1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MEB'in beceriksizliği; norm kadro fazlası öğretmen atamaları

26 Kasım 2012 08:40
Yazdır

Norm fazlası öğretmenlerle ilgili işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ?İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri? başlıklı 41. maddesine göre yapılmaktadır.

?Norm kadro fazlası öğretmenler hakkında yapılacak işlemler" başlıklı haberde bu düzenlemenin detaylarına ve dikkat edilmesi gereken hususlara yer vermiş Millî Eğitim Bakanlığının norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri konusunda kapsamlı bir genelge çıkarması gerektiğini vurgulamıştık.

?MEB, Norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atanma işlemlerini ertelemelidir? haberimizde ise; ?Şimdi ise 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar sonucunda bazı okullarımız ilkokula bazıları ise ortaokula/imam hatip ortaokuluna dönüştürülmüşler bazıları ise kapatılmış veya birleştirilmiştir. Bu durum çok yoğun bir biçimde öğretmen değişimi meydana getirmiştir. 12 Yıllık Zorunlu Eğitime Yönelik Uygulamalar tamamlanmadığında bir yıl sonra norm kadroya dâhil olacak öğretmen şu an norm kadro fazlası durumuna düşmüştür.

Ayrıca yoğun bir şekilde öğretmen yer değiştirmesi yaşanmış buna ilaveten becayiş ve alan değişiklikleri de yapılmıştır. Tüm bu değişikliklere ve yeni eğitim sisteminin tam oturmamasından kaynaklanan sorunların çözümü için norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atanmalarında haksızlığa neden olunmaması için resen atanma işlemlerinin uzun bir süre ertelenmesi fakat isteğe bağlı atamaların yapılması gerekmektedir.? demiştik.

Fakat her zamanki gibi MEB uygulama birliği yapması gerekirken hiçbir adım atmamış ülkenin her ilinde norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri konusunda farklı uygulamalar yapılmıştır.

Örnegin Konya ili il içinde eş durumu özrü olanları birleştirirken, Hatay ili özür durumunu dikkate almadan norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerini tamamlamıştır.

?Norm kadroda iki il iki farklı uygulama?

Bazı iller norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerini iptal etmiş, bazı iller özür durumunu dikkate almamış, bazı iller ise öğretmenleri öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumlarına ataması gerekirken il içi sıra gibi degerlendirerek atamaları yapmıştır.

?Özür durumunuza rağmen resen atandıysanız dava açın?

?Dikkat; Norm kadro fazlası öğretmen atamaları il içi sıra ataması değildir?

?İlçedeki boş kadro öncelikle ilçedeki norm kadro fazlası öğretmenin hakkıdır?

Kısacası yukarıda izahına çalıştığımız konularda İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde uygulama birliği bulunmamaktadır. MEB'de bu konuda harekete geçmemiştir.

Millet Mersin'e giderken Ankara tersine gitmiştir.

Örnegin Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Norm Kadro Fazlası /İstihdam Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Kılavuzu yayınlamış kılavuzun ?C-Genel Açıklamalar? bölümü 7. maddesinde; ?II aşamada da yer değiştirme talebinde bulunup, puan yetersizliğinden atanamayan ya da tercih yapmayan öğretmenlerin görev yerleri; öncelikle kadrosunun bulunduğu yerleşim yeri yâda ilçe içindeki boş kalan eğitim kurumlarına olacak şekilde Mersin Valiliğince (İl Milli Eğitim Müdürlüğünce) Hizmet Puanı üstünlüğüne göre yakında uzağa olacak şekilde belirlenecektir.? açıklamaları bulunmaktadır.

Buna göre Mersin ilinde resen atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre yakından uzağa olacak şekilde yapılacaktır.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü Norm Kadro Fazlası/İstihdam Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Kılavuzu için tıklayınız.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu şekilde uygulama yaparken Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tam tersini uygulamaktadır.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü Norm Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme İşlemleri Kılavuzu yayınlamış kılavuzun ?III-Genel Açıklamalar? bölümü 3. maddesi (c) bendinde; ?3. Aşamada; Her iki aşamadan sonra boş kalan eğitim kurumları olması halinde, norm fazlası konumunda bulunan ve atanamayan öğretmenlerden en düşük puanlıdan başlamak üzere; Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41/5 maddesi gereğince Res'en atamaları yapılacaktır.? açıklamaları bulunmaktadır.

Ankaraİl Milli Eğitim Müdürlüğü Norm Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme İşlemleri Kılavuzu için tıklayınız.

Buna göre Ankara ilinde resen atamalar hizmet puanı düşük olandan başlanılarak yapılacaktır.

Bu iki ilimizdeki uygulamanın hangisi doğrudur? yani resen atamalarda hizmet puanı düşük olandan mı başlanılacaktır yoksa yüksek olandan mı?

Ankara hizmet puanı düşük olandan başlamış Mersin ise hizmet puanı yüksek olandan başlayarak yakında uzağa atmaları gerçekleştirmiştir.

Bu uygulamanın bir yanlıştır. Peki doğru olan hangisidir?

?Hizmet Puanı yüksek olan mı, hizmet yılı yüksek olan mı norm fazlası olur?? haberimizde açıkladığımız üzere tüm mevzuatımızda hizmet puanı üstünlüğü ele alınmaktadır.

Hizmet puanı ?Norm kadrosu fazlası öğretmenlerin tespitine ilişkin Danıştay'ın kararı?nda da açıkça ??.yer değiştirme suretiyle atama işlemlerini beraberinde getiren norm kadro uygulanması bakımından da geçerlilik taşıdığı açıktır. Bir başka deyişle norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti ve yer değiştirmelerine ilişkin işlemlerde de "hizmet puanı" esasının göz önünde bulundurulması, zorunluluk arz etmektedir.? şeklinde yer almıştır.

Hizmet puanı düşük olandan başlanarak sadece geçici görevledirmeler yapılmaktadır. Bu durum; Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ?Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme? başlıklı, 20. maddesi 2. fıkrasında yer almaktadır. Bu mevzuata göre; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenler, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla hizmet puanı düşük olandan başlanarak geçici görevlendirme yapılabilmektedir.

Bir takım çevreler resen atamalarda hizmet puanı düşük olandan başlanarak resen atamaların yapılması gerektiğini düşünmektedir. Bu düşüncenin ana felsefesi norm kadro fazlası öğretmen atamalarının kötü bir atama olduğu düşüncesidir.

Halbuki atanmamak kötü bir şeydir. Çünkü il içinde ataması yapılmayan norm kadro fazlası öğretmenlerin atamaları; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ?İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri? başlıklı 41. maddesi 2. fıkrasındaki; ?2) Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi hâlinde bu durumdaki öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına atanırlar. Bunlardan il içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanlar, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına atamaları yapılabilir. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar.? açıklamasına göre il dışına yapılabilecektir.

Bu nedenle il içinde hizmet puanı yüksek olandan başlanılarak norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atanmaları doğru bir uygulamadır.

Tabi MEB zaman zaman yaptığı uygulamalarla öğretmenleri ters köşeye yatırdığından her zaman mevzuatta yazan geçerli olmamaktadır. Örnegin hizmet puanı yüksek olanı resen atadınız, düşük olan okulda yani ilde kaldı il dışınada atama yapılmadı, bir sonraki norm düzeltmesindede hizmet puanı düşük öğretmen okulda norma girerse hizmet puanı yüksek olan öğretmene haksızlık yapılmış olacaktır.

Bu konuların bir tek çözümü vardır. Yöneticilerde olduğu gibi öğretmenlere de iki yıl norm kadro fazlası kalma hakkı tanınmalıdır. Bu önerimizi iki yıl önce yaptığımız ?Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri? haberimizde; ?İl içinde İhtiyaç fazlası öğretmenlerden tercihlerin alınmasına rağmen ihtiyacın giderilemediği durumda ve iki yılını dolduranlar arasından hizmet puanı düşük olan İhtiyaç fazlası öğretmen ihtiyaç olan yere atanır. Hiçbir durumda aynı ilde aynı alandan ihtiyaç ve iki yılını dolduran İhtiyaç fazlası öğretmen aynı anda bulunamaz. Bu durumu sağlamak için yılda bir defa atama yapılır? bu şekilde bakanlık yeni çıkaracağı Atama ve Yer Değiştirme yönetmeliğine madde eklemelidir.? şeklinde dile getirmiştik. ?söylesem tesiri yok sussam gönül razı değil? hesabından dinleyen olmadı.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 39,271 defa okundu. 21 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
ANKET
Sizce Ankara'da yapımı devam eden Ankapark projesine devam mı edilmeli?
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam