Akademik Personel

Akademik Personel

Doçentlerin ek göstergelerindeki belirsizlik çözüldü!
Doçentlerin ek göstergelerindeki belirsizlik çözüldü!
Doktorasını başka bir üniversiteye taşıyan araştırma görevlisinin kadro ilişiğinin kesilmesine onay!
Doktorasını başka bir üniversiteye taşıyan araştırma görevlisinin kadro ilişiğinin kesilmesine onay!
Öğretim üyesi atamasında jüri seçiminde ince detaylar!
Öğretim üyesi atamasında jüri seçiminde ince detaylar!
YÖK'ten 5 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı
YÖK'ten 5 üniversite için rektör adaylığı başvuru ilanı
Rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!
Rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!
Üst dereceli akademik kadrolara başvurularda hizmet süresi şartı neden aranır?
Üst dereceli akademik kadrolara başvurularda hizmet süresi şartı neden aranır?
Akademisyenler, kurumun servis hizmetinden yararlanabilir mi?
Akademisyenler, kurumun servis hizmetinden yararlanabilir mi?
Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!
Yeni dönemde öğretim görevlisi istihdamı iki türde dört başlıkta olacak!
Araştırma görevlileri üçüncü dereceye neden düşemez?
Araştırma görevlileri üçüncü dereceye neden düşemez?
Alt dereceye atanan doçent makam tazminatı alabilir mi?
Alt dereceye atanan doçent makam tazminatı alabilir mi?
Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?
Vekaleten bölüm başkanı olan kişi mali haklardan yararlanabilir mi?
4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?
4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?
Öğretim elemanları naklen atanabilir mi?
Öğretim elemanları naklen atanabilir mi?
Öğretim üyesi ilanında bölüm başkanı görüşü şart mıdır?
Öğretim üyesi ilanında bölüm başkanı görüşü şart mıdır?
Öğretim elemanı mesleğinden çıkartılan kişi memur olabilir mi?
Öğretim elemanı mesleğinden çıkartılan kişi memur olabilir mi?
Araştırma görevlileri, öğretim görevliliğine nasıl geçiş yapabilir?
Araştırma görevlileri, öğretim görevliliğine nasıl geçiş yapabilir?
Akademisyenler, özelde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verebilir mi?
Akademisyenler, özelde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti verebilir mi?
Yeni YÖK Başkanının önündeki en büyük sorun: 50-d araştırma görevlisi istihdamı!
Yeni YÖK Başkanının önündeki en büyük sorun: 50-d araştırma görevlisi istihdamı!
Akademik çalışma için yurtdışına görevlendirilen akademisyene mecburi hizmet yüklenebilir mi?
Akademik çalışma için yurtdışına görevlendirilen akademisyene mecburi hizmet yüklenebilir mi?
Kamu kurumlarında görevlendirilen akademisyenin idari görevleri devam eder mi?
Kamu kurumlarında görevlendirilen akademisyenin idari görevleri devam eder mi?
1416 Kanun kapsamında doktora bitirip dönenlere öğretim üyesi kadrosuna atanma hakkı!
1416 Kanun kapsamında doktora bitirip dönenlere öğretim üyesi kadrosuna atanma hakkı!
50-d araştırma görevliliği hakkında 16 soru ve cevap
50-d araştırma görevliliği hakkında 16 soru ve cevap
Bölümün norm kadro sayısı nasıl arttırılabilir?
Bölümün norm kadro sayısı nasıl arttırılabilir?
Öğrenci almayan birimdeki araştırma görevlisi geliştirme ödeneği ödenebilir mi?
Öğrenci almayan birimdeki araştırma görevlisi geliştirme ödeneği ödenebilir mi?
Akademik teşvik ödeneği hakkında 7 soru 7 cevap!
Akademik teşvik ödeneği hakkında 7 soru 7 cevap!
Doçentlik unvanı alanın fakülte kurulu üyeliği düşer mi?
Doçentlik unvanı alanın fakülte kurulu üyeliği düşer mi?
Akademisyenlerin ek ders ödemeleri hakkında önemli görüş
Akademisyenlerin ek ders ödemeleri hakkında önemli görüş
Üniversite yönetimi, istifa eden akademik personeli, geri almak zorunda mıdır?
Üniversite yönetimi, istifa eden akademik personeli, geri almak zorunda mıdır?
Yükseköğretim personeline yeni disiplin mevzuatı nasıl uygulanacak?
Yükseköğretim personeline yeni disiplin mevzuatı nasıl uygulanacak?
Dört başlıkta yükseköğretimde norm kadro süreci!
Dört başlıkta yükseköğretimde norm kadro süreci!
Doçentlik Yönetmeliğinde 7 önemli değişiklik
Doçentlik Yönetmeliğinde 7 önemli değişiklik
Akademisyenlere de, usulsüz müracaattan dolayı ceza verilebilir mi?
Akademisyenlere de, usulsüz müracaattan dolayı ceza verilebilir mi?
Akademik personelin istifası hangi esaslara tabidir?
Akademik personelin istifası hangi esaslara tabidir?