Advertisement

Kimler Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılır?

YÖK, MEB'e verdiği cevapta hangi bölüm mezunlarının sağlık bilimi lisansiyeri sayılacağını ayrıntılı olarak açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 10 Mart 2014 00:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Kimler Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılır?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36. maddesinin (A) fıkrasının 5. bendinde: "Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar." hükmü yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin mezuniyetleri itibarıyla Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılıp sayılmayacakları hakkındaki tüm görüş yazıları tek yazıda belirtilmiş oldu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 26.02.2014 tarihli ve 698 sayılı yazısı ile "Sağlık Bilimleri Lisansiyeri" konusuna açıklık getirdi.

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 03.03.2014 tarih ve 912385 sayılı yazıları ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığın "Sağlık Bilimleri Lisansiyeri" konusuna açıklık getirdiği yazısını tüm birimlerine gönderdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.02.2014 tarihli ve 698 sayılı yazısına göre;

Yükseköğretim Genel Kurulunun 23.02.2007 tarihli toplantısında: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının görüşü de dikkate alınarak. 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca Sağlık Bilimleri Fakülteleri Programlarından mezun olanların Sağlık Bilimleri Lisansiyeri alanında değerlendirilmesi uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 20.06.2000 tarihli toplantısında; 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca, Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Yönetimi Bolümü Programı ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu Programının eşdeğer olduğuna karar verilmiştir.

Yükseköğretim kurumları bünyesinde ver alan Sağlık İdaresi programlarının eşdeğer olup olmadığı ile hangi unvanı kullanabileceğine ilişkin Kurulumuza yapılan başvurular 11.07.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında görüşülmüş; 10.03.2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı (Sağlık idaresi Yüksekokulu mezunlarının Sağlık idarecisi unvanını kullanabileceği) ile 22.12.2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı (Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık İlişmeden Sınıfından sayılmalarının uygun olduğu) dikkate alınarak. 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte veya yüksekokul altında bulunan Sağlık İdaresi programlarının eşdeğer olduğuna, Sağlık İdaresi programı mezunlarının Sağlık İdarecisi unvanını kullanabileceklerine ve Sağlık bilimleri Lisansiyeri ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfından sayılmalarının uygun olduğuna karar verilmiştir.

Yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu'nun programlarının eşdeğer olup olmadığı konusu 15.11.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında görüşülmüş; 10.03.2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı (Sağlık Kurumları İşletmeciliği lisans mezunlarının da Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu mezunlarıyla aynı unvanı (Sağlık İdarecisi unvanını) kullanabileceği dikkate alınarak, 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte veya yüksekokul allında bulunan Sağlık idaresi Programı ile Sağlık Kurumları işletmeciliği Programının eşdeğer sayılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

Üniversitelerarası Kural Başkanlığı'nın görüşü de dikkate alınarak, 2547 sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca,

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 27.05.2002 tarihli toplantısında; Sağlık Eğitim Fakültesi ile Lisans Tamamlama Programı mezunlarının Diğer Sağlık Bilimleri Lisansiyeri tablosuna dahil edilmesi uygun görülmüştür.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 10.07.2003 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu mezunlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesi gereğince Sağlık Bilimleri Lisansiyeri kapsamında sayıldığına,

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 15.07.2005 tarihli toplamışında; Hacettepe Üniversitesi Sağlık. İdaresi Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Lisansiyeri ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Saflık Hizmetleri Sınıfında sayılmalarına,

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 22.12.2006 tarihli toplantısında; Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu (Fizyoterapi-Rehabilitasyon) Sağlık Bilimleri Lisansiyeri alanında değerlendirilmesine,

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 23.02.2007 tarihli toplantısında; Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Eğilim Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu Sağlık Bilimleri Lisansiyeri alanında değerlendirilmesine,

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 11.06.2008 tarihli toplantısında; Fen veya Fen - Edebiyat Fakültesinin Kimya Bolümü ile Kimya Mühendisliği Bölümünden Laborant kadrosu ile görev yapmakta olan personelden sadece "laboratuarda laborant kadrosunda çalınanların'' Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayıldığına,

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 16.04.2008 tarihli toplantısında: Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunlarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesi gereğince Sağlık Bilimleri Lisansiyeri kapsamında sayıldığına,

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 18.02.2009 tarihli toplantısında; Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Programının denk sayıldığına,

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 18.02.2009 tarihli toplantısında; Fen veya Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji Programı'nda görülen öğrenimin Sağlık Bilimleri Lisansiyeri kapsamında sayıldığına,

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 18.02.2009 tarihli toplantısında; Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Bölümü mezunlarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesi gereğince Sağlık Bilimleri Lisansiyeri kapsamında sayıldığına,

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 10.02.2010 tarihli toplantısında; Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Programında görülen öğrenimin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesi gereğince Sağlık Bilimleri Lisansiyeri kapsamında sayıldığına,

karar verilmiştir.

15.07.2005 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın görüşü dikkate alınarak, 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 43/b müjdesi uyarınca, Okul Öncesi Öğretmenliği Programımın, ahmet Kandemir memurlar.net özel öğretime öğretmen yetiştiren bir program olmaması nedeniyle Çocuk Gelişimi Eğitimi Programları ile denk sayılamayacağına karar verilmiştir.

Mili Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi- Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi, programlarından mezun olanların Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılıp sayılmadığı konusundaki yazısı 02.03.2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın görüşü ile 16.04.2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı; 18.02.2009; 10.02.2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları uyarınca 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/11 maddesi dikkate alınarak, yükseköğretim kurumları bünyesinde yer alan: Çocuk Gelişimi ve Eğitim Öğretmenliği; Çocuk Gelişimi ve Eğitimi; Çocuk Gelişimi ve Okul öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Eğitimi lisans programları mezunlarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesi gereğince Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayıldığına karar verilmiştir.

22.07.2009 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü'nün verilen eğitim ve ders programları dikkate alınarak "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi" programı ile "Okul Öncesi Eğitim" programı arasındaki farklılıkları belirten Milli Eğilim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 06.02.2009 tarih ve 925 sayılı yazısı da dikkate alarak,

"Okul Öncesi Öğretmenliği" bölümü mezunu olanların "Çocuk Gelişimcisi" görevini ifa edebilecek eğitimi almadıklarına ve bu konuda bilimsel donanıma sahip olmadıklarına,

"Okul Öncesi Öğretmenliği" programında verilen öğrenimin "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı"na eşdeğer olmadığına,

karar verilmiştir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız

Bu Habere Tepkiniz