Görevde yükselme için hizmet süresi şartına sahip olma zamanı nedir?

Genel görevde yükselme yönetmeliğine göre hizmet süresi şartının ilan edilen kadro için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranması gerekmektedir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 16 Ağustos 2021 00:02, Son Güncelleme : 06 Ağustos 2021 02:46
Görevde yükselme için hizmet süresi şartına sahip olma zamanı nedir?

Soru: Görevde yükselme sınavı sonucunda 1.derece şube müdürü kadrosuna atanmak icin 10 yıllık hizmet süresinin tespitinde, yazılı sınav tarihi mi baz alınacak yoksa, şube müdürlüğü tercihlerinin son günü mü baz alınacaktır? Yazılı sınav tarihi baz alınırsa ne yapılmalıdır?

Cevap: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 6. maddesinde, " Kurumlar, görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personel için bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arar. İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürelerin en az altı ayının atamanın yapılacağı kurumda geçmiş olması esastır.
Kurumlar atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen süreleri dikkate alarak belirler." hükmü yer almaktadır.

Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde ise, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri kapsamındaki memurlar hariç olmak üzere derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın 1 ve 2. derece kadrolara atanmak için 10 yıl, 3 ve 4. derece kadrolara atanmak için 8 yıl hizmet süresi ve 4 yıllık yükseköğrenim görme şartı getirilmiştir. İki yıllık yükseköğretim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilecek olup, hangi nitelikteki hizmetlerin belirlenen sürelere dahil edileceği maddede açıklanmıştır.

Genel Yönetmeliğin 9. maddesinde ise, "Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan önce duyurulur. İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.
Kurumların personel işlerinden sorumlu birimlerine yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar kurumlarca resmi internet sitelerinde ilan edilir." denilmektedir.

Yine aynı Yönetmeliğin 12/C maddesinde, sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan personelin, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanacağı, kurumlarca tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atanacakları, atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesine bağlı olarak boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 12/B maddesine göre kurumlarca belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde; ilan edilen kadro için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla ilgili kadro derecesine atanmak için gerekli hizmet süresi şartına (1. derece için 10 yıl) sahip olunmasının zorunlu olduğunu, başvuruların değerlendirilmesi aşamasında bu hususa dikkat edilmesi ve son başvuru günü itibarıyla ilgili kadro derecesine atanmak için gerekli süre şartını karşılayamayan adayların başvurusunun kabul edilmemesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. Sınava girip başarılı olmakla birlikte son başvuru günü itabarıyla hizmet süresi şartı tutmayan adayların atanması Genel Yönetmeliğe aykırılık teşkil edecek ve sınav sürecinin sakatlanmasına yol açacaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber