1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2014 yılı emekli maaş ve ikramiyeleri...

2014 yılı içinde emekli olursanız alacağınız emekli maaşı ve ikramiye tutarları
14 Ocak 2014 11:09
Yazdır
2014 yılı emekli maaş ve ikramiyeleri...

2014 YILI İÇERİSİNDE MEMUR EMEKLİLERİNİN ALACAKLARI EMEKLİ AYLIK VE EMEKLİ İKRAMİYE TUTARLARI,

EN AZ ÖDENEN EMEKLİ AYLIK TUTARI VE DUL VE YETİM AYLIKLARINDA EN AZ ÖDENEN AYLIK TUTARLARI

GENEL MÜDÜR, REKTÖR GİBİ EK GÖSTERGELERİ 6400, MAKAM TAZMİNATLARI 7000 VE TEMSİL TAZMİNATLARI DA 17000 OLAN ÜNVANLAR

HİZMET YILI AYLIK İKRAMİYE

30 4556 95060

MÜHENDİS, MİMAR, DOKTOR (¼ 3600 EK GÖSTERGE OLAN UNVANLAR)

HiZMET YILI--- AYLIK ---İKRAMiYE

25 2018 64685

27 2071 69860

30 2151 77622

ŞUBE MÜDÜRÜ, UZMAN, ŞEF, MEMUR, POLİS MEMURU, ÇARŞI MAHALLE BEKÇİSİ, İTFAİYECİLER(¼ 2200 EK GÖSTERGE OLAN YÜKSEKOKUL MEZUNU UNVANLAR)

HiZMET YILI--- AYLIK ---İKRAMiYE

25 1591 51017

27 1633 55098

30 1698 61222

2. DERECE 6. KADEMEYE, EK GÖSTERGE RAKAMLARI 1100 OLAN DİĞER MEMURLARDANYÜKSEKOKUL MEZUNU OLMAYANLAR

HiZMET YILI--- AYLIK ---İKRAMiYE

25 1349 43299

27 1388 46762

30 1440 51958

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI, BAKANLIK MÜSTAKİL DAİRE BAŞKANLARI, I. HUKUKMÜŞAVİRLERİ, BAKANLIK İL MÜDÜRLERİ, GELİR İDARESİ DAİRESİ BAŞKANI, VERGİ DAİRESİ BAŞKANI, TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

(¼ 3600 EK GÖSTERGE OLAN, AYRICA 12000 MAKAM TAZMİNATI VE GÖREV TAZMİNATI OLAN UNVANLAR)

HiZMET YILI--- AYLIK ---İKRAMiYE

25 2979 64684

27 3032 69859

30 3122 77621

DAİRE BAŞKANLARI (¼ 3600 EK GÖSTERGE OLAN, AYRICA 10000 MAKAM TAZMİNATI VE GÖREVTAZMİNATI OLAN UNVANLAR)

HiZMET YILI--- AYLIK ---İKRAMiYE

25 2818 64684

30 3067 77621

32 3006 77621

BAKANLIK ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ, BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRİ, SAVUNMA SEKRETERİ, CEZAEVİ MÜDÜRÜ, NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRÜ, OKUL MÜDÜRÜ,ÖĞRETMEN, MÜZE MÜDÜRÜ, ÜNİVERSİTE GENEL SEKRETER YARDIMCISI, BANKA ŞUBEMÜDÜRLERİ, TAPU VE KADASTRO MÜDÜRÜ, KANDİLLİ RASATHANE MÜDÜRÜ, FAKÜLTESEKRETERİ, A.O.Ç.MÜDÜR YARDIMCISI, TAPU SİCİL MÜDÜRÜ, YURT MÜDÜRÜ (¼ 3000 EK GÖSTERGESİ OLAN UNVANLAR)

HiZMET YILI--- AYLIK ---İKRAMiYE

25 1640 52557

27 1682 56762

30 1748 63069

PROFESÖRLER - 4 YILINI TAMAMLAMIŞ OLANLAR -

(¼ 6400 EK GÖSTERGE OLAN, AYRICA 21000 MAKAM TAZMİNATI VE TEMSİL TAZMİNATI OLANPROFESÖRLER)

HiZMET YILI--- AYLIK ---İKRAMiYE

30 4317 95061

34 4449 95061

38 4581 95061

DOÇENT ÜNVANINDA BULUNANLAR (EK GÖSTERGELERİ 4800 OLAN, MAKAM TAZMİNATLARI VE GÖREV TAZMİNATLARI 10000 ÜZERİNDEN HESAPLANANLAR)

HiZMET YILI--- AYLIK ---İKRAMiYE

25 3004 70652

30 3150 84782

BİRİNCİ SINIF MÜLKİ İDARE AMİRLERİ

(¼ 5800 EK GÖSTERGE OLAN, AYRICA 16000 MAKAM TAZMİNATI VE GÖREV TAZMİNATI OLAN ÜNVANLAR)

HiZMET YILI--- AYLIK ---İKRAMiYE

30 3696 87092

34 3816 87092

38 3937 87092

KAYMAKAMLAR (EK GÖSTERGELERİ 4800, MAKAM TAZMİNATI VE GÖREV TAZMİNATI 12000 OLANLAR)

HiZMET YILI--- AYLIK ---İKRAMiYE

30 3312 84782

SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA GÖREV YAPANLARA ÖDENEN EMEKLİ AYLIK VE İKRAMİYETUTARLARI;

Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallardauzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar için;

DERECE /KADEME--- EK GÖSTERGE--- HiZMET YILI--- AYLIK ---İKRAMiYE

1/4 3600 20 1877 51593

1/4 3600 26 2044 67272

1/4 3600 30 2151 77621

2/3 3000 20 1573 41530

2/3 3000 25 1625 52105

DİĞER SAĞLIK BİLİMLERİ LİSANSİYERİ GRUBUNDA OLANLAR İÇİN;

DERECE /KADEME--- EK GÖSTERGE ---HiZMET YILI--- AYLIK ---İKRAMiYE

1/4 3000 20 1524 41892

1/4 3000 26 1660 54659

1/4 3000 30 1748 63069

2/3 2200 20 1466 40298

2/3 2200 25 1576 50565

KADROLARI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA OLANLARDAN YUKARIDA SAYILANLAR DIŞINDA KALANLARDAN YÜKSEKÖĞRENİM GÖRENLER İÇİN;

DERECE /KADEME---- EK GÖSTERGE---- HiZMET YILI--- AYLIK ---İKRAMiYE

1/4 2200 20 1480 40660

1/4 2200 26 1612 53058

1/4 2200 30 1698 61221

2/3 1600 20 1311 34985

2/3 1600 25 1370 43924

TSK. MENSUPLARI

ALBAY (Derece-kademe : ¼ ek gösterge : 4800 makam, görev tazminatı : 13000)

HiZMET YILI--- AYLIK ---İKRAMiYE

25 3244 70652

30 3391 84782

32 3450 84782

KIDEMLİ ALBAY (Derece-kademe : 1/4 ek gösterge : 5800 makam, görev tazminatı: 16000)

HiZMET YILI--- AYLIK ---İKRAMiYE

25 3545 72577

30 3697 87092

32 3756 87092

YARBAY (Derece-kademe : 1/3 ek gösterge : 3600 makam, görev tazminatı: 10000)

HiZMET YILI--- AYLIK ---İKRAMiYE

25 2815 64569

30 2950 77483

32 3002 77483

Diğer subaylar ile astsubaylardan birinci dereceye yükselmiş bulunanlar (1.DERECE 1.KADEME)

ek gösterge rakamları: 3600

HiZMET YILI--- AYLIK ---İKRAMiYE

25 2007 64338

30 2140 77205

32 2194 77205

Diğer subaylar ile astsubaylardan ikinci derecede bulunanlar (2.DERECE 3.KADEME)

Ek gösterge rakamları: 3000

HiZMET YILI--- AYLIK ---İKRAMiYE

25 1625 52105

30 1733 62526

32 1777 62526

YUKARIDA HESAPLAMASINI YAPTIĞIMIZ EMEKLİ AYLIK TUTARLARI % 4 ORANINDA EK ÖDEME İLAVE EDİLEREK HESAPLANMIŞTIR.

2014 YILI İÇİN DEVLET MEMURU EMEKLİLERİNE ÖDENEN EN AZ AYLIK TUTARI AYLIK 1311 TL. OLUYOR, 1311 TL.DEN DAHA AZ AYLIK ÖDENEN EMEKLİ MEMUR OLMAYACAKTIR.


DUL VE YETİM AYLIKLARINDA DA EN AZ ÖDENECEK AYLIK TUTARLARI DA;

DUL VE YETİM SAYISI EN AZ ÜÇ KİŞİ VE DAHA FAZLA İSE ALACAKLARI EN AZ AYLIK 1311 TL. DEN,

DUL VE YETİM SAYISI İKİ KİŞİ OLDUĞUNDA ALACAKLARI AYLIK 1180 TL. DEN,

DUL VE YETİM SAYISI BİR KİŞİ OLDUĞUNDA ALACAĞI AYLIK 1049 TL. DEN

AZ OLMAYACAKTIR. .

UNVANLAR ARASINDA EMEKLİ AYLIK VE İKRAMİYE TUTARLARI ARASINDA FARK GÖRÜLMEKTEDİR. BU KONUDAKİ GENEL DEĞERLENDİRMEMİZ.

Daha önce sitemizde yapmış olduğumuz değerlendirmelerimizi unvanlar arasındaki aylık ve ikramiye

tutarları karşısında tekrarlamaktayız.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda en son 1995 yılı Ocak ayından itibaren ek gösterge rakamlarında artış yapılmıştır. Hizmet Sınıfları itibariyle ve de unvan itibariyle belirlenmiş olan ek gösterge rakamları o günün şartlarında bir iyileştirme niteliğinde olmuştur. Ancak, zaman içerisinde aylık ve ikramiyehesaplanmasında sistem değişikliğinin yapılması yani, ek gösterge rakamları yüksek olanlar lehine birdüzenleme yoluna gidilmesi düşük ek göstergeye sahip olanlar aleyhine bir sistemi ortaya çıkarmıştır.

Hesaplamalarda esas alınan 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun ilgili maddesi;

"Ek Madde 70 - (Ek :6/1/1992-KHK- 476/1 md.;Değişik:13/6/1994 -KHK-546/3 md.)

Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan ;

a) Memuriyet taban aylığı ve kıdem aylığı tutarları ile,

b) (Değişik: 6/7/1995 - KHK - 562/14 md.) Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık gelmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi en Yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının;

- Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 240 ına,

- Ek göstergesi 7600 (dahil) -8400 (hariç) arasında olanlarda % 200 üne,

- Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda % 180 ine,

- Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda % 150 sine,

- Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda % 130 una,

- Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda % 70 ine,

- Diğerlerinde % 40 ına,

tekabül eden miktarı,

emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur.

(Değişik: 6/7/1995 - KHK - 562/14 md.) Birinci fıkradaki oranları, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine ayrı ayrı veya birlikte üç katına kadar artırmaya, yukarıdaki ek gösterge gruplarını değiştirmeye ve personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden düzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Aylıklarını personel kanunlarına göre almayan Sandık iştirakçileri hakkında da,sınıfı,görev ve kadrounvanı, derecesi ve hizmet süresi esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi emsali gibiişlem yapılır.

Bu tutarlar,bu Kanunun 41 inci maddesinin (a) fıkrasına göre emekli,adi malullük, vazife malullüğü,dul ve yetim aylıklarının; ek 20 inci maddesine göre de emeklilik ikramiyelerinin hesaplanmasına dahil edilir."

NOT; Maddenin verdiği yetkiyi Bakanlar Kurulu 1998 yılında kullanmış, oranları 1998 yılında değiştirmiş, bu yetkiyi bir daha kullanmamıştır.

Aleyhte olan bu sistem içerisinde, yine zaman içerisinde bazı kadro görev ünvanları için makam tazminatıtemsil ve görev tazminatı uygulamasının getirilmesiyle beraber aradaki uçurum gittikçe açılmıştır.Bazıkurumlarda da Teşkilat Kanunları gereği, Şef ünvanında bulunanların ek göstergeleri Genel Müdür Yardımcısı ünvanında bulunanlardan daha da fazla olmakta, ayrıca makam tazminatından da faydalanmaktadırlar. Bazılarında da memur ve şefler, diğer kamu kurumlarındaki Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Şef, memur ünvanlarından yüksek ek göstergeye sahip olabilmektedirler.

Bu kurumları Cumhurbaşkanlığı, TBMM., Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, TRT, RTÜK, gibi belirtebiliriz.

Bu nedenle, tüm kamu kurumlarında Doktor, Mimar, Mühendis, Müfettiş, Öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, avukat, Öğretmen, Şube Müdürü, Fakülte ve Yüksekokul Sekreterleri, Kimyager, Ekonomici, Polis, Şef, Memur, gibi kadro görev unvanlarında görevlerini yapmakta olanların, Büyükşehir Belediyelerinin Genel Müdürlüklerinde görev yapan Daire Başkanlarının görevde iken ve de emeklilerinin de yararlanabilecekleri bir değişikliğin yapılması faydalı olacaktır.

Ayrıca, hiç ek göstergeye sahip olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapanların da unutulmaması ve bu hizmet sınıfı için de ek gösterge tespitinin yapılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bu şekilde yapılan değişikliğin en önemli kalemi de Hizmet Sınıfları itibariyle belirlenen EK GÖSTERGE rakamlarında bir artış ile 5434 sayılı Kanunun Ek Madde 70 de belirlenen oranlarda da bir artış yapılması, ayrıca makam tazminatı almayanlar için de makam tazminatı tespitinin yapılması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Kariyer olarak nitelendirilen uzmanlıklarda yapılan ilk adım, sonrasında Daire Başkanları nezdinde yapılan ikinci adımla ek gösterge rakamlarında artış sağlanmış, diğer ünvanlarda bulunanlara da artışların yapılması konusundaki beklentiyi hızlandırmıştır.

Temennimiz, bu konularda da Hükümetin hakkaniyetli olarak bir artış yapılası yönünde ivedilikle bir çalışma talimatını vermesi, uzunca bir süredir kamu hizmetini yürütmekte olan Devlet memurlarının beklentisini, ömrünü bu işlere vermiş olanların emekliliklerinde de insan onuruna yaraşır bir şekilde hayat sürdürmenin beklentisi olarak görmek gerektiğini düşünmekteyiz.

Diğer bir konu da, sigortalı çalışanlar ile devlet memuru olarak çalışanlara ödenen kıdem tazminatı ile emeklilik ikramiyesi hesaplama sisteminden kaynaklı farklılıktır.

Sigortalı olarak çalışanlarda uzun vadeli sigorta kollarına tabi yatırdıkları prim -almakta oldukları ücretlerin tamamı üzerinden- esas alınmakta,

Memur olarak çalışanlarda ise emekli keseneklerine esas aylıklar üzerinden kesilen kesenek ve karşılık tutarları esas alınmaktadır.

Devlet memurları için yapılan bu hesaplamada yalnızca intibakları, taban aylığı, kıdem aylığı, en yüksek devlet memuru aylığına karşılık gelen ek göstergeler itibariyle belirli oranları dikkate alınmakta, ancak görevde iken alınan diğer ödeme ve yardımlar -görev ücretleri- esas alınmamaktadır.

Bu durum ise devlet memurları aleyhine olan bir fotoğrafı ortaya çıkarmakta, devlet memurunun 30 yıl üzerinden alacağı emeklilik ikramiyesi parası ile işçinin 30 yıla karşılık alacağı kıdem tazminatı parası arasında azımsanmayacak derecede farklı bir meblağ oluşmaktadır.

Ayrıca, devlet memurlarında emeklilik ikramiyesinin üst sınırı 30 yılla sabitlenmiştir. Yine görev yapılan ay küsuratlarına da emeklilik ikramiyesi tutarı ödenmemektedir.

Bu nedenle; günümüz şartlarına göre, kamu görevini yürütmekte olan bir devlet memuruna ödenecek olan emeklilik ikramiyesi tutarında esas alınacak hesaplama sisteminin değiştirilmesi ve görevde alınan ücretin karşılığı bir ödeme yapılmasının, Emeklilik ikramiyesi hesaplamasında ay küsuratlarının da dahil edilerek üst sınır olan 30 yıllık sınırın da kaldırılmasının,

Doğru ve haklı bir değerlendirme olacağını, MEMURLAR NET olarak söyleyebiliriz. Ve bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz.

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 1
Bu haber 392,546 defa okundu. 12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Milli piyango bileti hakkında ne düşünüyorsunuz?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam