1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Kamu Personeli

Kamu Personeli

 
09:33
14 Kasım 2017
Yeni sistemde, itfaiye eri ve zabıta memuru alımı nasıl olacak?Resmi Gazetede yayımlanan iki ayrı yönetmelik ile itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atama şartları da yeniden düzenlendi
 
 
08:48
14 Kasım 2017
Belediye ve il özel idareleri, personelini, yine kendisi almaya başlayacakBelediye, il özel idareleri, birlikler ve bağlı kuruluşlara personel alımını düzenleyen yeni yönetmelik yürürlüğe girdi.
 
 
14:47
06 Kasım 2017
Öğretmen ve din hizmetleri personeline verildi ama başpolislere verilmediKamu yönetiminde uygulamaya konulan kariyer uygulaması sadece polislere mali hak kazandırmadı
 
 
00:03
06 Kasım 2017
Sözleşmeli personelin ücretinde yeni düzenleme nasıl uygulanacak?2018 ve 2019 yılına toplu sözleşmede yer alan hüküm gereğince, sözleşmeli personelin başka kurumlarda aynı unvanda geçen hizmet süreleri, sözleşme ücretinin tespitine esas hizmet süresinde dikkate alınacak
 
 
16:00
03 Kasım 2017
YÖK'ten sağlık bölümü lisansiyerliğine ilişkin önemli kararYükseköğretim Kurulu, Sağlık Bakanlığının görüşü doğrultusunda Sağlık Bilimleri Lisansiyeri sayılan/sayılmayan bölümlerle ilgili yeni bir karar aldı.
 
 
12:10
01 Kasım 2017
KİT'lere KPSS ile yapılacak atamalarda 2 yeni düzenleme2018 yılı yatırım ve finansman kararnamesine göre, KİT'lere atanacak personelle ilgili yeni düzenleme yapıldı
 
 
10:07
30 Ekim 2017
Akademik kadrolara başvurularda inceliklerÜniversitelerin öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda hangi belgeler isteniyor ? Dikkat edilmesi gereken incelikler nedir ?
 
 
00:02
26 Ekim 2017
Kapsam dışı KİT personeli iş mahkemelerinde dava açacak25 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'na göre, kapsam dışı personel, kurumu aleyhine davaları idare mahkemesinde değil iş mahkemesinde açacak
 
 
00:02
25 Ekim 2017
Soruşturmaya dayanmayan tutanaklar, memurun özlük dosyasına konabilir mi?657'de yer alan hükme ve DPB'nin belirlediği esaslara göre, memurun özlük dosyasına herhangi bir soruşturmaya dayanmayan tutanakların konulmaması gerekmektedir.
 
 
10:09
19 Ekim 2017
Türkiye Taşkömürü özelleşirse, işçilerin durumu ne olur?Türkiye Taşkömürü kurumunun eğer özelleştirme kapsam veya programına alınırsa, bu kurumda çalışan işçiler nakil olur mu?
 
 
00:04
16 Ekim 2017
Amirini şikayet eden polis memuruna ceza verilir mi?Danıştay, amirini şikayet eden polis memuruna verilen disiplin cezasını iptal etti.
 
 
00:03
11 Ekim 2017
Tedviren veya vekil olarak görev yapan amir, disiplin cezası verebilir mi?Kurum içi talimat ile vekil veya görevlendirme olarak görevlerini yürüten amirler, kınama, uyarma gibi disiplin cezalarını verebilir mi?
 
 
13:45
09 Ekim 2017
Polis memurlarını kapsayan kıyafet genelgesinin tam metniEmniyet Genel Müdürlüğü, kılık kıyafet hususlarını düzenleyen bir Genelge yayımladı
 
 
00:01
09 Ekim 2017
Memur olunurken, kasdi suçlardan dolayı alınan cezalar toplanır mı?Ayrı suçlardan dolayı 6+7+8 ay ceza alındığında, bu cezalar toplanarak 657 sayılı Kanununun 48. maddesi hükmü uygulanamaz.
 
 
11:09
08 Ekim 2017
Maçlarda görev alan polise ücret ödenir mi?Spor maçlarında görev alan polis memuruna ücret ödenir mi?
 
 
13:41
02 Ekim 2017
Memlekette yıllık izinde iken, hastalanıp rapor alırsam, hangi halde aldığım rapor geçerli olmaz?Devlet memuru, memuriyet mahalli dışında iken ancak acilden rapor alması halinde, alacağı hastalık raporu hastalık iznine çevrilir.
 
 
11:00
02 Ekim 2017
DPB'den doğum izninin değerlendirilmesine ilişkin önemli görüşDevlet Personel Başkanlığı doğum izni sürelerinin, 37 ve 68/B'de, yıllık izinde, kıdem aylığına esas hizmet süresinin tespitinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine yönelik önemli bir görüş verdi
 
 
00:02
27 Eylül 2017
Yeni ALES kararı sonrasında, akademik başvurularda değişenler!Bu yazımızda, Yükseköğretim Kurulunun yakın zamanda almış olduğu ALES kararı sonrasında öğretim elemanı kadrolarına başvurularda dikkat edilmesi gereken incelikleri açıkladık.
 
 
00:02
26 Eylül 2017
Memurun, görev yaptığı ilde ikamet etmesi zorunlu mudur?657 sayılı Kanununda, memurların görev yaptığı ilde ikamet etmesini zorunlu bir kılan bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak teşkilat yasasında bir hüküm var ise buna uyulmalıdır.
 
 
00:05
25 Eylül 2017
Aynı anda iki üniversite hangi şartlarda okunabilir?Bu yazımızda, yapılan bazı yasal düzenlemeler sonrasında hangi öğrenim seviyelerinin aynı anda okuyup okunamayacağı ile bilgilendirmelerde bulunacağız.
 
 
13:42
19 Eylül 2017
YÖK'ten çok önemli ALES kararıYükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak başvurularda kullanılacak olan ALES puan türleri ile ilgili karar aldı.
 
 
13:32
13 Eylül 2017
Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtımında değişiklikSağlık Bakanlığı, döner sermayenin dağıtımını düzenleyen yönetmelikte değişiklik yaptı. Yapılan değişikliğe göre, döner sermaye dağıtımında kullanılan yüzde 50 oranı sağlık tesisi bazında ayrıca belirlenebilecek
 
 
00:01
05 Eylül 2017
Bütün yönleriyle geliştirme ödeneğiYükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan akademisyenlere verilen geliştirme ödeneği bütün yönleriyle ele aldık.
 
 
00:02
01 Eylül 2017
Devlet memuru, ücretsiz izindeyken çalışabilir mi?Devlet memuru ücretsiz izinde iken çalışamaz. Sağlık primleri Devlet tarafından yatırıldığı için, sağlık hizmeti hakkı devam eder.
 
 
00:05
22 Ağustos 2017
Öğretim üyeleri için devam kayıt çizelgesi oluşturulabilir mi?Danıştay 8. Dairesi tıp fakültesindeki öğretim üyelerine, personel devam kayıt çizelgesi oluşturulabileceğine karar verdi. Ancak kararda, diğer öğretim üyelerinin, memurlar gibi değerlendirilemeyeceğine karar verdi.
 
 
10:35
03 Ağustos 2017
KİT'lerde yıllık izin süreleri nasıl hesaplanır?KİT'lerde yıllık izin süreleri nasıl hesaplanır?
 
 
00:04
24 Temmuz 2017
PTT İHS Personeline ve KİT Genel Müdürlerine Süper Zam!Yapılan yeni düzenlemeyle, yönetim kurulu başkanlarına iki kata kadar yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesinin önü açıldı.
 
 
22:15
22 Temmuz 2017
KİT Ücret Gruplarındaki Değişiklik Ne Anlama Geliyor?Ücret gruplarının beşten üçe düşmesiyle yönetim kurullarının temel ücret belirlemesindeki takdir yetkileri genişlemektedir. Ancak bu yetki 2018 yılına kadar kullanılamayacaktır. 2018 yılından itibaren yapılacak değişikliklerde ise bir grupta yer alan personele ödenen temel ücretlerin toplamının %5indne fazla maliyet artışına neden olunamayacaktır.
 
 
10:50
01 Temmuz 2017
Danıştay, Bölge mahkemesinin 4/C kararını bozduDanıştay 10. Dairesi, Malatya Bölge İdare Mahkemesinin, 4/C'lilere ek ödeme ödenebileceği yönündeki kararını bozdu
 
 
09:54
25 Haziran 2017
Kamuda staj gören öğrencilere ücret ödenmeli!Sağlık Bakanlığı, kamu kurumlarında staj görenlere ücret ödenmesi yönünde tüm illere yazı gönderdi
 
 
10:01
15 Haziran 2017
Araştırma görevlisi uzmanlık kadrosuna nasıl geçiş yapar?Devlet üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta olanlar Uzman (Akademik) kadrosuna nasıl geçiş yapar?
 
 
11:00
07 Haziran 2017
Diyanet murakıpları: Görevleri denetim ama özlük hakları kısıtlıDiyanet İşleri Başkanlığı'nın taşra teşkilatındaki denetim, teftiş, ön inceleme, inceleme ve soruşturma gibi işlemleri murakıplar tarafından yapılmaktadır. Ancak bu görevleri yerine getirirken emsallerine ve eşdeğerlerine göre özlük hakları bakımında mağdur edilmekte
 
 
13:24
02 Haziran 2017
Doktorasını bitiren araştırma görevlisi derse girebilecek mi?... İşte YÖK'ün cevabı
 
 
10:30
31 Mayıs 2017
YÖK'ten, ÖYP'lilerin mecburi hizmetine dair açıklama674 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile statüleri değiştirilen ÖYP Araştırma Görevlilerinin mecburi hizmet yükümlülükleri hakkında Yükseköğretim Kurulu önemli bir görüş verdi.
 
 
11:05
26 Mayıs 2017
Doktora bitiren akademisyene, bir derece mi, iki kademe mi verilir?Yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan akademisyenlerden doktora bitirenlerin öğrenim değerlendirmelerinde farklı uygulamalar yıllardır devam ediyor !
 
 
09:26
20 Mayıs 2017
Yüksek lisans yapmadan, öğretim görevlisi olunabilir mi?Üniversitelere Öğretim Görevlisi olarak atanabilmek için yüksek lisans yapmak şart mıdır?
 
 
11:06
18 Mayıs 2017
Açıkta iken göreve iade edilen memur ne zaman göreve başlamalı?Hakkında açığa alma tedbiri uygulanan ancak daha sonra görevine iade edilen bir kamu personeli, görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırıldığına dair işlemin kendisine tebliği tarihini izleyen işgünü görevine başlaması gerektiğini düşünüyoruz.
 
 
14:03
15 Mayıs 2017
Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminatında listeyi güncellediSağlık Bakanlığı, hangi bölümlerin bitirilmesi halinde, üst öğrenim zam ve tazminatının verileceğini gösteren listeyi güncelledi
 
 
00:02
15 Mayıs 2017
Maktu fazla çalışma ücreti alan zabıta memuruna, tuttuğu nöbete karşılık izin verilir mi?Zabıta memurlarına, maktu miktardaki fazla çalışma ücreti alsa dahi, tuttukları nöbet karşılığında izin alabilmeli
 
 
20:43
14 Mayıs 2017
Meslek yüksekokulu müdür ve müdür yardımcılarına idari görev ödeneği verilir mi?Sayıştay, Kanunda sayılmamış olsa da, meslek yüksekokulu müdür ve müdür yardımcılarına idari görev ödeneğine karar verdi.
 
 
00:02
11 Mayıs 2017
Üst öğrenimi bitiren sözleşmeli personelin de ücreti artar mı?Mesleki bir üst öğrenimi bitiren 4/B'li personelin ücreti artar mı?
 
 
00:05
08 Mayıs 2017
Yan ödemedeki, 5 yıl hizmet süresine, neler dahildir?Zam ve tazminat kararnamesinde, THS'de çalışan personelden 5 yıl ve daha fazla hizmeti olanlara daha fazla zam ödenmesi öngörülmüştür. Bu düzenlemede yer alan 5 yıl hizmet süresi kavramına hangi hizmetler dahildir?
 
 
00:02
05 Mayıs 2017
Memur, eğitim durumundan dolayı, ücretsiz izin talep edebilir mi?Bir Devlet memuru, hukuk fakültesinde okuduğu için eğitim durumunu gerekçe göstererek, aylıksız izin talebinde bulunabilir mi?
 
 
00:02
04 Mayıs 2017
Terfi tarihi hangi durumlarda değişir?Bu yazımızda, Devlet memurları için terfi tarihini değiştiren durumları ele alacağız.
 
 
00:01
01 Mayıs 2017
KİT'lerde başarı ücretine ne zaman hak kazanılır?Devlet memuru iken 399'a tabi sözleşmeli personel olanlar, deneme süresine tabi olmaz.
 
 
00:02
28 Nisan 2017
Akademisyen, kamu kurumlarında geçici süreli görevlendirilebilir mi?Akademik personel kamu kurumlarında geçici süreli görevlendirilebilir mi ? Görevlendirilirse süresi en fazla ne kadar olur ?
 
 
16:20
26 Nisan 2017
YÖK'ten lisans tamamlama hakkı verilen bazı bölümler için üst öğrenim kararıYÖK, lisans tamamlama hakkı verilen 13 bölümün sağlık hizmetleri sınıfında sayılması gerektiğine karar verdi.
 
 
09:03
25 Nisan 2017
Danıştay: TÜİK'teki 4/C'li, ek ödemeden yararlanamazDanıştay 11. Dairesi, TÜİK'te 4/C statüsünde çalışan geçici personelin, 375'e göre ödenen ek ödemeden faydalanamayacağına karar verdi.
 
 
13:02
20 Nisan 2017
Okutmanlar, ortak zorunlu dersler dışındaki dersleri verebilir mi?
 
 
00:02
18 Nisan 2017
YÖKDİL, öğretim üyesi atamalarında da geçerli mi?Yükseköğretim Kurulu, YÖKDİL sınavının öğretim üyesi kadrolarına yapılacak atamalarda ek koşul olarak istenilen dil şartında da geçerli olduğuna karar verdi.
 
12345678910111213»
SON HABERLER
18:37 - İletişim Başkanı Altun'dan, Barış Çakan açıklaması18:30 - Günlük vaka sayısı inecek tahminini Anadolu bozuyor18:22 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:18 - Yüksek sesle müzik dinleme kavgasının görüntüleri ortaya çıktı18:13 - Başsavcılık, Barış Çakan cinayetinde Kürtçe müzik iddiasını yalanladı18:06 - Sanayi Bakanlığı, karekodlu kronik hastalık belgesi istedi17:46 - Bolu Valisi: 3 günde 17 vaka tespit edildi17:39 - Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işgal girişimi davası yarına ertelendi17:31 - Oğlu dolandırdı babası sakladı17:22 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
17:18 - Vali açıkladı: Virüs kontrol altında, birkaç vaka var17:15 - Dövizde gün sonu fiyatları17:10 - Bodrum'da kırmızı alarm... 06 ve 34 akını başladı17:08 - Bakan Berat Albayrak, Peak'i tebrik etti17:03 - MEB, adaylık kaldırma sınavını Temmuz'da yapacak17:00 - Erzurum Valisi: Havalimanı bitmezse utancımdan sokağa çıkamam16:51 - Kadın cinayetleri yüzde 35 azaldı16:48 - Yedi ilin bazı bölgeleri karantinaya alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam