5510'a tabi memurun emekli ikramiyesi alabilmesinde önemli şart nedir?

Memuriyetten önce işçi olarak çalışan kişi, emekli ikramiyesi alabilir mi?, Emekli olmadan istifa eden memur, ikramiye alabilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 09 Eylül 2021 14:05
5510'a tabi memurun emekli ikramiyesi alabilmesinde önemli şart nedir?

2006 yılında özel sektörde sigortalı olarak işe başladım. Daha sonra 2009 yılında memur oldum. 25 yılımı memur olarak hizmet verdikten sonra emeklilik yaş şartını sağlamama 8 yıl kalıyor. Bu son 8 yılı memurluktan istifa edip özel sektörde çalışarak geçirdiğim takdirde 506 sayılı Kanun hükümlerine tabi olduğumdan 5510 sayılı Kanun'un 4\1-a maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanıyor yani memur değil işçi emeklisi oluyorum. Peki bu durumda kamuda geçen 25 yılın emekli ikramiyesini alabilir miyim?

5510'a tabi memurun emekli ikramiyesi alabilmesinde önemli şart nedir?

5510 sayılı Kanuna tabi memur istifa edip işçi veya esnaf statüsünde çalışmakta iken emekli olursa memurluk sürelerine emekli ikramiyesi alamaz

Sosyal güvenlik şartları kişilerin çalışma statüsüne göre değişir. İşçi, esnaf veya memur statüsünden emekli olmak isteyenlerin çalışma sürelerine karşılık aylık tutarı, kıdem tazminatı veya emekli ikramiyesi tutarı ve şartları, emekli aylığı bağlanması için aranılan hizmet ve yaş şartları tamamıyla farklıdır.

2008 yılı Ekim ayından önce sigortalı hizmetleri olan ancak memurluk hizmeti olmayan ve bu tarihten sonra ilk defa memurluk hizmetine başlayanlar;

- Aylık bağlanacak statünün tespitinde 2829 sayılı hizmet birleştirmesine ilişkin kanuna,

- Aylık tutarının ödenmesinde 5510 sayılı Kanuna,

- Aylık bağlanması şartlarının, yani hizmet ve yaş tespiti şartlarında eski hükümlere (durumuna göre 506 sayılı Kanuna veya 5434 sayılı Kanuna),

- Emekli ikramiyesi ödenmesi şartlarında 5434 sayılı Kanun Ek 82 nci maddesi hükmüne,

tabi olurlar.

Özellikle 5434 sayılı Kanunun Ek 82 nci madde hükmünde memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesi için mutlaka aylık bağlanma esnasında çalışma şeklinin memurluk olması gerektiği, memurluk olmadığı zaman emekli ikramiyesi ödenemeyeceği hususlarına vurgu yapılmıştır.

Bu durumu özetlemek gerekirse; Memurluktan ayrıldıktan sonra işçi statüsünden emekli olabilmek için en az 1260 gün veya daha fazla işçi olarak SGK primleri ödenecek şekilde çalışılması gerekir, bu süre kadar çalışılmadığı takdirde yine memur statüsünden emekli olunur.

2008 yılı Ekim ayından sonra ilk kez memur olanlar için memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödenmesi için aranılan önemli şart, emekli aylığı bağlanma talebinde bulunduğu esnada mutlaka memur statüsünde görev yapma şartıdır. Dolayısıyla memurluktan ayrılıp işçi olarak çalışılması ve işçi olarak çalışmakta iken emeklilik talebinde bulunulması halinde memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödemesi yapılmamaktadır.

Açıklamalarımız bağlamında durumunuzu değerlendirmemiz gerekirse; 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memur olduğunuzu belirttiğinizden 5510 sayılı Kanuna tabi memur olduğunuz için memurluktan ayrıldıktan sonra işçi statüsünde çalışmakta iken emekli olmanız halinde, yani aylık bağlanması tarihinde son çalışma şeklinizin memurluk olmayacağı için memurluk hizmet sürelerinize emekli ikramiyesi ödenmeyecektir.

Bu Habere Tepkiniz