Memur emekliliğinde son 7 yıl kuralının uygulanmayacağı durumlar

Memur emekliliğinde son 7 yıl kuralının uygulanmayacağı durumlar hangileridir?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 25 Ocak 2022 10:30
Memur emekliliğinde son 7 yıl kuralının uygulanmayacağı durumlar

İlk işe SSK olarak girişim 23.12.1989 yılı ile 1994 yılları arasında 263 gün SSK'lı olarak çalıştım. Ancak 28.10.1998 yılında ise Kamuda Memur olarak işe başladım. Acaba kaç yaşa tabi olarak Emekli olabilirim? Ayrıca SSK'lı olarak çalıştığım süreleri kurumuma dilekçe ile başvurduğumda ne gibi işlem yapacaktır?

Memurluk öncesi sigortalı hizmetler birleştirilmeli mi?

Memurlar, işçi veya esnaflık gibi farklı statüde geçen hizmetlerini emeklilik öncesi memurluk hizmetleri ile bütünleşmesini sağlamaları veya kurumların bu işlemleri yapmaları, emeklilik işlemlerinin daha pratik olarak yapılmasını sağlar.

Çalışma hayatındaki hizmetlerin bütünleşmesi nasıl olmaktadır?

Kişilerin tüm çalışma süreleri bazı durumlarda tek bir statüde geçmemektedir. Bu çalışmalar işçilik, esnaflık, memurluk gibi hizmet süreleri de olabilmektedir. Bu süreler 2008 yılı Ekim ayından önce geçmiş ise 2829 sayılı hizmetlerin bütünleşmesini sağlayan Kanun hükümleri kapsamında işlem görürler.

2008 yılı Ekim ayından önce hizmet bütünleşmesinde 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanır ve son 7 yıllık hizmetin (1260 günün) önemi bulunur. Son 7 yıllık hizmet süresi kişinin hangi statüde emekli aylığı bağlanacağının tespitini yapar. Bu tespite göre;

- Son yedi yıllık hizmetleri içerisinde hizmet süresi fazla olan statü esas alınır. 2 statüde, yani işçi ve memur olarak çalışmaları olan kişi son 7 yıl içerisinde 1260 gün ve daha fazla hangisinde geçmişse kişi bir tercihte bulunamaz ve o statüden emekli olmak durumundadır. Yani 20 yıl işçi, 5 yıl da memur ise memur olarak emekli olur, işçi olarak emekli olmak isterse de memurluktan ayrılıp en az 1260 gün ve daha fazla işçi olarak çalışması gerekir.

- Şayet son yedi yıllık hizmetleri içerisinde 3 statüde, yani işçi, esnaf ve memur olarak çalışmaları olan kişinin yine son yedi yıl içerisinde bu üç statüden hangisi fazla ise o statüden emekli olabilir, eşit olması halinde ise son statüsü esas alınır.

Son 7 yıl kuralı (1260 gün kuralı) uygulanmayacak durumlar hangileridir?

Son 7 yıl kuralı (1260 gün kuralı) uygulanmayacak durumlar şunlardır:

- Malullük.

- Ölüm.

KAPAT [X]

- 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa göre yaş haddinden re' sen emekli olma.

- Süresi kanunla belirlenen vazifelere atanma veya seçilme.

- Bağlı oldukları kurumun kanunla değiştirilmesi.

5434 sayılı Kanuna tabi memurlar hizmet bütünleştirme talebinde bulunamaz mı? Veya Kurumlar hizmet bütünleşmesini yapamaz mı? Hizmet bütünleşmesi ne zaman yapılmalıdır?

5434 sayılı Kanuna tabi memurlar için hizmetlerin birleştirilmesi gerekli olmaktadır. Her ne kadar bazı yargı kararlarında hizmetlerin birleştirilmesinin zorunlu olmadığı yönünde kararlar mevcut ise de bizce memurların emeklilik şartlarının yerine getirilip getirilmediğinin tespitinin yapılması, yani emeklilik hizmet ve yaş grubunun tespitinin yapılması için gerekli olduğu, hem de 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar için işçilik, esnaflık gibi hizmetlerin birleştirilerek bunun üzerinden SGK kesintilerinin yapılması gerektiği yönünde 5434 sayılı Kanunun Ek 18 inci madde hükmü gereği zorunlu olduğunu değerlendirmekteyiz.

Memur, hizmet birleştirme işlemini emeklilik sonuna bırakmamalıdır

Sitemizde de zaman zaman değerlendirdiğimiz ve sıkça sorulara muhatap olan bir konudur. Değerlendirmemiz memurluk hizmetine başlar başlamaz memurun daha önce çalışmış oldukları işçilik, esnaflık gibi sürelerinin bütünleştirilmesi gerekir, bu bütünleşme işleminin 5434 sayılı Kanun ek madde 18 hükmü ve 657 sayılı Kanun maddeleri uyarınca bir gereklilik olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar, özel sektör sürelerini emekliliğe yakın birleştirmeye tabi tutulursa; intibak işlemi kişinin devlet memurluğuna başlangıç tarihi itibariyle yapılarak hesaplanacak ve kesinti tutarları faiziyle birlikte devlet memurunun payına düşen kısmı devlet memurundan, kurumun payına düşen kısmı da ilgili kurumdan faiziyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edileceğini bilmelidirler.

Hizmet bütünleşmesinin emeklilik öncesi yapılmasının faydaları nelerdir?

Memurların işçilik veya esnaflık olarak geçen sürelerini göreve başladıkları andan itibaren yaptırmaları veya Kurumlarca yapılması halinde, emeklilik aşaması gelmeden kişinin net hizmetleri ve tabi olduğu emeklilik yaşı ortaya çıkacak ve emeklilik aşamasında herhangi bir pürüz çıkmadan emeklilik işlemine hız kazandırarak sonuçlanmasını, bu sürelerin de emekli aylık oranının da artmasını sağlayacağını değerlendirmekteyiz.

Sonuç olarak, emekli olmadan önce sigortalı hizmetlerinizin bütünleşmesini kurumunuz yapmadı ise, kurumunuza müracaat ederek bu hizmetlerinizin bütünleşmesini isteyebilirsiniz. Bu durumda az da olsa SGK kesintileriniz artar, ancak olumsuz bir durum ortaya çıkarmaz. Sigortalı hizmetlerinizin birleştirilmesi gerektiği değerlendirmemizle birlikte, verdiğiniz bilgilere göre ister değerlensin ister değerlenmesin her durumda sizin için emeklilik yaşınızın 57 yaşınızı tamamladığınız tarih olacağını söyleyebiliriz.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz