1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Kamu Personeli \ Sağlık Personeli

Sağlık Personeli

 
15:14
13 Eylül 2020
Tavandan ek ödemede, 5 güne kadar olan izinlerde kesinti olur mu?4. Dönem Toplu Sözleşmede yer alan hüküm gereğince, 5 güne kadar izinlerde döner sermaye ödemelerinde kesinti yapılmamaktadır
 
 
00:03
30 Ağustos 2020
Sözleşmeli (45-A) sağlık personelinin aile birliğinde kim kime tabi olur?Her ikisi de 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesine tabi olan sözleşmeli (45-A) sağlık personelinin aile birliğinde kim kime tabi olur?
 
 
00:04
04 Mayıs 2020
Sağlık teknikeri mühendislikten mezun olursa maaşı değişir mi?Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfındaki bir tekniker, mühendislikten mezun olursa, mühendis unvanının Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında olduğu dikkate alındığında, üst öğrenime ilişkin zam ve tazminatlardan yararlanamayacaktır.
 
 
00:03
17 Nisan 2020
Sağlık Bakanlığından ek ödemelere dair 15 maddelik yazıSağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ek ödemelere ilişkin olarak 15 maddelik bir resmi yazı yayımladı.
 
 
12:55
04 Mart 2020
Sağlık Personelinin döner sermaye yönetmeliği değişti04.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanıp, 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girecek olan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.
 
 
14:05
10 Ocak 2020
Sağlık'ta, doğudaki bir ilin hizmet puanı, Ankara Gölbaşından neden daha düşüktür?Sağlık Bakanlığı personelinin hizmet puanı hesaplaması nasıl yapılmaktadır?
 
 
10:00
27 Aralık 2019
Branşında tek hekim olanlar, icap nöbetinden muaf olabilir mi?Sağlık Bakanlığı, branşında tek hekim olarak görev yapan uzman hekimlerin icap nöbetinden muaf tutulabileceğini ancak bu hekimlerin acil nöbeti tutan hekimlerin çağrısına uymakla yükümlü olduklarını belirtti.
 
 
14:06
12 Kasım 2019
Laborantlar, filli hizmet zammından yararlanabilir mi?Laborantların filli hizmet zammından yararlanabilmesi için, 1219, 6283 ve 6197 sayılı Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu olması ve insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışması gerekmektedir. Bu iki şartın birlikte sağlanması gerekmekte olup, laborantlar iki şartı birden taşımadığı için fiili hizmet zammından yararlanamamaktadır.
 
 
14:03
31 Ekim 2019
23 yıl hizmeti olan sağlık personeli bir defaya mahsus istediği ile atanır mı?23 yıl çalışan sağlık personeli bir defaya mahsus istediği ile atanır mı?
 
 
00:03
29 Eylül 2019
Röntgen ve Laboratuvar Teknisyenleri geriye dönük nöbet ücretini alacak mı?Danıştay Kararı Sonrası, Röntgen ve Laboratuvar Teknisyenleri Geriye Dönük Nöbet Ücretini Alacak Mı?
 
 
15:13
27 Eylül 2019
Sağlıkta, eğitim mazereti tayinlerinde zaman sınırlaması var mı?İller arası tayin sonuçlarını iptal edenler için 1 yıllık bekleme süresi varolduğundan, eğitim durumu mazeretine binaen tayin talebinde bulunulamaz.
 
 
00:03
06 Ağustos 2019
Tayini çıkan sağlık personeli ne kadar sürede ayrılmalıdır?
 
 
11:12
18 Temmuz 2019
Sağlık personeli, kendi arasında nöbet değişikliği yapabilir mi?Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 41. maddesine göre, sağlık personeli, kabul edilebilir bir mazeret olmadan, durumu idareye bildirmeden, Baştabiplik veya başhemşire onayıyla değişikliğin nöbet cetveline işlenmeden, kendi aralarında nöbet değişimi yapamaz.
 
 
14:05
27 Mayıs 2019
Heyet raporu alınca Bölge Hizmet Tazminatı kesilir mi?Temmuz ayında rapor alan bir ebenin bölge tazminatı 6 ay sonra kesilmiştir. Bu uygulama doğru mudur?
 
 
14:00
20 Mayıs 2019
Sağlık Bakanlığı, alt bölge tayin talebini reddettiUnvan değişikliği sınavı ile atanan sağlık personelinin, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 26.maddesi gereğince alt bölge tayini talebini, Sağlık Bakanlığı reddetti.
 
 
00:41
19 Mayıs 2019
Doktorların sabit ek ödemesi nasıl hesaplanmaktadır?Tabiplerin sabit ek ödemeleri tabip dışı çalışan sağlık personeline göre farklı hesaplanmaktadır. Doktorların Sabit Ek Ödemeleri hem 209 sayılı kanuna göre hem 375 sayılı kanuna göre hesaplanmaktadır.
 
 
12:11
10 Mayıs 2019
Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminat listesini güncellediSağlık Bakanlığı, hangi bölümlerin bitirilmesi halinde, üst öğrenim zam ve tazminatının verileceğini gösteren listeyi güncelledi
 
 
15:10
16 Nisan 2019
Sağlık personeli, 2. defa öğrenim durumundan tayin isteyebilir mi?Sağlık Personeli Unvan Değişikliği Sonrasında, 2.Defa Öğrenim Durumundan Tayin İsteyebilir mi?
 
 
00:04
16 Nisan 2019
Laboratuvar teknikeri, biyolog kadrosunu alırsa, alt göreve düşüyorLaboratuvar Teknikerine, üst öğrenimi olan Biyoloji bölümünü bitirmesi ve biyolog kadrosuna atanması durumunda, yönetmelik alt görev verilmesini öngörüyor. Bu nedenle yönetmelik değişikliği yapılmalı
 
 
14:03
12 Nisan 2019
Diş merkezlerinde çalışan acil farkı alır mı?Diş Hastanelerinde Çalışan Sağlık Personeli Riskli Birim Katsayısından Yararlanır mı?
 
 
14:00
04 Nisan 2019
Sağlık personeli nöbet çıkışı İSG eğitimine katılmazsa ceza alır mı?Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde yer alan hüküm gereğince, gece nöbeti tutanlara ertesi günü görev verilmemektedir. Bu nedenle, personel, nöbet çıkışına denk gelen zorunlu olarak alması gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine katılmazsa, hiçbir şekilde ceza almaması gerekir
 
 
10:04
02 Nisan 2019
(B)Tipi Entegre 112 çalışanlarının resmi kıyafet sorunuEntegre Hastanelerin kendi bütçeleri olmadığından dolayı bazı illerde entegre 112 personelinin kadroları İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezine geçirilerek yaşanan sorun çözülmektedir. Bazı illerde ise sorun devam etmektedir.
 
 
14:05
18 Mart 2019
112 Acilde çalışan paramedik %40 ek puan alır mı?Sağlık personeline ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik uyarınca, 112 acil sağlık hizmetlerinde çalışan personele, il sağlık müdürlüğü il birim performans puanı üzerinden %40 oranında ek puan verilmekte olup, çalışan personel ifadesi sadece Sağlık Bakanlığı Genelgesi gereğince sadece İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Baştabipliği bünyesinde fiilen çalışan personeli kapsamaktadır.
 
 
11:30
14 Mart 2019
Doçentlik unvanı, sağlık personeline mali hak sağlar mı?Doçentlik unvanının sağlık personeline mali bİr getiri sağlayabilmesi için, ilgilinin yükseköğretim kurumlarında fiilen iki yıl çalıştıktan sonra Üçüncü Basamak Sağlık Tesislerinde (Eğitim Araştırma Hastaneleri) çalışmaya başlaması gerekmektedir.
 
 
23:05
09 Mart 2019
Kimler, laboratuvar sorumlusu olabilecek? İşte yapılan değişiklikler!Halk Sağlığı Hizmetlerine Yönelik Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yeni Yönetmelik, bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte laboratuvar personelinin niteliklerinde değişiklik yapıldı.
 
 
00:05
06 Mart 2019
Şua izni ve döner sermaye kesintisi sorunuŞua izninde döner sermaye kesintisi yapılmaması için toplu sözleşmede karar alınması gerekmektedir.
 
 
10:03
28 Şubat 2019
Döner sermaye ek ödemesi mezuniyet üzerinde mi kadro üzerinden mi ödenir?Sağlık teknisyeni, veteriner fakültesinden mezun olsa da ek ödemesini, 375 sayılı KHK'ya ekli olan cetvel uyarınca, mezuniyeti üzerinden değil kadrosu üzerinden alabilir.
 
 
10:05
12 Aralık 2018
Çevre Sağlığı Teknisyenleri, gezici sağlık hizmeti sunan personel olarak sayılabilir mi?Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından gönderilen resmi yazıda; Çevre Sağlığı Teknisyenlerinin "GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ SUNAN PERSONEL" sayılamayacağı ve buna bağlı olarak Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğine ekli l sayılı cetvelin 11. ve 12. sırasında belirlenen giyecek yardımının yapılmasına imkan olmadığı belirtildi.
 
 
20:25
19 Kasım 2018
Sağlık Bakanlığı'ndan, ebe, hemşire, ATT ve toplum sağlığı memurları için önemli yazıSağlık Bakanlığı, ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve toplum sağlığı memurlarının sağlık hizmetleri dışındaki alanlarda çalıştırılmamasını istedi
 
 
11:57
16 Kasım 2018
6 başlıkta, aile hekimi ve aile sağlık çalışanlarının izinleriUygulamada yaşanan sorunlardan dolayı aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yıllık izinleri kanunla düzenleniyor. Kanun teklif, 15 Kasım 2018 tarihli TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
 
 
00:02
11 Mayıs 2018
Sağlık personeli, mehil müddeti döneminde, ek ödeme alabilir mi?Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan personel, mehil müddeti süresi içinde ek ödeme alabilir mi?
 
 
10:57
22 Mart 2018
Sağlık Bakanlığından il içi atama genelgesiSağlık Bakanlığı 5 ve 6. hizmet bölgelerinde çalışma sürelerine bağlı olarak daha üst bölgelere atanma imkanı veren maddeyle ilgili Genelge yayımladı
 
 
09:59
02 Mart 2018
Sağlık'ta, alt bölge tayinlerine yeni düzenlemeSağlık Bakanlığı, atama ve nakil yönetmeliğinde yaptığı düzenlemeyle, alt bölge tayinlerinde iki yıl şartını kaldırdı.
 
 
02:13
02 Mart 2018
Sağlıkçılara, Doğu'daki fazladan her bir yıllık görev süresi için, daha rahat tayin imkanıSağlık Bakanlığı, atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle, 5 ve 6. hizmet bölgelerinde 1 ila 6 yıl arasında fazladan görev yapanlara birinci hizmet bölgesindeki illere atanma hakkı verdi.
 
 
10:26
14 Şubat 2018
4/B'li sözleşmeli personel, il içi yer değişikliği yapamaz mı?Van İdare Mahkemesi, Sağlık Bakanlığının, aile birliği mazeretinde, 4/B'li sözleşmeli personelin il içi yer değişikliği yapamayacağı yönündeki işlemini iptal etti.
 
 
10:05
26 Ocak 2018
YÖK'ten Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri hakkında açıklamaYükseköğretim Kurulu Sağlık Bilimleri Lisansiyeri Unvanı alan programlar hakkında kapsamlı bir yazı gönderdi.
 
 
09:07
19 Ocak 2018
AÖF işletme mezuniyeti Hemşireler için üst öğrenim olarak kabul edilebilir mi?Açıköğretim işletme mezuniyeti Hemşireler için üst öğrenim olarak kabul edilemez.
 
 
16:00
03 Kasım 2017
YÖK'ten sağlık bölümü lisansiyerliğine ilişkin önemli kararYükseköğretim Kurulu, Sağlık Bakanlığının görüşü doğrultusunda Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılan/sayılmayan bölümlerle ilgili yeni bir karar aldı.
 
 
13:32
13 Eylül 2017
Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtımında değişiklikSağlık Bakanlığı, döner sermayenin dağıtımını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yaptı. Yapılan değişikliğe göre, döner sermaye dağıtımında kullanılan yüzde 50 oranı sağlık tesisi bazında ayrıca belirlenebilecek
 
 
09:54
25 Haziran 2017
Kamuda staj gören öğrencilere ücret ödenmeli!Sağlık Bakanlığı, kamu kurumlarında staj görenlere ücret ödenmesi yönünde tüm illere yazı gönderdi
 
 
14:03
15 Mayıs 2017
Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminatında listeyi güncellediSağlık Bakanlığı, hangi bölümlerin bitirilmesi halinde, üst öğrenim zam ve tazminatının verileceğini gösteren listeyi güncelledi
 
 
16:20
26 Nisan 2017
YÖK'ten lisans tamamlama hakkı verilen bazı bölümler için üst öğrenim kararıYÖK, lisans tamamlama hakkı verilen 13 bölümün sağlık hizmetleri sınıfında sayılması gerektiğine karar verdi.
 
 
00:02
09 Kasım 2016
29 Ekim'den önce atanan sözleşmeli personel, 4 yıl çalışma şartına tabi olur mu?Sözleşmeli sağlık personelinin nakline dair sorulara cevaplar
 
 
09:34
30 Eylül 2016
Sağlık personelinin tayin esaslarında önemli değişikliklerSağlık Bakanlığı, stratejik personel kavramına diş tabibi ve eczacıları da dahil etti. Bakanlık ayrıca aday memurların eğitim durumundan tayin haklarını kaldırdı
 
 
16:29
24 Haziran 2016
Hastanelerdeki nöbet ücretine dair yazıTKHK, hastanelerdeki nöbet ücretleriyle ilgili olarak yeni bir genelge yayımladı
 
 
18:10
17 Mayıs 2016
Sağlık Bakanlığı'nın, zam ve tazminat ödemelerinde, üst öğrenim saydığı bölümlerSağlık Bakanlığı, zam ve tazminat ödemelerinde üst öğrenim saydığı bölümlerin tam listesini bir yazıyla 81 il müdürlüğüne bildirdi
 
 
15:15
05 Mayıs 2016
Uzman ebe ve hemşireleri tazminatları için açıklamaTürkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, yüksek lisans diplomaları tescil edilen uzman ebe ve hemşirelerin özel hizmet tazminatlarının 5 puan artırımlı olarak ödenmesini istedi
 
 
10:26
16 Mart 2016
ÜAK, sağlık bilimi lisansiyeri sayılma görüşünü değiştirdiÜniversitelerarası Kurul, psikologların sağlık bilimi lisansiyeri sayılmasını öngören görüşünü değiştirdi.
 
 
10:03
04 Mart 2016
Her sağlık bilimi lisansiyerine bir derece verilmeyecekDanıştay, YÖK'ün sağlık bilimi lisansiyeri saydığı her bölümün, 657 sayılı Kanunun 36/A-5 bendinden yararlanamayacağına karar verdi.
 
 
00:02
04 Mart 2016
Sağlık personeli için hizmet puanının hesabında değerlendirilen sürelerDanıştay, Vakıf üniversitelerinde geçen uzmanlık eğitimi süresinin, hizmet puanının hesabında göz önünde bulundurulamayacağına karar verdi.
 
SON HABERLER
23:55 - Bakan Koca 11 il sağlık müdürüyle görüştü23:53 - Sağlık çalışanına tekme, tokat ve makaslı saldırı23:35 - Dr. Özlem Gül: Hastalara nefes olmaya çalışıyoruz23:29 - 'Her düğünü bir cenaze ile gölgelemeyelim artık'23:25 - Dağlık Frigya bisikletle gezilebilecek23:21 - Yedikule Hisarı yıllar sonra kapılarını yeniden açıyor
23:19 - Tekstil sektöründen Bitlis'te istihdama büyük katkı23:11 - Araba çarpan köpeği veterinere götürürken ceza yedi23:05 - Bakan Selçuk: Ek ders ücretleri kesinlikle ödenecek22:57 - Aksaray'da 3.9 büyüklüğünde deprem22:55 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti!22:29 - Iğdır'da filyasyon ekibi kaza yaptı: 2 yaralı
22:26 - Erkan Mumcu'nun görevinden alınmasını FETÖ mü istedi?22:12 - Maske takmayan vatandaştan ceza yazan polise tepki21:57 - Sağlık çalışanına 'Beni neden temaslı yazdın' dayağı21:50 - Giresun'da açık alanlarda sigara içmek yasaklandı21:49 - 'Emekli öğretmen'in katil zanlısı yakalandı
21:45 - 9 gün görev yerine gitmeyen müdüre ödül verildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam