Tüm haklarım saklı kalmak kaydıyla...

Sitemize gelen iletilerin bir kısmında "Tüm haklarım saklı kalmak kaydıyla..." ifadeleri dikkat çekmektedir. Bazen istifa eden memur, bazen de ilk defa göreve başlayacak olan ama daha sonra vazgeçen kişilerin dilekçelerinde, bu şekilde bir kayıt bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu ifadenin arka planınından ziyade statü hukuku açısından ne anlam taşıdığı ettiği üzerine bir değerlendirme sunuyoruz.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Şubat 2014 00:03, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Tüm haklarım saklı kalmak kaydıyla...

"Tüm haklarım saklı kalmak kaydıyla" ifadesine daha çok, istifa sürecinde veya göreve başlamama sırasında rastlanmaktadır.

Özel hukuk açısından, bu şekilde bir kayıt koyarak ayrılmanın hukuki bir manası olabilir ama statü hukuku açısından bu ifadenin bir anlamı bulunmamaktadır. Zira 657 sayılı Kanunda, 399 sayılı KHK'da veya 4/B hizmet sözleşmelerinde haklar tek tek sayılmıştır. Yani kişilere tanınan haklar tek tek belirtilmiştir.

Örneğin 657 sayılı Kanunun 97. maddesinde, usulüne uygun olarak istifa eden memurun 6 ay boyunca hiçbir kamu kurumunda yeniden memur olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Kişi istifa ederken, "tüm haklarım saklı kalmak kaydıyla" ifadesini belirtse de belirtmese de değişen bir şey olmayacaktır. Yine istifa sonrası süreçte amire takdir hakkı verilmiştir. Memur, istifa ederken hangi ifadeyi yazarsa yazsın, amirin takdir hakkı ortadan kalmayacaktır. Bir başka deyişle, istifa dilekçesine "tüm haklarım saklı kalmak kaydıyla" ifadesini yazmak, geri dönüşte hiçbir şey sağlamamaktadır.

Yine bazı memur adayı arkadaşlar da, KPSS ile atandığında, özel sorunlarından dolayı göreve başlamamakta ve "tüm haklarım saklı kalmak kaydıyla" ifadesini içeren bir dilekçe ile göreve başlamayacağını bildirmektedir. Bu ifadeyi yazmak, memur adayına daha sonra geri dönüş için bir kolaylık sağlamayacaktır. 657 sayılı Kanunun 62. maddesine göre, aynı yerde bir göreve başlayacaklar ertesi gün, başka bir yerde göreve başlayacaklar ise 15 gün içinde, atama yazılarının kendilerine tebliğinden itibaren göreve başlamaları gerekmektedir. Bu süreler içinde göreve başlamayanların ataması iptal edilmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber