1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Kamu Personeli \ Akademik Personel

Akademik Personel

 
19 Eylül 2009 11:26
Araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman olma şartları değişti
Profesör, doçent ve yardımcı doçent dışında kalan kadrolara nasıl atama aypılacağı "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde" düzenlenmiştir. Söz konusu bu yönetmelikte 19 eylül itibariyle değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile 1- Sözlü sınav kaldırılmış ve yazılı sınav getirilmiş, 2- Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda 100 tam not üzerinden en az 65 almış olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
10 Eylül 2009 00:13
ALES Türkiye 75.si Yüksek Lisansa Giremedi
Son bir kaç haftadır yüksek lisans ve doktora sınavlarında yaşanan mülakat adaletsizliğine değinmekteyiz. 2 Eylül'de Selçuk'tan, 4 Eylül'de İYTE'de yaşanan birer örneklere yer vermiştik. Her iki örnekte de ALES'ten 90 üzeri puan alan adaylar mülakatta 0 veya 5 gibi puanlar aldıkları için elenmişlerdir. Bugünkü örneğimiz ise Fırat Üniversitesine ilişkin. ALES Türkiye 75.si mülakat notu nedeniyle yüksek lisansa giremedi. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
15 Mart 2009 10:50
Geliştirme ödeneği 41 ilde arttırıldı
Akademik personele, 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu kararı yürürlüğe konulan ?Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar?a göre ödenmektedir. Söz konusu kararnameye göre geliştirme ödeneği; almakta olunan aylık gösterge ve ek gösterge toplamının memur aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle hesaplanacak tutara uygulanmaktadır. Bu çerçevede hesaplanan geliştirme ödeneği, 41 ilde çalışan akademik personel bakımından arttırılmıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.
 
 
31 Ocak 2009 13:25
Doçentlik Sınav Yönetmeliğinde Neler Değişti?
Son olarak 2000 yılında yürürlüğe konulan "Doçentlik Sınav Yönetmeliği", 31 Ocak 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile tümüyle değişmiştir. Yeni yönetmeliğe göre doçentlik için başvuru tarihleri değişmiş, Üniversitelerarası Kurul'un belirleyeceği özgün bilimsel çalışma şartı getirilmiş ve yabancı dil olarak İngilizce, Fransızca ve Almanca şartı kaldırılmıştır. Sözlü sınavda ise sadece kanun hükmü yönetmeliğe yansıtılmış ancak daha önce memurlar.net'te yer alan Danıştay kararıyla uyumlu bir düzenleme yapılmamıştır.
 
 
23 Eylül 2008 00:41
Rektör Bey'in 70 marifeti
 
 
02 Eylül 2008 00:47
Araştırma görevlisine geliştirme ödeneği şoku
 
 
31 Temmuz 2008 11:34
Araştırma Görevlisi, Uzman, Öğretim Görevlisi Kadrolarına Yeni Düzen Yürürlükte
Profesör, doçent ve yardımcı doçent dışında kalan akademik unvanlı kadrolara yapılacak atamaları düzenleyen yeni sistem yürürlüğe girdi. Yayımanan yönetmeliğe göre ilanlar YÖK'ün sitesinde yayımlanacak, kadrolara atanmada ALES'in yüzde 55'i, lisans mezuniyet notunun yüzde 15'i, yabancı dilin yüzde 15'i, juri sözlü sınav notunun ise yüzde 15'i esaslınarak değerlendirme yapılacaktır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
01 Temmuz 2008 00:10
2547 sayılı Kanunda Neler Değişti?
2547 sayılı Kanununda değişiklikler yapan 5772 sayılı Kanun, 28 Haziran 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunu, tasarı halindeyken "72 Yaşına Kadar Öğretim Üyeliği Mümkün Hale Geliyor" başlıklı haberde detaylı olarak incelemiştik. Yapılan düzenlemede, doçentlik ve profesörlüğe atanmaya ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
10 Aralık 2007 13:24
'Profesörlerin ilçe görevi'ne yargı engeli
 
 
06 Aralık 2007 00:20
Üniversitelerde, kim ne kadar alıyor?
 
 
12 Kasım 2007 17:37
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle İlgili Danıştay 8. Daire Kararları
 
 
06 Kasım 2007 13:10
Öğretim Üyeliğine Atamalardaki Keyfiliğe Son
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde, 2007 yılında yapılan değişiklik ile asgari koşullara ilave olarak üniversitelerin yapılarına uygun ek kriter arayabilmelerine imkan sağlanmıştı. Ancak bu düzenleme ve bu düzenleme sonrasında çıkarılan "aranacak ilave şartların Yükseköğrenim Kurulunun onayı alınmak suretiyle belirlenmesine ilişkin düzenleme" hakkında Danıştay tarafından yürürlüğü durdurma kararı verilmiştir. Bu karara göre kimi üniversitenin ÜDS-KPDS için 70 kiminin de 60 araması mümkün olmayacaktır. YÖK'in resmi yazısı için başlığa tıklayınız.
 
 
04 Kasım 2007 00:18
2 Yıl Çalışan Akademik Personel, 657'e Tabi Memur Kadrolarına Geçebilir
2914 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan akademik personel, asgari olarak iki yıl çalışmış olmak koşuluyla memur kadrolarına atanma hakkına sahiptir. 2007 yılı merkezi yönetim bütçe kanununda yapılan düzenlemede, 2 yıl olarak karara varılmış süre 3 yıla çıkarılmıştı. Ancak daha sonra, bütçe kanunundaki bu hüküm hakkında, Anayasa Mahkemesince iptal kararı verildi. Bu nedenle, naklen atamadaki hizmet süresi kıstası yeniden 2 yıla inmiştir.
 
 
04 Ekim 2007 10:13
Araştırma Görevlilerinin Yurt Dışına Gidiş Şartları
Yükseköğretim Kurulu 2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca burslu ve 2547 Sayılı Kanunun 39. maddesi uyarınca burssuz olarak yurtdışına gönderilebilecek araştırma görevlilerinin taşımaları gereken koşulları yeniden belirledi. Yapılan belirlemede yaş şartı askerliğini yapanlar ve yapmayanlara göre ayrı ayrı belirlendi. Araştırma görevlilerine yönelik olarak YÖK tarafından yapılan bu yeni belirleme şartlarını görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
14 Haziran 2007 17:13
ÜDS ve LES'e Dair İki Önemli Açıklama
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yapılan değişiklikte, doktoraya giriş için 50 puan olarak belirlenen ÜDS puan şartı 55'e yükseltilmiş ve yüksek lisans programına girebilme şartı "ALES'ten 55 almak" olarak tespit edilmiştir. Diğer taraftan, LES puanlarının ALES'e dönüştürülmesi sırasında büyük bir mağduriyet oluşmuş olup, bu konuyu da Mayıs ayı içerisinde "ALES Mağdurları Çözüm Bekliyor" başlığı ile haberleştirmiştik. Üniversitelerarası Kurul bu iki konuya ilişkin özel bir karar almıştır.
 
 
02 Haziran 2007 12:41
Yüksek Lisans ve Doktoraya Giriş Şartları Değişti
Son olarak 2003 yılında değiştirilen ve yüksek lisans yapmayaların da doktora yapabilmesine imkan sağlayan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 2 Haziran 2007 tarihi itibariyle bir kez daha değişmiştir. Yapılan değişikliğe göre yüksek lisans programına girebilmek için ALES'ten 55 almak gerekmektedir. Diğer taraftan doktoraya girişte 50 puan olarak belirlenen ÜDS puan şartı 55'e yükseltilmiştir. Detaylar için başlığa tıklayınız.
 
 
25 Mayıs 2007 11:08
ALES Mağdurları Çözüm Bekliyor
Geçen yıla kadar LES'ten 50 puan alanlar akademik kadrolara başvurabiliyordu. Sınav kılavuzunda da LES puanlarının 2 yıl boyunca geçerli olduğu belirtilmekteydi. Ancak ALES'e dönüştürülmüş LES puanları, bir çok adayı mağdur edebilecek durumdadır. Memurlar.net forumunda, bir kaç haftadır, sorunu dile getiren ve çözüm bulmaya çalışan üyelerimiz, ortak bir dilekçe hazırladılar. Çözüme katkı sağlamak isteyen ve mağdur olabilecek tüm ziyaretçilerimizi bu girişime destek vermeye çağırıyoruz.
 
 
04 Nisan 2007 14:11
MYO'lara Atanacak Öğretim Görevlileri Merkezi Sınavdan Muaf
2006 yılında yürürlüğe giren 5538 sayılı Kanun ile öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için merkezi sınava girmiş olma şartı getirilmiştir. Daha sonra yapılan yönetmelik düzenlemesinde, 2007 yılı içerisinde ilk merkezi sınavın yapılıp (ALES) sonuçları internet aracılığı ile duyuruluncaya LES'ten son iki yılda 50 puan almış bulunanların merkezi sınavda başarılı sayılmasına karar verilmiştir. Bugün yeni bir düzenleme daha yapılmıştır. Devamı için başlığa tıklayınız.
 
 
21 Mart 2007 14:51
Döner sermaye payının belirlenmesinde hangi aylık unsurları dikkate alınır?
 
 
22 Şubat 2007 10:03
Akademik Personele Yapılan Ödemeler
Öğretim elemanları olarak adlandırılan akademik personele yapılan ödemelere ilişkin olarak 15 Nisan 2003 tarihinde kapsamlı bir dosya yayımlamıştık. Aradan dört yıl geçtiği için artık bu dosyanın güncelleştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Üniversite ödeneceği, İdari Görev Ödeneği, Geliştirme Ödeneği, Eğitim Öğretim Ödeneği, Makam Tazminatı adlı bu ödemelere ilişkin olarak Mali Kılavuz dergisinde yer alan bir yazıyı aynen alıntılıyoruz..
 
 
08 Şubat 2007 12:00
Akademik Personelin Görevde Yükselme Karşısındaki Durumları
Özlük hakları bakımından 2914 sayılı Kanuna tabi akademik personel zaman zaman 657 sayılı Kanun kapsamındaki Devlet memurları kadrolarına atanabilmektedir. Sitemize gelen sorular genel olarak hangi akademik personelin diğer kamu kurumlarına geçiş yapabileceği, geçiş yapmak için ne kadar süre çalışılması gerektiği, geçiş için ne yapılması gerektiği, geçiş yapabilecek unvanlar gibi sorularda yoğunlaşmaktadır. Bu konuya ilişkin hazırladığımız dosyaya ulaşmak için başlığa tıklayınız.
 
 
16 Ocak 2007 11:13
Üniversite Personeline İlişkin İki Adet Sayıştay Kararı
Bugün iki adet Sayıştay kararı yayımlıyoruz. Her iki karar da, Temyiz Kurulu Kararıdır. İlk kararda, bitirme ödevi ve benzeri eğitim öğretim faaliyetlerinin teorik ders dışı faaliyetler olarak kabul edildiği ve bu faaliyetleri yürüten öğretim elemanlarının ders yükleri öğrenci sayısına bakılmaksızın 2 saat/hafta ile sınırlandırılmış olduğu; ikinci kararda ise Döner sermaye katkı payı ödenebilmesi için döner sermayenin bağlı olduğu birimlerdeki kadrolara atanma veya bu kadrolara ait görevleri yürütmek üzere usulüne uygun olarak görevlendirilme yeterli görüldüğüne karar verilmiştir. Bu iki yeni karar için başlığa tıklayınız.
 
 
14 Eylül 2006 22:19
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
 
 
14 Eylül 2006 00:14
Merkezi sınav, çalışan akademik personeli nasıl etkileyecek?
 
 
05 Eylül 2006 12:16
Akademik Personel Alım Esasları
Daha önce sitemizde yayımladığımız haberde, yükseköğretim kurumlarına açıktan ve naklen atamalarda merkezi sınav şartı getirildiğini belirtmiştik. Bu Kanunun uygulama esaslarını belirleyen Yönetmelik değişikliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 05/09/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yayımlanan yönetmeliği ve açıklamalarımızı görmek için başlığa tıklayınız.
 
 
05 Eylül 2006 10:25
Akademik kadrolara atamada uygulanacak merkezi sınava ilişkin yönetmelik
 
 
15 Ağustos 2006 14:03
Araştırma görevlisinin derece ve kademesi 6/5 olur mu?
 
 
14 Ağustos 2006 09:19
35 ve 33'e Göre Gönderilen Akademik Personele İlişkin Tebliğ
Akademik personelin bir kısmı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 33 üncü maddesine göre lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla yurt dışına gönderilmiştir. Bir kısmı da, 35 inci maddesine göre yurt içinde başka bir üniversiteye lisansüstü eğitim-öğretim amacıyla gönderilmiştir. Bu akademik personelden ilişiği kesinlenlerin kamuda yeniden istihdamlarına ilişkin 5535 sayılı Kanun, 08/07/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bu Kanunun uygulamasına yönelik Tebliğ, Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır. Detaylar için başlığa tıklayınız...
 
 
12 Ağustos 2006 12:44
İlişikleri kesilmiş akademik personele ilişkin Tebliğ
 
 
12 Temmuz 2006 00:25
Torba Kanun Resmi Gazetede yayımlandı
 
 
04 Temmuz 2006 00:07
Akademik Personelin Yıllık İzni
Öğretim elemanları personel mevzuatı açısında 2914 ve 2547 sayılı Kanuna tabidir. Yıllık izin bağlamında hangi mevzuatın geçerli olduğu ise 2547 sayılı Kanunun 64'üncü maddesinde ele alınmıştır. Söz konusu bu maddede öğretim elemanlarının yıllık izinlerini, öğrenime ara verilen zamanlarda kullanabileceği belirtilmiştir. Bunun ne demek olduğu ve bu soruyla ilişkili diğer soru ve cevaplara bakmak için başlığa tıklayınız.
 
 
26 Nisan 2006 00:01
ODTÜ Öğretim Üyesi Yetiştirme Program İlanı
 
 
20 Mart 2006 03:33
Öğretim Elemanının Ek Ders Ücreti Dayanağı...
Memura ek zam tasarısı olarak bilinen ve bu hafta üçüncü kez meclis genel kurulunda gelecek olan tasarıda, öğretmenlerin ek ders ücretlerinin dayanağı olan 657 sayılı Kanunun 176'ncı maddesi değiştirilmekte ve göstergeler 5 YTL'ye tekabül edecek düzeyde yükseltilmektedir. Peki bu ek ders ücretlerindeki yükselme 2914 sayılı Kanuna göre görev yapan öğretim elemanlarını etkileyecek midir? Cevap için başlığa tıklayınız.
 
 
09 Mart 2006 00:03
Verimli Bir Tartışma: 10 Gün Göreve Gelmemek Disiplin Suçu mudur?
07.11.2005 tarihinde "10 gün göreve gelmeyen akademik personelin görevine son verilir mi?" başlıklı bir soru editörlerimizce cevaplanmıştır. Bu cevapta 10 gün göreve gelmeyen akademik personel hakkında disiplin soruşturması açılmaksızın 657 sayılı Yasanın 94.maddesi hükmü uygulanarak memurluğunun sona erdirilebileceği belirtilmiştir. Ancak bir ziyaretçimiz, YÖK'ün ilgili yönetmeliği gereğince önce disiplin soruşturması açılması gerektiği yönünde ayrıntılı bir cevap göndermiştir. Cevap ve açıklamamız için başlığa tıklayınız.
 
 
06 Ekim 2005 01:36
Öğretim Elemanlarının Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemeleri
Yükseköğretim kurumlarında görev alan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Yardımcı doçentler) ile öğretim görevlileri ve okutmanların ders yükü ve ek ders ücretlerine ilişkin düzenlemeler 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununda yapılmıştır. Bu kanunda yapılan hükümler çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kurul Toplantısında ayrıntılı bir açıklama yapılmıştır. Bu açıklamayı görmek için başlığa tıklayın
 
 
26 Temmuz 2005 15:13
50/d'ye Nakil İçin İzin Çıktı
Araştırma görevlileri 2547 sayılı Kanunun 33/a ve 50/d maddesine göre çalışmaktadır. Ancak, öğretim elemanlarının diğer kamu kurumlarına naklen atanmalarında, 2005 yılında, Devlet Personel Başkanlığına (DPB) yetki devredilmesinin ardından önemli bir sorun ortaya çıkmıştı. Buna göre DPB, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre çalışanların diğer kamu kurumlarına geçişlerine onay vermeyi yanlış bulmaktaydı. Memurlar.net olarak bu durumu 02.06.2005 tarihinde eleştirmiştik. Devamı için tıklayın.
 
 
27 Haziran 2005 00:31
Yargıtay'dan 35'e göre görevlendirilen akademik personelin kefalet senetlerine ilişkin iki yeni karar
 
 
09 Haziran 2005 11:03
35'inci Madde İle Görevlendirilenlere Geliştirme Ödeneği Verilir mi?
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa tabi olarak çalışan akademik personele geliştirme ödeneği verilmektedir. Geliştirme ödeneğinin ne miktarda ve hangi şartlarda verileceği ise 19 /04/2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2005/8681 sayılı "Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Karar" ile belirlenmiştir. Sitemize gelen bir soru çerçevesinde 2547 sayılı Kanunun 35'inci maddesine göre diğer yükseköğretim kurumlarında görevlendirilenlere verilecek geliştirme ödeneğinde görevin fiiline yapılmış olma şartının aranıp aranmayacağına ilişkin olarak hazırladığımız cevabı görmek için başlığa tıklayın.
 
 
21 Nisan 2005 07:57
Yurtdışında Eğitim, Mecburi Hizmet ve Tazminat Takipleri
Hem 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hem de 1416 sayılı Kanun uyarınca yurtdışına lisansüstü eğitim- öğretim amacıyla öğretim elemanı gönderilmektedir. Ancak gönderilen bir kısım akademik personel bazen süresi içinde eğitimlerini tamamlayamamakta, bazen müstafi sayılmakta, bazen de istifa etmektedir. Bu durumdaki kişilerden, dönüp üniversitelerde görev almak isteyenlere iliişkin olarak YÖK Başkanlığınca üniversite rektörlüklerine resmi bir yazı gönderilmiştir. Yazıyı görmek için başlığa tıklayın.
 
 
19 Nisan 2005 09:16
Akademik Personelin Geliştirme Ödeneği Değişti
2914 sayılı Kanunun 14'üncü maddesine göre ödenen ve sadece üniversite akademik personeline verilen geliştirme ödeneğinde bugün köklü bir düzenleme yapılmıştır. Yeni düzenlemede 95/6509 sayılı eski kararname yürürlükten kaldırılmıştır. Düzenlemenin en önemli tarafı eski kararnamede benimsenmiş olan kalkınmada öncelikli yöre kavramının terk edilmesi, ödemenin sadece aylık ve ek göstergenin maaş katsayısı ile çarpımı sonucunda ortaya çıkan tutara belirlenen oranın uygulanmasıdır. Ayrıntılar için başlığa tıklayın.
 
 
07 Şubat 2005 11:02
Bir Derece Akademik Personeli Nasıl Etkileyecek?
Üniversitelerdeki öğretim elemanları 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabidir. Bu personel açısından, kazanılmış hak aylığı, emekli keseneğine esas aylığı ve görev aylığı olmak üzere üç terim söz konusudur. Bir derece verilmesine ilişki Kanun sadece kazanılmış hak aylığı ile emekli keseneğine esas aylığa uygulanmakta, görev aylığına uygulanmamaktadır. Bu çerçevede, bir derecenin hangi öğretim elemanlarını etkileyebileceğine ilişkin olarak sitemiz uzmanlarının hazırladığı dosya için başlığa tıklayın.
 
 
14 Ocak 2005 11:02
Kamu Kuruluşlarında Görevlendirilen Öğretim Elemanlarının Hakları
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun "Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme"yi düzenleyen 38'inci maddesi gereğince öğretim elemanları kamu kurumlarında görevlendirilebilmektedir. Bu çerçevede sitemiz uzmanlarınca hazırlanan ve "Üst Düzey Kadrolar İçin Kararname Çıkarılmalı mı?", "Makam ve Temsil Tazminatı Alabilirler mi?", "Geliştirme Ödeneği Alabilirler mi?" ve "Eğitim Öğretim Ödeneği Alabilirler mi?" gibi dört adet alt soru başlığını içeren dosyaya ulaşmak için başlığa tıklayın.
 
 
02 Ocak 2005 18:27
Yardımcı Doçentlikteki 12 Yıllık Süre Kaldırılmıştır
Yardımcı doçentlerin görev süreleri düzenleyen 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinde, en çok 12 yıla kadar atama yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak 22.6.2000 tarih ve 4584 sayılı Kanunla yeni bir düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemede 12 yıllık sınırlama kaldırılmıştır. Ancak, Danıştay Birinci Dairesinin 9.2.2001 tarihinde verdiği, bize göre yanlış olan, olumsuz bir istişari karar nedeniyle uygulama farklılıkları oluşmuştur. Bu konuya ilişkin ilk haberimizi 2003 yılında yapmıştık. Ancak hala gelen sorular üzerine bu konuya ilişkin iki adet idare mahkemesi kararı yayımlanın yararlı olacağını düşünüyoruz.
 
 
25 Aralık 2004 00:24
Yardımcı Doçentlerin Problemleri ve Bazı Öneriler
Sitemizde bu hafta içerisinde "ÜDS'ye ve Kaygusuz Abdal'a Dair" başlıklı bir makale yayımlamıştık. Temel olarak yardımcı doçentleri ilgilendiren bu sorunu irdemelemeye bugün de devam ediyoruz. Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Kazım Yıldırım tarafından hazırlanan ve yardımcı doçentlerin özlük haklarına ilişkin sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini içeren değerlendirmeleri görmek için başlığa tıklayın.
 
 
31 Aralık 2003 06:31
35'e Göre Atananların İmzaladıkları Taahhütname Senetleri Geçerli Değildir
Akademik personelden araştırma görevlilerince sitemize en çok soru yöneltilen konu; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 35'inci maddesi gereğince başka bir üniversiteye lisansüstü eğitim görmek amacıyla gönderilme sırasında üniversitelerce, personelin dönüşünü garantilemek amacıyla imzalattırılan milyarlık taahhütname senetlerinin geçerli olup olmadığına ilişkindir Bu konuya ilişkin ziyaretçilerimizden birinin yorumuna ve yaşadığı sıkıntılara, geçen hafta sitemizin "Makaleler/ Görüşler" bölümünde yer vermiştik. Bugün ise konu ile ilgili olarak hem idare mahkemesinde, hem de Asliye Hukuk Mahkemesi ile Yargıtay'da verilen örnek kararları yayımlıyoruz. Tüm kararlarda özetle, imzalanan taahhütnamenin geçersiz olduğu ve 657 sayılı Kanun gereğince verilen maaş ve diğer ödemelerin geri istenilemeyeğine karar verilmiştir. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen karar temyiz edilen Yargıtay'da da onanmıştır. Konuya ilişkin mahkeme kararlarını görmek için tıklayın.
 
 
26 Aralık 2003 00:00
Üniversite Öğretim Elemanlarının Dışarıda Kazanç Getirici Faaliyette Bulunabilme Durumu
Üniversite öğretim elemanlarının dışarıda kazanç getirici faaliyette bulunma yasağı ile ilgili olarak sitemize çok sayıda soru gelmektedir. Devamlı veya kısmi statüde görev yapabilen profesör ve doçentler; sadece devamlı statüde görev yapan yardımcı doçentler; öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim - öğretim planlamacılarının, 2547 sayılı Kanun karşısındaki konumları, çalışma şekline göre farklılık göstermektedir. Ayrıca, bu sayılan unvanların 657 sayılı Kanun ve diğer özel kanunlarda yer alan hükümler karşısındaki durumları da, konuya ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunda hüküm bulunup bulunmamasına göre değişiklik göstermektedir. Bu durumların tek tek ele alınması gerekmektedir. Bu çerçevede hazırladığımız dosyaya bakmak için tıklayın.
 
 
31 Ağustos 2003 16:07
Doktora ve sanatta yeterlik sınavları için ÜDS'nin yanında KPDS sonuçları da geçerli olacak
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Akademik Personel İle Memur Kadrosu Arasındaki Geçişler
Üniversitelerde çalışan öğretim elemanlarının öğretmenliğe, üniversite içindeki idari kadrolara ve diğer kamu kurumlarına geçişleri ile kamu kurumlarında çalışan memurların üniversitelerdeki akademik kadrolara geçişlerine ilişkin bilgiler için tıklayınız.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Atanma ve Çalışma Usulleri
Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Okutmanlar ve Diğer öğretim yardımcılarının atanmaları ve çalışma usulleri ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
 
 
15 Nisan 2003 00:00
Öğretim Elemanlarının Sınıflandırılması
Öğretim elemanlarının sınıflandırılması 2914 Sayılı kanunun 3.maddesinde yapılmıştır.Buna göre öğretim elemanları 3 sınıfa ayrılmaktadır.
 
SON HABERLER
00:02 - Adalet Bakanlığı çalışanları havuz tayinlerinin açılmasını talep ediyor00:01 - 7 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Anında 3 ay ertelemeli kredi veren bankalar00:00 - Irak ile Türkiye arasında vize görüşmesi23:46 - Hobi olarak yetiştirmeye başladı, kilosunu 100 liradan satıyor23:44 - Bu 3 oyundan çocuklarınızı uzak tutun!
23:40 - Ömrünü tamamlayan savaş uçağı Antalya'ya gönderildi23:38 - 880 bin uçak bakım personeline ihtiyaç var23:35 - Sahtekar dilencinin oyunun zabıta bozdu23:31 - İnsanlık ölmedi dedirten hareket: 90 bin TL'yi teslim etti23:24 - Belgrad Ormanı ve sahil şeridi çöplüğe döndü23:21 - Kızkumu'nun prenses heykeli 'askılık' olmaktan kurtuldu
22:50 - Ünlü markaların avukatları ile esnaf arasında gerginlik22:44 - 'Kıdem tazminatı diyerek işçilerin uykusunu kaçırmayın'22:43 - 'Libya'yı Ruanda yapamayınca Türkiye'yi hedef gösteriyorlar'22:32 - Avukat dehşet anlarını anlattı: Ölü numarasıyla kurtuldum22:27 - Prof. Dr. Şenyiğit: Ezbere ağrı kesici almayın
22:23 - 1977 model otomobiline gözü gibi bakıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Erken bir seçim olmasını ister misiniz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam