1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Kamu Personeli

Kamu Personeli

 
28 Haziran 2005 10:24
Emsal Nedir, İntibak Nasıl Yapılır?
Memur iken veya memurluktan ayrıldıktan sonra bir üst öğrenimi bitiren memurların derece ve kademeleri yeni öğrenim seviyesine uygun olarak yeniden belirlenmektedir. Ancak bu, oldukça karışık bir işlem olup, bu uygulama hakkında yüzlerce sayfalık makale, tebliğ, araştırma yayımlanmıştır. Bu soru, sitemize de sıkça sorulduğundan, daha önce detaylı olarak ele almamıza karşın, bir kez daha bu konuyu dosya olarak ele alma gereği duyuyoruz. Devamı için başlığa tıklayın.
 
 
27 Haziran 2005 00:31
Yargıtay'dan 35'e göre görevlendirilen akademik personelin kefalet senetlerine ilişkin iki yeni karar
 
 
22 Haziran 2005 01:00
Polisler Harcırahlarının Peşinde...
1999 yılında 10 bin, 2000 yılında 10 bin, 2001 yılında 10 bin, 2003 yılında 6 bin, 2005 yılında 6.500 polis memuru adayı, polis okullarındaki eğitimlerini tamamlayarak Tüğrkiye'nin dört bir yanına poli olarak atandı. Ancak bu kişilerin hiçbirisine yol ve aile harcırahı verilmemiştir. Ancak polisler son gelişmeler karşısında bu harcırahlarını nasıl alabilecekleri konusunda detaylı bir araştırma yapmışlardır. Detaylar için başlığa tıklayın.
 
 
19 Haziran 2005 00:44
Sağlık'ta İl İçi Becayişleri Valilik Sonuçlandırılacak
Bugün Sağlık Bakanlığında oluşturulan 02/06/2005 tarihli İstihdam Planlama Komisyonu Kararının tam metnini yayımlıyoruz. Komisyon kararında becayişlere ilişkin olarak "Pratisyen tabipler ve yardımcı sağlık personeli için yapılacak il içi becayişlerde, genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, basamak içi ve basamaklar arası becayişlerin valilikçe kabul edileceği" belirtilmektedir. 1. basamak sağlık kuruluşlarından 2. basamak sağlık kuruluşlarına geçiş esasları ve görevledirmeye ilişkin detayları da içeren bu önemli kararı görmek için başlığa tıklayın.
 
 
15 Haziran 2005 13:05
Şahsen Özel Burs Kavramı Açıklığa Kavuştu
Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelikte 14/06/2005 tarihli Resmi Gazetede değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliğe ilişkin ilk dosyayı dün yayımlamıştık. Bugün dosyamızın ikinci bölümünü yayımlıyoruz. Bu dosyada yapılan değişilikler altı başlık altında incelenmiştir. Konuya ilişkin sitemiz uzmanlarının hazırladığı özel dosyayı görmek için başlığa tıklayın.
 
 
09 Haziran 2005 11:03
35'inci Madde İle Görevlendirilenlere Geliştirme Ödeneği Verilir mi?
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi olarak çalışan akademik personele geliştirme ödeneği verilmektedir. Geliştirme ödeneğinin ne miktarda ve hangi şartlarda verileceği ise 19 /04/2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2005/8681 sayılı "Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar" ile belirlenmiştir. Sitemize gelen bir soru çerçevesinde 2547 sayılı Kanunun 35'inci maddesine göre diğer yükseköğretim kurumlarında görevlendirilenlere verilecek geliştirme ödeneğinde görevin fiiline yapılmış olma şartının aranıp aranmayacağına ilişkin olarak hazırladığımız cevabı görmek için başlığa tıklayın.
 
 
14 Mayıs 2005 10:10
4/B Personelinin İzinlerinde Yaşanan Sorunlar
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde yetki verilmemesine rağmen sözleşmeli personelin izinlerine ilişkin olarak Bakanlar Kurulu kararı ile düzenleme yapılmıştı. Bu yetkisiz uygulama, 27.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan torba kanun ile düzeltilmiştir. Yapılan düzenlemede, iş sonu tazminatı miktarı ve kullandırılacak izinlere ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Bu yetki gereğince Bakanlar Kurulunun yeni bir düzenleme yapacağını düşünerek sözleşmeli personelin izinlerinde yaşanan sorunlarla ilgili bir dosya yayımlıyoruz. Devamı için başlığa tıklayın.
 
 
12 Mayıs 2005 10:04
Sağlık Bakanlığı Genelgesinin Tam Metni
Sağlık Bakanlığı, 09.05.2005 tarihinde önemli bir genelge yayımlamıştır. Bu genelgeye göre; 1- Sağlık çalışanları hastenelerde sıra gözetilmeden muayene olacaktır. 2- Ebe, hemşire ve memurlara görevleri ile ilgili olmayan işler yaptırılmayacaktır. 3- Bayan personel gebeliklerinin 24. haftasını tamamladıktan sonra doğum öncesi izne ayrılıncaya kadar nöbete girmeyecektir. 4- Hizmette 25 yılını doldurmuş sağlık personeli nöbet hizmetlerinden muaf tutulacaktır. Genelgenin tüm metnini ilk kez yayımlıyoruz.
 
 
10 Mayıs 2005 12:28
Üniversite Mezunları Arasından Polis Alınma Şartları 2
Üniversite mezunları arasından alınacak polislere ilişkin dosyamızın ilk bölümünü bugün yayımlamıştık. Bugünkü ikinci dosyamızda ise polis adaylarına uygulanacak ön değerlendirme, mülakat ve fiziki yeterlik sınavları ile bu sınavları yapacak olan kurulların oluşumuna ilişkin bilgiler yer almaktadır. Üç aşamalı bir değerlendirme öngörülen polis alımına ilişkin bu detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
10 Mayıs 2005 11:20
Üniversite Mezunları Arasından Polis Alınma Şartları 1
Üniversite mezunları arasından 2 bini 2005 yılında olmak üzere toplam 10 bin polis alınmasını öngören yasa 06/05/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasanın ikincil mevzuatı olan yönetmelik dün yayımlanmıştır. Bugün, yönetmelik çerçevesinde; istenecek belgeleri, başvuruların nereye yapılacağını, başvurularda hangi belgelerin isteneceğini, boy şartını, sağlık şartlarını, kimlerin başvurabileceğini içeren bir dosya yayımlıyoruz. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.
 
 
10 Mayıs 2005 11:08
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği
 
 
06 Mayıs 2005 09:53
Aday memur öğrenciliğinden dolayı eğitim izni verilebilir mi?
 
 
06 Mayıs 2005 08:30
10 Soruda Polis Alımı
Açılacak "Polis Meslek Eğitim Merkezleri" yoluyla 10 polis alınmasına imkan veren 5336 sayılı Kanun, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme, her ne kadar medyada, "10 bin polis alınacağı" şeklinde haberleştirilmekte ise de, 2005 yılında alınabilecek en fazla polis sayısı 2 bindir. Polis meslek eğitim merkezlerine girişler seçme sınavı ile olacaktır. Polis alımına ilişkin olarak hazırladığımız 10 soruluk dosya için başlığa tıklayın.
 
 
26 Nisan 2005 11:26
'Sağlık İdaresi Yüksekokulu'nu Bitirenlerin Maaşı Artacak
Memurların zam ve tazminatı 14/02/2005 tarihli ve 2005/8501 sayılı yan ödeme kararnamesine göre belirlenmektedir. Bu kararnamede, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıfında bulunan memurlardan, bulundukları hizmet sınıfına atanmayı sağlayacak bir mesleki üst öğrenimi bitirenlere, mesleki üst öğrenimleri esas alınarak özel hizmet tazminatı ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Peki mesleki üst öğrenimden kasıt nedir?
 
 
21 Nisan 2005 07:57
Yurtdışında Eğitim, Mecburi Hizmet ve Tazminat Takipleri
Hem 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hem de 1416 sayılı Kanun uyarınca yurtdışına lisansüstü eğitim- öğretim amacıyla öğretim elemanı gönderilmektedir. Ancak gönderilen bir kısım akademik personel bazen süresi içinde eğitimlerini tamamlayamamakta, bazen müstafi sayılmakta, bazen de istifa etmektedir. Bu durumdaki kişilerden, dönüp üniversitelerde görev almak isteyenlere iliişkin olarak YÖK Başkanlığınca üniversite rektörlüklerine resmi bir yazı gönderilmiştir. Yazıyı görmek için başlığa tıklayın.
 
 
19 Nisan 2005 09:16
Akademik Personelin Geliştirme Ödeneği Değişti
2914 sayılı Kanunun 14'üncü maddesine göre ödenen ve sadece üniversite akademik personeline verilen geliştirme ödeneğinde bugün köklü bir düzenleme yapılmıştır. Yeni düzenlemede 95/6509 sayılı eski kararname yürürlükten kaldırılmıştır. Düzenlemenin en önemli tarafı eski kararnamede benimsenmiş olan kalkınmada öncelikli yöre kavramının terk edilmesi, ödemenin sadece aylık ve ek göstergenin maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda ortaya çıkan tutara belirlenen oranın uygulanmasıdır. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.
 
 
15 Nisan 2005 13:37
Ankara Üniversitesinden 'İlahiyat Lisans Tamamlama Programı'
Ülkemizde toplam 40 bine yakın ilahiyat ön lisans mezunu bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı Diyanet İşleri Başkanlığında çalışmaktadır. Ankara Üniversitesi ile Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen ortak projeye göre 2005-2006 öğretim yılı güz döneminde 500 öğrenci İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) programına katılabilecektir. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.
 
 
13 Nisan 2005 00:06
Sözleşmeli Sağlık Personeli Memurlar Gibi Hastalık İzni Alabilir mi?
Sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışanlar, 24/07/2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" hükümlerine göre istihdam edilmektedir. Sitemize gelen sorulardan, sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışanların memur gibi heyet raporu alıp alamayacağı konusunda sorun yaşadıkları anlaşılmaktadır. Sitemiz uzmanlarının hazırladığı dosya için başlığa tıklayın.
 
 
07 Nisan 2005 00:03
Aylıksız izne çıkan (askerlik dahil) memurun kendisine, eş ve çocuklarına tedavi yardımı sağlanır mı
 
 
04 Nisan 2005 15:44
Aday memura ücretsiz (1) yıl doğum izni verilebilir mi?
 
 
08 Mart 2005 00:06
Sağlık Bakanlığı Personeli olup, Nakil İsteyeceklerin Dikkatine
Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 11. maddesinde 5 ve 6. hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubu illerine geçici görevlendirme yapılabileceği, ancak A hizmet grubu illere geçici görevlendirme yapılamayacağı, 14 ve 15. maddelerinde 1 ve 2 nci hizmet bölgelerinin A ve B hizmet gruplarına ilk defa ve yeniden atama yapılmayacağı, 17. maddesinde kurumlararası atamada kadroların sırasıyla 6 ncı ve 5 inci hizmet bölgelerinden başlamak üzere belirleneceği, 19. maddesinde sağlık özründen dolayı nakillerin sırasıyla D ve C grubu illere, 20. maddesinde eş durumu atamalarının genel prensip olarak D veya C hizmet grubu illerine yapılacağı belirtilmiş olup, bu maddelerde geçen illerin hizmet gruplarına göre dağılımı Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.
 
 
02 Mart 2005 00:13
İFP'ler İçin 2005 Yılının En Önemli Kararı...
Kamu bankalarından diğer kamu kurumlarına nakledilen personel açısından Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulunca çok önemli bir karar verilmiştir. Daha önce, tüzüğün iptali üzerine bankaya geri dönüş için Danıştay'da açılan davalar, zaman aşımı yönünden reddedilmekteydi. Ancak, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, tüzüğün iptaline ilişkin Danıştay'ın verdiği kararının doğurduğu sonuçlardan yaralanmak amacıyla idareye yapılan başvuru üzerine açılan davaların, zamanaşımı yönünden reddedilemeyeceğine karar vermiştir. Kararın tam metni için başlığa tıklayın.
 
 
24 Şubat 2005 19:20
Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar
 
 
07 Şubat 2005 17:19
Sözleşmeli Sağlık Personeli Ücretlerine İlişkin BÜMKO'nun Görüşü
Cuma günü 2004 yılı içinde Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında 4924 sayılı Kanun uyarınca 15 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edildiğini, bu personelden çalışırken bir üst öğrenimi bitirlerin ücretlerinin bu üst öğrenim düzeyinden ücret alıp alamayacağı ile KPDS'den A, B veya C düzeyinde puan alanların yabancı dil tazminatı alıp alamacayacağına ilişkin olarak Maliye Bakanlığının verdiği görüşü özetleyerek yayımlamıştık. Görüşün tam metni bugün bize ulaştırılmıştır. Aynen yayımlıyoruz.
 
 
07 Şubat 2005 11:02
Bir Derece Akademik Personeli Nasıl Etkileyecek?
Üniversitelerdeki öğretim elemanları 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabidir. Bu personel açısından, kazanılmış hak aylığı, emekli keseneğine esas aylığı ve görev aylığı olmak üzere üç terim söz konusudur. Bir derece verilmesine ilişki Kanun sadece kazanılmış hak aylığı ile emekli keseneğine esas aylığa uygulanmakta, görev aylığına uygulanmamaktadır. Bu çerçevede, bir derecenin hangi öğretim elemanlarını etkileyebileceğine ilişkin olarak sitemiz uzmanlarının hazırladığı dosya için başlığa tıklayın.
 
 
04 Şubat 2005 00:03
Bir Derece, 399/II sayılı Cetvel İçin Ne Anlam İfade Eder?
KİT'lerde çalışan ve memur olmayan personel 399 sayılı KHK'ya tabidir. Bunlar II sayılı cetvelde yer alır. Sitemize sık sık 399 sayılı kanun Hükmünde Kararnemenin II sayılı cetveline tabi olarak çalışanların bir dereceden yararlanıp yararlanmayacağı ve bu bir derecenin kendilerinin şu an aldıkları maaşlara bir etkisi olup olmayacağı ytönünde sorular ulaşmaktadır. Sitemiz Uzmanlarının hazırladığı cevap için tıklayın.
 
 
01 Şubat 2005 10:20
Sözleşmeli Sağlık Personeli Naklen Tayin Yapabilir mi?
4924 sayılı Kanun ile Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmeye başlanmıştır. Bu personel, alındığı dönemde de ifade edildiği üzere, bir nev'i çakılı personel durumundadır. Bu personelin eş, sağlık, öğrenim vb. nedenlerden dolayı naklen tayin isteme hakkı bulunmamaktadır. Ancak bu mevzuat kısıtlamasına rağmen sözleşmeli sağlık personeline üç halde naklen tayin hakkı doğabilmektedir. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.
 
 
30 Ocak 2005 11:05
Hasta Hakları Uygulamalarında Dikkat Edilecek Usul ve Esaslar
Vatandaşlara kötü muamele ve hizmet kusurları başta olmak üzere hastanelerde yaşanan olumsuzlukları engellemek için Hasta Hakları Birimlerini yaygınlaştıran Sağlık Bakanlığı, hazırlanan yönergeye uymayan sağlık personeline ceza verilecek. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Necdet Ünüvar, 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderdiği genelge ile, hasta hakları konusunda titizlik göstermeyen kurum yöneticilerini uyardı. Genelgenin tam metni için başlığa tıklayın.
 
 
21 Ocak 2005 00:01
2005 Yılında Uygulanacak Ek Ödeme Yönergeleri Yayımlandı
Sağlık Bakanlığına bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak kuruluşlarında görevli personel ile sözleşmeli uzman tabip ve tabiplere uygulanacak ek ödemelere ilişkin yönerge Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı. 2005 yılı Bütçe Kanunu ve bu Kanunun Sağlık Bakanlığına verdiği yetki çerçevesinde hazırlanan yönergeleri görmek için tıklayın.
 
 
14 Ocak 2005 11:02
Kamu Kuruluşlarında Görevlendirilen Öğretim Elemanlarının Hakları
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun "Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme"yi düzenleyen 38'inci maddesi gereğince öğretim elemanları kamu kurumlarında görevlendirilebilmektedir. Bu çerçevede sitemiz uzmanlarınca hazırlanan ve "Üst Düzey Kadrolar İçin Kararname Çıkarılmalı mı?", "Makam ve Temsil Tazminatı Alabilirler mi?", "Geliştirme Ödeneği Alabilirler mi?" ve "Eğitim Öğretim Ödeneği Alabilirler mi?" gibi dört adet alt soru başlığını içeren dosyaya ulaşmak için başlığa tıklayın.
 
 
12 Ocak 2005 00:06
4/B'ye İş Sonu Tazminatı Geliyor
Bakanlar Kurulu üyeleri tarafından imzalanıp TBMM'ye sevk edilen tasarıda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalışan sözleşmeli personelle ilgili olarak iki önemli düzenleme yapılmaktadır. Bunlardan birincisi sözleşmenin feshedilmesi durumunda, iş sonu ödentisi ödemesi düzenlemesi getirilmekte, ikincisi ise kullandırılacak izinlere ilişkin olarak Bakanlar Kuruluna yetki verilmektedir. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.
 
 
10 Ocak 2005 00:03
Memurlar Dernek Kurabilir mi veya Derneklere Üye Olabilir mi?
Bu konuya ilişkin düzenlemeler, 23.11.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "5253 sayılı Dernekler Kanunu"nda yer almaktadır. Anayasa mahkemesinin 29.12.2004 tarihli kararında Dernekler Kanununun iki hükmünün yürürlüğü durdurulmuştur. Ancak söz kounusu hükümler kamu görevlilerinin dernek kurup kuramayacaklarına ilişkin değildir. Yukarıdaki soru bağlamında, memurlar.net ekibinin hazırladığı özel dosyayı görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
03 Ocak 2005 05:11
İFP Belirleme İşleminin İptali İstemi ve Süreaşımı
Bilindiği üzere istihdam fazlası personel olarak tespit edilen kişiler Devlet Personel Başkanlığınca bir kamu kurumuna yerleştirilmekte, yerleştirme yapılan kamu kurumunca da ilgili kişinin ataması yapılmaktadır. Forum bölümündeki tartışmaları takip edebildiğimiz kadarıyla bazı arkadaşlarımız atamanın yapıldığı tarihten 60 gün sonra da dava açmaktadır. Bu davalar genel olarak idare mahkemeilerinde süreaşımı yönünden reddedilmektedir. Ancak benzer bir dava bu kez Danıştay'a da açılmıştır. Danıştay da, davayı süreaşımı yönünden reddetmiştir. Tüm ziyaretçilerimize duyurulur.
 
 
02 Ocak 2005 18:27
Yardımcı Doçentlikteki 12 Yıllık Süre Kaldırılmıştır
Yardımcı doçentlerin görev süreleri düzenleyen 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde, en çok 12 yıla kadar atama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak 22.6.2000 tarih ve 4584 sayılı Kanunla yeni bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemede 12 yıllık sınırlama kaldırılmıştır. Ancak, Danıştay Birinci Dairesinin 9.2.2001 tarihinde verdiği, bize göre yanlış olan, olumsuz bir istişari karar nedeniyle uygulama farklılıkları oluşmuştur. Bu konuya ilişkin ilk haberimizi 2003 yılında yapmıştık. Ancak hala gelen sorular üzerine bu konuya ilişkin iki adet idare mahkemesi kararı yayımlanın yararlı olacağını düşünüyoruz.
 
 
01 Ocak 2005 11:45
Sicil Raporunun Değerlendirme Bölümündeki Olumsuz Notlar... Neler Yapılabilir?
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve bu kanun akabinde verilen Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kararı gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri sicillerini öğrenmeye başlamışlardır. Ancak, sicillerin yeni yeni öğrenilmesi ile beraber sicil amirlerinin daha önce verdiği olumsuz değerlendirmeler de ortaya çıkmaya başlamıştır. Bazı memurların sicillerine 'tarafsız değildir', bazı memurların sicillerine ise 'güvenilir değildir' notları düşülmüştür. Peki hiç bir somut bilgi veya belgeye dayanmayan bu değerlendirmeler hakkında neler yapılabilir. Ayrıntılar için tıklayın
 
 
25 Aralık 2004 00:24
Yardımcı Doçentlerin Problemleri ve Bazı Öneriler
Sitemizde bu hafta içerisinde "ÜDS'ye ve Kaygusuz Abdal'a Dair" başlıklı bir makale yayımlamıştık. Temel olarak yardımcı doçentleri ilgilendiren bu sorunu irdemelemeye bugün de devam ediyoruz. Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Kazım Yıldırım tarafından hazırlanan ve yardımcı doçentlerin özlük haklarına ilişkin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini içeren değerlendirmeleri görmek için başlığa tıklayın.
 
 
21 Aralık 2004 11:23
156 Sayılı Tebliğle İlgili Danıştay Kararı
Kamu Bankalarından diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakledilen personeli ilgilendiren, 4971 sayılı Kanun ile değiştirilen 4046 sayılı kanunun 22. maddesinin uygulaması ile ilgili, 22.12.2003 tarih, 25324 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan, Maliye Bakanlığının 156 seri nolu Devlet Memurları Genel Tebliği hakkında, Kamubank-Der tarafından yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'da 20.02.2004 tarihinde 2004 / 793 E.Nolu dava açılmıştır. Dava sonuçlanmış olup, ayrıntılar için tıklayın.
 
 
21 Aralık 2004 08:32
Astsubay ve subay sınıflandırma yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
 
 
16 Aralık 2004 23:59
Aile Hekimleri ve Aile Sağlık Elemanlarının Mali ve Sosyal Hakları
"Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunu" 09.12.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanuna göre Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde aile hekimleri ve aile sağlık elemanları ile sözleşme imzalanarak birinci basamak sağlık hizmetleri yerine getirilecektir. Kanuna göre hem kamu kurumlarında çalışanların hem de çalışmayanların sözleşmel ile çalıştırılması mümkündür. Ayrıntılar için tıklayın.
 
 
16 Aralık 2004 08:36
657 sayılı Kanununun 4/B Maddesine Göre Çalışacaklara Verilecek Ücretler
Hem kamu kurumlarınca yapılan personel alımlarında hem de Aile Hekimliği Kanununda sık 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalıştırma yapılacağı veya ücretlerin bu personelin ücretlerine oranla ödeneceği belirtilmektedir. Peki 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre çalıştırılacaklar ne kadar ücret alır? İlk kez memurlar.net olarak herkesin merak ettiği ve hiç bir yerde bulamayacağınız bu bilgileri yayımlıyoruz.
 
 
07 Aralık 2004 21:40
Danıştay'dan İFP'lerin Fark Tazminatı Tarihine İlişkin Önemli Karar
Türkiye Kamu-Sen'in 19 Şubat 2004 tarihinde 22 Aralık 2003 tarihli ve 25324 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 156 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'da açtığı davaya Danıştay 5. Dairesi yürütmeye durdurma kararı verdi. Karar gereğince 156 sayılı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nin ortak hükümler bölümünün 4. maddesinin yürürlüğü durdurulmuştur.
 
 
06 Aralık 2004 14:42
Açıktan Vekil Olarak Atananların Mali Hakları
Dün, Diyanet İşleri Başkanlığının vekil imamlara ilişkin genelgesini yayınlamıştık. Bu genelge vekil imamların hastalık, yıllık ve mazaret izinlerini düzenlemektedir. Genelge, Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Ancak genelgede izin alınması halinde maaş ödenip ödenmeyeceği gibi konular ile mali haklara hiç değinilmemiştir. Konuya ilişkin yanlış işlem yapılmaması amacıyla uzmanlarımızın hazırladığı görüşü yayınlıyoruz.
 
 
06 Aralık 2004 14:42
Açıktan Vekil Olarak Atananların Mali Hakları
Dün, Diyanet İşleri Başkanlığının vekil imamlara ilişkin genelgesini yayınlamıştık. Bu genelge vekil imamların hastalık, yıllık ve mazaret izinlerini düzenlemektedir. Genelge, Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Ancak genelgede izin alınması halinde maaş ödenip ödenmeyeceği gibi konular ile mali haklara hiç değinilmemiştir. Konuya ilişkin yanlış işlem yapılmaması amacıyla uzmanlarımızın hazırladığı görüşü yayınlıyoruz.
 
 
05 Aralık 2004 07:06
Vekil İmamlara İlişkin Genelge
Açıktan vekil olarak atananlara mazeret izni, hastalık izni ve aylıksız izin verilir mi veya naklen başka yerlere atanabilir mi veyahut askere gidenler, askerlik süresince aylıksız izinli sayılır mı? Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuları, 23.09.2004 tarihinde uygulamaya esas görüşler veren Devlet Personel Başkanlığına sormuştur. Devlet Personel Başkanlığı 11.11.2004 bu sorulara cevap vermiştir. Başkanlığın verdiği mütalaalar çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı 3.12.2004 tarihinde bir genelge yayımlamıştır. Tüm vekil memurlar hakkında geçerli olan bu genelgeyi görmek için tıklayın.
 
 
05 Aralık 2004 07:06
Vekil İmamlara İlişkin Genelge
Açıktan vekil olarak atananlara mazeret izni, hastalık izni ve aylıksız izin verilir mi veya naklen başka yerlere atanabilir mi veyahut askere gidenler, askerlik süresince aylıksız izinli sayılır mı? Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuları, 23.09.2004 tarihinde uygulamaya esas görüşler veren Devlet Personel Başkanlığına sormuştur. Devlet Personel Başkanlığı 11.11.2004 bu sorulara cevap vermiştir. Başkanlığın verdiği mütalaalar çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı 3.12.2004 tarihinde bir genelge yayımlamıştır. Tüm vekil memurlar hakkında geçerli olan bu genelgeyi görmek için tıklayın.
 
 
27 Kasım 2004 21:09
Arama Kurtarma Teknisyenleri Hangi Üst Öğrenime Devam Etmelidir?
Kamu kurum ve kuruluşlarına ortaöğretim düzeyinde giren memurlar, memurluk süreci boyunca, üst öğrenimi bitirerek birinci dereden emekli olmaya çalışmaktadırlar. Ancak, Teknik Hizmet Sınıfında çalışanlar için bazı üst öğrenimlerden mezun olmak aynı zamanda maaşı da artırmaktadır. Bu çerçevede, Teknik Hizmet Sınıfında görev yapan "Arama Kurtarma Teknisyenleri"nin hangi üst öğrenime devam etmesi halinde maaşlarının artacağına ilişkin soru ve cevap için tıklayınız.
 
 
15 Kasım 2004 15:06
Polisler, özel güvenlik şirketlerinde ders verebilecek
 
 
14 Kasım 2004 10:26
Diyanet Personelinin Yabancı Dil Öğrenmesi Teşvik Edilecek
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu tarafından Kasım ayı içinde il ve ilçe müftülüklerine gönderilen genelgelere göre; Din Hizmetleri Müşavirliği, Müşavir Yardımcılığı, Din Hizmetleri Ataşeliği ve Ataşe Yardımcılığı gibi uzun süreli yurt dışı görevler için 2005 yılı sonunda objektif bir sınav açılacaktır. Söz konusu bu sınav için temel kriter olarak KPDS sınavı seviye tespit notu olacak olup, Başkanlık, kendini geliştirmeyi düşünen personele katkı sağlayacağını açıklamıştır. Genelgelere bakmak için tıklayınız.
 
 
27 Ekim 2004 18:41
Üst Öğrenimi Bitirenlerin Zam ve Tazminatları
Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında bulunanların görevleriyle ilgili bir üst öğrenimi bitirmesi halinde, hangi oranda zam ve tazminat alabilecekleri sitemize gelen sorulardan anlaşıldığı kadarıyla tartışmalara neden olmaktadır. Bu nedenle, bunlara ödenebilecek zam ve tazminatlarla ilgili ayrıntılı açıklama yapma gereği duyduk. Geniş bilgi için tıklayınız.
 
 
20 Ekim 2004 10:38
Özelleştirme nedeniyle İşsiz Kalanlar Ne Yapacak?
01.01.1992 tarihinden sonra yapılan özelleştirmeler nedeniyle gerek kamu gerekse özel sektör tarafından sözleşmeleri feshedilen, İş Kanunu hükümlerine tabi daimi ve geçici işçilerden, (kapsam dışı hariç) herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanamayanlar, 20 Aralık 2004 tarihine kadar, bu dosya ekinde yer alan form aracılığı ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvurmaları halinde Devlet Personel Başkanlığı tarafından diğer kamu kurumlarına geçici işçi olarak yerleştirileceklerdir. Tüm ayrıntılar için tıklayın.
 
«16171819202122232425262728
SON HABERLER
10:55 - 'Kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin Yargı'da yeri yoktur!'10:53 - Soylu: Rize'de selden etkilenen 2 kişi hastanede10:44 - MSB: 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu10:36 - İstanbul'da kaymakam ve vali yardımcıları değişti10:33 - Tarım ÜFE haziranda arttı10:31 - KYK borcunu ödeyemeyen gençlerin sayısı 280 bine dayandı
10:22 - Rize'deki selde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı10:20 - MİT ve Emniyet operasyonuyla Irak uyruklu 18 DEAŞ'lı yakalandı10:19 - Bakan Albayrak'tan 'konut satışı' açıklaması10:17 - Yunanistan'da tarihi camiye taşlı saldırı10:12 - HSK'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı10:10 - Konut satışları yüzde 209 arttı
10:09 - FETÖ sanığı eski Ticaret ve Sanayi Oda Başkanına hapis cezası10:08 - Burdur'da su kanalında bir kişinin cesedi bulundu10:04 - Borsa güne düşüşle başladı10:01 - Çorum'da serinlemek için gölete giren genç kayboldu10:00 - Mahkeme, Tübitak bursu engellenen akademisyenin talebini haklı buldu
09:59 - 'Kovid-19 için hamam ve saunaya gitmek çözüm değil'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Müze kararının iptal edilmesini ve Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararını;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam