1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Özel Konular \ Mahkeme Kararları \ Diğer

Diğer

 
12:51
14 Şubat 2020
Mahkemeden, güvenlik soruşturması davasında AYM ile uyumlu kararAnkara 5. İdare Mahkemesi, güvenlik soruşturmasından dolayı iptal edilen atama işleminde, idarenin savunmasını aldıktan sonra işlemi iptal etti.
 
 
14:05
24 Aralık 2019
İlişiği kesilen Sayıştay denetçi yardımcısının emsaline dair önemli kararDava konusu olayda; Sayıştay Başkanlığında Denetçi Yardımcısı adayı olarak görev yapan memurun hakkında tesis edilen olumsuz sicil işlemi ile sebebiyle görevine son verilmiştir.
 
 
16:22
20 Aralık 2019
Danıştay: Avukatlara mesai takibi yapılamazDanıştay 2004 yılında verdiği bir kararda, 657'e tabi olarak görev yapan avukatlara mesai takibi yapılamayacağını karara bağlamıştı. 2018 tarihli yeni bir kararda da avukatlara mesai takibi yapılamayacağı belirtilmiştir.
 
 
14:09
14 Aralık 2019
Danıştay, personel yönergesine dayalı olarak yapılan görevden alma işlemini iptal etti!Danıştay soruşturma sonucunda görevden alınan Daire Başkanının Danışman kadrosuna atama işleminin salt Kapsam Dışı Personel Yönergesine dayanılarak tesis edilmesi sebebiyle işlemi iptal etti.
 
 
16:51
11 Kasım 2019
PAEM başvuru reddedilen polis memuru, açtığı davayı kazandıMardin Bölge İdare Mahkemesi açılan bir dava sonucu Uzun Süreli Durdurma Cezası olanların meslek hayatı boyunca Komiser Yardımcılığı sınavlarına girememesi yönünde EGM'nin yapmış olduğu uygulamanın hukuka aykırılık teşkil ettiği yönünde emsal bir karara imza attı.
 
 
00:02
15 Ekim 2019
Danıştay İDDK'nın önemli kararı... Belediyedeki daire başkanı gerekçesiz görevden alınabilir mi?Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2017 yılında daire başkanlığı görevinden alınarak uzmanlığa atanan memurun açtığı davada, daire başkanının gerekçesiz olarak görevden alınmayacağını belirtti.
 
 
21:00
12 Ekim 2019
Memura verilen öğlen yemeğinden öğretmenler de yararlanabilir kararıÇorum ilinde, il Milli Eğitim Müdürlüğü, okul ve kurumlarda çalışan müdür, müdür yardımcısı, memur ve hizmetliler için Çorum öğretmeneviyle anlaşarak yönetmelik kapsamında öğle yemeği uygulaması yapmıştır. Ancak uygulamadan öğretmenler kapsam dışında tutulmuştur. Samsun Bölge İdare Mahkemesi öğretmenler kapsam dışında tutan uygulamanın hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir.
 
 
11:03
28 Haziran 2019
Yarı zamanlı çalışmaya dair emsal kararAnkara Bölge İdare Mahkemesi, yarı zamanlı çalışma talebi reddedilen polis memurunun açtığı davada, idare mahkemesinin verdiği kararı onadı
 
 
11:05
07 Şubat 2019
Bilgi edinme taleplerinde, sık başvurulan red işlemi iptal edildiYargı; bilgi edinme kanunu kapsamında ilgili birimden istenilen bilgilerin idarede mevcut olduğunun açık olduğu, bilginin niteliği gereği ayrı veya özel bir çalışma araştırma, inceleme ya da analiz gerektirmeyeceğinden verilmesine hükmetti.
 
 
10:05
02 Ocak 2019
Gümrük muhafaza memurları toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilir mi?Gümrük muhafaza memurları hem 2015-2016 hem de 2017-2018 yıllarına yönelik toplu sözleşmede alınan karar uyarınca, resmi üniformalı bulundukları sürece toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilmektedir.
 
 
10:14
26 Aralık 2018
Hırsızlık suçunda ceza tecil edilmişse, kişi memur olabilir mi?Danıştay Birinci Dairesi, hırsızlık suçu sebebiyle hüküm giyen kişinin cezasının tecil edilmesi sebebiyle memuriyete atanmasında engel olmadığına hükmetti.
 
 
14:01
11 Aralık 2018
Danıştay görüş değiştirdi... Mübaşire, temizlik işleri de verilebilir mi?Danıştay 5. Dairesi, mübaşirlere temizlik işlerinin de bir görev olarak verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdi
 
 
00:01
10 Aralık 2018
Yargı; "kamusal eğitim devletin görevidir, devredilemez" dediYargı; Bir kamu hizmeti olan eğitim öğretim hizmeti, Devletin hizmet alanı içerisinde ancak genel idare esaslarına göre memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesine ilişkin Anayasanın amir hükmüne ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olarak çeşitli eğitim, seminer ve sosyal etkinlikler düzenlenmesine dair iş birliği protokolü düzenlemek suretiyle bir başkasına devredilemez.
 
 
22:03
04 Aralık 2018
'Yüz tanıma sistemiyle mesai kontrolü hukuki değil'Antalya 2. İdare Mahkemesi, yüz tanıma sistemiyle mesai kontrolünün hukuka uygun olmadığına karar verdi.
 
 
14:05
25 Kasım 2018
Danıştay: Açıktan (vekil) atananlar doğum izninden yararlandırılmalı!Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 657 sayılı Kanun kapsamında açıktan vekil olarak atananların doğum sebebiyle izin kullanmalarında engel bulunmadığını hükmetti.
 
 
17:00
13 Eylül 2018
Dolandırıcılık suçunun dava zamanaşımı ile sonuçlanmasının idari hizmet sözleşmesine etkisi nedir?Danıştay, dolandırıcılık suçundan mahkum olması sebebiyle hizmet sözleşmesi fesh edilen belediye çalışanının açtığı davada, mahkumiyet kararının Yargıtay aşamasında dava zamanaşımı gerekçesiyle bozulduğunu ve davanın düşmesine karar verildiği gerekçesiyle fesih işleminin iptaline karar verdi.
 
 
14:32
31 Ağustos 2018
İzmir BİM'den önemli cinsel saldırı kararı, HAGB ve memuriyet kararıİzmir Bölge İdare Mahkemesi, hükmün açıklanması kararı verilse de cinsel saldırı suçundan ceza alınmasının söz konusu olması ve yürütülecek görevin niteliği, önem ve özelliği nedeniyle güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlanacağını belirten İdare mahkemesi kararını haklı buldu.
 
 
10:01
23 Ağustos 2018
Milli emlak müdür yardımcılığı yazılı sınav 2.'sinin sözlüde elenmesine iptal kararıİstanbul Bölge İdare Mahkemesi, milli emlak müdür yardımcılığı yazılı sınav 2.'sinin sözlüde elenmesini hukuka uygun bulmadı
 
 
00:10
15 Ağustos 2018
1 yıldan fazla hapis cezası alan memur, infaz sonrasında, tekrar göreve dönebilir mi?1 yıldan fazla hapis cezasının denetimli serbestlik ile infaz edilmiş sayılması sonrasında tekrar göreve dönülebilir mi?
 
 
00:01
12 Ağustos 2018
Davayı kazanan öğretmen bu kez sözlü sınavdan geçtiAsil öğretmenliğe geçiş sınavında sözlüde elenen öğretmen adayı, açtığı davayı kazandı. Mahkeme kararı sonrasında yeniden mülakata alınan öğretmen bu kez başarılı sayılarak asil öğretmen kadrosuna atandı
 
 
21:45
12 Temmuz 2018
Morbeyin mağduru olan taşeron personel açtığı davayı kazandıMorbeyin mağduru olan taşeron personel 4/12/2017 tarihi itibariyle çalışıyor olmadığı gerekçesiyle, yaptığı başvurunun iptaline dair açtığı davayı kazandı
 
 
10:14
19 Haziran 2018
Mahkemeden, yeterlik sınavını kazanıp müfettişliğe ataması yapılmayanlar için kararAnkara İdare Mahkemesi, açılan iki ayrı davada, yeterlik sınavındaki yazılı ve sözlü bölümlerden başarılı olmalarına rağmen 3-4 yıldır müfettişliğe atanamayanlar için olumlu karar verdi.
 
 
14:04
08 Haziran 2018
Resmi kurumda görev yapan memurun, iş arkadaşına yapılan tebligat geçerli midir?Danıştay, resmi veya özel daire veya kurumda görev yapan personele ilişkin tebliğin ilgiliye yapılamaması durumunda, ilgilinin görev yaptığı yeri idare eden veya ilgilinin bulunduğu kısmın amirine yapılması gerektiğine, ilgili personelin iş arkadaşına yapılan tebligatın usulüne uygun yapıldığının kabul edilemeyeceğine karar verdi.
 
 
00:03
22 Mayıs 2018
Seçimler nedeniyle, memurun yıllık veya mazeret izni kısıtlanabilir mi?Danıştay, 2014 yılındaki mahalli idare seçimlerine yönelik olarak Diyanet İşleri Başkanlığınca getirilen yıllık ve mazeret izni kısıtlamasının hukuka uygun olmadığına karar verdi.
 
 
10:05
21 Mayıs 2018
Hak edilen yıllık izni vermeyen idareye tazminat davasıDanıştay, hak edilen yıllık izni, hukuki bir gerekçe olmaksızın reddeden idareye karşı açılan tazminat davasında, idare mahkemesinin olumsuz kararını bozdu. Bir kamu kurumunda çalışan mühendis, 24/8/2018, 29/8/2012, 31/8/2012 tarihli dilekçelerle yıllık izin taleplerinde bulunmuştur.
 
 
10:06
24 Nisan 2018
İdari işleme karşı başvuru yolları ve süresi gösterilmediği takdirde dava açma süresi işlemez!Danıştay, idari işlemlerin ilgililere bildirilmesinde Anayasa m.40/2 gereğince başvuru yollarını ve sürelerinin de bildirmesinin zorunlu olduğuna bu zorunluluğa uyulmaması durumunda dava açma süresinin işlemeye basmayacağına karar verdi.
 
 
18:49
10 Nisan 2018
Teknisyen yardımcılarının lehine olan Bölge İdare Mahkemesi kararları da varDün yayınladığımız teknisyen yardımcılarının aleyhine olan kararlar sonrasında tarafımıza lehe olan kararlarda ulaştı. Bugün onları yayımlıyoruz.
 
 
10:40
09 Nisan 2018
Çay demleme ve çay servisi işi, teknisyen yardımcısına yatırılabilir mi?İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Emniyet Genel Müdürlüğünde teknisyen yardımcısı kadrosunda çalışan bir sivil memurun çay ocağında görevlendirilmesinin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
 
 
10:17
27 Mart 2018
Yıllık izni var diye mazeret izni verilemez mi?İzmir Bölge İdare Mahkemesi, yıllık izni olduğu için mazeret izni vermeyen idare işlemini iptal etti
 
 
10:02
26 Mart 2018
OHAL Komisyonu kararının iptali istemiyle açılan davada, İdare mahkemesinin ilk kararıAnkara İdare Mahkemesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununa uygun açılmayan davanın reddine karar verdi.
 
 
11:00
17 Mart 2018
Destekten yoksun kalma tazminatı ve yeniden evlenme durumuKamu Görevlisi olan eşin ölümü dolayısıyla hak kazanılan destekten yoksun kalma tazminatının miktarı yeniden evlenme durumunda değişir mi?
 
 
13:02
01 Şubat 2018
Mahkeme, şef'e verilen görevi iptal ettiKırıkkale İdare Mahkemesi, şef unvanında görev yapan personele, bisiklet dağıtım işinin verilmeyeceğine karar verdi.
 
 
00:01
10 Ocak 2018
Vali yardımcısı, Aile Hekimlerinin sözleşmesini feshedebilir mi?Danıştay, İlgili Yönetmelik uyarınca sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanının sözleşmesinin feshi konusunda valilere verilen yetkinin devrinin mümkün olmadığını, valiye tanınan bu yetkinin, vali yardımcısı tarafından ancak valiye vekalet ettiği dönemlerde kullanılabileceğini, bunun dışında vali yardımcısı tarafından sözleşme fesih yetkisinin kullanılabilmesi mümkün bulunmadığına karar verdi
 
 
10:05
14 Aralık 2017
Kanun hükmü ile bir kadroya atananlar, AYM kararı sonrasında, eski kadrosuna dönebilir mi?Danıştay İkinci Dairesi, kanun ile şahsa bağlı Eğitim Uzmanı kadrosuna atananların, Anayasa Mahkemesinin ilgili kanunu iptal etmesini gerekçe göstererek, eski kadrosuna atanamayacağına karar verdi.
 
 
13:23
10 Kasım 2017
Danıştay: Memur ücretsiz izindeyken avukatlık stajı yapabilirAvukatlık Kanunu'nun 11. Maddesi uyarınca; aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflığın veya mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü iş avukatlıkla birleşemez. Uygulamada da kamu görevlisi iken avukatlık stajını tamamlayanların avukatlık ruhsatı taleplerinin reddedildiği ya da baro levhasından silindikleri görülmüştür. Danıştay, devlet memuru olup aylıksız izinde iken avukatlık stajını tamamlayan davacıya ruhsatnamesinin verilmemesi işleminin hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir.
 
 
00:04
10 Kasım 2017
Danıştay: Yüz tanımayla mesai kontrolü Anayasa'ya aykırıDanıştay, personelden kişisel veri alınması kapsamında olan "yüz tanıma sistemi" ile mesai takibi uygulamasının, kamusal alanda da olsa "özel hayatın gizliliği" ilkesi kapsamında bulunduğuna, toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmamasını da göz önünde bulundurarak, "yüz tanıma sistemi" ile mesai takibi uygulamasının anayasal ilkelerle bağdaşmadığına hükmetti.
 
 
13:51
01 Kasım 2017
Danıştay: Mübaşir ek olarak hizmetli olarak da görevlendirilebilirDanıştay 5. Dairesi, yardımcı hizmetler sınıfında bulunan mübaşirlerin, kendi istekleri dışında aynı zamanda hizmetli olarak da görevlendirilmelerini hukuka uygun buldu.
 
 
13:22
26 Ekim 2017
Danıştay: Parasal haklarda, her başvuruyla birlikte dava açma süresi yeniden başlarDanıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, parasal ve özlük hakları ile ilgili idari işlemlere yönelik olarak dava açma süresinin her başvuru ile yenileneceğine karar verdi.
 
 
15:09
15 Eylül 2017
İntihar olaylarında psikologlar, uzlaşmacı olarak görevlendirilebilir mi?Kayseri İdare Mahkemesi, Danıştay kararı üzerine, psikologların intihar olaylarında uzlaştırmacı olarak görevlendirilmesini öngören Genelgenin hukuka uygun olduğuna karar verdi.
 
 
12:20
01 Ağustos 2017
Askerlik yoklaması ile ilgili olarak verilen cezalar için örnek iptal kararAsker kaçağı olduğu için idari para cezasına muhatap olan bir üniversite mezunu, açtığı davayı kazandı
 
 
00:02
26 Temmuz 2017
Mobbing davaları direkt amir'e karşı açılabilecekAnkara Bölge adliye mahkemesi, kişilerin şahsi husumetlerinden kaynaklanmaktaysa, doğrudan mobbing yapana karşı dava açılabileceğine karar verdi
 
 
09:15
09 Temmuz 2017
Davacı feragat ederse, idare lehine vekalet ücreti takdir edilir mi?Danıştay 2. Dairesi, davacının feragat ettiği davalarda, mahkemenin idare lehine vekalet ücretine hükmetmesi, gerektiğine karar verdi
 
 
10:19
02 Temmuz 2017
Eski uzman erbaş mübaşir oldu, sonra da memurluğa atanmak istedi. İşte mahkeme kararıDanıştay uzman olarak çalışırken, ayrılıp mübaşir kadrosuna atanan ancak daha sonra memur kadrosuna atanmak isteyen, ancak talebi reddedilen memurun açtığı davayı sonuçlandırdı. Danıştay, kamu kurumunu haklı buldu.
 
 
10:05
29 Haziran 2017
Yazılı ikaz şeklinde bir disiplin cezası olabilir mi?Devlet memurlarına zaman zaman uygulanan yazılı ikaz şeklindeki disiplin cezasının hukuki boyutu nedir?
 
 
10:30
11 Mayıs 2017
Mahkeme, kamu kurumundaki, biyometrik kişi tanıma sistemini iptal ettiAnkara 11. İdare Mahkemesi, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde uygulanan, biyometrik kişi tanıma sisteminin iptaline karar verdi.
 
 
15:10
15 Mart 2017
Sözleşmeliye kadro davasında, kariyer unvan kararıAnkara İdare mahkemesi, TOKİ'de çalışan sözleşmeli statüdeki uzmanın, kadro kanunu sırasında GİH'teki uzman kadrosuna atanma işleminin hukuka uygun olmadığına karar verdi.
 
 
12:00
16 Ağustos 2016
Danıştay: Vergi müfettiş yardımcılarını eleyen komisyon usulsüz oluşturulduDanıştay, 2014 yılındaki sınavda elenen vergi müfettiş yardımcılarının, usulsüz bir şekilde elendiğine karar verdi.
 
 
15:51
20 Haziran 2016
Kreş açılmasında, 50 sayısının tespitine dair mahkeme kararı
 
 
00:03
06 Haziran 2016
Hatalı ödeme memurdan geri alınırken, faiz de alınır mı?Danıştay, hatalı yapılan atama nedeniyle fazladan yapılan maaş ödemelerinin geri alınabileceği; ancak faiz istenemeyeceğine karar verdi.
 
 
00:03
02 Haziran 2016
Soru iptali nedeniyle puanı yükselen aday, atama dönemi gerekçesiyle, bekletilemezDanıştay, soru iptali nedeniyle puanı yükselen aday, herhangi bir atama dönemiyle kayıtlı kalınmaksızın tercih olanağı tanınması gerektiğine karar verdi.
 
SON HABERLER
05:42 - 166 yıl hapis cezası bulunan firari şahıs yakalandı03:25 - 'Türkiye güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek'03:23 - İdlip şehidi memleketi Samsun'da göz yaşı içinde karşılandı03:19 - İstanbul'da gece hizmet verecek olan vapur seferleri başladı01:27 - Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik01:25 - Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinde Değişiklik01:21 - Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarında Düzenleme01:19 - 29 Şubat 2020 tarihli atama kararı yayımlandı01:17 - İstanbul'da şehitler için sürücüler konvoy oluşturdu00:10 - 29 Şubat 2020'den önemli gündem başlıkları
00:09 - Manisa'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi00:07 - TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kamerada00:01 - Mahalli idare şirketi kadrosuna geçirilen işçilerin yemek yardımına ilişkin önemli karar23:41 - Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile telefonda görüştü23:40 - MSB: 56 rejim unsuru etkisiz hale getirildi23:28 - Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 1 gözaltı23:25 - MSB: İdlib'deki topçu saldırısında 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı23:23 - Şehit asker, 2 gün önce babası ile konuşmuş: Şehit Olacağım
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Türkiye'nin aldığı korona virüs tedbirlerini yeterli buluyor musunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam