Kamu Personeli

Kamu Personeli

Memur, analık izni bitmeden göreve başlatılabilir mi?
Memur, analık izni bitmeden göreve başlatılabilir mi?
4/B personelin askerlik süresi iş sonu tazminatında dikkate alınır mı?
4/B personelin askerlik süresi iş sonu tazminatında dikkate alınır mı?
Son değişiklikleriyle, 4/B'li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
Son değişiklikleriyle, 4/B'li Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
Akademik çalışma için yurtdışına görevlendirilen akademisyene mecburi hizmet yüklenebilir mi?
Akademik çalışma için yurtdışına görevlendirilen akademisyene mecburi hizmet yüklenebilir mi?
Sözleşmeli personel farklı bir görevde çalıştırılabilir mi?
Sözleşmeli personel farklı bir görevde çalıştırılabilir mi?
Kamu kurumlarında görevlendirilen akademisyenin idari görevleri devam eder mi?
Kamu kurumlarında görevlendirilen akademisyenin idari görevleri devam eder mi?
1416 Kanun kapsamında doktora bitirip dönenlere öğretim üyesi kadrosuna atanma hakkı!
1416 Kanun kapsamında doktora bitirip dönenlere öğretim üyesi kadrosuna atanma hakkı!
4/B'li personel kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?
4/B'li personel kurumlar arasında geçici görevlendirilebilir mi?
Sözleşmeli süreli değerlendirilmesine dair yeni tarihli görüş yazısı
Sözleşmeli süreli değerlendirilmesine dair yeni tarihli görüş yazısı
50-d araştırma görevliliği hakkında 16 soru ve cevap
50-d araştırma görevliliği hakkında 16 soru ve cevap
Mali yetersizlik gerekçesiyle sözleşmeli personel işten çıkarılabilir mi?
Mali yetersizlik gerekçesiyle sözleşmeli personel işten çıkarılabilir mi?
Bakım Onarım Müdürlüğünde görevli mühendislerin temel ücretine ilişkin önemli karar
Bakım Onarım Müdürlüğünde görevli mühendislerin temel ücretine ilişkin önemli karar
18 başlıkta Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde neler değişti?
18 başlıkta Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinde neler değişti?
Sağlık personelinin aldığı hangi izinler tayin için gerekli çalışma süresine dahil edilir?
Sağlık personelinin aldığı hangi izinler tayin için gerekli çalışma süresine dahil edilir?
Bölümün norm kadro sayısı nasıl arttırılabilir?
Bölümün norm kadro sayısı nasıl arttırılabilir?
EGM'den, disiplin ceza puanı uygulaması hakkında Genelge
EGM'den, disiplin ceza puanı uygulaması hakkında Genelge
Belediyede aday memura ikinci görev olarak mimarlık yaptırılabilir mi?
Belediyede aday memura ikinci görev olarak mimarlık yaptırılabilir mi?
Sözleşmeli personel siyasi partiye üye olabilir mi?
Sözleşmeli personel siyasi partiye üye olabilir mi?
KİT Sözleşmeli personeline vekalet görevi verilmesi halinde ücret ödenir mi?
KİT Sözleşmeli personeline vekalet görevi verilmesi halinde ücret ödenir mi?
Belediyede, SDS ödemesinde kadrolu - sözleşmeli ayrımı yapılabilir mi?
Belediyede, SDS ödemesinde kadrolu - sözleşmeli ayrımı yapılabilir mi?
Birden fazla yükseköğrenim gören teknik personelin tazminat ve zamları nasıl belirlenir?
Birden fazla yükseköğrenim gören teknik personelin tazminat ve zamları nasıl belirlenir?
Sözleşmeli sağlık personeline dil tazminatı ödenebilir mi?
Sözleşmeli sağlık personeline dil tazminatı ödenebilir mi?
Polislik için istifa eden sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenir mi?
Polislik için istifa eden sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenir mi?
Teknik personelin yan ödemesi nasıl belirlenir?
Teknik personelin yan ödemesi nasıl belirlenir?
Sözleşmeli personel yol izni kullanabilir mi?
Sözleşmeli personel yol izni kullanabilir mi?
Öğrenci almayan birimdeki araştırma görevlisi geliştirme ödeneği ödenebilir mi?
Öğrenci almayan birimdeki araştırma görevlisi geliştirme ödeneği ödenebilir mi?
Danıştay'dan öğretim üyelerinin muayenehane açmalarına dair önemli karar
Danıştay'dan öğretim üyelerinin muayenehane açmalarına dair önemli karar
Belediye sözleşmeli personelinin izinleri ertesi yıla devredilecek mi?
Belediye sözleşmeli personelinin izinleri ertesi yıla devredilecek mi?
399 sayılı KHK'ye tabi KİT personeli limited şirketi ortağı olabilir mi?
399 sayılı KHK'ye tabi KİT personeli limited şirketi ortağı olabilir mi?
Sözleşmeli kamu personelinin yıllık izinleri devredilebilecek
Sözleşmeli kamu personelinin yıllık izinleri devredilebilecek
Farklı hastalık için yeniden refakat izni kullanabilir miyim?
Farklı hastalık için yeniden refakat izni kullanabilir miyim?
Sözleşmeli personel Youtube kanalı kurarak gelir elde edebilir mi?
Sözleşmeli personel Youtube kanalı kurarak gelir elde edebilir mi?
Asilde aranan şartları taşıyan KİT Sözleşmesine vekalet ücreti ödenir mi?
Asilde aranan şartları taşıyan KİT Sözleşmesine vekalet ücreti ödenir mi?
12345678910111213»