1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular

Özel Konular

 
23:15
14 Eylül 2006
Eğitim durumundan nakil isteğine muvafakat verilmemesine ilişkin Danıştay kararı
 
 
14 Eylül 2006 17:49
Yıllık İznin Geçirildiği İl Dışında Hastalanılırsa Ne Olur?
Devlet memurlarının gerek hastalık ve tedavilerinin gerekse de yıllık iznine ilişkin sorunlu konuların mevzuat çerçevesinde çözümlenmesi gerekmektedir. Bir ziyaretçimiz, yıllık iznini A ilinde geçirdiğini, ancak daha sonra bir işi nedeniyle B iline gittiğini ve B ilinde rahatsızlandığını belirtikten sonra, B ilinde aldığı tabip raporunun; yıllık izin adresi dışındaki bir ilden alındığı gerekçesiyle kurumunca geçersiz sayıldığını belirtmiştir. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
13 Eylül 2006 17:49
Tek hekim kaç güne kadar hastalık raporu verebilir?
 
 
12 Eylül 2006 16:36
Maliye personeli için Yıllık İzin Formu programı (M. Korkmaz)
 
 
11 Eylül 2006 23:47
Gün Tespit Programı (R. Çoban)
 
 
09 Eylül 2006 10:05
Uzlaştırma Kurulu Kararının Tam Metni
Toplu görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanması ve Kamu Sen ile Memur-Sen'in başvurusu üzerine toplanan Uzlaştırma Kurulu kararını verdi. Kurul kararında 2006 yılı maaşlarının ilk altı ayı için verilmesi planlanan yüzde 2.32 farkın 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren maaşlara yansıtılmasını, 2007 yılı için ise alt derecedeki memur maaşlarına ilk altı ay için %6, ikinci altı ay için %6, diğer memur maaşlarına ilk altı ay için %5, ikinci altı ay İçin %5 oranında zam yapılmasını, 80 YTL'lik denge tazminatının 2007 yılının ilk altı ayında 130 YTL, ikinci altı ayında ise 150 YTL olarak ödenmesini karara bağlamıştır. İşte Kurul kararının tam metni...
 
 
16:05
29 Ağustos 2006
MEB Merkezi Sınav Yönergesinde yer alan kılık kıyafet maddesinin yürürlüğü durduruldu
 
 
29 Ağustos 2006 04:20
2006 yılı toplu görüşmeleri anlaşmazlık tutanağı
 
 
24 Ağustos 2006 14:47
Eğitim Kurumu Yöneticilerine İlişkin Danıştay Kararı
 
 
23 Ağustos 2006 19:43
Danıştay'ın okul müdürü atamasına ilişkin kararı
 
 
23 Ağustos 2006 00:13
TEDAŞ ve TTK'nın görevde yükselme yönetmeliklerine ilişkin Danıştay kararı
 
 
22 Ağustos 2006 11:26
Doğrudan Gelir Desteği hazırlama programı
 
 
15 Ağustos 2006 16:37
KİT'lerdeki Hangi Atamalara Harcırah Verilecektir?
Geçmişe yönelik harcırah uygulaması kapsamında bir çok soruyu cevaplaya çalıştık. Bu dosyalarımız memurlara yönelik idi... Peki KİT'lerdeki personelde geçmişe yönelik harcırah alacak mıdır? Bu sorutya cevap verebilmek için 399 sayılı KHK'ya tabi KİT'lerde naklen atama olup olmadığı, bir KİT'den başka bir KİT'e atamanın hangi kapsamda olduğu gibi sorulara cevap vermek gerekmektedir. Dosyamız için başlığa tıklayınız.
 
 
15 Ağustos 2006 13:56
Harcırahta esas olan tarih 'olur tarihi' midir, 'ilişik kesme' tarihi midir?
 
 
15 Ağustos 2006 13:35
Yedek subaylar terhis olduğuna ne miktarda tazminat alır?
 
 
12 Ağustos 2006 12:49
15 yeni üniversite kurulması hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararı yayımlandı
 
 
11 Ağustos 2006 15:27
Vergi iade beyannamesi (Hüseyin Ali Şahin)
 
 
11 Ağustos 2006 14:37
Sevk kağıdı hazırlama programı (Yavuz Koç)
 
 
10 Ağustos 2006 17:39
Tam Otomatik ek ders çizelgesi (Aşkın Küçükkaya)
 
 
10 Ağustos 2006 17:28
Geçmişe dönük sürekli görev yolluğu hesaplama programı (T. Çelikdemir)
 
 
18:31
07 Ağustos 2006
Okul Müdürü ve Müdür Yardımcılığına İlişkin Önemli KararDanıştay İkinci Dairesi, MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ekinde yer alan ?Yönetici Değerlendirme Formunda? yer alan takdir puanına ilişkin kısmı iptal etti. Eğitim-Sen tarafından açılan davanın karar gerekçesinde, takdir puanının "objektif değerlendirmeden uzaklaşılmasını mümkün kılabilecek" mahiyet arz ettiği belirtildi. Söz konusu takdir puanı husus, 04.03.2006 tarihinde değiştirilmiş olmasına rağmen karar tüm müdür ve müdür yardımcısı adaylar için oldukça önemlidir.
 
 
04 Ağustos 2006 10:35
Normal sevk, Diş sevki ve izin programı (Hakan Kılıç)
 
 
03 Ağustos 2006 10:38
Geçmişe yönelik harcırah programı (Mehmet Duman)
 
 
16:43
02 Ağustos 2006
Danıştay, MEB'in Eş Durumu Düzenlemesini OnayladıMilli Eğitim Bakanlığı 4.3.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımladığı düzenleme ile atama ve yer değiştirme yönetmeliğini değiştirmişti. Eş durumu atamalarına getirilen yeni düzen ise çok fazla tepki çekmişti. MEB'in düzenlemesine göre eş durumundan naklen atanma talebinde bulunabilmek için hem öğretmenlikte hem de Devlet memurluğunda adaylığın kaldırılmış olması gerekmektedir. Türk Eğitim Sen tarafından bu düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada, Danıştay 2 ve 12 Daireleri MEB'i haklı bulmuş ve yürürlüğün durdurulması istemini reddetmiştir.
 
 
02 Ağustos 2006 16:12
Geçici görev harcırahında son durum nedir?
 
 
01 Ağustos 2006 16:09
Performans değerlendirme formunun objektif olması gerektiğine dair Aydın Bölge İd. Mah. kararı
 
 
27 Temmuz 2006 16:43
Gerekçe Gösterilmeden 'Takdir Puanı' Verilemez
 
 
26 Temmuz 2006 21:31
İzin Programı (H. İbrahim Akansel)
 
 
26 Temmuz 2006 09:15
4046 sayılı Kanunla düzenlenen 'şahsa bağlı haklara' ilişkin Anayasa Mahkemesi Kararı
 
 
24 Temmuz 2006 00:42
Hangi Nakillerde Harcıraha Hak Kazanılır?
Geçmişe yönelik harcırah uygulaması çerçevesinde sık sorulan sorulardan birisi de nereden nereye nakil olunması halinde harcırah alınabileceğine dair sorulardır. Bu konuda bir kilometre sınırı olup olmadığı da ara ara sorulmaktadır. Gelen sorular çerçevesinde örneklerle birlikte "memuriyet mahalli" ve "başka yer" kavramlarını açıklamaya çalışacağız. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
22 Temmuz 2006 11:25
Hatalı Döner Sermaye Ödemesi, Her Zaman Geri İstenemez
 
 
20 Temmuz 2006 00:12
Geçmişe Yönelik Harcırah Nasıl Hesaplanır?
Geçmişe yönelik harcırah ödenmesine imkan veren kanuni düzenleme kapsamında cevaplanması gereken en önemli sorulardan birisi de harcırahın nasıl hesaplanacağıdır. Bu soru ilk günden bu yana karşılaştığımız en yoğun gelen sorudur. Soruya net bir cevap verebilmek için harcırahın ödenmesi gereken yıldaki bilgilerin bilinmesi gerekmektedir. Harcıraha ilişkin hazırladığımız bu öndemli dosya için başlığa tıklaynız.
 
 
19 Temmuz 2006 15:36
Emekli Olunduğunda Ne Kadar Harcırah Alınabilicek?
12.07.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5535 sayılı Kanun sonrasında sitemize iletilen sorulardan birisi de emeklilere uygulanan işlemin değişip değişmediğine ilişkindir. Memur, 2003 yılına kadar emekli olduğunda km. hesabına göre harcırah alabilmekteydi. Ancak, 2003 yılında yapılan düzenleme ile bu uygulamaya son verilmiştir. 4969 sayılı Kanunla yapılan ve halen yürürlükte olan düzenleme için başlığa tıklayınız.
 
 
17 Temmuz 2006 10:58
Geçmişe Yönelik Harcırahtaki Sorunlu Konular
12.07.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5538 sayılı Kanun sonrasında sitemizde birden fazla dosya yayımladık. Ancak hala çok sayıda soru, sitemizin memurlar@gmail.com adresine ulaşmaktadır. Gelen soruların hepsini tek tek cevaplamamız mümkün değildir. Bu nedenle ziyaretçilerimiz, daha önce yayımladığımız dosyaları dikkatlice okumalıdır. Bugünkü dosyamızda ise sorunlu gördüğümüz konuları cevaplamaya çalışacağız.
 
 
17 Temmuz 2006 09:10
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
 
 
15 Temmuz 2006 16:26
Diyanetin yurtdışı teşkilatına yapılacak atamalara ilişkin Danıştay kararı
 
 
14 Temmuz 2006 17:20
Danıştay'dan Görevde Yükselmeye İlişkin Karar
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Dair Yönetmeliğinde, "Aylıktan Kesme" ve "Kademe İlermesinin Durdurulması" cezalarını alanların, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılamayacakları düzenlenmişti. Bu düzenlemenin iptali için Büro Emekçileri Sendikası (BES) tarafından açılan dava, sendika lehine sonuçlanmıştır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
12 Temmuz 2006 14:25
Harcırah İçin Dava Açanlar Ne Yapacak ?
Geçmişe yönelik harcırah ödenmesini imkan sağlayan Kanun, 12.07.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. 2002 yılından bu yana naklen ataması yapılmış olup da harcırah alamamasından dolayı dava açan ve davası devam edenler ne yapmalı? 5538 sayılı Kanunda davası devam edenlerin, ne yapacağına ilişkin bir hükme yer verilmemiştir. Bu nedenle genel hükümlere işlem yapılması gerekmektedir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
12 Temmuz 2006 11:48
Geçmişe yönelik harcırah talebi için örnek dilekçe
 
 
12 Temmuz 2006 09:12
2006/19 sayılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine ilişkin Başbakanlık Genelgesi
 
 
12 Temmuz 2006 08:23
İlk Defa Atananların Harcırah Alabilme Durumu
Naklen atama dışında ilk defa ve yeniden olmak üzere iki atama şekli daha bulunmaktadır. "İlk defa" bir memur adayının kamu görevine atanmasını, "yeniden" ise daha önce memuriyeti olan ancak kamudan ayrılan birisinin yeniden kamu görevine dönmesini ifade etmektedir. 12.07.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5538 sayılı Kanun sadece naklen atananlara geçmişe yönelik harcırah verilmesini öngörmüştür. Devamı için başlığa tıklayın.
 
 
12 Temmuz 2006 00:40
Kimler, Geçmişe Yönelik Harcırah Alabilecek?
2002 yılından bu yana naklen ataması yapılmış olup da, çeşitli nedenlerden dolayı harcırah alamayanların, harcırahlarını faizi ile birlikte almalarına imkan sağlayan düzenleme 12.07.2006 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Düzenleme 01/01/2002 tarihinden 12/07/2006 tarihine kadar naklen ataması yapılmış olup da harcırah alamayanları kapsamaktadır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
12 Temmuz 2006 00:24
12.07.2006 Tarihi İtibariyle Kimler Harcırah Alabilir?
Naklen atamalarda harcırah alınıp alınmayacağı 2002 yılından bu yana dördüncü kez değişmiştir. Son değişiklik 12/07/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlarak, bu tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren düzenleme ile, 2002 yılından bu yana yürütülen ve istek üzerine yapılan naklen atamalarda harcırah verilmemesi öngören uygulamaya son verilmiştir. 12.07.2006 tarihinden itibaren uygulamanın nasıl olacağına dair bilgiler için başlığa tıklayınız.
 
 
11 Temmuz 2006 00:08
Emniyet ve MEB, eş durumdan naklen atamada kurumlararası koordinasyonu sağlayamadı
Farklı kurumlarda çalışan memurların eş durumundan naklen atamalarının nasıl olacağı 657 sayılı Kanunun 72'nci maddesinde düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre, kamu kurumlarının gerekli koordinasyonu sağlama mecburiyeti bulunmaktadır. Yine Bakanlar Kurulu, yaptığı belirlemede, zorunlu yer değiştirmeye tabi olup olmamaya göre farklı kurumlarda çalışan personelin naklen atamalarının nasıl yapılacağını açık bir şekilde düzenlemiştir. Ancak hem MEB'in hem de Emniyet'in söz konusu bu düzenlemeye uymadığı görülmektedir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
11 Temmuz 2006 00:05
6245 sayılı Kanun (12.07.2006 tarihli değişilikler dahil)
 
 
10 Temmuz 2006 12:01
Olumlu sicilin iptali içinde dava açılabileceğine dair Danıştay 2. dairesinin kararı
 
 
07 Temmuz 2006 08:24
Memur sendikalarının resmi üye sayıları bugün açıklandı
Memurlar aralarında örgütlü sendikaların ulaştıkları üye sayıları ile her hizmet kolunda en çok üyeye sahip olarak yetki alan sendikaların kimler olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikalar 8 hizmet kolunda; Memur-Sen'e bağlı sendikalar iki hizmet kolunda, KESK'e bağlı sendikalar ise tek hizmet kolunda yetki alabildi. İşte 5 YTL'nin Devlet tarafından karşılanması sonrasında ortaya çıkan resmi tablo...
 
 
04 Temmuz 2006 00:08
Kendi programını kendi yap programı (M. Korkmaz)
 
 
30 Haziran 2006 12:19
Personel bilgi programı (M. Korkmaz)
 
 
30 Haziran 2006 12:17
Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Hesaplama programı (Faruk Uçar)
 
«464748495051525354555657»
SON HABERLER
17:27 - Kurban eti dağıtmak için ödünç aldığı araçla kaza yapan sürücü öldü17:18 - Sosyal medya uğruna ölümüne çekim17:09 - YÖK'ten tercih döneminde öğrencilere büyük destek17:06 - Batan teknenin kaptanı tutuklandı, kaybolan çocuk aranıyor16:58 - Su kuyusuna düşen bir kişi ile onu kurtarmak isteyen 3 kişi öldü16:55 - Ukraynalı modeli darbettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı
16:45 - Bakan Koca'nın 'vaka az' dediği ile binlerce kişi akın etti16:41 - Bisiklet sürücüsünü önce sıkıştırdı, sonra bıçakladı16:34 - Bakan Karaismailoğlu, Saray- Kırklareli yolunun temelini attı16:27 - 'Batı Karadeniz'in incisi' bayramda nüfusunun 6 katı misafir ağırladı16:19 - Gaziantep'te cadde ve sokaklar yeniden dolmaya başladı16:08 - Bakan Soylu açıkladı: Hakkari'deki kazada aracın freni boşalmış
16:04 - Gurbetçi ailenin olduğu araç tıra arkadan çarptı: 5 ölü15:55 - Bilim Kurulu üyesi Özlü'den tatilcilere '14 gün' uyarısı15:51 - Sıkışmalı kazada polis memuru da sağlık ekiplerine destek oldu15:44 - Down sendromlu genç virüsten hayatını kaybetti15:37 - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayasofya bütün insanlığa açık
15:26 - Hakkari'deki kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam