Devlet Üniversitelerinin akademik teşvik karnesi

Akademik personele geçen yıl itibarıyla getirilen akademik teşvik ödeneğine yapılan başvurular ve değerlendirmeler sonucunda almaya hak kazananlara ödemeler bu ay maaşları ile birlikte ödendi. Peki devlet üniversitelerinde bu ödenekten kaç öğretim elemanı faydalanacak ? İşte devlet üniversitelerinin akademik teşvik karnesi...

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 15 Şubat 2017 10:16, Son Güncelleme : 27 Mart 2018 00:42
Devlet Üniversitelerinin akademik teşvik karnesi

AKADEMİK TEŞVİK ÖDEMELERİ BU AYDAN İTİBAREN BAŞLADI

Bilindiği üzere, "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği"nin 10 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinde, "Her bir takvim yılı için bir önceki yıl esas alınmak suretiyle hesaplanan akademik teşvik puanı üzerinden Şubat ayının onbeşinden itibaren oniki ay süreyle her ayın onbeşinde ödenir." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, devlet üniversitelerinde akademik teşvik ödeneğine yapılan başvurular neticesinde ödeneği almaya hak kazananlara bu aybaşından itibaren bir yıl boyunca maaşları birlikte ödeme yapılacaktır.

ÜNİVERSİTELERİN AKADEMİK TEŞVİK KARNESİNİ ÇIKARTMAYA ÇALIŞTIK

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine göre, Akademisyenler Proje, Araştırma, Yayın, Tasarım, Sergi, Patent, Atıf, Tebliğ ve Ödül olmak üzere dokuz kategoride yapmış olduğu bilimsel faaliyetlerin ilgili yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre belirlenmesi üzerinden hesaplanan puan üzerinden akademik teşvik ödeneği almaktadırlar.

Bu kapsamda, ülkemizdeki devlet üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerden yüzde kaçının 2017 yılında bu ödenekten faydalanacağına yönelik bir çalışma yaparak, yükseköğretim kurumlarının AKADEMİK TEŞVİK KARNESİNİ ortaya koymaya çalıştık.

ÇALIŞMA NASIL YAPILDI ?

Ülkemizde faaliyette olan 108 devlet üniversitesi bulunmaktadır. Bu yükseköğretim kurumlarında ise 2016 yılı sonu itibarıyla 126 bin 536 akademisyen görev yapmaktadır. (Bknz. https://istatistik.yok.gov.tr/)

Yukarıda belirttiğimiz adresten yükseköğretim kurumlarının 2016 yılı sonu itibarıyla kadrolu öğretim elemanı sayılarını aldık. Daha sonra, üniversitelerin web sayfalarında duyurdukları Akademik Teşvik Ödeneği sonuçlarını tek tek indirerek, bu ödenekten faydalanacakların sayısını tespit ettik. Bazı üniversitelerde listeler o kadar karmaşıktı ki samanlıkta iğne aradık diyebiliriz. Dolayısıyla küçük maddi hatalar olmuş olabilir !

Diğer taraftan, maalesef 108 devlet üniversitesinden 19'unun akademik teşvik ödeneği alacak öğretim elemanları ile ilgili dokümanları web sayfalarından temin edilemediği için çalışmamıza dahil edilememiştir.

Özellikle bu üniversiteler arasında ODTÜ, Boğaziçi, Ankara, Yıldız Teknik ve İstanbul Teknik Üniversiteleri gibi öğretim elemanı sayısı fazla olan köklü üniversitelerimizde yer almaktadır.

Bu üniversitelerin çoğunda akademik teşvikle ilgili olarak otomasyon sistemi kullanıldığından, öğretim elemanlarının akademik teşvik puanları web sayfalarında duyurulmamıştır.

Esasen bir üniversitenin bilimsel faaliyet açısından düzeyini gösterecek bu sayının kamuoyuyla paylaşılması güzel olurdu. Devlet sırrı gibi tutulması ne derece doğru oda tartışılır !

Söz konuş tabloda üniversitelerin kuruluş tarihlerini özellikle belirttik. Çünkü bir üniversitenin kendini emsali ile kıyaslaması en doğru olanıdır.

Genel durumu değerlendirdiğimizde, yükseköğretim kurumlarında 2017 yılında 36 bin 82 kişinin akademik teşvik ödeneğinden yararlanacağını öngörüyoruz. (Sayısını temin edemediğimiz 19 üniversite hariç olmak üzere)

126 binin üzerinden akademisyen olduğu dikkate alındığında, genel oran %28'ler düzeyinde önümüze çıkıyor. Ancak, yukarıda bahsettiğimiz üzere dahil edilemeyen 19 üniversitede 28 binin üzerinde öğretim elemanı olduğunu düşündüğümüzde, bu oranın esasen %40 veya biraz üstünde olduğunu değerlendiriyoruz.

Keşke o 19 üniversiteyi de temin edip sizlere daha net bir tablo ortaya koyabilseydik. Fakat bizden bu kadar...

Yavuz Selim KAPLAN

İŞTE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK TEŞVİK KARNESİ

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK TEŞVİK KARNESİ

S.NO

ÜNİVERSİTE ADI

KURULUŞ
TARİHİ

MEVCUT
ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ ALACAK ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI

ORAN

1

Ege Üniversitesi

1955

3086

1589

51,49

2

Sakarya Üniversitesi

1992

1907

959

50,29

3

Hacettepe Üniversitesi

1957

3600

1792

49,78

4

Gazi Üniversitesi

1926

3815

1868

48,96

5

Gebze Teknik Üniversitesi

1992

525

251

47,81

6

Namık Kemal Üniversitesi

2006

916

418

45,63

7

Selçuk Üniversitesi

1975

2560

1159

45,27

8

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

2006

745

335

44,97

9

Necmettin Erbakan Üniversitesi

2010

1540

684

44,42

10

Uşak Üniversitesi

2006

582

258

44,33

11

Ahi Evran Üniversitesi

2006

659

288

43,70

12

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

2007

584

255

43,66

13

Atatürk Üniversitesi

1954

2664

1133

42,53

14

Ordu Üniversitesi

2006

638

266

41,69

15

Bursa Teknik Üniversitesi

2010

209

87

41,63

16

Yalova Üniversitesi

2008

478

198

41,42

17

Çukurova Üniversitesi

1973

2133

883

41,40

18

Kastamonu Üniversitesi

2006

626

253

40,42

19

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

1993

1510

608

40,26

20

Dokuz Eylül Üniversitesi

1982

3197

1276

39,91

21

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1975

2254

897

39,80

22

Bartın Üniversitesi

2008

503

200

39,76

23

İnönü Üniversitesi

1975

1613

633

39,24

24

Balıkesir Üniversitesi

1992

965

378

39,17

25

Düzce Üniversitesi

2006

1001

389

38,86

26

Aksaray Üniversitesi

2006

695

270

38,85

27

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

1992

1518

587

38,67

28

İskenderun Teknik Üniversitesi

2015

225

87

38,67

29

İstanbul Üniversitesi

1933

5378

2060

38,30

30

Giresun Üniversitesi

2006

761

288

37,84

31

Uludağ Üniversitesi

1970

2329

881

37,83

32

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

2010

1005

379

37,71

33

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

2010

570

211

37,02

34

Mersin Üniversitesi

1992

1523

563

36,97

35

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1955

2468

904

36,63

36

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

2007

449

164

36,53

37

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

1992

1184

427

36,06

38

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

2010

764

275

35,99

39

Marmara Üniversitesi

1982

3090

1103

35,70

40

Batman Üniversitesi

2007

403

143

35,48

41

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2007

314

111

35,35

42

Süleyman Demirel Üniversitesi

1992

2205

764

34,65

43

Sinop Üniversitesi

2007

411

141

34,31

44

Trakya Üniversitesi

1982

1560

533

34,17

45

Adnan Menderes Üniversitesi

1992

1621

548

33,81

46

Kocaeli Üniversitesi

1992

1963

657

33,47

47

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

2007

484

160

33,06

48

Karabük Üniversitesi

2007

955

315

32,98

49

Cumhuriyet Üniversitesi

1974

1721

556

32,31

50

Hitit Üniversitesi

2006

616

197

31,98

51

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

1992

515

164

31,84

52

Harran Üniversitesi

1992

971

309

31,82

53

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

2015

107

34

31,78

54

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

1992

1577

501

31,77

55

Kafkas Üniversitesi

1992

830

261

31,45

56

Amasya Üniversitesi

2006

438

137

31,28

57

Çankırı Karatekin Üniversitesi

2007

607

189

31,14

58

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

1992

1248

388

31,09

59

Gümüşhane Üniversitesi

2008

577

174

30,16

60

Adıyaman Üniversitesi

2006

817

243

29,74

61

Bingöl Üniversitesi

2007

488

145

29,71

62

Mustafa Kemal Üniversitesi (*Güncellendi)

1992

864

325

37,61

63

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

1982

1649

476

28,87

64

Kırıkkale Üniversitesi

1992

1193

337

28,25

65

Dumlupınar Üniversitesi

1992

1173

331

28,22

66

Bitlis Eren Üniversitesi

2007

362

102

28,18

67

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

2013

112

31

27,68

68

Erzincan Üniversitesi

2006

873

237

27,15

69

Bülent Ecevit Üniversitesi

1992

1208

325

26,90

70

Artvin Çoruh Üniversitesi

2007

467

125

26,77

71

Galatasaray Üniversitesi

1992

259

67

25,87

72

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

2007

390

100

25,64

73

Dicle Üniversitesi

1974

1885

483

25,62

74

Bayburt Üniversitesi

2008

322

82

25,47

75

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

2007

380

95

25,00

76

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

2015

136

34

25,00

77

Iğdır Üniversitesi

2008

273

66

24,18

78

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

2011

217

52

23,96

79

Bozok Üniversitesi

2006

725

171

23,59

80

Kırklareli Üniversitesi

2007

601

141

23,46

81

Munzur Üniversitesi

2008

393

89

22,65

82

Siirt Üniversitesi

2007

481

106

22,04

83

Mardin Artuklu Üniversitesi

2007

423

83

19,62

84

Muş Alparslan Üniversitesi

2007

486

95

19,55

85

Ardahan Üniversitesi

2008

294

54

18,37

86

Erzurum Teknik Üniversitesi

2010

193

28

14,51

87

Şırnak Üniversitesi

2008

246

32

13,01

88

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

2015

840

91

10,83

89

Hakkari Üniversitesi

2008

309

30

9,71

90

Fırat Üniversitesi

1967

1704

0,00

91

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

2006

929

0,00

92

Pamukkale Üniversitesi

1992

1851

0,00

93

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

1992

1274

0,00

94

Abdullah Gül Üniversitesi

2010

230

0,00

95

Afyon Kocatepe Üniversitesi

1992

1285

0,00

96

Akdeniz Üniversitesi

1982

2330

0,00

97

Anadolu Üniversitesi

1958

2026

0,00

98

Ankara Üniversitesi

1946

3656

0,00

99

Boğaziçi Üniversitesi

1971

984

0,00

100

Erciyes Üniversitesi

1978

2336

0,00

101

Gaziantep Üniversitesi

1973

1538

0,00

102

İstanbul Teknik Üniversitesi

1944

2173

0,00

103

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

1982

627

0,00

104

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

1992

1410

0,00

105

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1956

1989

0,00

106

Ömer Halisdemir Üniversitesi

1992

830

0,00

107

Türk Alman Üniversitesi

2010

119

0,00

108

Yıldız Teknik Üniversitesi

1982

1654

0,00

GENEL TOPLAM

126536

36082

28,52

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber