Memurlar

Memurlar

Taşra yöneticileri görevden alındıklarında hangi kadrolara atanır?
Taşra yöneticileri görevden alındıklarında hangi kadrolara atanır?
Görevden alınan daire başkanı ve genel müdür yardımcıları hangi kadrolara atanır?
Görevden alınan daire başkanı ve genel müdür yardımcıları hangi kadrolara atanır?
Memurların haftalık çalışma saatleri nasıl kısaltılır?
Memurların haftalık çalışma saatleri nasıl kısaltılır?
Yurtdışı daimi görevlere nasıl atanılır?
Yurtdışı daimi görevlere nasıl atanılır?
Memurların ek mal bildiriminde kritik detaylar
Memurların ek mal bildiriminde kritik detaylar
Üçüncü kez istifa eden memura kamuya dönüş için tanınan 4 istisna
Üçüncü kez istifa eden memura kamuya dönüş için tanınan 4 istisna
Refakat izninde 6 ay sınırı aşılabilir mi?
Refakat izninde 6 ay sınırı aşılabilir mi?
Tekniker doktora yaparsa sınavsız mühendis kadrosuna atanabilir mi?
Tekniker doktora yaparsa sınavsız mühendis kadrosuna atanabilir mi?
Başka bir kadroya vekalet edenlere ayrıca ücretli ders görevi verilebilir mi?
Başka bir kadroya vekalet edenlere ayrıca ücretli ders görevi verilebilir mi?
Üçüncü dereceli öğretim görevlisi yeşil pasaport alabilir mi?
Üçüncü dereceli öğretim görevlisi yeşil pasaport alabilir mi?
Beş hizmet yılını dolduran memur aylıksız izin kullanabilir mi?
Beş hizmet yılını dolduran memur aylıksız izin kullanabilir mi?
Ceza yargılaması devam eden idareci görevine devam edebilir mi?
Ceza yargılaması devam eden idareci görevine devam edebilir mi?
Öğretim elemanları memur olarak atandığında bekleme süresine tabi midir?
Öğretim elemanları memur olarak atandığında bekleme süresine tabi midir?
Memur, refakat iznini en fazla ne kadar süreyle kullanabilir?
Memur, refakat iznini en fazla ne kadar süreyle kullanabilir?
Sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapan memura disiplin cezası uygulanabilir mi?
Sosyal medya aracılığıyla paylaşım yapan memura disiplin cezası uygulanabilir mi?
Yıllık izin içinde kalan bayram günleri yıllık izin hesabına dahil edilir mi?
Yıllık izin içinde kalan bayram günleri yıllık izin hesabına dahil edilir mi?
Memurlar 1 günlük yıllık izin kullanabilir mi?
Memurlar 1 günlük yıllık izin kullanabilir mi?
Memurlar, arabuluculuk faaliyeti yürütebilir mi?
Memurlar, arabuluculuk faaliyeti yürütebilir mi?
Memurun çekilmiş sayılma halleri ve yaptırımları
Memurun çekilmiş sayılma halleri ve yaptırımları
GİH personelinin memuriyet öncesi hizmetleri ve yıllık izin süresi
GİH personelinin memuriyet öncesi hizmetleri ve yıllık izin süresi
10 günlük mazeret izninin verilme usul ve esasları
10 günlük mazeret izninin verilme usul ve esasları
Memurun almış olduğu hastalık raporunu  teslim etmesi gereken süre
Memurun almış olduğu hastalık raporunu teslim etmesi gereken süre
Memura verilecek refakat izninde sorunlu dört konu
Memura verilecek refakat izninde sorunlu dört konu
Aylıksız izinliyken yurtdışına gidip çalışmak mümkün mü?
Aylıksız izinliyken yurtdışına gidip çalışmak mümkün mü?
Memur, analık izni bitmeden göreve başlatılabilir mi?
Memur, analık izni bitmeden göreve başlatılabilir mi?
18 başlıkta Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde neler değişti?
18 başlıkta Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde neler değişti?
Maddi veya manevi tazminat ödemeye mahkum olmanın memuriyetin devamına etkisi var mı?
Maddi veya manevi tazminat ödemeye mahkum olmanın memuriyetin devamına etkisi var mı?
Taksirli suçtan hüküm giyen ve denetimli serbestlik ile cezası infaz olunan memurun durumu nedir?
Taksirli suçtan hüküm giyen ve denetimli serbestlik ile cezası infaz olunan memurun durumu nedir?
Psikiyatriste gitmenin memuriyete etkisi olur mu?
Psikiyatriste gitmenin memuriyete etkisi olur mu?
Ziraat Bankasında çalışılan süreler memurların özlük haklarını nasıl etkiler?
Ziraat Bankasında çalışılan süreler memurların özlük haklarını nasıl etkiler?
Kendisine yasal danışman tayin edilmiş kişi memur olabilir mi?
Kendisine yasal danışman tayin edilmiş kişi memur olabilir mi?
Kamu görevlisine hakaret suçundan mahkum olursam görevime son verilir mi?
Kamu görevlisine hakaret suçundan mahkum olursam görevime son verilir mi?
Vekil memura makam tazminatı ile temsil/görev tazminatı ödenir mi?
Vekil memura makam tazminatı ile temsil/görev tazminatı ödenir mi?