Bekçilerin, memuriyet öncesi özel sektör süreleri yıllık izin süresini etkiler mi?

Memuriyetten önce özelde çalışılan süreler yıllık izin süresini etkiler mi?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Eylül 2020 00:03, Son Güncelleme : 25 Eylül 2020 13:25
Bekçilerin, memuriyet öncesi özel sektör süreleri yıllık izin süresini etkiler mi?

Soru: Emniyet Genel Müdürlüğünde Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak görev yapıyorum. Memur olmadan önce özel sektörde 7 yıl sigortam var ve dilekçe verip hizmet birleştirmesi yaptırdım. Birleştirilen 7 yıllık süre yıllık izin hakkımı etkiler mi?

Cevap: 657 sayılı Kanunun yıllık izinlerle ilgili 102. maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü, 103. maddesinde ise "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve diğer mazeret izinleri dışında, ayrıca yıllık izin verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir." hükmü yer almaktadır.

6 Haziran 2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 154 seri numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise, yıllık izin sürelerinin hesabında hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Devlet memurlarının memuriyet dışındaki çalışmalarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi ise bir yasa hükmüne dayanmak zorundadır. 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlığı altında düzenlenen (C) fıkrasında; memuriyet dışında geçen hangi nitelikteki hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda örneğin, Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfına girenlerin memuriyet dışında özelde çalıştıkları süreler kısmen kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin belirlenmesinde dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda, Emniyet Hizmetleri Sınıfı kapsamına giren personelin memuriyet dışında çalıştığı sürelerin kazanılmış hak aylık derecesinin tespitinde dikkate alınacağına dair bir yasa hükmü mevcut değildir.

Diğer tarafdan memuriyet dışında çalışılan süreler için hizmet birleştirmesi yapılması emekliliğe esas hizmet süresi veya prim gün sayısı tespitiyle ilgili bir durum olup, memurun kazanılmış hak aylık derece ve kademesini etkilememektedir.

Memuriyet dışında çalışılan sürelerin yıllık izin süresinin belirlenmesinde eşik olan 10 yıllık hizmet süresine dahil edilebilmesi için bu sürelerin;

- İşçi, memur veya sözleşmeli farketmeksizin kamu kurum ve kuruluşlarında geçmiş olması,

- Veya memurun kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin belirlenmesinde dikkate alınması,

gerekmektedir. Genel olarak, bir kurum veya kuruluş mülga 217 sayılı KHK kapsamında ise kamu kurum ve kuruluşu kabul edilmektedir.

Sonuç olarak Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak atanmadan önce memuriyet dışında özelde geçen çalışmalarınızın yıllık izin sürenizin belirlenmesinde esas alınan on yıllık süreye dahil edilemeyeceğini değerlendirmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber