Memurların haftalık çalışma saatleri nasıl kısaltılır?

Bu yazımızda, son zamanlarda sıkça tartışılan memurların mesai saatlerinin kısaltılması konusunda açıklamalarda bulunulacaktır. Mesai saatlerinin kısaltılması hususunda izlenmesi gereken yöntem ise 657 sayılı Kanunda belirtilen hükme istinaden incelenecektir.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 14 Nisan 2024 11:10, Son Güncelleme : 14 Nisan 2024 08:51
Memurların haftalık çalışma saatleri nasıl kısaltılır?

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesinde,
"Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.
Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir.
Ancak bu kanuna, özel kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine veya bunlara dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir.
Cumhurbaşkanı, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir." hükmü, 100 üncü maddesinde ise, "Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Cumhurbaşkanınca, illerde valiler tarafından tesbit olunur." hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükmü tek tek açıklarsak şunları söyleyebiliriz:

-Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saat olarak belirlenmiştir.

-Ancak, ilgili diğer mevzuattan kaynaklı olarak hizmetin özelliği gereğince farklı çalışma süreleri belirlenebilecektir. Örneğin, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı vb.
-Yurtdışı kuruluşlarda Cumhurbaşkanınca hafta tatili Cumartesi ve Pazardan başka bir gün olarak tespit edilebilir.

-Günlük çalışmanın başlama ve bitme süresi ile öğle dinlenme süresi merkezde Cumhurbaşkanınca, illerde Valilerce tespit olunmaktadır.

- Haftalık çalışma süresi nasıl kısaltılabilir?

-Kanun hükmünden açıkça anlaşıldığı üzere haftalık çalışma saati süresinin kısaltılması konusunda Kanun değişikliği gerekmekte olup bu konuda herhangi bir makamın karar vermeye yetkili olmadığı anlaşılmaktadır.

- Cumhurbaşkanlığı ve Valiliğin yetki sınırı nedir?

-Diğer yandan, Cumhurbaşkanı merkezde, Vali ise illerde sadece günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresini tespit etmeye yetkilidir.
-Daha önce ilgili Bakanlar Kurulu Kararıyla (8/5752 sayılı BKK) günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi tespit edilmekteydi. İlgili Kararın Kanun hükmüne uygun şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

-İlgili Bakanlar Kurulu Kararı yeni hükümlere uygun şekilde düzenlenene kadar 657 sayılı Kanun hükmünün uygulanması hukuki bir zorunluluk olarak görülmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber