Advertisement

32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

Emekli olacak bir Devlet memurunun örneğin 32 yıl 11 ay 15 gün hizmeti varsa, aylığa esas alınan süre ile ikramiyeye esas alınan süre farklı olmaktadır.

Eklenme : 04 Temmuz 2022 12:06
32 yıl 11 ay 15 gün hizmette, aylık ve ikramiyeye esas süreler farklı olur mu?

5434'e tabi memurların emeklilik hizmet süreleri tam kesenek vermek suretiyle görevini yaptıkları sürelerden başlar ve aybaşlarından sonra görevinden ayrıldığında da ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet süresinden sayılmaktadır.

Yani, bir memur göreve 11 Şubat 1989 tarihinde başlamış ise bu memurun emeklilikte geçerli olan hizmet süresinin başlangıcı 15 Şubat 1989 tarihi olacak, görevinden de diyelim 16 Haziran 2021 tarihinde ayrılmış olsun, hizmet bitimi ise bu tarihi takip eden aybaşı olacak, yani 15 Temmuz 2021 tarihine kadar olan süresi de fiili hizmet süresi olacaktır.

5434 sayılı Kanunun emekli aylığı bağlanma sistemini belirleyen Madde 41 hükmü ile de, fiili hizmet toplamında ay kesiri olması halinde tam aylık sayılmaktadır. Yani bir memurun sigortalı, esnaf, memur veya tamamı memur hizmeti olduğunda bu hizmetler toplamı 32 yıl 11 ay 14 gün olsa da ay kesirleri tam aylık sayıldığından emekli aylığı bağlanmasında ay kesiri olan 14 gün 1 ay olarak uygulanır ve 33 yıl hizmet süresi esas alınarak aylık bağlanır.

Memurların emekli ikramiyesini belirleyen 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmü ise farklıdır. Bu hükümde, emekli ikramiyesi ödenmesinde her tam yıl hizmet süresi esas alınmakta, ay kesirleri ise tama iblağ edilmemektedir.

Dolayısıyla bir Devlet memurunun hizmet süresi, emekli aylığında ve emekli ikramiyesinde belirleyicidir.

Ancak, esas alınan süreler, mevzuat bağlamında farklılaşmaktadır.

Dolayısıyla, 32 yıl 11 ay 15 gün hizmeti olan birisi için emekli aylığı 33 yıl üzerinden bağlanır ancak emekli ikramiyesi ise 32 yıl üzerinden hesaplanır.

Emekli aylığı 5434 kanunun 41. maddesi gereği tama iblağ edilmektedir. Ancak ikramiye hesabı ise 5434 sayılı Kanunun 89. maddesi gereği tama iblağ edilmemektedir.

Emekli aylık ve emekli ikramiyesi hesabı için ziyaret edilebilir.

Genel olarak değerlendirmemiz: Daha önce 30 hizmet yılı üzerine emekli ikramiyesi verilmezsen yapılan kanun değişikliği ile 30 hizmet yılından sonraki tam yıllara da emekli ikramiyesi verilmeye başlanılmıştır. Ancak, 1 tam yıldan az sürelere (örneğin, 1ay ile 11 ay 29 gün hizmet sürelerine) ise emekli ikramiyesi ödemesi yapılmamaktadır. Artık, yapılacak yeni bir düzenleme ile çalışılmış süre olan ancak emekli aylığı bağlanmasında esas alınan, ancak ikramiyede esas alınmayan bu çelişkinin de ortadan kaldırılması gerektiğini söyleyebiliriz.


Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz