İsteğe bağlı memuriyette, GSS primi ödenir mi? Aile yardımı alınabilir mi?

5434 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı prim ödeyen, ayrıca GSS primi de öder mi, aile yardımı alabilir mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 20 Eylül 2021 00:02
İsteğe bağlı memuriyette, GSS primi ödenir mi? Aile yardımı alınabilir mi?

-Emeklilik sistemi üzerinden memurluk hizmetini devam ettiren kişinin sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

-Ekim 2008 tarihinden önce 1 gün hizmeti olan memurlar bu haktan yararlanabiliyor!

-

İsteğe bağlı iştirakçilik yani çalışmadan emeklilik sistemi üzerinden memurluk hizmetini devam ettiren kişinin sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

İsteğe bağlı iştirakçilik sisteminden yararlanıp hizmet süresini yine memurluk üzerinden tamamlama hakkı sadece 5434 sayılı Kanuna tabi memurlar için geçerlidir. 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için isteğe bağlı hizmet tamamlama durumunda bu süreler 5510/4 ( b ) kapsamında, yani esnaf statüsünde hizmet olarak kabul edilmektedir.

Yani, 1 Ekim 2008 öncesi 1 gün, 2 gün, 1 ay vb. gibi memurluk hizmeti olanlar bu sistemden yararlanabilmektedirler.

İsteğe bağlı iştirakçilik sisteminden memur olarak en az 10 fiili hizmet yılı olarak çalışıldıktan sonra memurluk görevinden kendi isteği ile ayrılanlar her ay SGK ya kesenek ve karşılık tutarlarını yatırmak suretiyle hizmet kazanımı sağlayabilmektedirler. Bu konularla ilgili değerlendirmelerimiz sitemizde mevcuttur.

Soru ve cevap şeklinde konuyu izah edeceğiz.

Soru 1- İştirakçi emeklilik ödemelerini yaparken eşim aile yardımı alabilecek mi?

Cevap 1- Aile yardımı ödeneği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202 nci maddesinde belirtilen esaslara göre ödenmektedir. Bu maddede, yardımın memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için ödeneceği belirlenmiş olduğundan, isteğe bağlı iştirakçilik süresince eşinizin aile yardımını alabileceğini değerlendirmekteyiz.

Soru 2- Genel sağlık sigortası primlerini ödemek zorunda mıyım? Hasta olmam durumunda eşimin üzerinden ( bakmakla yükümlü ) yararlanabilir miyim?

Cevap 2- İsteğe bağlı iştirakçilik süresince genel sağlık sigortası kapsamında sayıldıklarından prim ödemek durumunda olmaktadırlar: Bu nedenle memur eşinden dolayı sağlık yardımından yararlanamayacağını değerlendirmekteyiz.

Soru 3- Memur olarak eşim de emekli olduktan sonra birimizin ölümü halinde diğeri kendi maaşı ile birlikte ölenin maaşını da alabilir mi?

KAPAT [X]

Cevap 3- Eşler herhangi bir şart aranmadan vefat eden eşinden dolayı aylık alabilirler. İkisi de memur olan eşin birinin vefatında dul eş kendi aylığını tam olarak alır, eşinden dolayı dul aylığını da % 50 oranında alır.

Soru 4- İştirakçi emeklilik ödemelerini yaparken ölüm olması halinde ne olur?

Cevap 4- İsteğe bağlı iştirakçilik süresi içerisinde ölüm olması halinde aylık bağlanması açısından hak sahiplerinin bir kaybı olmaz. Vefat eden memurun hizmet süresi dul aylığı bağlanması için yeterli olacağından (isteğe bağlı iştirakçilik için en az 10 hizmet yılı aranmaktadır), vefat eden eşten dolayı dul aylığı bağlanır.

Soru 5- Daha önceden 6 ay ücretsiz doğum izni ve hemen arkasından da 6 ay ücretsiz mazeretsiz izin almıştım. Şu an bunları toplu ödersem hizmet süreme dahil edilir mi?

Cevap 5- 5434 sayılı Kanuna tabi olan memurlar için ücretsiz izin borçlanmaları bu Kanunun ek 72 nci maddesi hükmüne göre yapılmaktadır. Emekli olmadan en az 6 ay önce SGK ya borç tutarının tamamını bir seferde topluca ödenmesi halinde emeklilik hizmet süresine dahil edilir. Bu borçlanmanın da memur olarak çalışırken yapılması gerekmektedir.

Bu Habere Tepkiniz