Araştırma görevlileri üçüncü dereceye neden düşemez?

Yükseköğretim kurumlarında görevli araştırma görevlilerinin kadro derecelerinin dördüncü dereceden altına inmesinin önündeki keyfi bürokratik engel kaldırılmalı!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Mart 2022 14:05, Son Güncelleme : 10 Mart 2022 10:37
Araştırma görevlileri üçüncü dereceye neden düşemez?

Bilindiği üzere, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ekli Ek Gösterge Cetveline göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlilerinin kadro dereceleri 1 ila 7 aralığında belirlenmiştir.

Çok uzun yıllardan bu yana gelen uygulamada üniversitelere mülga 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde ihdas edilen Araştırma Görevlisi kadrolarının derece aralıkları 4-7 arasında olmuştur. Yasal olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre hiçbir engel olmamasına rağmen halihazırda üniversitelere 3 ve üzeri derece Araştırma Görevlisi kadrosu ihdas edilmemektedir. Ayrıca, halihazırda görev yapmakta olan araştırma görevlilerine dolu kadro derece değişikliği yolu ile de kadro verilmemektedir.

Öte yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinde yapılan değişiklikle ile birlikte doktorasını tamamlayan araştırma görevlilerine derse girme hakkı verilmiş olup, haftada oniki saati aşan ders görevleri için haftada on saate kadar 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde öğretim görevlileri için belirlenmiş olan ek ders ücreti, gösterge rakamı üzerinden ek ders ücreti ile sınav ücreti ödenmektedir.

Bu kapsamda, doktorasını tamamlamış araştırma görevlileri derse girerek ders ücreti ve sınavı ücreti alabildikleri için öğretim görevlileri ile eşdeğer sayılmıştır. Fakat, kadro derecesi açısından bakıldığında ise araştırma görevlilerine oldukça adaletsiz bir durum yaratılmaktadır. Öğretim görevlileri 1 inci dereceye kadar düşebiliyorken; araştırma görevlileri 4'üncü derecede 9 uncu kademeye kadar yan gitmek suretiyle bekletilmekte ve maddi olarak mağdur edilmektedir.

Bu çerçevede, kadro ihdas ve değişiklik süreçlerinin sorumlusu olan Cumhurbaşkanlığı tarafından halihazırda üniversitelerde görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin mağduriyetlerini gidermek için kadro derecelerinin önündeki bürokratik engellerin kaldırılmasına dair işlemlerin bir an evvel yapılmalıdır!

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber