5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda emeklilik hizmet süresi nasıl hesaplanır?

5510 sayılı Kanuna tabi çalışan memurların, hizmet sürelerine ilişkin kritik detaylar

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 21 Kasım 2021 00:08
5510 sayılı Kanuna tabi memurlarda emeklilik hizmet süresi nasıl hesaplanır?

Emeklilik hizmet süresinin başlangıcı göreve başlama tarihinden, bitişi ise görevden ayrıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan süreyi kapsar. 5510 sayılı Kanuna tabi memurlar 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memurluğa başlamış kişilerdir ve hizmet hesabı, aylık bağlanma sistemi vb. konularda 5510 sayılı Kanun kapsamındadırlar.

Hizmet hesabı da 5510 sayılı Kanunun 7 ve 9 uncu maddelerde yer alan hükümlerde açıklanmıştır. Bu hükümlere göre de;

Hizmetlerin başlanılma tarihi;

- Göreve başladıkları tarihten itibaren başlar. Yani takip eden aybaşına götürülmez, başladığı gün hizmetin hesap edilmeye başlama günüdür.

Ayrıca;

- Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda, Milli Savunma Bakanlığı hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile astsubay meslek yüksek okulları ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan,

- Polis Akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda, Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya devam eden öğrenciler ile polis nasbedilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde polislik eğitimine tabi tutulan,

- Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile fakülte ve yüksekokullarda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına okumaya devam edenler ile subay ve astsubay naspedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan,

Adayların da hizmetleri buralarda öğrenime tabi tutuldukları tarihten itibaren başlar. ANCAK, bu okulları tamamlamadan ayrılanlar ile bu okulları tamamlamalarına rağmen görevlerine başlamadan ayrılanların, bu okullarda geçen eğitim süreleri sigortalılıklarından sayılmaz.

Hizmetlerin bitirilmesi tarihi;

- Hizmetin sona ermesi ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği tarihi,

- Yaş hadleri ile sıhhi izin sürelerinin doldurulması hallerinde ise bu süre ve hadlerin doldurulduğu,

Tarihleri takip eden aybaşından itibaren sona erer.

- Görevin sona ermesi yukarıda belirtilen haller dışında ise görevden ayrıldıkları tarihten itibaren sona erer. Yani takip eden aybaşına hizmet götürülmez.

KAPAT [X]

Özetle; 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre hizmetler memurların göreve başladıkları tarihten itibaren başlayıp, hizmetlerin bitimleri de aylık bağlanmasını gerektiren hallerde görev aylıklarının kesildiği tarihi takip eden aybaşından olur.

Yani, 2008 yılı Ekim ayından sonra ilk defa memurluğa ayın 4 ünde başlamış memurun hizmet süresi 4 ünde başlar, emekli olduğu tarihte ayın 18 i olduğunda da o ayı takip eden bir sonraki ayın 14 üne kadar hizmet süresi olur.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz