Ziraat teknisyeni, 10 yıl sonra, açtığı davayı kazandı

Bilecik'te çalışan ziraat teknisyeni 10 yıllık bir süreçten sonra açtığı "bitki koruma ürünü reçete yazma yetkisi" davasını kazandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 06 Ağustos 2020 10:03
Ziraat teknisyeni, 10 yıl sonra, açtığı davayı kazandı

Tarım ve Orman Bakanlığı 2009 yılında iki adet yönetmelik yayımlamıştır. Şubat ayında yayımlanan yönetmelikle ziraat teknisyeni ve teknikerlerine, bitki koruma ürünlerinde reçete yazma yetkisi verilmiştir. Ancak bu yönetmelik Haziran 2009'da bütünüyle yürürlükten kaldırılmış ve yerine yeni bir yönetmelik yürürlüğe konulmuştur. Haziran 2009'da yürürlüğe konulan yönetmelikte ziraat teknisyeni ve teknikerlerinin bitki koruma ürünlerinde reçete yazma yetkisi korunmuştur.

Haziran 2009 tarihli yönetmelik TMMOB tarafından dava edilmiş ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, ziraat teknisyeni ve teknikerlerine verilen bitki koruma ürünlerinde reçete yazma yetkisini iptal etmiştir.

Bu iptal üzerine, Tarımve Orman Bakanlığı daha önceki yönetmeliğe göre alınan yetki belgelerini geçersiz olarak değerlendirmiştir. Bir ziraat teknisyeni bu işleme dava açmıştır. İdare mahkemesi davayı reddetmiş ancak Danıştay 10. Dairesi kararı bozmuştur. Dosyayı yeniden inceleyen idare mahkemesi bu kez, Danıştay 10. Dairesinin kararı doğrultusunda, davacının yetki belgesini Şubat 2009 tarihli yönetmeliğe göre aldığını, Danıştay İDDK'nın Haziran 2009 tarihli yönetmeliği iptal ettiğini belirterek, 10 yıl sonra, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetki iptali işlemini iptal etmiştir. Bu karar, Şubat ila Haziran 2009 tarihleri arasında eğitim alarak yetki belgesi alanların yetkilerinin geçerli olduğuna anlamına gelmektedir. Ancak idare mahkemesi kararları sadece dava açanı kapsamakta olup, Bakanlığın hak eden diğer personele bu yetkiyi verip vermeyeceği net değildir.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz