Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?

Memurun emekli maaşındaki 'Özel Hizmet Aylığı' nedir ve nasıl hesaplanır?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 07 Ocak 2022 14:12
Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?

5434 sayılı Kanuna tabi memurların emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan kalemler arasında özel hizmet aylığı tutarı da bulunur ve ek gösterge rakamı bu hesaplamada önemli unsurdur.

Kıdem yılı:25, D/K: ¼, Hizmet yılı:36, İkramiye yılı:35, Ek gösterge: 3.600, Gösterge: 1.500 Özel Hizmet Aylığı 2.129,97 TL çıkıyor. Özel Hizmet Aylığının nasıl hesaplandığını açıklayabilir misiniz?

Emekli maaşı ve emekli ikramiyesi nasıl hesaplanmaktadır. Hesaplama içerisinde yer alan özel hizmet aylığı nedir, tutarlara etkisi nasıl olmaktadır?

Emekli aylığı ve emekli ikramiyesi tutarlarının bulunmasında esas alınan kalemler şunlardır:

- 657 sayılı Kanun Madde 43'de bulunan Aylık Gösterge Tablosu.

- 657 sayılı Kanun Ek Gösterge rakamları.

- Taban Aylığı.

- Kıdem Aylığı.

- Özel Hizmet Aylığı.

- Yürürlükte olan Memur Maaş Katsayısı.

Bu unsurlar içerisinde yer alan Özel Hizmet Aylığı nedir, nasıl hesaplanmaktadır?

Özel Hizmet Aylığı, bir başka ifadesi ile Emeklilik Tazminatı Aylığının hesaplanmasında 5434 sayılı Kanun'un Ek 70 inci maddesi hükmü uygulanmaktadır. Bu hüküm gereği de en yüksek Devlet Memuru (Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı) aylığının ek gösterge dahil olmak üzere brüt tutarının, yine memurların sahip oldukları ek gösterge rakamları dikkate alınmak üzere yüzde oranları üzerinden hesaplanan tutarı ifade etmektedir.

5434 sayılı Kanun Ek Madde 70 hükmü gereği emekli aylığı ve emekli ikramiyesi açısından yapılacak hesaplamalarda uygulanacak oranlar;

Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olan memurlar için % 255,

KAPAT [X]

Ek göstergesi 7600 (dahil) -8400 (hariç) arasında olan memurlar için % 215,

Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olan memurlar için % 195,

Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç arasında olan memurlar için % 165,

Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olan memurlar için % 145,

Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olan memurlar için % 85,

Ek göstergesi 2200'den daha az olan memurlar için de % 55,

Şeklinde uygulanır.

Hesaplama nasıl yapılmaktadır?

1.Derece 4.Kademe için 657 sayılı Kanun Madde 43 hükmünde belirtilen tabloya göre gösterge rakamı 1500'dür.

En yüksek Devlet Memuru Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı olduğundan, bu unvan için belirlenen ek gösterge rakamı da 8000'dir.

Her ikisinin toplamı da 1500 + 8000 = 9500 gösterge rakamına tekabül etmektedir. 9500 gösterge rakamının güncel memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan tutar da (9500 x Güncel Memur Maaş Katsayısı 0,179797 = 1.708,072 TL. olur.

Bu tutar yukarıda belirttiğimiz ek gösterge rakamlarına göre belirlenen % oranları ile çarpılır ve memur emeklilerinin emekli aylık ve emekli ikramiye hesaplanmasında esas alınacak olan tutar bulunur.

1.708,072 x Ek göstergesi 3600 olanlar için 145 x % = 2.476,67 TL. olur.

Bu şekilde, diğer kalemlerle birlikte yani, taban aylığı, kıdem aylığı, gösterge, ek gösterge, özel hizmet aylığı, memur maaş katsayısı şeklinde yapılan hesaplamalarda ortaya çıkan brüt tutar memurun emekli ikramiyesi tutarının hesaplanmasında kullanılır.

Ancak brüt tutarın tamamı memura emekli aylığı olarak ödenmez, emekli aylığında kullanılacak kısmı ise memurun hizmet yılına orantılı olarak hesaplanır.

Dolayısıyla özel hizmet aylığının brüt tutarı olan 2.476,67 TL'nin;

- Tamamı emekli ikramiyesinin hesabında;

- Emeklilik hizmet yılı 36 ay olan kişinin emekli aylığının hesabında ise % 86'lık kısmı uygulanır. % 86'lık kısmı da 2.129,97 TL. olmaktadır.

Sonuç olarak; https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimizde yer alan memur emekli aylığı hesaplanmasında görünen 2.129,97 TL. olarak görünen tutar, 36 hizmet yılı olan kişiye ödenecek olan emekli aylığı tutarı arasında yer alan özel hizmet aylığına tekabül eden tutar olmaktadır.

Emekli aylığı ve emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır konusunda daha detaylı bilgi almak için https://www.memurlar.net/haber/147064/emekli-maasi-ve-emekli-ikramiyesi-nasil-hesaplanir.html adresimiz ziyaret edilebilir.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz