1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular

Özel Konular

 
10:06
21 Mayıs 2019
EGM, naklen atanma isteğini 2.kez reddettiEmniyet Genel Müdürlüğü, diğer Kamu Kurumundan naklen atanmak isteyen, Emniyet sınıfı dışı personelin başvurusunu, yönetmeliğe rağmen reddetti.
 
 
10:05
17 Mayıs 2019
Engelli aylığıyla normal emekli aylığı arasında fark olur mu?Aylık bağlanması ve emekli ikramiyesinde hesaplanma sistemi aynıdır, hiçbir fark bulunmaz. Sadece farklılık olarak engellilik, malullük ve normal emeklilik hesaplanmasında esas alınan hizmet süresinin azlığı veya fazlalığı olur
 
 
10:05
15 Mayıs 2019
1999 öncesi askerlik hizmeti borçlanmak, emeklilik yaşını öne çeker mi?1999 öncesi işçi, memur, esnaf olarak çalışması olmayıp sadece askerlik hizmetinin olması ve askerlik hizmetinin de borçlanılmasının, emeklilik yaşının öne çekilmesine bir katkısı olmaz.
 
 
14:28
09 Mayıs 2019
'Naklen atamada, Vali yardımcısı yetkili değil' kararıKastamonu İdare Mahkemesi, anaokulunda aşçı olarak çalışan bir memurun naklen atamalarında vali yardımcısının yetkili olmadığına karar verdi
 
 
14:47
08 Mayıs 2019
Zabıta memuru alımında sözlü sınava iptal kararıDanıştay 12. dairesi, zabıta memuru alımı yapılırken sözlü sınav yapılması uygulamasının mevzuata uygun olmadığına karar verdi. Dairenin bu kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca da onandı.
 
 
00:05
08 Mayıs 2019
Memurlar, borçlanma yapacakları sürelerin tamamını borçlanılmak zorunda mıdır?Borçlanmaya ilişkin hükümlerde, bu sürelerin tamamını borçlanılması zorunludur şeklinde bağlayıcı bir hüküm yoktur. Burada kişilerin talebine bırakılmış bir düzenleme mevcuttur.
 
 
00:05
07 Mayıs 2019
Birleştirilen hizmet olduğu için ikramiyesi ödenmeyen memur açtığı davayı kazandı2829 sayılı Kanun kapsamında emeklilik hizmetleri birleştirilen ihraç olan bir polis memur, hizmetleri için SSK'lı hizmetler olduğu için ikramiyesini alamamıştır. Açılan davada, mahkeme, davacıyı haklı bulmuştur.
 
 
14:16
06 Mayıs 2019
Kamu kurumlarının, görevde yükselme sözlü sınav sürecini geciktirmesinin önüne geçilmeli!Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında yazılı aşamasından sonra kamu kurumlarının sözlü sınavları geciktirerek keyfi davranması engellenmeli!
 
 
00:03
06 Mayıs 2019
Makam tazminatında, 2 yıllık süre nasıl hesaplanır?Makam tazminatından emeklilikte yararlanabilmek için aranılan 2 yıllık süre nasıl hesaplanır?
 
 
10:51
04 Mayıs 2019
Engelli çocuğu olan memura sağlanan sosyal güvenlik hakkıEngelli çocuğu bulunan kadın memurların emeklilik açısından sosyal güvenlik hakları nasıl olmaktadır?
 
 
15:30
03 Mayıs 2019
Danıştay: Memurluktan çıkarmada, uzlaştırmaya da bakılmalıDanıştay Onikinci Dairesi, memuriyetten çıkarma cezası verilen davacı hakkında Yargıtay tarafından uzlaştırma kararı verilmesi sebebiyle ihraç işleminin değerlendirmesinde bu kararın göz önüne alınmasını hükmetti.
 
 
00:04
03 Mayıs 2019
Engellilikten dolayı yaşlılık aylığı2008 sonrasında memuriyete girenlerin, engellilikten dolayı yaşlılık aylığına hak kazanabilmesi için engellilik oranına göre gün ve yıl çalışmış olma şartını tamamlaması gerekmektedir.
 
 
00:04
01 Mayıs 2019
5510 sayılı Kanuna göre hizmet birleştirme5510 sayılı Kanun gereği tüm çalışma süreleri boyunca hangi hizmetlerde daha fazla çalışma var ise bu çalışmaya göre aylık bağlanır. Yani 30 yıllık çalışma süresinde 16 yıl işçilikse işçilik üzerinden emekli aylığı bağlanır. Son 7 yıl kuralı yoktur.
 
 
10:09
30 Nisan 2019
Doktorların eş durumu mazereti hakkında Danıştay kararıDanıştay, uzman doktor olan davacının öğretim görevlisi olarak görev yapan eşinden dolayı atanmak için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı buldu.
 
 
10:11
29 Nisan 2019
Disiplin cezası hangi hallerde yok hükmünde sayılır?Danıştay Sekizinci Dairesi disiplin cezasının hangi hallerde yok hükmünde sayılabileceğine yönelik önemli bir karar verdi.
 
 
12:06
26 Nisan 2019
Özel üniversideki doçentlik unvanı makam tazminatı sağlar mı?Doçentlik unvanına bağlı 2 bin makam ve 8 bin görev tazminatını hak edebilmek için yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl görev almak şarttır. Makam tazminatı için gereken 2 yıllık süre de resmi kamu üniversitelerinde geçmelidir.
 
 
14:39
25 Nisan 2019
Başbakanlık uzmanının açtığı nakil davasında karar verildiAnkara İdare Mahkemesi, Mülga Başbakanlıkta uzman iken Ticaret Bakanlığına uzman olarak atanan personelin açtığı iptal davasında red kararı verdi.
 
 
11:03
24 Nisan 2019
2008 öncesi memuriyeti olmayan ama 399 KHK'ya tabi olan personel, 5510'a mı tabi olur?2008 öncesinde memurluk hizmeti olmayan ama 399 sayılı KHK'ya tabi olarak bir KİT'te sözleşmeli hizmeti olan personel, 5510'a değil 5434'e tabi olur.
 
 
09:36
22 Nisan 2019
Öğretmeni, mazeretinin bulunduğu yerleşim yerine atamak zorunluluğu var mıdır?Bursa 1. İdare Mahkemesi; aile birliği mazeretine bağlı olarak talep dilekçesinde yer verilen istem ile sınırlı olarak değerlendirme yapılması gerekirken, söz konusu talebin dışına çıkılmak suretiyle tesis edilen dava konusu işlemi iptal etmesine karşılık Erzurum 2. İdare Mahkemesi kendi verdiği kararın davacı öğretmenin mazeretinin bulunduğu yerleşim yerine atanması sonucunu doğurmadığı şeklinde karar vermiştir.
 
 
10:06
19 Nisan 2019
Danıştay'dan memuriyete son vermede süre hesaplanması ile ilgili önemli karar!Danıştay Onikinci Dairesi, kasten yaralama suçu nedeniyle 12 ay hapis cezası alan kişinin memuriyet görevinin sona erdirilmesinde 12 ayın 1 yıl olarak hesaplanmayacağına dair idare mahkemesini kararını onadı.
 
 
09:36
18 Nisan 2019
Belediyelerde, görevde yükselme sınavını yapacak kurum değiştiGenel yönetmelikte yapılan değişiklikle belediyelerin görevde yükselme sınavları Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yaptırılacak !
 
 
13:55
17 Nisan 2019
43 gün işe gitmediği için ihraç edilen memurun açtığı davada, önemli kararKadastro Müdürlüğü'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan davacı 43 gün işe gelmediği için memuriyetten çıkarılmıştır. Açılan davada, idare mahkemesi işlemi hukuka uygun bulmuştur. Ancak, Danıştay, kuruma sağlık raporu sunulmamış olsa dahi, davacıda, bipolar duygulanım bozukluğu bulunduğu için davacının disiplin suçu işleme kastıyla değil tamamen hastalığın etkisiyle işe gitmediğine kanaat getirmiş ve oyçokluğuyla, kararı bozmuşturç
 
 
10:10
16 Nisan 2019
Öğretim elemanlarının kurumlararası geçişlerine dair DPB'den çok önemli görüş!Devlet Personel Başkanlığı, öğretim elemanlarının kurumlararası geçişleri ile ilgili çok önemli bir görüş verdi!
 
 
10:06
15 Nisan 2019
İstifa edip özel sektöre geçen memur, hangi halde emekli ikramiyesini alabilir?İstifa edip özel sektöre geçen memurun, memurluktaki sürelerine karşılık gelen emekli ikramiyesini alabilmesi için, 8 Eylül 1999 tarihi öncesinde göreve başlayıp da daha sonra ayrılma durumunda 15 yıllık sigortalılık süresi + 3600 gün hizmet, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlamış olanlar için 25 yıllık sigortalılık süresi + 4500 gün veya sadece 7000 günü tamamlama gibi şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
 
 
00:16
14 Nisan 2019
Üniversitenin yaptığı görevde yükselme sözlü sınavına iptal kararıGaziantep Bölge İdare Mahkemesi, Adıyaman Üniversitesinin yaptığı görevde yükselme sözlü sınavında bir adayın başarısız sayılma işlemini iptal etti.
 
 
10:10
10 Nisan 2019
Danıştay'dan özel hayattan kaynaklı disiplin cezaları hakkında önemli karar!Danıştay, kamu görevlilerinin hizmet dışında özel hayatına yönelik eylemlerinden kaynaklı olarak kurumlarınca verilecek disiplin cezaları hakkında önemli bir karar verdi.
 
 
12:05
08 Nisan 2019
Sendika, banka, tanık beyanı ve okul kriterine dair mahkeme kararıAnkara İdare Mahkemesi, sendika, banka, okul kaydı ve tanık beyanı bulunan dosyada, davacı lehine karar verdi ve OHAL Komisyonu kararının iptaline karar verdi.
 
 
14:05
05 Nisan 2019
Emekli memurun, soruşturma sonucunda, görevine son verilebilir mi?Danıştay, emeklilik talebi onaylanan memurun artık memuriyet statüsünde olmadığı için soruşturma sonucunda görevine son verme işleminin tesis edilemeyeceğini hükmetti
 
 
18:28
04 Nisan 2019
KHK ile ihraca dair Danıştay kararıDanıştay 5. Dairesi, KHK ile ihraca dair Danıştay nezdinde açılan davayı reddetti.
 
 
14:05
03 Nisan 2019
Geçici görevlendirilen yöneticinin norm kadroya esas ders yükü hangi okulda gösterilir?Geçici görevlendirilen yöneticinin norm kadroya esas ders yükü kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda gösterilmektedir.
 
 
00:04
02 Nisan 2019
Askerlik dönemi, emeklilikte, hizmet başlangıcı olur mu?1999 öncesi hizmeti olanlar için emeklilik yaşının belirlenmesinde göreve başlama tarihleri, yani işçi, esnaf, memur olarak başlama tarihleri dikkate alınmaz. Tek dikkate alınan husus, 23/05/2002 tarihine kadar olan toplam hizmet süresidir.
 
 
00:02
28 Mart 2019
Danıştay'dan sözlü sınavlar için önemli karar!Danıştay İkinci Dairesi, görevde yükselme sınavlarında uygulanan sözlü sınava dair önemli bir karar verdi.
 
 
14:00
25 Mart 2019
Böbrek yetmezliği olan memur, nasıl emekli olur?Ağustos 2010 yılında böbrek yetmezliği teşhisi konulan, Şubat 2011'de sözleşmeli, Eylül 2011'de ise kadrolu öğretmen olarak atanana kişi nasıl emekli olur?
 
 
10:06
25 Mart 2019
Eş durumu tayinlerinde, hizmet gerekleri ve boş kadro vurgusuDanıştay İkinci Dairesi, eş durumu özrü nedeniyle atamalarında sadece eş durumu özrünün değil hizmet gereklerinin ve kurumlarının ihtiyaçlarının da gözetilmesi gerektiğine hükmetti !
 
 
00:04
25 Mart 2019
By-Pass ameliyatı olan malulen emekli olabilir mi?Devlet memurunun göreve girdikten sonra malulen emekli olmasında, alınacak sağlık raporunda bir oran şartı yer almamaktadır. Sadece raporun SGK sağlık kurulunca onaylanması gerekmektedir. Eğer rapor SGK tarafından malullük için onaylanmazsa, bu halde 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesine bakılmalıdır.
 
 
09:20
22 Mart 2019
Yargı: Bilsem sınav ücretleri toplu sözleşme hükümlerine göre ödenmeliÖğretmene sınav ücretleri; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "sınav görevi" başlıklı 12. maddesindeki hükümlere göre mi yoksa Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Dönem Toplu Sözleşme metninin İkinci Bölümünde yer alan "Eğitim, Öğretim Ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" başlıklı kısmındaki "Milli Eğitim Bakanlığınca hafta sonu yapılan merkezi sınavlarda görev alanlara ödenecek sınav ücretleri" başlıklı 17. maddesi hükümlerine göre mi ek ders ücreti ödenir?
 
 
00:05
22 Mart 2019
Emekli memur, başkan danışmanı olursa, emekli aylığı kesilir mi?Emekli memur belediyelerde başkan danışmanı olursa emekli aylıklarını almaya devam edebilir mi?
 
 
00:03
20 Mart 2019
Kademelendirilmiş yaş grubu için kaç yıl hizmet gerekli?1999 öncesi sigortalı, esnaflık veya memuriyet süresi bulunanların kademeli yaş grubuna dahil olabilmesi için, 23/05/2002 tarihi itibariyle en az 3 yıl hizmetlerinin olması gerekmektedir.
 
 
11:15
19 Mart 2019
4B'ye geçen 4/C'liler, sendika üyesi olabilir mi?Devlet Personel Başkanlığı, 4/B statüsüne geçirilen 4/C'lilerin kamu görevlileri sendikalarına üye olabileceğini belirtti.
 
 
00:04
19 Mart 2019
Memur, lojman tahsisinde, ne zamandan itibaren kira ödemeye başlar?Devlet memuru, lojman tahsisinin tarafına bildirilmesi sonrasında, kamu konutları giriş tutanağı alır ve imzalar. Bu tutanağın imzasıyla birlikte, kira başlar.
 
 
00:01
18 Mart 2019
Yaşı bekleyerek emekli olmak için görevden ayrılanlar yeniden geri dönebilir?Yaşı beklemek suretiyle emekli olmak için görevlerinden ayrılanlar, emeklilik konumuna girmezler. Bu kişiler isterlerse, eğer kendilerini talep eden bir kamu kurumu varsa, açıktan atama prosedürüne uyulmak kaydıyla görevlerine geri dönebilirler.
 
 
10:22
15 Mart 2019
2016'dan bu yana açıkta olan öğretmen, emekli olmak isterse;2016 yılından bu yana açıkta olan öğretmen, emekli olmak istediğinde, eğer memur göreve geri döndürülmemiş ise açıkta geçen süreler emeklilikte yarı süre olarak değerlendirilir.
 
 
10:15
14 Mart 2019
Yüksek ek göstergedeki 6 aylık süre, kesintisiz mi olmalıdır?Yüksek ek göstergeye hak kazanabilmek için aranmakta olan en az 6 aylık görev yapmış olmak şartı kesintisiz olarak aranmaktadır.
 
 
00:03
14 Mart 2019
Kişiye özel öğretim üyesi ilanı, mahkemeden döndüOsmaniye Korkut Ata Üniversitesi tarafından ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrolarında kişiye özel şartlar yer aldığından işlem İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.
 
 
10:00
12 Mart 2019
SGK, işlemleri tamamlamadan önce memur vefat ederse, emekli ikramiyesi nasıl ödenir?Sosyal Güvenlik Kurumunun işlemleri tamamlamadan memurun vefat etmesi halinde, emekli ikramiyesinde, sadece dul ve yetim aylığına müstehak olalar değil, kanuni varislerinin de hak sahibi olabileceklerini değerlendirmekteyiz.
 
 
00:08
12 Mart 2019
Kimler 15 yıl hizmet, 61 yaş şartıyla emekli olabilir?2008 öncesi memuriyete girmiş olanlar, 61 yaş ve 15 yıl hizmet şartıyla emekli olabilirler.
 
 
14:05
04 Mart 2019
Danıştay, kazai rüşt kararını değiştirdiDanıştay, karar düzeltme istemi sonrasında, kazai rüşt kararını kaldırdı ve 18 yaşın atamanın yapılacağı tarih itibariyle değil, tercih işlemlerinin son başvuru tarihi itibariyle aranması gerektiğine karar verdi.
 
 
11:55
04 Mart 2019
Engelli öğretmenler yurt dışında görev alabilir mi?Öğretmenin yurt dışı öğretmenlik için yaptığı başvurunun, sırf engelinin varlığı nedeniyle başvurunun reddi işleminde hukuka uyarlık görülmemiştir.
 
 
15:24
26 Şubat 2019
Engellilere rapor kolaylığıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, engelli vatandaşların farklı kurumlara vermek için ayrı ayrı raporlar almak durumunda kalmayacağını, alınan raporun elektronik ortamda ilgili kurumlarca görülebileceğini bildirdi
 
 
00:04
26 Şubat 2019
Taahhütlü süreler, sıra tahsisli lojman süresinden düşülür mü?Kamu Konutları Yönetmeliği, taahhütlü süre şeklinde bir oturma hakkı süresi düzenlenmemiştir. Bu nedenle, konuttan yararlanacak başka birisi olmadığı için lojmanda oturulan sürelerin, Sıra tahsisli lojman süresinden düşülmesinde bir yanlışlık olmadığını düşünüyoruz
 
12345678910111213»
SON HABERLER
15:33 - Göreve iade edilen okul müdürü çiçeklerle ve alkışlarla karşılandı15:31 - Traktöründe pompalı silahla vurulan muhtar yaşamını yitirdi15:31 - 65-72 yaş arası doktorlar yeniden göreve geliyor15:28 - O il için '5 saat içinde lağım ve pis suların basacağı' ikazı15:25 - Doktora teziyle Erdoğan'dan 'YÖK Üstün Başarı Ödülü' aldı15:13 - TSK ve MİT ortak operasyonunda 15 terörist etkisiz hale getirildi15:04 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dikey değil yatay mimari diyoruz15:01 - Öğrenciler kumsalda çöp topladı14:56 - İhtiyaç sahibi aileler için 'market' açılacak14:50 - Mehmetçikten 'kara kalem' resim sergisi
14:47 - FETÖ sanığı eski üstteğmenden 'ankesör ve büfe telefonu' itirafı14:46 - Sözleşmeli ya da bünyesinde Şirket Avukatı bulundurmayan şirketlerin dikkatine14:42 - Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kürtçe' kursu açıklaması14:38 - Bloomberg muhabirleri hakim karşısında14:33 - Kayganlaşan yolda otobüs 5 araca vurdu14:30 - Mini zeplin sınır nöbetine başlıyor14:23 - Kamu sağlık tesisleri ruhsatlandırılacak14:21 - 'Pendikteki yangında terör bağlantısı tespit ettik'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu başarılı buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam