1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Arazi Tazminatı Nedir, Kimlere Ödenir?

Memurların zam ve tazminatı 2005/8501 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre belirlenmektedir. Bu karar 24/02/2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Arazi tazminatı bu kararnamenin II sayılı cetvelinin B bendinde düzenlenmiştir. Bu tazminattan sadece Teknik Hizmetler Sınıfında çalışan memurlar yararlanabilmektedir. Belirten kararname çerçevesinde hazırladığımız özel dosya için başlığa tıklayınız.
14 Eylül 2005 10:51
Yazdır

25 Şubat 2005 tarihinde yayımladığımız "THS'deki Memurların Tazminatlarında Düzenleme" başlıklı dosyaya ulaşmak için tıklayınız.


SORU: GİH sınıfında Müze Araştırmacısıyım. Arazi tazminatından yararlanamayacağım söylendi. Oysa bende THS ndaki arkadaşlarım gibi 3 ayın yaklaşık 30 günü arazide görev yapıyorum. Arazi tazminatından yararlandırılmam gerekmiyor mu? iyi çalışmalar

Soru Özeti: Arazi tazminatının kimlere ödeneceği ve oranları

CEVAP: Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun zam ve tazminatları düzenleyen 152 inci maddesinin III ortak hükümler bölümünün 1 inci fıkrasında "Bu zam ve tazminatların hangi işi yapanlara ve hangi görevlerde bulunanlara ödeneceği, miktarları, ödeme usul ve esasları ilgili kurumların yazılı isteği ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca bütün kurumları kapsayacak şekilde ve 154 üncü madde uyarınca katsayının Bakanlar Kurulunca değiştirilmesi durumu hariç yılda bir defa olmak üzere hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur." hükmü uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, 2005 yılında ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin 14/02/2005 tarih ve 2005/8501 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Anılan Karar 24/02/2005 tarih ve 25737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır.

Anılan Kararnamenin 3 üncü maddesinin B bendinde "I Sayılı Cetvelin (B) ve (C) bölümlerinde yer alan zamlar ile II Sayılı Cetvelin (C), (E) ve (F) bölümlerinde yer alan özel hizmet tazminatının ödenmesinde personelin işgal ettiği kadronun sınıfı ve kariyeri, esas alınır." hükmü 4 üncü maddesinin F bendinde de "Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak özel hizmet tazminatı ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı özel hizmet tazminatı ödenmez." hükmü yer almaktadır.

Zam ve tazminatları belirleyen mezkur Kararnamenin II sayılı cetvelin (E ) teknik hizmetler bölümünün 6 ncı fıkrasında "Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için aşağıda gösterilen oranlarda ayrıca özel hizmet tazminatı ödenir.
a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara ............... : 2,0
b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ........... : 1,4
c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ................ : 0,8
Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır.
Ancak, bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminat toplamı üçer aylık dönemler itibarıyla,
a) 1/a, b ve c sıralarında sayılanlara ............... : 45
b) 1/d sırası ile 2 nci sırada sayılanlara ........... : 30
c) 3 ve 4 üncü sıralarda sayılanlara ................ : 18
oranlarını aşamaz."
hükmü yer almaktadır.

Anılan hükümde arazi tazminatı hususunda "Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin filen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır." denilmek suretiyle tazminat ödemeleri bakımından ilgilinin kariyeri esas alınırken bu ek tazminat ödemesinde kadro unvanının esas alınacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.

Mezkur Kararnamede arazi tazminatı ödenmesine ilişkin başkaca bir hükme yer verilmemiştir. Bu çerçevede Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan unvanlarda görev yapan devlet memurlarına;

1- En az 4 yıllık yükseköğrenim görenlerden: Başmühendis, Başmimarlar Yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, şehir plancılarından,Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, bölge plancısı, arkeolog, matematikçi, istatistikçi, astronom, tütün eksperi olanlarla, 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Kanuna göre teknik öğretmen unvanı alanlara %2.0

2- Unvanları (1)'de sayılmayan diğer mesleki teknik yükseköğrenimliler ve En az iki yıl süreli mesleki teknik yükseköğrenim görmüş olan yüksek teknikerler, teknikerler ile tütün eksperlerine %1.4

3- Lise üzerine en az 2 yıl mesleki teknik kurs görenler ve Lise dengi mesleki teknik öğrenim görenlere %0.8

Arazi tazminatı ödenmesi öngörülmüştür. Ödenmesi gereken bu tazminatlar üçer aylık dönemler halinde 1 inci grupta sayılanlara 45, ikinci gurupta sayılanlarda 30, 3 üncü grupta sayılanlarda 18 oranını geçemez.

Bu itibarla, teknik hizmetler sınıfı dışında diğer sınıflarda istihdam edilen devlet memurlarına arazi tazminatı ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
Bu haber 301,280 defa okundu. 30 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Size göre, Türkiye'de erken bir yerel veya genel seçime ihtiyaç var mı?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam