İstifa ettikten sonra, 'işçi veya esnaf' olarak çalışan bir memur, hangi statüden emekli olur?

Memurlar istifa sonrası emeklilik koşullarını nasıl kazanırlar?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 24 Kasım 2021 10:02
İstifa ettikten sonra, 'işçi veya esnaf' olarak çalışan bir memur, hangi statüden emekli olur?

Devlet okullarında 21 senedir çalışan bir İngilizce öğretmeniyim. Göreve 29 Eylül 1999 tarihinde başladım. Bazı ailevi sebeplerden dolayı 2022 yılı Ocak ayında istifa etmek istiyorum. Bu tarihte istifa ettiğim takdirde nasıl emekli olurum? SGK ödemelerim ne kadar olur? Ne zaman emekli maaşı almaya başlayabilirim? İstifa sonrası emeklilik koşulları nedir?

Memurluktan emekli olmak için mutlaka hizmet ve yaş şartının tamamlanması ve istifa sonrası işçi, esnaf olarak çalışılmaması gerekir.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve başlamış olan memurlar, kadın ve erkek 25 yıl hizmet şartına ve kadın memur 58 yaş, erkek memur da 60 yaş şartına tabi olmaktadır.

Emeklilik için de bu iki şartın yerine getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, hem kadın hem erkek memurlar 25 hizmet yılı yoksa da 15 hizmet yılı ile 25 hizmet yılı arasında bir hizmet süreleri varsa 61 yaşını doldurduklarında da emekli olabilmektedirler.

İstifa sonrası memurluktan emekli olma düşüncesinde olunması halinde;

1- Memurluktan ayrıldıktan sonra 3 yıl 6 ay ve daha fazla işçi, esnaf gibi çalışmalarının olmaması gereklidir.

2- Memurluktan ayrıldıktan sonra emeklilik için aranılan hizmet yılının tamamlanması için isteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanılabilir. Yani 21 yıl hizmetten sonra 4 yıl isteğe bağlı iştirakçilikten yararlanıp, 25 hizmet yılını tamamladıktan sonra ödeme işlemini bitirebilir ve sadece emeklilik yaşını beklemeye başlar. Bu durumda yine memur statüsünden emekli olunur.

3- Memurlar emeklilik müracaatlarını, ancak kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurduklarında ve 25 hizmet yılını tamamladıklarında yapabilirler. İsteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanıp hizmet yılını tamamlayan memur da ancak, emeklilik yaş grubunu tamamladığında emeklilik talebinde bulunabilir.

4- İsteğe bağlı iştirakçilik sisteminde SGK ödemelerini kişiler karşılar, yani hem Kurum karşılık tutarlarını hem de şahıs kesintilerinin toplamını kişiler SGK'ya öderler.

5- Görevden ayrıldıktan sonra hiç çalışmama düşüncesinde olanlar için de 15 yıl hizmet ve 61 yaşın tamamlandığında emekli aylığı bağlanması da mümkün olmaktadır.

Ayrıca, 2018 yılında yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 331 inci madde hükmü gereğince;

Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılmaktadır. Ancak, bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi belirli şarta bağlanmış ve görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin de Bakanlıkça uygun görülmesi şartıyla mümkün olması sağlanmıştır.

KAPAT [X]

Milli Eğitim Bakanlığınca son olarak yayımlanan Emeklilik İşlemleri konulu 2018/15 sayılı Genelge yayımlanmış, emeklilik işlemleri bu genelge kapsamında yürütülmeye devam edilmektedir.

Söz konusu genelgede, EÖH Sınıfına dahil kadrolarda iken; görevinden çekilen (istifa), çekilmiş sayılan (müstafi), malul, engelli, 61 istekle yaş haddi vb. durumda açıkta olanlardan; istemeleri halinde, belirli bir zaman dilimine bağlı olmaksızın ve emeklilik izni aranmaksızın açıktan emeklilik işlemleri doğrudan en son görev yaptıkları Bakanlık Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı ve/veya Valilikçe (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) yapılacaktır.. açıklaması bulunmaktadır.

Sizin ve sizinle aynı durumda olanların emekliliğiyle ilgili neler söylenebilir?

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1- İstifa ettikten sonra yukarıda belirttiğimiz durumlar kapsamında emekli olabileceğinizi,

2- Ayrıca, hem hizmet hem de emeklilik yaşınızı tamamladığında SGK na müracaatınız neticesinde emekli aylığı ve emekli ikramiyesi alabileceğinizi,

3- Şayet isteğe bağlı iştirakçilik sistemi için müracaat edecekseniz, bu ödemelerin şuanki maaş bordronuzdaki kurum karşılığı ve şahıs keseneği tutarlarının toplamının tamamını her ay sizin ödemeniz kaydıyla bu sistemden yararlanabileceğinizi, bu tutarların da her yıl kademe ilerledikçe az bir tutar üzerinden artabileceğini, isteğe bağlı iştirakçilik süresi hariç diğer sürelerinizin tam hizmet yıllarına karşılık emekli ikramiyesi de alabileceğinizi,

değerlendirmekteyiz.

Yine de ödenecek tutar için derece, kademeniz ve kıdem aylığınız vb. gibi durumlarınız belli olmadığından, SGK'ya ödenecek olan her ayki tutarı öğrenmek için ister kendi kurumunuza ister SGK'ya müracaat edebileceğinizi de tavsiye edebiliriz.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz