3600 ek gösterge 5510 sayılı Kanuna tabi çalışan memurları da etkileyecek mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için 3600 ek göstergenin önemli olduğu uygulama

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 22 Ekim 2021 11:24
3600 ek gösterge 5510 sayılı Kanuna tabi çalışan memurları da etkileyecek mi?

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için 3600 ek gösterge artışı emekli aylığını etkilemeyecek, ancak emekli ikramiyesini etkileyecektir. Dolayısıyla 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için de 3600 ek gösterge artışı önemli olmaktadır.

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar emekli olduklarında emekli ikramiyesi tutarlarını 5434 sayılı Kanuna tabi emsal görevi esas alınarak alacaklardır.

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar için emekli ikramiyesi hesaplanmasının esas ve usulleri 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Ek 82 nci madde hükmünde belirlenmiştir, bu hüküm sadece 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memurluk hizmetine başlamış kişiler hakkında uygulanmaktadır.

Ek madde hükmündeki kurallara göre 5510 sayılı Kanuna tabi memurların emekli ikramiyesi alabilme şartları;

-5510 sayılı Kanuna tabi memurların emekli ikramiyesi ödemelerinde 5434 sayılı Kanunun 89 uncu madde hükmü uygulanmaktadır. Yani emekli ikramiyesine ilişkin azami süre, hesap yöntemi, emekli ikramiyesinin hesabında kullanılan ödeme unsurları ile bu ödeme unsurlarına hak kazanma şartlarına ilişkin esas ve usullerde 5434 sayılı Kanuna tabi memur emsal alınmaktadır.

Yani, 5510 sayılı Kanuna tabi Mühendis, Doktor gibi 3600 ek göstergesi olan meslek gruplarından 30 hizmet yılı doldurulduktan sonra emekli olacaklara ödenecek olan emekli ikramiyesinde, 5434 sayılı Kanuna tabi Mühendis, Doktor gibi 3600 ek göstergesi olan kişinin emekli olduğunda alacağı emekli ikramiyesi tutarı kadar emekli ikramiyesi ödenir. Bugün için; 30 hizmet yılı ¼ ve 3600 ek gösterge esas alınarak hesaplama yapıldığında, yani 5510 sayılı Kanuna tabi olanlar için uygulanmayan ancak emekli ikramiyesinde kıyas alınarak hesaplama yapılacağından sadece emeklilik ikramiyesi tutarının bulunması için memurun derece, kademe, gösterge, ek gösterge, taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı, memur maaş katsayısı unsurları üzerinden yapılan hesaplama sonucunda TL. emekli ikramiyesi ödenecektir.

Bu bağlamda; Gündemde olan 3600 ek gösterge artışından 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar da yararlanacaklardır. Ancak, bu yararlanma kısa vadede değil uzun vadede emekli olduklarında faydası görülecek bir durumdur. Kısa vadede emekli olacak durumlarda vardır. Yani 2008 Ekim ayı öncesi işçi, esnaf olarak hizmetleri olup da bu tarihten sonra memur olanlar daha önce emeklilik şartlarını kazanmış olacaklardır. Bu durumda olanlara emekli olduklarında memurluk hizmetleri üzerinden emekli ikramiye tutarlarını görev aylıkları, yani prime esas kazançları üzerinden değil de sadece bazı kalemler esas alınarak, yani 5434 sayılı Kanuna tabi emsal durumu esas alınarak yapılacak hesaplama sonucu bulunacak tutar üzerinden emekli ikramiyelerini alabilecekler ve bu kalemler arasında emekli ikramiye tutarını artırıcı etkisi olan 3600 ek gösterge de bulunacaktır.

Sonuç olarak, 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar emekli aylıklarını prime esas kazançları esas alınarak hesaplama sonucu bulunacak tutar üzerinden alacak olmakla birlikte, EMEKLİ İKRAMİYELERİNİ 5434 sayılı Kanunun hükümleri uygulanarak alacaklardır: Yani görev aylıkları üzerinden değil 5434 sayılı Kanuna tabi olanların SGK primlerine esas tutulan unsurlar esas alınarak hesaplanan brüt tutar esas alınarak her tam yıllarına karşılık emekli ikramiyelerini alacaklardır.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz