Advertisement

Temmuz katsayı artışından yararlanmak için Temmuz ayını beklemek gerekir mi?

15 Haziran 2022 maaşını alıp emekli olmak mı, yoksa 15 Temmuz 2022 maaşını alıp emekli olmak mı daha iyi olur?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 23 Mayıs 2022 14:04
Temmuz katsayı artışından yararlanmak için Temmuz ayını beklemek gerekir mi?

Merhabalar eski bir emniyet personeliyim. 27 Mayıs itibari ile emekliliği hak ediyorum. Haziran ayında emeklilik dilekçesi versem maaşım 01 Temmuzdan itibaren hesaplanacağı için maaşımı zamlı alacağım. Bu konuda bir sıkıntı yok Ancak alacağım Emekli ikramiyesi temmuzda verilecek zamlı katsayılar üzerinden mi hesaplanacak yoksa dilekçeyi verdiğim tarihteki katsayılar üzerinden mi hesaplanacak. Sizden ricam bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim. Mevcut enflasyon verilerini düşündüğümüzde çok ciddi bir kayıp yaşamak istemiyorum.

Detaylar:

Emekli olmak isteyenler neden Ocak veya Temmuz katsayı artışlarını beklemeyi tercih ederler?

Emekli olmak isteyenler, çalışma hayatlarını bitirmek isterler. Bu nedenle de, emekli olmak isteyenlerin ilk planda düşündükleri husus, hangi tarihte emekli olacakları ve emekli ikramiye tutarları ve emekli aylık tutarlarının hangi katsayılar üzerinden alacaklarını hesap etmeleri olmaktadır.

Memurların emeklilik işlemleri nasıl yapılmaktadır:

Genel olarak 8 Eylül 1999 tarihinden önce memurluğa başlamış memurlar 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kurallarına tabidirler. Ve bu memurların büyük çoğunluğunu da HİZMET + YAŞ GRUBU = EMEKLİLİK koşullarını tamamlayanlar oluşturmaktadır.

Emekli olmak isteyen memur emeklilik talebini çalıştığı kuruma yapar, çalıştığı kurum emeklilik onayını alır ve Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderir. Sosyal Güvenlik Kurumu da emeklilik işlemini tesis eder.

Memurların emeklilik işlemlerinde dikkate aldığı katsayılar:

Memurların emekli ikramiyesi ve emekli aylık tutarlarının bulunmasında memur maaş katsayısının etkisi büyüktür. Memur maaş katsayısının artış oranı memurun hem emekli aylık hem de emekli ikramiyesini etkilemektedir.

Memurların hizmet süreleri nasıl hesaplanır:

Memurların hizmet süreleri Sosyal Güvenlik Kurumuna tam kesenek vermek suretiyle geçirdikleri süreler olmaktadır. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun Madde 31 hükmü gereğince fiili hizmet müddeti, tam kesenek vermek suretiyle geçirilen müddettir. Aybaşlarından sonra vazifeden ayrılanlar için ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet müddeti sayılır. Tam kesenek verilerek geçirilen süreler de, memurlar aylıklarını her ayın 15 inde aldıklarından, her ayın 15 i ile bir sonraki ayın 14 üne kadar olan süre tam kesenek verilen süre olur ve memurun 1 aylık hizmet süresi belirlenir.

Memurlar emekli olduklarında hangi katsayılar üzerinden işlemleri yapılır;

Her ayın 15'inde maaşlarını almakta olan Devlet memurlarından yine o ayın 15'inde SGK emeklilik kesintileri yapılır.

Yapılan emeklilik kesintisi ise bir sonraki ayın 14'üne kadar olan dönemi kapsar. Bir başka deyişle 15 Haziran maaşını alan bir memur, 16 Haziran'da veya 1 Temmuz'da emekli olmak istediğinde, bu memurun hizmet süresi 14 Temmuz tarihine kadar sayılır.

KAPAT [X]

Hizmet sayılması, memurun 15 Temmuz tarihine kadar yapılan zamlardan da yararlanmasını sağlar. Çünkü katsayılardaki artışlar genel olarak 1 Ocak veya 1 Temmuzdan geçerli olarak belirlenir, yani 15 Ocak veya 15 Temmuz dan geçerli olacak şekilde belirlenmez.

Bu nedenle 15 Haziran görev aylığını alıp 16 Haziran da emekli olan memur için Temmuz katsayı artışı uygulanarak emeklilik işlemi tesis edilir.

Ancak memur 14 Haziran ve daha önceki aylarda emekli olursa, Temmuz ayındaki zamlardan yararlanamaz.

Emekli aylığında yeni katsayının etkisi nasıl olmaktadır:

Emekli aylığı memur için değişmez. Katsayılar çalışan memurlar ile emekli memurlar için aynı şekilde ve aynı oranda belirlenmektedir. Emekli aylığının artması için Ocak veya Temmuz aylarını beklemeye lüzum olmaz.

Sonuç değerlendirmemiz:

- 16 Haziran veya 16 Aralık görev aylıklarını almadan daha önceki bir tarihte emekli olanlar 1 OCAK veya 1 TEMMUZ da artışı yapılan katsayılardan sadece emekli ikramiyesi tutarı olarak yararlanamaz, Emekli aylıklarında uygulanır.

- 1 Ocak veya 15 Ocakta; 1 Temmuzda veya 15 Temmuzda emeklilik dilekçesi verilmesi emekli aylık ve emekli ikramiye tutarı açısından hiçbir farkı ortaya çıkarmaz, tutarlar aynı olur.

- 31 Aralık veya 1 Ocakta; 30 Haziran veya 1 Temmuzda emeklilik dilekçesi verilmesi emekli aylık ve emekli ikramiye açısından hiçbir farkı ortaya çıkarmaz, tutarlar aynı olur.

- 14 Haziran ve daha önce veya 14 Aralık veya daha önce emekli olmasında emekli ikramiye tutarlarından 1 Temmuz veya 1 Ocak katsayı artışları uygulanmaz. Emekli aylıkları aynı olur.

- 1 Temmuz veya 15 Temmuz da emeklilik dilekçesi verilmesi emekli aylık ve emekli ikramiye açısından hiçbir farkı ortaya çıkarmaz, tutarlar aynı olur.

- 15 Haziran veya 15 Aralık maaşlarını alan memurlar, 1 veya 15 Temmuz veya 1 Ocak veya 15 Ocak tarihini beklemeden emekli olabilir ve 1 veya 15 Temmuz veya 1 Ocak veya 15 Ocak katsayı artışından yararlanırlar.

Emeklilik yaşını bekleyip açıkta iken Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat için 1 Temmuz 2022 tarihi beklenmeli midir?

Açıkta iken emeklilik talebinde bulunanların emeklilik işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat tarihlerini takip eden ayın 1 inden geçerli olmak üzere başlar. Yani takip eden ayın 1 inde emekli aylığı bağlanır, hak kazanmış olması halinde de emekli ikramiyesi de aynı tarih itibariyle hesaplanır. Bu nedenle, açıkta olanlardan Haziran 2022 ayı içerisinde emekli olmak için müracaat edenlerin aylık bağlanma ve emekli ikramiye ödenme tarihinin başlangıcı 1 Temmuz 2022 olacağından 1 Temmuz 2022 katsayıları esas alınarak işlemlerin yapılması gerekir ve dolayısıyla Temmuz 2022 katsayı artışından yararlanılması gerektiğini değerlendirmekteyiz. Ancak, olası bir hak kaybının ortaya çıkmaması açısından emeklilik müracaatının 1 Temmuz 2022 den sonra yapılmasında fayda görmekteyiz. (Bu durumda ise 1 aylık emekli maaşı kaybı ortaya çıkmakla birlikte, emekli ikramiyesinin yeni artış oranında hesaplanması bu kaybı ortadan kaldıracağını değerlendirmekteyiz.

Bu halde, Temmuz 2022 katsayı artışından yararlanmak için açıkta olup da emeklilik yaşını doldurmuş olanların bu tarihi bekleyip emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat etmelerinde fayda olduğunu değerlendirmekteyiz. Açıkta iken emeklilik konusu için https://www.memurlar.net/haber/903491/adresimiz ziyaret edilebilir.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz;

Emniyet personeli için yaş haddi hükümleri uygulanmaktadır. Azami görev yapabilecekleri yaş hadleri 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde gösterilmiştir.

Bu hükümde belirtilen yaş hadlerine tabi değilseniz, tavsiyemiz, 15 Haziran 2022 görev aylığını almanız ve aldıktan sonra emeklilik müracaatınızı yapmanız olacaktır.

15 Haziran 2022 görev aylığınızı aldıktan sonra emekli olduğunuzda 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olacak olan katsayı artışından yararlanır ve emekli ikramiyeniz ve emekli aylığınız yeni katsayılara göre hesaplanır. Çünkü, emeklilik hizmet sürenizin bitim tarihi 14 Temmuza kadar geçerli olmaktadır. Yeni katsayıların yürürlük tarihi de 1 Temmuz 2022 olacağından (genel uygulamaya göre yürürlük tarihi 15 Temmuz 2022 tarihi olmayacağından) bir hak kaybı ortaya çıkmaz.

Şayet, 15 Temmuz 2022 tarihindeki görev aylığı alma düşüncesi olduğunda ise sadece 2 aylık hizmet süreniz artmış olur ve yine yeni katsayılardan emeklilik aylık ve emekli ikramiyesi hesaplanır, değişen sadece hizmet süresinin artması olur.

Ayrıca, şayet sizin durumunuzda hizmet süresini doldurup yaşı beklemek üzere açıkta, yani aktif olarak görevde değilseniz ve emeklilik yaşınızı da doldurmuş iseniz tavsiyemiz her ihtimale karşı 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra emeklilik müracaatınızı yapmak olacaktır.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz