1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular

Özel Konular

 
03 Eylül 2005 23:28
Personel Performans Değerlendirme Raporu Ne İşe Yarar?
 
 
30 Ağustos 2005 01:45
İşte Mutabakat Metni
2005 yılı toplu görüşmeleri, Kamu İşveren Kurulu ile yetkili sendikalar ve bağlı bulundukları konfederasyonların katılımı ile 15-29 Ağustos 2005 tarihleri arasında yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen ile hükümet temsilcileri arasında 5 maddede mutabakata varılmış, ayrıca iki konuda komisyon çalışmalarına devam edilmesine karar verilmiştir. KESK yapılan mutabakata katılmamış ve metne şerh koymuştur. Memurlar.net farkıyla mutbakat metninin tüm metnini yayımlıyoruz.
 
 
27 Ağustos 2005 16:33
Danıştay 'Hizmet Grubu' Uygulamasını Durdurdu
 
 
20:52
25 Ağustos 2005
Okul Müdürlerinden Dava Açanlar Geri Dönecek
 
 
22 Ağustos 2005 14:06
Yönetici Kademeleri, 'Görevlendirme' İle Yürütülmemelidir
 
 
21 Ağustos 2005 00:19
İFP'li memur, manevi tazminat davası kazandı
 
 
18 Ağustos 2005 10:06
Kanun Tasarı veya Teklifi Ne Demektir?
Sitemizde sık sık kanun tasarıları, kanun tasarı taslakları ve kanun teklifleri üzerine haberler yer almaktadır. Örneğin, Kamu Personel Kanun Taslağının son hali dün itibariyle sitemizde yer almıştır. Yine bir milletvekilinin, araştırma görevliliğine yapılacak atamaların merkezi sınavla yapılmasını öngören bir kanun teklifi verdiği haberi dün sitemizde yer almıştı. Peki taslak ne demektir? Tasarı ne anlama gelmektedir? Kanun teklifi ne kadar önemlidir? Ayrıntılar için başlığa tıklayın.
 
 
17 Ağustos 2005 15:15
Askere giden memur konutu boşaltmalı mıdır?
 
 
09 Ağustos 2005 15:30
Şube Müdürüyle Üniversite Mezunu Memur, 'Emeklilikte' Aynı Maaşı Alıyor
Bir şube müdürüyle üniversite mezunu bir memurun maaşı farklıdır. Ancak şube müdürü emekli olunca üniversite mezunu bir memurun alacağı emekli maaşı kadar aylık alabilmektedir. Bunun en temel nedeni 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunudur. Kamu personelinin hem maaşı hem de emekli aylığı, adil bir sisteme göre değil, güçlü olan kamu kurumları ve personelin TBMM'den yasal düzenleme geçirtmesine göre şekillendiği için bu sorunlar yıllardır hala çözülememiştir. Devamı için başlığa tıklayın.
 
 
06 Ağustos 2005 12:19
Harcırahta Dava Açan Kazanacak
 
 
05 Ağustos 2005 16:25
Sıra tahsisli konut şartlı olarak verilebilir mi?
 
 
02 Ağustos 2005 00:10
Disiplin Cezasından Dolayı Ek Ödemelerde Kesinti Yapılamaz
 
 
31 Temmuz 2005 00:28
Özürlü Eş, Çocuk ve Kardeşten Dolayı Nakil Hakkı
Özürlülere ilişkin hükümler içeren 5378 sayılı Kanunun tam metnini ve 657'de yapılan değişikliği 29/07/2005 tarihinde sitemizde yayımlamıştık. Düzenlemenin memurlar açısından en önemli yönü getirdiği nakil hakkıdır. 657 sayılı Kanuna eklenen yeni hükme göre memur; özürlü eş, çocuk, kardeşlerinin başka bir yerde öğrenim görmesi halinde nakil isteyebilecektir. Detay için başlığa tıklayın.
 
 
28 Temmuz 2005 09:52
5 Yılını Dolduran Okul Müdürlerine İlişkin Önemli Bir Karar
 
 
20 Temmuz 2005 00:23
Danıştay Memura 'Grev'in Yolunu Açtı
 
 
11 Temmuz 2005 00:07
İlköğretim Müfettişlerinin Anadolu Liselerinde Denetim Yetkisi Yok
 
 
07 Temmuz 2005 14:01
2005 Yılı Yetkili Sendikaları Belirlendi
Hükümetle 15 Ağustos'ta başlayacak toplu görüşmelere katılacak yetkili sendikalar belirlendi. Toplu görüşmelere geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye Kamu-Sen'e bağlı 7 sendika, KESK'e bağlı 3 sendika ve Memur-Sen'e bağlı bir sendika katılacaktır. Yapılan belirlemeye göre senikalara üye kamu personel sayısı 747 bin 617'dir. Detaylar için başlığa tıklayın.
 
 
07 Temmuz 2005 00:15
Süresi İçinde Dava Açanlar Atandı
 
 
20 Haziran 2005 10:08
Müdürlüğe Atamada Cinsiyet Ayrımı Yapılamaz
 
 
20:54
18 Haziran 2005
Tam Gün, Tam Yıl Eğitimine İlişkin Mahkeme Kararı
 
 
16 Haziran 2005 00:03
Refakat İzni Ne Demektir ve Kimleri Kapsar?
Sitemize sık gelen sorulardan birisi de tedaviye ilişkin konulardır. Bunlardan en sıkıntılı konu ise Devlet memurunun bakmakla yükümlü olmadığı ancak kendisinden başka bakacak kimsenin de olmadığı anne ve babasının tedavisinde yaşanmaktadır. Geçen yıl yapılan toplu görüşmelerde bu konuya ilişkin yasal düzenlemenin yapılacağı kabul edilmişti. Ancak bu düzenleme yapılmamıştır. Devamı için başlığa tıklayın.
 
 
13 Haziran 2005 00:34
İstek Üzerine Nakli Yapılanlar Harcırah Alabilir mi?
İstek üzerine nakli yapılan öğretmen ve diğer personel de harcırah alabilir. Ancak harcırahların alınabilmesi için hukuki bir sürecin takip edilmesi gerekmektedir. Bu hukuki süreç takip edilmediği sürece harcırahlar alınamayacaktır. Bu konuya ilişkin olarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Anayasa Mahkemesinin son iptal kararı karşısında hazırladığımız özel dosya için başlığa tıklayınız.
 
 
10:25
04 Haziran 2005
Yükseköğretim Kurumunun Şerhleri Hukuken Geçerli DeğildirYurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olduktan sonra YÖK Başkanlığı tarafından kendilerine denklik belgesisi verilmiş olan bazı ziyaretçilerimizin diplomalarına, YÖK tarafından "öğretmen atamalarında geçerli değildir" şeklinde şerh düşülmektedir. Düşülen bu şerhler hukuken geçerli değildir. Ancak, haksızlığa uğrayanların hakkını araması ve dava açması gerekmektedir. Bu çerçevede yol göstermesi açısından konuya ilişkin bir adet Danıştay Kararı yayımlıyoruz.
 
 
27 Mayıs 2005 00:23
Kamu Personelinin Maaş Unsurları
23/05/2005 tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ali Şahin tarafından hükümet üyelerine iki adet dosya dağıtılmıştır. Dosyalardan birincisini 6 bölüm halinde dün yayınladık. İkinci dosyayı ise bugün yayımlıyoruz. Bu dosyada mevcut sistemdeki kamu personelinin maaş unsurları detaylı olarak yer almaktadır. Yayınlayacağımız bu belgenin yapılacak akademik çalışmalarda yararlı olacağını düşünüyoruz. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.
 
 
26 Mayıs 2005 12:06
TODAİE'deki Yüksek Lisans Eğitimine Katılanların Geçici Görev Gündeliği
Her yıl, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünün açtığı kamu yönetimi yüksek lisans programı katılmaya hak kazanan memurlar olmakta ve bu memurların bir kısmı ise programa Ankara dışından katılmaktadır. Programa katılmaya hak kazanan memurlara 6245 sayılı Harcırah Kanununun 37'inci maddesine göre geçici görev gündeliği verilmektedir. Ancak geçici görev gündeliği aynı Kanunun 42'inci maddesinde sayılan sınırlamalara tabidir. Devamı için tıklayın.
 
 
24 Mayıs 2005 00:20
Yataklı Tedavi Kurumlarına İlişkin Genelge
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 05.05.2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile değiştirilmiştir. Bu değişiklikle birlikte sağlık çalışanlarının bir çok özlük hakkı değişmiştir. Örneğin, hastane müdür yardımcılarının görevi ile ilgili konularda nöbet tutmasının ve farklı saatlerde çalıştırılmalarının önü açılmıştır. Yine, hstanın tüm bakımından hemşireler sorumlu tutulmuştur. Sağlık Bakanlığı bu düzenlemelerle ilgili ayrıntılı bir genelge yayımlamıştır. Genelgenin tam metni için başlığa tıklayın.
 
 
12 Mayıs 2005 11:38
Ne Zaman Emekli Olabilirim?
2003 yılı içerisinde hem bayan hem erkek hem de özürlüler açısından emeklilik yaşı ve hizmet süresine ilişkin özet ve herkes tarafından anlaşılabilir dosyalar yayımlamıştır. Ancak sitemize gelen yoğun mailler üzerine söz konusu dosyaları örnek bir mail çerçevesinde yeniden yayımlıyoruz. Ne zaman emekli olunabileceğine ilişkin sitemize soru yöneltilmeden önce söz konusu dosyanın bir kez okunmasının yeterli olacağını önemle belirtmek istiyoruz.
 
 
10 Mayıs 2005 00:17
Hakkını arayan infaz koruma memurunun öğretmen olma süreci
 
 
03 Mayıs 2005 10:30
KİT'ler Görevde Yükselmeye Tabi Midir?
1999 yılında işbaşında olan hükümetin kamu personel yönetiminde devrim sayılabilecek iki icraatı olmuştur. Birincisi memur kadroları ile sözleşmeli pozisyonlara yapılan atamaların merkezi yerleştirmeye bağlanması, diğeri ise bir kamu kurumu içinde üst görevlere atanmanın objektif kıstaslara bağlanmasıdır. Diğer taraftan, üst görevlere atanmayı objektif esaslara bağlayan yönetmelikte zaman zaman değişiklikler yapılmasına rağmen, yönetmeliğin ayırt edici özelliği daima korunmuştur. Ancak neredeyse tüm kamu kurumlarında uygulanan söz konusu yönetmeliğin bir Kamu İktisadi Teşebbüsü tarafından uygulanmadığı bilgisi bizlere iletilmiştir. Bu nedenle 399 sayılı KHK'ya tabi KİT'lerin görevde yükselmeye tabi olup olmadığı konusunda ayrıntılı bir dosya yayımlama gereği duyduk...
 
 
29 Nisan 2005 00:22
Malulen Emeklilik
Devlet memurlarının hastalık izinleri, alınacak raporlar, bu raporların süreler, hastalık sonunda iyileşmeme gibi haller 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir. Malulen emekliliğe ilişkin hususlar ise 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununda belirtilmiştir. Bu kanunda, adi, vazife ve harp olmak üzere üç malüllük şekli düzenlenmiştir. Sitemize gelen bir soru çerçevesinde hazırladığımız dosyaya bakmak için bağlığa tıklayınız.
 
 
28 Nisan 2005 10:53
Üst Dereceli Kadrolarda İken Görevden Alınanların Ek Göstergesinde Yeni Düzenleme
Torba Kanun ile yapılan değişikliklerden birisi de emelilik yönünden hangi ek göstergenin alınacağına ilişkindir. 5335 sayılı Kanun ile yüksek ek göstergeli bir görevde altı ay çalışmadan görevden alınan ve daha düşük dereceli bir göreve atanan memurun özlük haklarında değişiklik yapılmıştır. Konuya ilişkin olarak Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünde çalışan bir müfettiş arkadaşımızın hazırladığı dosyayı görmek için başlığa tıklayın...
 
 
27 Nisan 2005 10:30
Harcırahlara Yeni Düzen (3):
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile belediye sınırları; İstanbul ve Kocaelinde il mülki sınırı, diğer büyükşehirlerde ise valilik merkez olmak üzere 20 ile 50 km. çapındakim tüm mahaller olarak tespit edilmiştir. Ancak, Harcırah Kanununa göre belediye sınırları "memuriyet mahalli" olarak tanımlandığı için, 23.07.2004 tarihinden önce harcırah alınabilen yerler için bu tarihten sonra hacırah alınamamaya başlanmıştı. Büyükşehirlerde çalışan memurları mağdur eden bu husus 5335 sayılı Kanunla geriye dönük olarak düzeltilmiştir. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.
 
 
27 Nisan 2005 10:15
Harcırahlara Yeni Düzen (2):
6245 sayılı Harcırah Kanununda 5335 sayılı Torba yasa ile yapılan ikinci değişiklik yatak ücretlerine ilişkindir. 6245 sayılı Kanunun 33'üncü maddesine göre sadece denetim elemanları, memuriyet mahali dışına gidişlerinde gündeliklerine ek olarak "yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri" de alabilmekteydi. Bugün, bu madde, değiştirilmiştir. Konuya ilişkin detay için başlığa tıklayın.
 
 
27 Nisan 2005 09:47
Harcırahlara Yeni Düzen (1)
6245 sayılı Harcırah Kanununda son olarak 2003 yılında değişiklik yapılmıştı. Bu değişiklik sonrasında tebliğle yapılan düzenleme ile eş, sağlık ve istek üzerine yapılan nakillerde harcırah verilmesi uygulaması kaldırılmıştı. Ancak, idare mahkemelerinin; eş veya sağlık durumu nedeniyle yapılacak nakillerde harcırah verilmemesini Anayasa'nın ilgili maddeleri ile birlikte yorumlayarak idare aleyhinde karar vermeleri ve Danıştay'ın 6245 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götürmesi üzerine harcırah kanunu yeniden değiştirilmiştir. Devamı için başlığa tıklayın.
 
 
26 Nisan 2005 00:02
Cinsiyet Ayrımcılığı Yargıdan Döndü
 
 
16 Nisan 2005 13:55
Memur alımlarında 'askerliğini yapmış olma' şartı arayan bir işlem daha iptal edildi
 
 
14 Nisan 2005 09:53
2002 Yılında Atananlar Harcırah Alabilir mi?
 
 
13 Nisan 2005 10:40
5272 sayılı Belediye Kanununa ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı
 
 
03 Nisan 2005 18:56
Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Mevzuata Göre Hukuki Durumları
Norm kadro mevzuatı oldukça geniş bir alan tutmaktadır. Konuya doğrudan ve dolaylı olmak üzere 4 kanun, 1 KHK, 1 Yönetmelik, 1 kılavuz ve 13 adet yönetmelik bulunmaktadır. Bugün yayımlayacağımz bu dosyada hem ilgili mevzuatın norm kadroya ilişkin hükümleri hem de 13 adet soru ve bu soruya verilen cevap yer almaktadır. Dosyaya ulaşmak için başlığa tıklayın.
 
 
00:07
02 Nisan 2005
Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespitine ilişkin Danıştay'ın kararı
 
 
31 Mart 2005 19:36
MEB'in, Naklen Atamada Yanlış Yaptığı Tescillendi
 
 
30 Mart 2005 00:50
Diş Tedavi Masraflarına Sınır Getirilemez...
 
 
29 Mart 2005 10:18
Açıktan ve Naklen Atama İşlemlerinde Merkeziyetçilik Arttı
Açıktan ve naklen yapılacak atamalara ilişkin usuller 2004/18 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre yürütülmektedir. Bugün, yayımlanan 2005/8 sayılı yeni Başbakanlık Genelgesine göre yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına ilişkin iki yeni düzenleme yapılmıştır. Bunun dışında 2004/18 sayılı Başbakanlık genelgesinde yer alan açıktan ve naklen atama usulü aynen korunmuştur. Devamı için başlığa tıklayın.
 
 
25 Mart 2005 11:42
İki İstisna Hariç, İstifa Sonrası Dönüşlerde Kayırmacılık Hakim
Kamu kurum ve kuruluşlarında, memur olarak çalışırken istifa edenler, bekleme sürelerini tamamladıktan sonra yeniden memuriyete dönme hakkına sahiptir. Ancak, geri dönüşlerde idarenin taktir hakkı vardır. Yani, İdare, uygun bulduğu kişinin geri dönüşüne onay vermekte veya uygun bulmadığı kişinin ise geri dönüşüne onay vermemekte tamamiyle serbesttir. Bu konuda iki istisna bulunmaktadır. Birisi Milli Eğitim Bakanlığı diğeri ise Sağlık Bakanlığıdır. Sağlık Bakanlığı, istifa sonrası dönüşleri kur'a ile yapmakta olup, son ilan sitemizde yayımlanmıştır. Devamı için başlığa tıklayın.
 
 
13 Mart 2005 15:52
Kazanılmış Hak ve Görevde Yükselme İlişkisi
Soru: Belediyemiz Şef kadrosunda görev yaparken 1993 yılında boş bulunan 6. dereceli Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosuna atandım. 20-25 gün bir aradan sonra görevden alınıp yeniden şef olarak atandım. 20-25 gün görev yapmış olmam gerekçe gösterilerek yeniden, görevde yükselme esaslarına tabi olmaksızın, yazı işleri müdürlüğü kadrosuna atanabilir miyim?
Cevap: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik", Bakanlar Kurulu Kararı ile 18.4.1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.
 
 
13 Mart 2005 14:38
İstifa Eden Devlet Memuru 6 Ay Yeniden Memur Olamaz
Görevde yükselme sınavlarının çok az açılması ve bazı memurların bitirdikleri üst öğrenime uygun kadroya atanamaması sorunlar oluşturmaktadır. Bu nedenle bazı memurlar daha objektif olduğu için KPSS ile yerleşmeyi tercih etmektedir. Bu halde site olarak, sık sık, "Memurluktan istifa ederek, ÖSYM'nin yerleştirdiği yeni memurluk kadrosuna başlayabilir miyim?" yollu sorulara muhatap olmaktayız. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.
 
 
28 Şubat 2005 20:40
Personeline Ek Ödemede Bulunan Kurumlar (2)
"Personeline Ek Ödemede Bulunan Kurumlar"a ilişkin olarak 2004 yılında sitemizde bir haber yayımlamıştık. Bu haberimizde ve daha sonra yayımladığımız haberlerde bir an önce bu konuda bir standart oluşturulmasını, zira, ek ödemelerin memurların kurum değiştirme taleplerini arttırdığını ve çalışma barışını bozduğunu belirtmiştik. Ancak, aradan bir yıl geçmesine rağmen, personel reformu çıkacak söylenceleri arasında, hiçbir gelişme sağlanamamıştır. Sadece, başka bir hiçbir kamu kurumuna ek ödeme verilmemesi yönünde bir ilerleme sağlanmıştır. Konunun önemine binaen ek ödeme alan kurumları bir kez daha liste halinde sunuyoruz.
 
 
22 Şubat 2005 10:55
Sicillerin istenmesine ilişkin örnek form/ dilekçe
 
 
22 Şubat 2005 00:14
Yolluk Alamayanların Dikkatine
Sitemizde eş, sağık ve öğrenim durumundan dolayı verilmeyen harcırahlara ilişkin çok sayıda dosya yayımladık. Bu çerçevede olmak üzere, 28.10.2004 tarihinde "Harcırahlara İlişkin Olarak Anayasa Mahkemesine İtirazda Bulunuldu", 11.11.2004 tarihinde "Eş Durumundan Nakilde Harcırah Alınabileceğine İlişkin Mahkeme Kararı", 02.02.2005 tarihinde "Milli Eğitim Bakanlığı Harcırah Davasını Kaybetti", 02.02.2005 tarihinde "Eş, Sağlık ve Öğrenim Durumu Özürlerinden Yer Değiştirenlerin Dikkatine" ve 04.02.2005 tarihinde "Eş, Sağlık ve Öğrenim Durumu Harcırahlarına İlişkin Son Değerlendirme" dosyalarını yayımladık. Ancak bu dosyalara rağmen, gelen soruların yoğunluğu dolayısıyla, bugün özet bir dosya yayımlıyoruz.
 
 
19 Şubat 2005 01:35
İşte 'Askerliğini Yapmış Olma' Şartının Aranamayacağını Belirten Karar
 
«505152535455565758596061»
SON HABERLER
06:56 - Buğday yüklerken elektrik akımına kapılan 2 işçi hayatını kaybetti06:45 - Karabük'te virüs görülen köy karantinaya alındı06:35 - Barolara ilişkin teklifin 12 maddesi kabul edildi06:21 - Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı06:10 - Emekli polis silahlı kavgada öldü, 2 kişi yaralandı00:02 - Ambulans geç geldi, anne ölü doğum yaptı, Danıştay dosyayı bozdu
00:01 - 5 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Riva'da İBB ile Beykoz zabıtaları arasında gerginlik23:48 - Bingöl'de 3.5 büyüklüğünde deprem23:35 - Tek parmağıyla 38 yıldır daktiloyla dilekçe yazıyor23:34 - Sınıf öğretmeni diyabetten bisiklet sürerek kurtuldu23:25 - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nakillerde hizmet puanı uygulamasına geçti
23:19 - Savcıya hakaret ettiği iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı23:18 - İstanbul'da 'yeni normal' denetimleri yapıldı23:15 - Online alışverişte haklarınız nedir?23:08 - 2 bin yıllık İstanbul Kapısı eski ihtişamına kavuşuyor23:02 - Yurt dışından gelen yolculara 3 saatte Kovid-19 testi
22:59 - İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam