1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Kamu Personeli

Kamu Personeli

 
23 Aralık 2011 00:45
Başvaiz, başimam-hatip, başmüezzin ve Kur'an kursu başöğreticisi kadrolarına atama şartları belli oldu
Diyanet İşleri Başkanlığı, başkanlıkta çalışan personelin hangi şartlara göre kariyer basamaklarında yükselebileceğini belirledi. Yapılan belirlemeye göre uzmanlık kadroları için 6 yıl, başvaiz, başimamhatip, başmüezzin ve başöğretici kadroları için 10 yıldır çalışıyor olmak şartı getirildi. Ayrıca ilahiyat alanında doktora yapan Başkanlık personeli de eğer yeterlik belgesi almışlarsa vaiz olarak atanabilecektir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
19 Aralık 2011 00:41
Sağlık Bakanlığı personelinin eş durumu nakli
Sağlık Bakanlığında 657'e tabi olarak görev yapan personelin nakilleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu yönetmelik illeri her unvan ve branştaki doluluğa göre 4 hizmet grubuna ayırmıştır. Kural olarak eşlerin, D veya C hizmet gruplarındaki illere atanarak, aile birliğinin sağlanması esastır. Ancak bunun istisnaları bulunmaktadır. Ayrıca eş durumu atamalarında dönem sınırlaması bulunmamaktadır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
02 Aralık 2011 17:19
Aile hekimleri, kullanamadıkları yıllık izinlerini, bir sonraki mali yıla aktarılabilir
 
 
23 Kasım 2011 12:11
4/B'li pozisyonlar için aranan spesifik şartlar, hizmetin gereği olabilir mi?
Bilindiği üzere, 4/B'li sözleşmeli personel alımı, Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a göre yürütülmektedir. Bu Esasların ekindeki 4 sayılı cetvelde sözleşmeli personel çalıştırılabilecek unvanlar ve asgari nitelikler yer almaktadır. Ancak, özellikle üniversiteler personel alırken, kişiyi tarif edebilecek şekilde özel belirlemeler yapabilmektedir. Yapılan bu işlemin ne derece doğru olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
20 Kasım 2011 19:35
Aylıksız doğum iznine ayrılan memur, sürenin bitiminden önce dönmek isterse dönebilir mi?
Bilindiği üzere son yapılan düzenleme ile doğuma bağlı aylıksız izin hakkı, hem anneye hem de babaya tanınmıştır. Anne, analık izin süresinin bitim tarihinden itibaren; baba ise doğum tarihinden itibaren 2 yıla kadar aylıksız izin kullanabilir. Burada idarenin takdir hakkı bulunmamaktadır. Peki doğumdan dolayı aylıksız izne ayrılan bir memur, bir süre sonra memuriyete dönmek isterse, dönebilir mi? İdarenin bu talep karşısında takdir hakkı var mıdır? Bir ziyaretçimiz dönmek istediğini, idareye başvurduğunu ancak idarenin hala kendisine cevap vermediğini belirtmektedir. Hem 657 sayılı kanun, hem de Şikayet ve Müracaat yönetmeliği bağlamında yaptığımız bir değerlendirme için başlığa tıklayınız.
 
 
03 Kasım 2011 15:28
Emniyet personeli için yeni düzenlemeler
3201 sayılı Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanuınunda değişiklikler yapıldı. Değişiklikler şu şekildedir: 1- EHS dışındaki, hizmet sınıflarına memur atamasında sözlü sınav getirildi. 2- Emniyet çalışanları için birysel değerlendirme sistemi oluşturulacak. 3- Özürlü çalıştırılmasındaki oranlar, EHS dışındaki hizmet sınıfları için uygulanacak. 4- Özel harekat kursuna katılıp, özel harekat branşına aktarılan çevik kuvvet mensupları için 3 yıl çalışma zorunluluğu kaldırıldı. 5- Üçüncü sınıf emniyet müdürü olabilmek için, 2. bölge hizmetini yapmış veya halen bu bölge hizmetini ifa ediyor olmak şartı getirilmiştir.

Özel harekatçılara aylık 692 TL ek tazminat

 
 
29 Ekim 2011 08:26
Memura verilecek hastalık raporunun ve refakat izninin detayları belli oldu
23 Eylül 2011 tarihinde yayımladığımız haberde, artık hastalık raporlarına dair yönetmeliğin çıkarılması gerektiğini belirtmiştik. Bu habere konu yönetmelik 29 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yayımlanan yönetmeliğe göre tek hekimden 10 güne kadar hastalık raporu alınabilecek, bu raporda kontrol muayenesi yapılacağı belirtilmiş ise kontrol sırasında 2. defa tek hekimden 10 gün daha hastalık raporu alınabileceği düzenlenmiştir. Yıl içinde tek hekimden en fazla 40 güne kadar hastalık raporu alınabilecektir. Bu süreyi aşan raporların sağlık kurulunca verilmesi gerekmektedir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
15 Ekim 2011 09:18
Yükseköğretimde ortaklaşa ders verilmesi ve sınav ücreti sorunu
 
 
05 Ekim 2011 08:59
Sözleşmeli personel esaslarında, 3 düzenleme
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda, 5 Ekim 2011 tarihi itibariyle, 3 değişiklik yapıldı. İlk değişikliğe göre, Danıştay'a sözleşmeli personel alınırken sözlü sınav yapılabilecek. İkinci düzenlemeye göre, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğüne İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri dışındaki dillerde Mütercim-Tercüman alınırken, KPSS şartı olmaksızın yazılı ve sözlü sınav ile personel alınabilecek. Üçüncü düzenlemeye göre ise ÖSYM'ye 2011 yılında alınacak sözleşmeli personel sayısı 20'den 60'a çıkarıldı. 60 sözleşmeli personel, KPSS şartı olmaksızın YÖK'ün belirleyeceği esaslara göre alınacak.
 
 
26 Eylül 2011 18:17
4/B'li personelin eş durumu nakli...
Haziran ayında, tüm 4/B'li personel 657 sayılı Kanuna tabi memur kadrosuna geçirilmesine rağmen, hala 4/B'li personel alımı yapılmaya devam edilmektedir. Bu noktada hali hazırdaki mevzuatı bir kez daha hatırlatmak uygun olacaktır.... Mevzuata göre, 4/B'li personelin kurumlar arası nakli bulunmamaktadır. Bu bağlamda üniversite hastanelerini tercih edenlerin başka bir kuruma nakil isteyemeyeceğini bilmesi gerekmektedir. Birden fazla ilde teşkilatı bulunan kurumlarda ise eş durumundan dolayı nakil isteyebilmek için eşin kamu personeli olması gerekmektedir.
 
 
19 Eylül 2011 17:26
Tıbbi laboratuvar programı, SML hemşireliğin üst öğrenimi sayılacak
 
 
17 Eylül 2011 16:47
Diyanet, fahrileri yine kadrolu yaptı ve 1000 sözleşmeli pozisyona KPSS olmaksızın atama yapacak
Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz yıllarda çıkarılan yasal düzenleme ile fahri olarak çalışan sözleşmeli personele kadro vermişti. 17 Eylül 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme 2. kez fahri olanlara kadrolu olma ayrıcalığı verildi. Belediyede çalışan sözleşmeli personele kadro verilmemesinin gerekçesi "sınavla alınmamak" olarak belirtilirken, yapılan bu düzenleme hiç uygun değildir. Ayrıca 1000 adet sözleşmeli pozisyona KPSS puanı olmaksızın direkt olarak Diyanetin yapacağı mesleki uygulamalı sınavla sözleşmeli imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi alınacaktır.
 
 
12 Eylül 2011 03:03
Doçentlik başvuru kriterleri değişti
Doçentlik Sınav Yönetmeliğinin 4. maddesinde, Doçentlik unvanının iktisabı için aranan özgün bilimsel çalışmalara ilişkin asgari ölçütler, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. ÜAK bu konuya dair yeni belirlemesini yapmış ve hem temel alanlarda değişikliğe gitmiş hem de kriterleri değiştirmiştir. YÖK'ün sayfasında yer alan açıklamaya göre, yeni temel alanlar Ekim 2011 tarihinden itibaren, yeni kriterler ise Nisan 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Yeni alanlar ve yeni kriterler için başlığa tıklayınız.
 
 
25 Ağustos 2011 09:30
Laboratuvarlarda kimler görev alacak?
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, 25 Ağustos 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Tıbbi Labratuvarlar Yönetmeliği" ile kamu ve özel sağlık kurum/kuruluşlarındaki tıbbi laboratuvarlarda çalışacak personelin kimlerin oluşması gerektiğini tespit etmiştir. Söz konusu yönetmeliğin, 4/p bendinde "uzman" tanımı, 10 ve 11. maddelerinde Laboratuvarların sınıflandırılması ve görev tanımları, 14. maddesinde Laboratuvarların çalışma esasları, 15. maddesinde fiziki şartlar, 16 ve 17. maddellerinde ise çalışlacak personelin kimlerden oluşacağı hüküm altına alınmıştır. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
14 Ağustos 2011 01:28
4/B'liler nasıl yer değiştirir?
Haziran ayında çıkarılan KHK ile tüm 4/B'li sözleşmeliler kadroya alındı. Ancak, kamu kurumları 4/B'li personel alımından vazgeçmiyor. Geçtiğimiz hafta içinde Sağlık Bakanlığı 16 bine yakın sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. İlan sırasında gelen yorumlarda, bir çok ziyaretçinin sözleşmelinin hangi hallerde yer değişikliği yapabileceğini sorduğunu gördük. Bu nedenle bir açıklama yapılmasının uygun olacağını düşünüyoruz. 4/B'li personelin özlük hakları, Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmektedir. 12 Haziran 2011 tarihinde önemli bir değişiklik yapılmış ve 6 nedenden dolayı sözleşmeli personelin, nakil talebinde bulunabileceği, hüküm altına alınmıştır.
 
 
04 Ağustos 2011 14:18
TEDAŞ kapsam dışı personeline müjdeli haber
5348 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 3.7.2005 tarihinden önce TEDAŞ'a işçi olarak atanan ve sendikalı olmayan personelin, özelleştirme sırasında nasıl atanacağı önemli bir sorundu. 2009 yılında, TEDAŞ'ın bu personeli kapsamdışı personel olarak statülendirip istihdam fazlası personel olarak belirlemesinin yanlış olduğunu belirtmiştik. Konuya ilişkin davalar açılmıştı. İdare mahkemesinde kazanılan davalar, Danıştay Beşinci Dairesinde bozulmuştu. İdare mahkemeleri kararlarında ısrar edince konu Danıştay İDDK'na geldi. Bu Kurul, 3.7.2005 tarihinden önce TEDAŞ'a işçi olarak atanmış olup da sendikal haklardan yararlanmayanların kapsamdışı personel olması gerektiğine ve İFP olarak naklinin yapılması gerektiğine karar verdi.
 
 
12 Haziran 2011 13:45
4/B'li personelin yer değişikliği için 3 yeni düzenleme
Bakanlar Kurulu; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda, 11 Haziran 2011 tarihi itibariyle değişiklik yaptı. Yapılan değişiklikler şu şekildedir: 1- Kendisi, eşi veya bakmakla yükümlüğü çoçuklarının can güvenliğinin tehliye düştüğünün belgelendirilmesi halinde kurum içi nakil talebi yerine getirilebilir. 2- Eşi vefat eden personelin kurum içi nakil talebi yerine getirilebilir. 3- Sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce, en az 3 yıl hizmeti olanların kurum içi yer değişikliği yapılabilir.
 
 
12:42
06 Haziran 2011
11 soruda, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyorSözleşmeliye kadro düzenlemesi 4 Haziran 2011 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı. İlk yaptığımız değerlendirmede, düzenlemenin sadece 4/B ve 4924'e tabi olarak çalışanları kapsadığını belirtmiş, 5393/49. madde ve 5302/35. maddeye tabi olarak çalışanların kapsam dışında kaldığını belirtmiştik.
 
 
02 Haziran 2011 00:05
Her görev, memura 2. görev olarak verilemez
Devlet memurlarına verilen görevler asıl görev, vekalet görevi, ikinci görev gibi çeşitli adlarla adlandırılmaktadır. Vekalet görevine ilişkin ilk detaylı dosyamızı 2005 yılında yayımlamıştık. Bugünkü dosyamızda ise 2. görev hakkında ayrıntılı bilgi vereceğiz. İkinci görev dosyasını şu sebepten dolayı açıklamak istiyoruz. Bazı birim yöneticileri boş kadrolara ilişkin görevleri biraz daha fazla ücret olduğu için vekalet yerine 2. görevle yürütmek istemektedir. Bunun mümkün olup olmadığını bu dosyamızda açıklamaya çalışacağız. Dosya için başlığa tıklayınız.
 
 
20 Mayıs 2011 00:19
PMYO'lara girişte psikolojik değerlendirme sınavı yapılacak
Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklik iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 2011 yılında 6114 sayılı Kanunla yapılan ve tüm lise ve dengi okul mezunlarının PMYO'lara başvurmasına imkan veren düzenleme, yönetmeliğe de eklenmiştir. İkinci bölümde ise PMYO'lara girişte yapılan sınav aşamaları ikiden dörde çıkarılmıştır. En önemlisi de "Mesleki psikolojik değerlendirme"nin de ayrıca yapılmasına karar verilmesidir.
 
 
02 Mayıs 2011 19:46
Çocuğum hasta, refakat izni alabilir miyim?
6111 sayılı kanunla getirilen en büyük yeniliklerden birisi refakat iznine ilişkindir. Ancak bu izin her durumda verilmemektedir. 657 sayılı Kanunun 105. maddesinde yapılan düzenleme gereğince bu izin, ücretli olarak düzenlenmiş ancak iznin verilebilmesi "ağır bir kaza" veya "tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması" haline ve bu halin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartına bağlanmıştır. Bu şartlar olmadığı sürece, anne, baba, eş veya çocuk için refakat izni alınması mümkün değildir. Bir soru ve bir cevap için başlığa tıklayınız
 
 
22 Nisan 2011 11:02
Tüm suçlular, memnu hakların iadesi kararı alırsa, memur olabilir
Bu hafta içerisinde, Yüksek Seçim Kurulunun, Milletvekili Seçim Kanununda yer alan "affa ugramıs olsalar bile" ibaresinden dolayı aldığı karar büyük tartışmalara neden olmuştur. Söz konusu düzenlemenin bir benzeri, 657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesinde bulunmaktadır. Memurlar.net olarak, bu maddede yapılan değişiklikleri daha önce 2005 ve 2006 yıllarında iki kez ayrı ayrı ele almıştık. YSK kararı çerçevesinde, bu konuyu tekrar hatırlatma gereği duyuyoruz.
 
 
14 Nisan 2011 00:06
Maçlarda görev alan polislere iki kat harcırah verilecek
Maçlarda görev alan polislere ücret verilir mi?... Bu konu 2000'li yıllara kadar, sadece konuşuluyordu. 5 Eylül 2010'da, memurlar.net forumunda Ünal Benlialper'in bir yazısı yayımlandı. Konu daha sonra daha yüksek sesle dile getirilmeye ve medyada yer bulmaya başladı. Nihayet, 14 nisan 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 6. maddesi ile yasal alt yapıya kavuştu. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
06 Nisan 2011 12:16
KİT'lerdeki memurların ek ödemesi belli oldu
Ek ödemeler konusunda en çok sıkıntı çekilen konulardan birisi, amirlerin memurların düşük maaş alması idi. Bu sorun, 399 sayılı KHK'nın 25/b maddesinde yer alan bir sınırlamadan kaynaklanıyordu. Burada, KİT amirlerine, en yüksek Devlet memuru aylığının yüzde 100'ünü geçmemek üzere ek tazminat verileceği hüküm altına alınmıştı. Bu hüküm, 6111 sayılı Torba Kanunun 121. maddesi ile yüzde 200'üne çıkarılmıştır. Hangi personele ne oranda ek tazminat verileceği ise, Devlet Personel Başkanlığı görüşüne dayalı olarak Maliye Bakanlığınca bırakılmıştır. Maliye Bakanlığı yaptığı düzenlemeyi bugün açıkladı.
 
 
25 Mart 2011 15:48
Kimler hastane müdürü olabilir?
Sağlık Bakanlığının 25 Mart 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğine ilişkin ikinci dosyamızda, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamı altına alınmış olan unvanlara nasıl atama yapıldığı hususu incelenmiştir. Bu çerçevede; şube müdürlükleri ile hastane müdürü kadroları için açılacak görevde yükselme sınavına kimlerin başvurabileceği hususunda değişiklikler yapılmış olup, detaylı açıklama için başlığa tıklayınız.
 
 
25 Mart 2011 12:06
Başhemşire olma şartı değişti
Sağlık Bakanlığı, 2006 yılında çıkardığı, görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini değiştirdi. Memurlar.net olarak, yönetmeliği görevde yükselme sınavına tabi olan unvanlar ve tabi olmayan unvanlar olmak üzere iki ayrı dosya üzerinden inceleme yapacağız. İlk dosyamızda, görevde yükselme sınavına tabi olmayan il sağlık müdürü, idari ve mali işlerden sorumlu il müdür yardımcılığı, diğer il müdür yardımcılıkları, eğitim ve araştırma hastanelerinin Baştabip kadrosu, sağlık grup başkanlığı ve başhemşire kadrolarına yapılacak atamalarda yapılan değişikliklere yer vereceğiz.
 
 
24 Mart 2011 00:15
Yeni düzenlemeler doğrultusunda, Devlet memurunun aylıksız izin hakkı
Belirli durumlarda, Devlet memurunun aylıksız izin talep etme hakkı bulunmaktadır. Ancak bu durumlar sınırlı sayıdadır. Her nedenden dolayı aylıksız izin verilmemektedir. Memurlar.net olarak sitemize gelen çok sayıda soru nedeniyle 2006 yılında hazırlamış olduğumuz aylıksız izin dosyasını, 6111 sayılı torba kanununun getirdiği yeni düzenlemelerden dolayı güncelliyoruz. Bizlere iletilen sorulara verdiğimiz yanıtları görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
22 Mart 2011 00:19
Kimler sözleşmeli er veya erbaş olabilir?
Türk Silahlı Kuvvetleri ve bağlı birliklerde istihdam edilecek, sözleşmeli erbaş ve erlere ilişkin 6191 sayılı Kanun, 22 Mart 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Kanun ile genel düzenlemeler yapılmış olup, Kanunun 9. maddesi gereğince daha detaylı düzenlemeler, yönetmelikle yapılacaktır. Hali hazırda sadece sözleşmeli erbaş ve er istihdamının yasal alt yapısı yürürlüğe girmiş olup, ilan ve duyuru süreci yönetmelik sonrasında olacaktır.
 
 
21 Mart 2011 10:55
399'a tabi personelin kıdem ücretinde yıl hesaplaması nasıl yapılmalı?
 
 
15 Mart 2011 11:32
İş sağlığı ve güvenliği programı, acil tıp teknisyenleri için üst öğrenim sayılacak
 
 
01 Mart 2011 09:45
Yurtdışına Gönderilecek Öğretim Elemanlarına Sağlanacak Destekler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas Ve Usuller
 
 
01 Mart 2011 09:08
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına ilişkin esas ve usuller
 
 
08 Şubat 2011 00:01
Polislere askerlik muafiyeti Resmi Gazetede
6109 sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 8 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Bugün itibariyle, askerlik hizmetini yerine getirmekte olan polis memurları terhis edilecektir. Yine bugün itibariyle, polis memuru olup da çeşitli nedenlerden dolayı haklarında yoklama kaçağı, bakaya suçu nedeniyle adli takibat yapılanlar hakkındaki işlemler durdurulacaktır. Polis memurlarının, polis eğitim ve öğretim kurumlarında görev yapanların, polis eğitim ve öğretim kurumlarının giriş sınavlarını kazananların her türlü askerlik işlemi ertelecek, 10 yıl sonra askerlik görevlerini yerine getirmiş sayılacaklardır.
 
 
17 Ocak 2011 16:54
Sağlık personeli olmayan memurların nakilleri hakkında açıklama
2010 yılında yaptığımız bir haberde, atama ve yer değiştirme işlemlerinde kurumların meslek personeli için belirli ilkeler getirdiğini ancak diğer personel için bir ilke getirmediğine dikkat çekmiştik. Gerçekten de, örneğin Sağlık Sakanlığı SHS'de çalışan personel ; MEB EÖHS'de çalışan personel ; Tarım ve Köyişleri, Bayındırlık, DSİ THS'de çalışan personeli için ilke getirirken diğer hizmet sınıflarında çalışanların nasıl nakil olacağı neredeyse hiçbir kritere tabi değildir. Bu konuda ilk kez, Sağlık Bakanlığı örnek bir uygulamaya gitti ve bazı kriterler getirdi.
 
 
13 Ocak 2011 13:38
Hekimlerin çalışma süresi, nöbet fazla çalışma ücreti dinlenme ve izin hakları
 
 
31 Aralık 2010 12:19
4B'li personel açısından önemli değişiklikler
Kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personelin çalışma şartlarını düzenleyen Esaslarda, 31/12/2010 tarihi itibariyle, değişilik yapıldı. Yapılan değişiklikle;
1- Giyim yardımı getirilmiş,
2- İş sonu tazminatı yeniden düzenlenmiş,
3- Yıllık izin süresinin tespitinde sadece kamu kurumlarındaki çalışmanın esas alınması benimsenmiş,
4- Fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün izin getirilmiş,
5- Hizmet sözleşmesini fesih eden bazı adaylar için, bir yıl bekleme şartında değişiklik yapılmış,
6- Sözleşmenin hangi hallerde fesih edileceği tek tek belirtilmiştir.

Detaylı açıklama için başlığa tıklayınız.

 
 
13 Aralık 2010 18:09
Sağlık Bakanlığı 4/B'li personelinin yeniden hizmete alınması ve yer değişikliği yönergesinde değişiklik
 
 
06 Aralık 2010 00:03
4/B'li için örnek iş sonu tazminatı hesaplaması
 
 
01 Kasım 2010 00:18
Maliye'den, 4/C'liye İş Sonu Tazminatı açıklaması
Bilindiği üzere, 4/C'li personele ilişkin 2010 yılı Bakanlar Kurulu Kararında, iş sonu tazminatı uygulaması getirilmiştir. İş sonu tazminatı ödemesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemede, ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermede ise Maliye Bakanlığının yetkili olduğu, kararnamenin 7. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Maliye Bakanlığı bu yetkisine dayanarak bir açıklama yapmıştır.
 
 
29 Ekim 2010 18:23
Devlet Personel Başkanlığı, 4/B Görüşlerini yayımladı
Devlet Personel Başkanlığı 4/B'li personelden gelen sık sorulan sorulara verdiği cevapları internet sitesinde yayımladı. Toplam 11 soru ve cevabın yayınladığı sayfada, bir soru ve cevap dışında, daha önce memurlar.net tarafından verilen görüşler ile uyumludur. Ayrıksı görüşte, unvan değişikliğine tabi atamanın 1 yıllık bekleme süresinin istisnası olmadığına yer verildi. Başkanlığın görüşleri için başlığa tıklayınız.
 
 
28 Ekim 2010 00:56
Başpolislik yönetmeliği yayımlandı, işte ayrıntılar
Başpolislik ve kıdemli başpolisliğe imkan tanıyan kanuni düzenleme 19 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı. Kanun hükmü gereğince; Başpolis ve kıdemli başpolis memurluğuna atanacakların seçiminde aranacak şartlar, başvuru ve değerlendirme, uygulanacak yazılı sınav, başarı sırasının tespiti, verilecek eğitimler, atanma ve bunlara ilişkin diğer esas ve usuller yönetmelikle düzenlenecekti. Bu konuya dair yönetmelik 28 Ekim 2010 tarihi itibariyle Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ayrıntılar için başlığa tıklayınız.
 
 
23 Eylül 2010 01:18
Hangi önlisans veya lisans programı, hangi branşın üst öğrenimidir?
Yükseköğretim Kurumunun, hangi önlisans ve lisans programlarının hangi branşların üst öğrenim olduğuna dair çeşitli tarihlerde vermiş olduğu kararlar bulunmaktaydı. Bu kararların bir kısmı zaman içinde değişti. Zaman içinde yaşanan bu değişim, YÖK'ün çeşitli tarihlerde vermiş olduğu kararların karışmasına neden olmuştur. SES'in başvurusu üzerine YÖK çeşitli sağlık branşlarında çalışan personel açısından önemli bir tablo yayınlamıştır. YÖK'ün yayınladığı üst öğrenim tablosu için başlığa tıklayınız.
 
 
13 Ağustos 2010 18:00
4/C'li personelin emeklilik tazminatı
 
 
13 Temmuz 2010 10:05
Din hizmetleri sınıfı da kariyer basamaklara ayrıldı
 
 
13 Temmuz 2010 09:23
Diyanet, uzman ve müfettiş yardımcısı alırken 35 yaş şartı arayacak
 
 
09:20
13 Temmuz 2010
Diyanet, bundan sonra sözlü sınav ile memur alacakAdalet Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı da, merkezi memur yerleştirme işleminden çıktı. Bilindiği üzere, kamu kurumlarının boş memur kadroları, "KPSS tercih kılavuzu" adı altında ÖSYM tarafından yayımlanmakta, sadece puan ve tercih üstünlüğüne göre atama yapılmaktadır. Ancak Adalet Bakanlığı ve TSK, kendi ilanlarını kendisi yayımlamakta, ayrıca sözlü ve/veya uygulamalı sınavlar yapabilmektedir. Bu ayrı uygulamaya Diyanet İşleri Başkanlığı da katılmıştır.
 
 
29 Haziran 2010 15:22
Emniyet personelinin yer değişikliği işlemlerinde neler değişti?
"Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde" 29 Haziran 2010 tarihi itibariyle değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikteki en önemli husus, personelin atanamayacağı yerler, şehit ve gazi eş ve çocukları için getirilen istisnalar ve 2. bölge hizmetine ilişkin düzenlemelerdir. Memurlar.net'in değerlendirmeleri için başlığa tıklayınız.
 
 
19 Haziran 2010 23:32
10 soruda başpolisliğe kimler atanabilecek?
Polis memuru unvanını; kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru olmak üzere 3 kademeye ayıran Kanun, 19 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanuna göre en az 10 yıl görev yapmış ve 35 yaşından gün almış olanlar başpolis memuru kadrolarına başvurabilecektir. Kıdemli başpolis memuru kadrolarına ise fiilen altı yıl başpolis olarak görev yapmış olanlar başvurabilecektir. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
19 Haziran 2010 21:40
POMEM'deki yaş şartı değişikliği resmileşti
Bilindiği üzere, Fakülte mezunları arasından polis alımı yapılmaktadır. KPSS sınav puanlarının da seçme kriteri olarak değerlendirmeye alındığı alımlarda, yaş şartı uzun bir süredir eleştiri konusu olmaktaydı. Bu konudaki resmi değişiklik 19 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 5997 sayılı Kanuna göre POMEM'lere başvurularda aranan yaş şartları 1 yıl yükseltilmiştir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
27 Mayıs 2010 16:38
AÖF işletme, AÖF Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans programının bir üst öğrenimi sayılacak
 
«141516171819202122232425»
SON HABERLER
00:02 - Adalet Bakanlığı çalışanları havuz tayinlerinin açılmasını talep ediyor00:01 - 7 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Anında 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar00:00 - Irak ile Türkiye arasında vize görüşmesi23:46 - Hobi olarak yetiştirmeye başladı, kilosunu 100 liradan satıyor23:44 - Bu 3 oyundan çocuklarınızı uzak tutun!
23:40 - Ömrünü tamamlayan savaş uçağı Antalya'ya gönderildi23:38 - 880 bin uçak bakım personeline ihtiyaç var23:35 - Sahtekar dilencinin oyunun zabıta bozdu23:31 - İnsanlık ölmedi dedirten hareket: 90 bin TL'yi teslim etti23:24 - Belgrad Ormanı ve sahil şeridi çöplüğe döndü23:21 - Kızkumu'nun prenses heykeli 'askılık' olmaktan kurtuldu
22:50 - Ünlü markaların avukatları ile esnaf arasında gerginlik22:44 - 'Kıdem tazminatı diyerek işçilerin uykusunu kaçırmayın'22:43 - 'Libya'yı Ruanda yapamayınca Türkiye'yi hedef gösteriyorlar'22:32 - Avukat dehşet anlarını anlattı: Ölü numarasıyla kurtuldum22:27 - Prof. Dr. Şenyiğit: Ezbere ağrı kesici almayın
22:23 - 1977 model otomobiline gözü gibi bakıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Erken bir seçim olmasını ister misiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam