1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular

Özel Konular

 
10:10
11 Ağustos 2019
399'a tabi olarak çalışıp emekli olanların maaşları, 657'ye tabi memurlardan farklı mıdır?399/2 KHK ile sözleşmeli memur olarak çalışıp emekli olanların maaşları 657'ye tabi memur emeklilerinden farklı mıdır?
 
 
10:05
08 Ağustos 2019
Mahkeme, zabıt katipliği sözlü sınavını, önemli bir gerekçeyle iptal ettiİstanbul İdare Mahkemesi, sözleşmeli zabıt katipliği sözlü sınavında başarısız olan bir adayın açtığı davada, adayın sorulara nasıl ve ne şekilde cevap verdiğinin belirli olmaması nedeniyle, sözlü sınavdan başarısız sayılma işlemini iptal etti.
 
 
14:02
06 Ağustos 2019
Facebook üzerinden Valiyi eleştirdiği iddia edilen polisle ilgili kararFacebook üzerinden Valiyi eleştiren polis memuruna verilen disiplin cezasını, yargı iptal etti.
 
 
00:01
01 Ağustos 2019
Tek bir olay içindeki farklı farklı fiillere, birden fazla disiplin cezası verilir mi?Danıştay 12. Dairesi 2007 tarihli kararında, tek bir eylem içinde meydana gelen olaylarda her bir fiil için ayrı ayrı disiplin cezası verilemeyeceğine karar vermiştir.
 
 
11:30
31 Temmuz 2019
Öğretim görevlisi alımlarında 'en az tezli yüksek lisans' şartı için önemli kararDanıştay Sekizinci Dairesi, öğretim görevlisi alımlarında en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartının yürütmesini durdurdu.
 
 
12:58
26 Temmuz 2019
Naklen atanan sözleşmeli öğretmene yolluk kararıEğitim Bir Sen'in açtığı davada, mahkeme naklen atanan sözleşmeli öğretmene yolluk ödenmesine hükmetti
 
 
12:58
26 Temmuz 2019
Naklen atanan sözleşmeli öğretmene yolluk kararıEğitim Bir Sen'in açtığı davada, mahkeme naklen atanan sözleşmeli öğretmene yolluk ödenmesine hükmetti
 
 
10:05
26 Temmuz 2019
Disiplin cezalarına itiraz halinde, memura daha ağır bir ceza verilebilir mi ?Danıştay Beşinci Dairesi, disiplin cezalarına itiraz halinde memurlara daha ağır bir disiplin cezası verilmesinin hukuka uygun olmadığına yönelik karar verdi.
 
 
00:04
25 Temmuz 2019
Bir otelde her şey dahil eğitime katılan personele ayrıca yevmiye verilir mi?Sayıştay Temyiz Kurulu, bir otelde her şey dahil eğitime katılan personele ayrıca yevmiye verilemeyeceğine karar verdi.
 
 
00:06
22 Temmuz 2019
Yaşı beklemek için istifa eden vefat ederse ne olur?Yaşı beklemek için istifa eden Devlet memuru, vefat ettiğinde hak sahiplerine, kanunda belirtilen oranlara ve şartlara göre emekli maaşı ve ikramiyesi bağlanmaktadır.
 
 
14:30
20 Temmuz 2019
Emekli bir memurun veya dul-yetimin alabileceği en düşük aylık ne kadardır?Memur emeklileri, ölüm halinde dul ve yetimlerine Sosyal Güvenlik Kurumu en az ne kadar aylık ödeme yapmaktadır, bu ödemenin hesap şekli nasıldır.
 
 
00:04
16 Temmuz 2019
Emekli memur icralık olursa, memur eşinin maaşına haciz gelir mi?4721 sayılı Türk Medeni Kanununun, Ortak Edinilmiş Mallar ile Kişisel Edinilmiş Mallara ilişkin hükümlerine göre, evlilik devam ederken, mal, mülk kimin adına kayıtlıysa, o mal, mülk onun sayılır, Ancak evlilik sona ererse ayrılır. Bu da, şu demektir. Evlilik devam ederken mal, mülk kimin adına kayıtlıysa o eş sorumlu olacağından, o eşin borçlu duruma, icralı duruma düşmesi diğer eşin sorumlu olmasını gerektirmez
 
 
10:07
15 Temmuz 2019
Önlisans mezunu, teknisyenlik unvan değişikliği sınavına girebilir mi?İdare mahkemesi unvan değişikliği başvurusunda üst öğrenimle ilgili önemli bir karar verdi.
 
 
00:05
15 Temmuz 2019
2008 öncesi 1 aylık görev, polis memurunun emekliliğine katkı sağlar mı?2008 yılı Nisan ayındaki 1 aylık sigortalılık hizmeti, 2011 yılında polis memuru olan kişinin emekliliğine katkı sağlar mı?
 
 
19:43
12 Temmuz 2019
MEB görevde yükselmesi sınavı, soru iptali sürecinde, önemli feragat kararıMilli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 2018 yılı görevde yükselme sınavında, soru iptali için açılan davada, davacı feragat dilekçesi verdi.
 
 
10:19
12 Temmuz 2019
Memur, hizmet birleştirme işlemini, emeklilik sonuna bırakılmamalı!Devlet memurları, sigortalı hizmetleri, devlet memurluğuna başlangıç tarihi itibariyle birleştirmeye tabi tutmalıdır. Özellikle 5434'e tabi memurlar, özel sektör sürelerini emekliliğe yakın birleştirmeye tabi tutularsa; intibak işlemi kişinin devlet memurluğuna başlangıç tarihi itibariyle yapılarak hesaplanacak ve kesinti tutarları faiziyle birlikte devlet memurunun payına düşen kısmı devlet memurundan, kurumun payına düşen kısmı da ilgili kurumdan faiziyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilecektir.
 
 
00:03
12 Temmuz 2019
Yaş şartını yerine getirmek için istifa etmeyi düşünen memurların dikkat etmesi gereken hususlarYaş şartını yerine getirmek için istifa etmeyi düşünen memurlar, Kurumuna, emeklilik yaşını tamamlamak için istifa ettiğini belirtir şekilde yazılı müracaatla bildirmesinde fayda olur. Görevinden ayrılan memurun yaş gruplarını dolduracakları tarihe kadar, şayet işçilik, esnaflık gibi çalışma düşüncesinde olanlar var ise bu çalışmalarının 3 yıl 6 ay dahil daha fazla olmaması gerekir. 2829 sayılı hizmetlerin bütünleşmesine dair kanun gereğidir. Daha fazla çalışma olursa memur olarak emekli olması mümkün olmaz. Diğer statülerde emekli olurlar, bu durumda hak kayıplarına yol açabilir.
 
 
14:06
11 Temmuz 2019
Sözleşmeli antrenör alımında, sözlü sınava iptal kararıAnkara İdare Mahkemesi, komisyon üyeleri sözlü sınavda tek tek ayrı şekilde tutanak tutmadığı için, bir adayın sözlü sınavda başarısız sayılma işlemini iptal etmiştir.
 
 
10:08
11 Temmuz 2019
Hizmet yılını doldurmadan emekli olunabilecek dört özel durum20 veya 25 yılı doldurmadan hangi durumlarda memurlar emekli olunabilir?
 
 
16:00
10 Temmuz 2019
Tutuklu veya mahkumiyet kararı olan memur emekli olabilir mi?Tutuklu veya Mahkumiyet kararı olan memur emekli olabilir mi? Konusunu değerlendirmekteyiz.
 
 
13:30
09 Temmuz 2019
İşçilik primlerinin tavandan yatması, memur olunduğunda, emekli maaşını artırır mı?İşçilik hizmetlerini birleştiren memur, işçiyken primlerinin tavandan yatması, memur emeklisi olarak maaşını artırır mı?
 
 
10:05
09 Temmuz 2019
Devlet memurunun ölümünde yabancı uyruklu eşine aylık bağlanır mı?5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek Madde 59. maddesinde yer alan "Türk vatandaşlarıyla evlenmiş yabancı uyruklu karılara Türkiye'de ikamet ettikleri sürece, mütekabiliyet esası da dikkate alınarak değişik 68 inci maddedeki oranlara göre aylık bağlanır." hükmü uyarınca, devlet memurunun ölümünde yabancı uyruklu karısına dul aylığı bağlanmaktadır.
 
 
11:10
07 Temmuz 2019
GİH'e geçen polis memuru için emeklilik yaş hesaplamasıBir süre polis memuru olarak görev yaptıktan sonra Genel İdare Hizmetleri sınıfına geçen polis memuru için emeklilik yaş hesaplaması nasıl yapılır? Hak edilen fiili hizmet zamları etkili olur mu?
 
 
08:46
06 Temmuz 2019
Memur sendikalarının 2019 yılı üye sayıları yayımlandı.2019 yılı memur sendikaları üye sayısına göre sadece en büyük üçüncü konfederasyon olan KESK'in üye sayısı azalmaya devam etti. Türkiye Kamu Sen ve Memur Sen'in üye sayısı ise artı. 31 Mart'taki değişime paralel olarak yerel yönetim hizmetleri kolunda KESK'e bağlı Tüm Bel Sen üye sayısını artırırken, Memur Sen'e bağlı Bem Bir Sen ise üye kaybetti.
 
 
00:02
03 Temmuz 2019
300 Vergi müfettişi yürütmeyi durdurma (Y.D.) kararı aldıYeterliliklerini almalarına rağmen vergi müfettiş kadrosuna ataması yapılmayan 300 personelin açtığı davada, mahkemeler yürütmeyi durdurma (Y.D.) kararı verdi.
 
 
11:03
28 Haziran 2019
Yarı zamanlı çalışmaya dair emsal kararAnkara Bölge İdare Mahkemesi, yarı zamanlı çalışma talebi reddedilen polis memurunun açtığı davada, idare mahkemesinin verdiği kararı onadı
 
 
00:03
21 Haziran 2019
Mahkeme, dosyanın esasına girmeksizin, becayiş talebini reddettiSağlık Bakanlığında yaşanan bir olayda, mahkeme, becayiş talebinin reddedilmesine yönelik işlemde, Kanun takdir yetkisini idare vermiştir gerekçesiyle, açılan davayı reddetti
 
 
00:02
20 Haziran 2019
Sözleşmeli statüde geçirilen süreler 8 yıla bir kademede dikkate alınır mı?Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde geçirilen sürelerin, disiplin cezası almaksızın geçirilen 8 yıllık sürede verilen bir kademenin hesabında değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.
 
 
10:00
14 Haziran 2019
Yıpranmazsız ve yıpranmalı emeklilik yaşı hesaplaması
 
 
00:05
11 Haziran 2019
Görevde yükselme yazılısında 95 puan alan adaya sözlüde 50 puan verilmesine iptal kararıGaziantep Bölge İdare Mahkemesi, görevde yükselme yazılısında 95,92 puan alan ancak sözlüde 50 puan verilerek başarısız sayılan adayın açtığı davada, idare mahkemesi kararını kaldırdı ve işlemi iptal etti.
 
 
11:05
31 Mayıs 2019
Yetim çocukların aylık alma şartları nelerdir?Bu yazıda, son değişikliklerle, hem 5434 sayılı Kanunun hem de 5510 sayılı Kanun bağlamında, yetim çocukların aylık alma şartları yer alacaktır
 
 
00:03
30 Mayıs 2019
Üst öğrenim zam ve tazminatına dair olumsuz kararKonya İdare ve istinaf mahkemesi, mesleki üst öğrenim olmadığı için mühendislik mezunu programcıya mühendisin tazminat oranının verilemeyeceğine karar verdi.
 
 
10:05
29 Mayıs 2019
Mahkeme, eş durumu naklinde olumlu karar verdiAnkara Bölge İdare Mahkemesi, Üniversitede çalışan bir memur için, Türkiye İş Kurumu Mersin il müdürlüğüne atanması için istenen muvafakat yazısına olumsuz cevap verilmesi işlemini iptal etti.
 
 
00:05
28 Mayıs 2019
Polis iken psikiyatri'den D dlimi raporu verilen, malulen emekli olabilir mi?Polis memuru iken psikiyatriden D dilimi sağlık raporu verişenler, malulen emekli olabilir mi?
 
 
10:42
26 Mayıs 2019
Görevden ayrılan memur, hangi durumda Emekli Sanığından emekli olabilir?2008 Yılı Ekim ayından önceki memurların isteğe bağlı iştirakçilikleri//sigortalılıkları nasıl olur?
 
 
14:48
23 Mayıs 2019
Okul müdürünün norm kadro oyunu yargıdan döndüAnkara'da yaşanan bir olayda, okulda bir felsefe normu bulunmasına rağmen, yöneticilik görevinin sona eren bir kişi norm fazlası olarak bu okula atanmış, 1 yıl sonra norm güncellemesi yapılarak norm sayısı 2'ye çıkarılmış, bir yıl sonra ise bu kez norm sayısı 1'e indirilmiştir. Okul müdürlüğü, hizmet puanı düşük olduğu için eski felsefe öğretmenini norm fazlası yapmıştır. açılan davada, idare mahkemesi, normu 1 olan okula norm fazlası öğretmen atanmasının hukuki dayanağı bulunmadığına dikkat çekmiştir.
 
 
14:05
23 Mayıs 2019
Yaşı bekleyen, açıkta iken hastalanırsa, yaş grubunu beklemeden emekli olabilir mi?Hizmet yılını tamamladıktan sonra yaşını beklemek için istifa eden memur, bu süre zarfında hastalanırsa sağlık sebebi ile yaş grubunu beklemeden emekli olabilir mi?
 
 
10:06
21 Mayıs 2019
EGM, naklen atanma isteğini 2.kez reddettiEmniyet Genel Müdürlüğü, diğer Kamu Kurumundan naklen atanmak isteyen, Emniyet sınıfı dışı personelin başvurusunu, yönetmeliğe rağmen reddetti.
 
 
10:05
17 Mayıs 2019
Engelli aylığıyla normal emekli aylığı arasında fark olur mu?Aylık bağlanması ve emekli ikramiyesinde hesaplanma sistemi aynıdır, hiçbir fark bulunmaz. Sadece farklılık olarak engellilik, malullük ve normal emeklilik hesaplanmasında esas alınan hizmet süresinin azlığı veya fazlalığı olur
 
 
10:05
15 Mayıs 2019
1999 öncesi askerlik hizmeti borçlanmak, emeklilik yaşını öne çeker mi?1999 öncesi işçi, memur, esnaf olarak çalışması olmayıp sadece askerlik hizmetinin olması ve askerlik hizmetinin de borçlanılmasının, emeklilik yaşının öne çekilmesine bir katkısı olmaz.
 
 
14:28
09 Mayıs 2019
'Naklen atamada, Vali yardımcısı yetkili değil' kararıKastamonu İdare Mahkemesi, anaokulunda aşçı olarak çalışan bir memurun naklen atamalarında vali yardımcısının yetkili olmadığına karar verdi
 
 
14:47
08 Mayıs 2019
Zabıta memuru alımında sözlü sınava iptal kararıDanıştay 12. dairesi, zabıta memuru alımı yapılırken sözlü sınav yapılması uygulamasının mevzuata uygun olmadığına karar verdi. Dairenin bu kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca da onandı.
 
 
00:05
08 Mayıs 2019
Memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanılmak zorunda mıdır?Borçlanmaya ilişkin hükümlerde, bu sürelerin tamamını borçlanılması zorunludur şeklinde bağlayıcı bir hüküm yoktur. Burada kişilerin talebine bırakılmış bir düzenleme mevcuttur.
 
 
00:05
07 Mayıs 2019
Birleştirilen hizmet olduğu için ikramiyesi ödenmeyen memur açtığı davayı kazandı2829 sayılı Kanun kapsamında emeklilik hizmetleri birleştirilen ihraç olan bir polis memur, hizmetleri için SSK'lı hizmetler olduğu için ikramiyesini alamamıştır. Açılan davada, mahkeme, davacıyı haklı bulmuştur.
 
 
14:16
06 Mayıs 2019
Kamu kurumlarının, görevde yükselme sözlü sınav sürecini geciktirmesinin önüne geçilmeli!Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında yazılı aşamasından sonra kamu kurumlarının sözlü sınavları geciktirerek keyfi davranması engellenmeli!
 
 
00:03
06 Mayıs 2019
Makam tazminatında, 2 yıllık süre nasıl hesaplanır?Makam tazminatından emeklilikte yararlanabilmek için aranılan 2 yıllık süre nasıl hesaplanır?
 
 
10:51
04 Mayıs 2019
Engelli çocuğu olan memura sağlanan sosyal güvenlik hakkıEngelli çocuğu bulunan kadın memurların emeklilik açısından sosyal güvenlik hakları nasıl olmaktadır?
 
 
15:30
03 Mayıs 2019
Danıştay: Memurluktan çıkarmada, uzlaştırmaya da bakılmalıDanıştay Onikinci Dairesi, memuriyetten çıkarma cezası verilen davacı hakkında Yargıtay tarafından uzlaştırma kararı verilmesi sebebiyle ihraç işleminin değerlendirmesinde bu kararın göz önüne alınmasını hükmetti.
 
 
00:04
03 Mayıs 2019
Engellilikten dolayı yaşlılık aylığı2008 sonrasında memuriyete girenlerin, engellilikten dolayı yaşlılık aylığına hak kazanabilmesi için engellilik oranına göre gün ve yıl çalışmış olma şartını tamamlaması gerekmektedir.
 
 
00:04
01 Mayıs 2019
5510 sayılı Kanuna göre hizmet birleştirme5510 sayılı Kanun gereği tüm çalışma süreleri boyunca hangi hizmetlerde daha fazla çalışma var ise bu çalışmaya göre aylık bağlanır. Yani 30 yıllık çalışma süresinde 16 yıl işçilikse işçilik üzerinden emekli aylığı bağlanır. Son 7 yıl kuralı yoktur.
 
12345678910111213»
SON HABERLER
00:07 - DSÖ düşük gelirli ülkelere Covid-19 testi gönderecek00:06 - 29 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları00:04 - Mühendislik tamamlamada 2020 yılı belirsizliği devam ediyor00:00 - Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitimleri için Türkiye'deki ilk ve tek eğitim platformu23:40 - Tokat'taki havaalanı inşaatının yüzde 82'si tamamlandı23:31 - Ev temizliği yaparken bunları yapmayın!
23:28 - Ankara'da rüşvet ve usulsüzlük soruşturması: 46 gözaltı23:23 - Yazar ve çevirmen Dr. Mahmut Kanık hayatını kaybetti23:20 - Can Ataklı'nın Azerbaycan çıkışı olay oldu!23:12 - Döviz kurları neden yükselmeye devam ediyor?23:09 - Ali Babacan'dan HDP'ye telefon23:06 - YÖK: Başkan Saraç'ın öyle bir açıklaması yok
23:00 - Kırmızı bültenle aranan İslom Saydalimov Hatay'da yakalandı22:59 - Doğa harikası Habeş Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor.22:44 - 'Tabanca ile öldürdüm, daha sonra ormanı ateşe verdim'22:40 - Mardin'de iki PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu22:39 - Meteorolojiden bazı illerimiz için sağanak uyarısı
22:15 - Akıllı telefonların fiyatları yüzde 10 arttı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam