden kimler 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa, kimler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabi olurlar?
 
 
14:06
25 Ekim 2019
Hizmet sürelerinin çakışması nedir? Nasıl değerlendirilir?Genelde kişilerin çalışma hayatları farklı statülerde geçebilmektedir. İşçi, esnaf, memur olarak geçen hizmetleri bulunanların bu hizmet süreleri bazı hallerde iç içe geçebilmektedir. Bu şekilde iç içe geçen süreler hizmet çakışması olmaktadır.
 
 
00:02
24 Ekim 2019
5510'a tabi memur, emekli olurken son satüsü memurluk değilse, emekli ikramiyesi alamaz5434'e tabi memurlar ile 5510 a tabi memurlar arasında emekli ikramiyesi alabilme şartlarında bazı farklılıklar bulunur.
 
 
10:17
22 Ekim 2019
1999'da önce hizmeti olanların emekliliğinde, 23/05/2002 tarihinin önemi1999'dan önce herhangi bir statüde (işçi, esnaf, memur) hizmeti olanların emekliliği, 23/05/2002 tarihinden önce geçmiş hizmetlerin toplamı ve kademeli yaşa göre belirlenir. Askerlik borçlanması, fiili hizmet zamları da 23/05/2002 öncesi hizmetlere eklenir.
 
 
22:48
16 Ekim 2019
Halk eğitim merkezi müdürlerinin, ders dağıtım yetkisine iptal kararıHalk eğitim merkezlerinde, haftalık ders programlarının, okul müdürlüğü tarafından hazırlanarak öğretmenlere tebliğ edilmesi şeklinde uygulama, Danıştay tarafından iptal edildi
 
 
00:02
15 Ekim 2019
Danıştay İDDK'nın önemli kararı... Belediyedeki daire başkanı gerekçesiz görevden alınabilir mi?Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2017 yılında daire başkanlığı görevinden alınarak uzmanlığa atanan memurun açtığı davada, daire başkanının gerekçesiz olarak görevden alınmayacağını belirtti.
 
 
21:00
12 Ekim 2019
Memura verilen öğlen yemeğinden öğretmenler de yararlanabilir kararıÇorum ilinde, il Milli Eğitim Müdürlüğü, okul ve kurumlarda çalışan müdür, müdür yardımcısı, memur ve hizmetliler için Çorum öğretmeneviyle anlaşarak yönetmelik kapsamında öğle yemeği uygulaması yapmıştır. Ancak uygulamadan öğretmenler kapsam dışında tutulmuştur. Samsun Bölge İdare Mahkemesi öğretmenler kapsam dışında tutan uygulamanın hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir.
 
 
22:51
11 Ekim 2019
Abiden dolayı güvenlik soruşturmasının olumsuz olmasına iptal kararıKocaeli İdare Mahkemesi, abisinden dolayı güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlandırılan taşerondan kadroya geçişte işlemi iptal etti.
 
 
00:03
11 Ekim 2019
5510 ve 5434'e göre emeklilikte makam tazminatı ödenmesi şartlarıEmeklilikte makam tazminatı ödenmesi şartları
 
 
14:03
10 Ekim 2019
Amirin onayı ve soruşturma emri olmasa bile verilen disiplin cezası YOK HÜKMÜNDE sayılamazDanıştay, kesinleşen bir disiplin cezasında, davacı tarafından hakkında verilen disiplin cezasının üst makamca verilmiş bir soruşturma onayı olmadan soruşturma yapılarak verildiğini 10 gün önce öğrendiğinden bahisle disiplin cezasının yok hükmünde sayılarak kaldırılmasına ilişkin başvurunun dikkate alınmamasına ilişkin davada verdiği kararda, iddia edilen bu durumların disiplin soruşturmasını mutlak olarak sakatlayan bir husus olmadığı belirtti.
 
 
10:12
10 Ekim 2019
Memurların hizmet birleştirmesine dair özel dosyaDevlet memurlarının hizmet birleştirmesine dair özel dosya
 
 
10:05
09 Ekim 2019
Doğum borçlanması emeklilik yaşına etki eder mi?2008 öncesi doğumları borçlanmaz, emekli olunacak yaşı değiştirir.
 
 
14:10
08 Ekim 2019
Laboratuvarda X- Işınları içeren cihazları kullanan, yıpranma payı alabilir mi?Araştırma laboratuvarlarında X-Işınları içeren, radyasyon yana cihazlar kullanan bir tekniker, hastanedeki bir röntgen teknisyeni gibi yıpranma payı alabilir mi?
 
 
14:05
07 Ekim 2019
Emeklilikte ek göstergeye hak kazanabilmek için 6 ay çalışmak yeterli midir?Devlet memurları emekli aylıkları için ek göstergeyi nasıl kazanırlar?
 
 
10:05
07 Ekim 2019
Hizmet içi eğitime katılanlara, yolluk ve yevmiye ödemesi yapılır mı?Görev mahalli dışında düzenlenen temel ve hazırlayıcı eğitimler ile hizmetiçi eğitime katılan kadrolu/sözleşmeli öğretmenler ile aday öğretmenlere, katılmış oldukları hizmetiçi eğitimler nedeniyle Harcırah kanunun 14. maddesi gereğince aynı kanunun 42. maddesine göre yol masrafı ve geçici görev gündeliği ödenmesi gerekmektedir
 
 
12:15
05 Ekim 2019
Engelli emekliliği için izlenecek işlem basamakları24 yıllık bir memur eğer engellilikten dolayı emekli olmak istiyorsa, ne yapmalı, nereye başvurmalıdır?
 
 
00:02
03 Ekim 2019
Emeklilikte memurun hangi mesleği dikkate alınır?Önce polislik daha sonra memurluk yapan bir kişi emekli olacağı zaman hangi sınıf üzerinden emekli olur?
 
 
10:05
02 Ekim 2019
Memur, KPSS ile başka bir memurluğa atanırsa, harcırah alabilir mi?Bir kamu kurumunda memur olarak çalışan, KPSS ile başka bir kamu kurumuna atanırsa harcırah alabilir. Bu yazıda, bu görüşün gerekçelerine yer verilecektir.
 
 
00:06
01 Ekim 2019
Yolluk ödenmeyen sözleşmeli personel hangi yolu izlemeli?1 Eylül 2019 tarihli resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun kararına göre, sözleşmeli personele de sürekli görev yolluğu ödenecek ama bu tarih öncesinde bazı il milli eğitim müdürlükleri sözleşmeli öğretmenlere "sürekli görev yolluğu" ödemekte iken bazıları ise ödememektedir. Ödeyenlerin ödemesi Danıştay karalarına göre isabetledir. Ödemeyenler için ise yolluğun talep edilmesi ve hukuki sürecin başlatılması gerekmektedir.
 
 
21:42
28 Eylül 2019
Fakülte sürelerini borçlanmak, polisin emeklilik maaşını artırır mı, yaşı öne çeker mi?Hizmet süresini doldurup da emekli olmak yaşını bekleyen polis memurlarının fakülte öğrenme sürelerini borçlanması mümkündür. Ancak borçlanılan süreler sadece emeklilik hizmetini artırır, yaşı öne çekmez.
 
 
12:33
27 Eylül 2019
657 sayılı Kanun 48-A-5'te yer alan suçtan ceza ve zamanaşımıİşlenen suça dair ceza, zamanaşımı nedeniyle hükümsüz hale gelmişse, kişinin memuriyetine son verilemez
 
 
00:04
26 Eylül 2019
Önlisans diplomasıyla intibak yaptıran, 2200 ek gösterge için, 6 ay çalışmalı mı?Ön lisans diplomasını vererek intibakını yaptıranların, 2200 ek göstergeden yararlanması için 6 ay boyunca bu görevde çalışma şartı aranmaz.
 
 
10:04
24 Eylül 2019
Bu yaz emekliliğe ayrılan hangi öğretmenler bayram ikramiyesi alabilirdi?2019 yılı Haziran ve Temmuz döneminde emekliye ayrılan öğretmenlerden kimler, Ramazan veya Kurban bayramı ikramiyesi alabilir?
 
 
18:02
22 Eylül 2019
HAGB kararı ve 18 yaş altı suç, güvenlik soruşturmasını olumsuz etkiler mi?Malatya İdare Mahkemesi, HAGB süresi ve denetimli süreyi dolduran kişi hakkında verilen hükmün hukuki sonuçları olmayacağına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, 18 yalın altında işlenen suçlara ait adli sicil ve arşiv kayıtlarının ancak soruşturma ve kovuşturma kapsamında değerlendirmek üzere savcılıklara bildirilebileceğine karar verdi. Kararı, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi onadı
 
 
10:04
18 Eylül 2019
Reddi miras, emekli aylığını almaya engel midir?Görevdeki Devlet memurunun veya emekli devlet memurunun vefatında mirası reddeden hak sahiplerine aylık bağlanır mı?
 
 
00:04
13 Eylül 2019
Sıra tahsisli lojman için, yönetmeliğe ekli cetvelde yer alan puanlamaya ek bir puanlama yapılabilir mi?Sıra tahsisli lojman için yönetmeliğe ekli (4) sayılı cetvelde yer alan puanlama cetveli içinde ek bir puanlama yapılamaz.
 
 
10:15
12 Eylül 2019
Bölge İdare Mahkemesi, uzmanlığa geçiş sözlü sınavını iptal ettiAnkara Bölge İdare Mahkemesi, Milli savunma Uzmanlığına kurum içinden geçişlere dair sözlü sınavı, sözlü sınav konularının yüzdesel ağırlıkları belirlenmediği için iptal etti.
 
 
00:03
10 Eylül 2019
Memurların, hangi hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenir?Memurlar genelde emeklilik hesaplarını yaparken, alacakları emekli ikramiyesi tutarını merak eder ve buna göre hesaplarını yaparlar. Yazımızda memurların memurluk ve memurluk dışındaki hizmet sürelerinden hangi sürelere emekli ikramiyesi ödeneceği konusunu değerlendirmekteyiz.
 
 
11:21
30 Ağustos 2019
Güvenlik soruşturması davasını kazandı ama karar uygulanamadıTokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin araştırma görevlisi kadrosuna atanmaya hak kazanan ancak güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılman aday davayı kazanmasına rağmen, yedek olarak araştırma görevlisi kadrosuna atanan adayın açtığı dava nedeniyle, karar uygulanamadı
 
 
00:03
30 Ağustos 2019
Eşdeğerlik kararına rağmen, KPSS ile yerleşen ama ataması yapılmayan aday, açtığı davayı kazandıYükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından bölüm eşdeğerliği olmasına rağmen Araştırma Görevlisi kadrosuna atama yapılmaması yönündeki işlemi İdare Mahkemesi iptal etti.
 
 
10:14
28 Ağustos 2019
Memurlar, emeklilik için neden 65 yaşını bekler?Memur görev aylıkları ile memur emekli aylıklarının hesaplanmasında esas alınan unsurlar farklıdır. Emekli aylıklarının hesaplanmasında kısıtlı unsurlar esas alınmaktadır. Bu hesaplama farklılığı emekli aylıklarında büyük bir azalmaya sebebiyet vermektedir.
 
 
00:08
27 Ağustos 2019
1/4 derece ve kademede uzun süre görev yapmak, emekli aylığını artırır mı?Devlet Memurlarından ¼ de uzun süre görev yapanların emekli aylık ve emekli ikramiyeleri farklı olur mu?
 
 
12:15
19 Ağustos 2019
Çocuklarına inat, 72 yaşında 41 kilo verdiAmasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan Cuma Sarıtaş (72), aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Mücadele etti 41 kilo verdi.
 
 
14:13
15 Ağustos 2019
5510'a tabi memurlarda da, özeldeki hizmet süreleri için, intibak uygulaması var mı?5510 sayılı Kanunda, 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununda olduğu gibi emekli keseneğine esas aylık tabiri bulunmaz.
 
 
15:07
14 Ağustos 2019
18 yaş altında geçen süreler, emeklilikte nasıl uygulanır?5434 ve 5510 a tabi olan memurların 18 yaş altında geçen süreleri emekliliklerinde nasıl uygulanır
 
 
00:04
13 Ağustos 2019
Memurlar açısından 2002 öncesi bazı sürelerin borçlanılması neden önemlidir?23/05/2002 öncesi askerlik, ücretsiz izin gibi süreler hizmet olarak satın alındığında emeklilik yaşını belirler
 
 
00:02
12 Ağustos 2019
5434 ve 5510'a göre yaş tashihi kurallarıDevlet Memurlarının göreve başlamalarında ve de emekliliklerinde doğum yaşını değiştirmek/düzelttirmek nasıl yapılır. Yaş dolumu nasıl hesaplanır.
 
 
10:10
11 Ağustos 2019
399'a tabi olarak çalışıp emekli olanların maaşları, 657'ye tabi memurlardan farklı mıdır?399/2 KHK ile sözleşmeli memur olarak çalışıp emekli olanların maaşları 657'ye tabi memur emeklilerinden farklı mıdır?
 
 
10:05
08 Ağustos 2019
Mahkeme, zabıt katipliği sözlü sınavını, önemli bir gerekçeyle iptal ettiİstanbul İdare Mahkemesi, sözleşmeli zabıt katipliği sözlü sınavında başarısız olan bir adayın açtığı davada, adayın sorulara nasıl ve ne şekilde cevap verdiğinin belirli olmaması nedeniyle, sözlü sınavdan başarısız sayılma işlemini iptal etti.
 
 
14:02
06 Ağustos 2019
Facebook üzerinden Valiyi eleştirdiği iddia edilen polisle ilgili kararFacebook üzerinden Valiyi eleştiren polis memuruna verilen disiplin cezasını, yargı iptal etti.
 
12345678910111213»
SON HABERLER
20:01 - Çamaşır makinesi patladı, evleri küle döndü19:56 - Bir ilçe daha doğal gaza kavuştu19:13 - 'Van Gölü Kirlenmesin, Mavi Kalsın' sloganıyla Ankara'ya pedal çevirdiler19:06 - Vaka sayıları açıklandı... Vaka artış hızı yavaşladı18:57 - Kırda yetişen çitlembik, kadınların gelir kapısı oldu18:45 - Öğrenci olarak adım attığı antik kente ömrünü adadı
18:43 - Emekli öğretmen tüfekle vurulmuş halde bulundu18:33 - Emekli kamu görevlisi, ömrünü arıcılığa adadı18:30 - Ürettiği yerli 'solar simülatör'ü yurt dışına ihraç ediyor18:29 - Miraç Sarıgül, 'Florida Gitar Yarışması'nda birinci oldu18:11 - Okulların açılmasına bir gün kala kırtasiyelerde sessizlik18:06 - Koronavirüse yakalanan emekli başkomiser vefat etti
18:02 - Siirt'te güvenlik korucusuna el yapımı patlayıcılı saldırı17:48 - Fransız haber sitesi Aleteia, 'Türkiye'nin uyanışını' yazdı17:37 - İYİ Parti kurultayına iki parti davet edilmedi17:29 - Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü17:24 - Asker ve polis olan iki kardeş aynı düğünde evlendi
17:22 - MEB: Okul binalarına kimse alınamayacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir açıklama yaparak 'Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalı' dedi. Ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam