1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

Memurların emeklilik yaşının bulunmasında 23/05/2002 tarihindeki toplam süreye bakılır, sigortalılık süresine göre yaş belirlenmez.

Haber Giriş : 04 Ağustos 2022 00:05, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2022 10:20
1999 öncesi sigortalı başlangıcı memur emeklilik yaşını etkiler mi?

Soru : Ben 20/05/1971 Tarihi Doğum Tarihim 10.10.1988 Yılın Sigortalı Olarak İşe Başladım. Özelde Toplam 327 Gün Sigortam Bulunmaktadır. Daha Sonra 28/12/1995 Yılında Devlet Memurluğuna Hizmetli Olarak Atandım. Halen Milli Eğitim Bakanlığında Hizmetli Olarak Çalışmaktayım. 1995 Yılından Beri Sadece 2000 Yılı İle 2002 Yılları Arasında 1.5 Sene Boşum Oldu O Dönem Çalışmadım Sigortam Da Yoktu Gerisi Hep Devlet Memuru Olarak Çalıştım Halen Çalışmaktayım. Şimdi Benim Sorum Ne Zaman Emekli Olurum Ve Bu Özel Çalışmış Olduğum Girişimin 1988 Yılından Olması Benim Emeklilik Yaşımı Erkene Alır Mı ?

Detaylar:

5434'e tabi olan memurların emeklilik yaşlarının tespiti:

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışması olanlar;

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamış olanların emeklilik yaşlarının tespitinde 5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmüne bakılır. Bu hüküm gereği son olarak şayet 23/05/2002 tarihine kadar olan çalışmaları (işçi, esnaf, memur) toplamı en az 3 yıl olması koşuluyla kademeli yaş grubuna dahil olurlar. Yani, kadın memur 58 yaş şartına tabi olmaz, erkek memur da 60 yaş şartına tabi olmaz.

Emeklilik hizmet sürelerine göre de kadın memur 20 hizmet yılına, erkek memur da 25 hizmet yılına tabi olurlar.

5434 sayılı Kanun Geçici Madde 205 hükmü;

"Geçici Madde 205 - (Ek: 25/8/1999 - 4447/26 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;

Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.

a) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilerden kadın ise 38, erkek ise 43 yaşını,

(Ek ibare: 23/5/2002-4759/5 md.) 23.5.2002 tarihinde;

.

p) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 15 tam yıldan fazla, 16 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 54, 21 yıl 6 aydan fazla, 22 tam yıl kalan erkek iştirakçiler 58 yaşını,

r) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 16 tam yıldan fazla, 17 tam yıl kalan kadın iştirakçiler 55 yaşını,

Doldurmaları ve kadın iştirakçinin 20, erkek iştirakçinin 25 fiili hizmet süresini tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.

.

(Değişik: 23/5/2002-4759/5 md.) 32 inci madde gereğince fiili hizmet sürelerine zam yapılanların bu maddede belirtilen yaş hadlerinden, hizmetlerine eklenen fiili hizmet süresi zammı kadar indirim yapılır."

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışması olmayanlar:

8 Eylül 1999 tarihinden önce hiçbir statüde çalışması olmayanların çalışmaya başlamış olanların emeklilik yaşlarının tespitinde 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmüne bakılır. Bu hüküm gereği de kadın memurlar 58 yaş, erkek memurlar da 60 yaşına tabi olurlar. Her ikisi için de emeklilik için tamamlamaları gereken hizmet yılları 25 yıl olur.

5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü;

"Madde 39 - Emekli aylığı aşağıdaki hallerde bağlanır:

.

b) (Değişik birinci paragraf: 25/8/1999 - 4447/23 md.) 25 fiili hizmet yılını dolduran iştirakçilerden kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını dolduranların istekleri üzerine,

.

(Ek: 25/8/1999 - 4447/23 md.) (b) ve (ç) fıkralarında gösterilenlerden 32 nci madde gereğince fiili hizmet sürelerine zam yapılanların yaş hadlerinden; eklenilen bu sürenin üç yıldan çok olmamak üzere yarısı indirilir."

Hükümlerin Yorumu:

5434'e tabi memurların emeklilik yaş tespitlerinde sigortalılık başlangıcı esas alınmamaktadır. Tamamıyla emeklilik yaş tespitlerinin yapıldığı tarihlere kadar olan toplam çalışmaları, yani SGK primleri ödenmiş hizmet toplamları esas alınmaktadır. Arada hiç çalışılmayan süreler esas alınmamaktadır.

Sigortalılık başlangıç tarihine göre yaş tespiti ise sadece işçi statüsünde emeklilik durumları söz konusu olanlar için uygulanmaktadır.

Sonuç olarak değerlendirmemiz:

1988 sigortalılık başlangıcınız esas alınmaz, sadece sigortalı çalışılmış hizmetleriniz ve memurluk hizmetlerinizin 23/05/2002 tarihine kadar olan kısmı esas alınır. Bu duruma göre de emeklilik yaş olarak 55 yaşınızı tamamlamanız ve 25 hizmet yılınızın da olması şartıyla emeklilik şartlarını kazanmış olacağınızı söyleyebiliriz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber