1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
Anasayfa \ Haberler \ Memurlar.Net

Memurlar.Net

 
15:20
26 Ekim 2020
Üniversite sağlık personelinin ek ödemeleri unutuldu mu?Covid19 salgını döneminde devlet hastanelerindeki sağlık personeli için ek ödeme tavanlarında düzenleme yapılmasına rağmen, üniversite sağlık personeli hala beklemektedir.
 
 
10:02
23 Ekim 2020
Şehir merkezinde hizmet tahsisli lojman olur mu?Şehir merkezinde yer alan bir lojmanın hizmet tahsisli konut olarak belirlenmesinin yer yönüyle, bu konutların okul idarecilerine tahsisinin ise kişi yönüyle ilgili mevzuatı bakımından bir uyumsuzluk oluşturduğu anlaşılmaktadır.
 
 
10:03
22 Ekim 2020
Mahalli idarede dolu kadroda derece değişikliği nasıl yapılır? Şube müdürü 4'ten 1'e nasıl yükselir?Mahalli idarelerin kadro işlemleri 2004 yılından bu yana Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.
 
 
12:09
21 Ekim 2020
Kalkınma ajansları personel yönetmeliğinde neler değişti?Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajanslarında istihdam edilen personelin alımı hakkında düzenlemeler içeren yönetmelikte değişiklik yaptı!
 
 
14:05
20 Ekim 2020
Engelli personel idari izin kapsamında mı, esnek veya dönüşümlü çalışabilir mi?Geldiğimiz noktada, Sağlık Bakanlığınca belirlenen kronik hastalığı bulunmayan engelli çalışanlar idari izinli sayılmamaktadır.
 
 
11:01
20 Ekim 2020
İç denetçi atamaları yıllık atama sayısından istisna tutulmalı!Kamu kurum ve kuruluşlarının İç Denetçi kadrolarına yapılacak naklen atamalar yıllık atama sayısından istisna tutulmalı!
 
 
00:04
20 Ekim 2020
Kamu işçisi olarak çalıştığım süreler, memuriyette derece ve izin hakkı için fayda sağlar mı?Memuriyet öncesi TİGEM'de daimi işçi olarak çalışılan sürelerin yıllık izne esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınması gerektiğini, bu sürelerin derece ve kademe tespitinde dikkate alınmasının ise memurun hizmet sınıfına göre farklılık arz ettiğini değerlendirmekteyiz.
 
 
00:05
19 Ekim 2020
Görevde yükselme online paketleri yayındahttps://sinav.memurlar.net/default.aspx
 
 
00:04
19 Ekim 2020
İsteği dışında vekalet görevi verilen memur ne yapabilir?Etkin ve verimli bir kamu hizmeti sunmakla yükümlü olan idarenin kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması için hizmet gereklerini dikkate alarak şartları uyan memurlara isteği olmasa bile vekalet görevi verebilmesi mümkündür. Memurun bu görevi reddetme hakkı bulunmamakta ancak müracaat hakkı kapsamında idareye başvuruda bulunabilmesi veya görevlendirme işleminin iptali için yargı yoluna gitmesi mümkündür.
 
 
14:45
16 Ekim 2020
Memurlar.net'in İOS uygulaması bütünüyle değiştiAndroid'den sonra Memurlar.net'in İOS uygulaması da bütünüyle yenilendi. Eskisinin kaldırıp yenisinin yüklenmesi gerekmektedir.
 
 
10:14
15 Ekim 2020
Taahhüdü ihlal suçundan mahkum olan memur hakkında ne yapılır?Taahhüdü ihlal suçundan alınan 3 ay süreli mahkumiyetin memuriyete atanma şartlarını ortadan kaldırmadığını, üç ay süreli tazyik hapsinin infazı süresince memurun göreviyle ilişiğinin kesilmesi gerektiğini, bu süre içinde memuriyete bağlı hakların kullanılamayacağını, aylık ödenemeyeceğini, cezanın infazını müteakip memurun görevine iade edilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.
 
 
14:09
13 Ekim 2020
Memurun istifasında hangi tarih esas alınmalı?İstifa tarihi belirlenirken memurun yazılı talep tarihi değil, çekilme isteğinin idare tarafından kabul edildiği tarih esas alınmalıdır
 
 
00:03
13 Ekim 2020
MEB personeli, saymanlık kadrosuna görevde yükselme ile atama yapılmasını istiyorMilli Eğitim Bakanlığı personeli, "Döner Sermaye Saymanı" kadrosuna takdir hakkına bağlı atama yöntemi ile objektif kriter olan görevde yükselme sınavıyla atama yapılmasını talep ediyor. Sadece şef ile sayman kadro unvanlarının maaşları arasında 2 bin TL'ye yakın fark bulunuyor.
 
 
14:47
12 Ekim 2020
Memurlarla ilgili matbu formlarDevlet memurları için bilgi edinme formu, bireysel başvuru formu, güvenlik soruşturması formu, idari para cezası tutanağı formu gibi bazı formlar bu dosyada yer alacaktır.
 
 
11:05
12 Ekim 2020
Bir milyon işçinin özlük hakları kurumlara bırakılmamalı!696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuda sürekli işçi kadrolarına geçişi yapılan bir milyon işçinin özlük haklarının belirlenme süreci kurumlara bırakılmamalı!
 
 
10:07
12 Ekim 2020
Engelli çocuk için artırımlı aile yardımı ödeneği almak için ne yapmak gerekir?Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü) tarafından geliştirilen uygulama ile birlikte; maaşları KBS'den yapılan personel, Aile Yardımı ve Aile Durumu Bildirimlerini e-devlet üzerindeki Kamu Personeli Aile Bilgileri Bildirim Sisteminden (KAPBİS) verecektir. Ayrıca ıslak imzalı dilekçe veya bildirim vermeyecektir.
 
 
15:49
08 Ekim 2020
Memurlar.net'in Android uygulaması güncellendiMemurlar.net'in Android uygulaması 7 Ekim 2020 tarihi itibariyle güncellenmiştir.
 
 
00:04
07 Ekim 2020
İŞKUR'un işçi başvuru sistemi YÖKSİS'le entegre olmalı!İŞKUR'un sürekli işçi başvuru sistemi Yükseköğretim Kurulu tarafından hayata geçirilen Yükseköğretim Bilgi Sistemiyle (YÖKSİS) entegre olmalı!
 
 
14:17
06 Ekim 2020
POMEM'de eğitim süresi 8 aya çıkarılacak6 Ekim 2020 tarihinde eğitimleri başlayacak olan Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde eğitimler 8 ay olarak yapılacak.
 
 
10:02
06 Ekim 2020
Mülga 375/ek 18. madde, mahalli idarelerde uygulanır mı?İl özel idaresi genel sekreter yardımcısı görevinden alınanların görev yaptıkları kurum itibarıyla 375 sayılı KHK'nin ek 18. maddesi kapsamına girmemeleri sebebiyle bu madde hükmünden yararlanamayacaklarını ve atandığı müdür kadrosunun mali ve sosyal haklarından yararlandırılması gerektiğin değerlendirmekteyiz.
 
 
00:01
02 Ekim 2020
Kovid-19 temaslısı olan memurlara, aile hekimleri tarafından verilen raporlar 40 günlük süreye dahil mi?
 
 
17:54
01 Ekim 2020
Testi pozitif çıkan ve temaslı olanların, sınavlara alınması için tedbir alınacak!Sağlık Bakanlığı, vaka ve temaslı olan kişilerin ulusal sınavlar ile kurumlara ait sınavlara girebilmesinin sağlanması amacıyla İl Sınav Komisyonu kurulmasını istedi
 
 
14:08
01 Ekim 2020
Aday memur eğitimlerine yönelik üç başlıkta öneriler!Aday memur eğitimleri günümüz koşullarına uygun olarak güncellenmeli ve denetlenmeli!
 
 
09:15
01 Ekim 2020
Anadolu Üniversitesi topu İçişleri Bakanlığına attıAnadolu Üniversitesi, memurlar.net'te yer alan haberle ilgili olarak topu İçişleri Bakanlığına attı. Üniversite yönetimi, "İçişleri Bakanlığı'nın 14.08.2020 tarihli İzolasyon Tedbirleri Konulu Genelgesi ile salgınla mücadele kapsamında alınacak tedbirler sıralanmış ihlali halinde müeyyideler belirlenmiştir." diyerek İçişleri Genelgesinden dolayı Covid19 testi pozitif çıkanların ve temaslıların sınava alınamayacağını bildirdi.
 
 
14:41
30 Eylül 2020
600 kamu personeli İstanbul Valisine kırgın!Pandemi yasaklarının uygulandığı dönemde, 112 vefa destek personeli olarak çalışan kamu personeli, bazı kişilere teşekkür belgesi verilirken bazılarına belge verilmemesinden dolayı İstanbul Valisine kırgın olduklarını belirttiler.
 
 
14:30
30 Eylül 2020
Polis memuru, kariyer uzmanlığa naklen atanabilir mi?3201 sayılı Kanunun ek 24. maddesinde yer alan "Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar." hükmü ile Danıştay kararları arasında bir karar verilmesi gerekmektedir.
 
 
12:15
29 Eylül 2020
OHAL Komisyonu 3 aya yakın bir süredir rapor yayınlamıyorOHAL Komisyonu, 3 Temmuz'da yaptığı açıklamada 18 bin dosya kaldığını açıklamıştı. Ancak komisyon, 3 Temmuz'dan bu yana yeni bir açıklama yapmamıştır.
 
 
10:05
29 Eylül 2020
Mukaddimeden günümüz yöneticilerine önemli mesajlar!İbn-İ Haldun tarafından yazılan Mukaddime adlı eserde dönemin Mısır ve Rakka Valisi Abdullah B. Tahir'e Babası tarafından yazılan mektup günümüz yöneticilerine önemli mesajlar veriyor.
 
 
11:02
26 Eylül 2020
Yönetmelik iptali halinde atanmış olanlar hangi kadroya atanır?Danıştay Başkanlığı, MEB'de öğretmen iken sınavsız olarak KYK'da yurt yönetim müdürü kadrosuna atanan ancak sınavsız yurt müdürlüğü atamasının iptali sonrasında Yurt Yönetim Memuru unvanına atanan davacının açtığı davada, olayda mahkeme kararının hemen uygulanmak zorunda olduğu ve idarenin elinde öğretmen kadrosu bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiş ve idareyi haklı bulmuştur.
 
 
11:05
24 Eylül 2020
İlçede görevli memur il merkezinden rapor alabilir mi?İkamet ettiği ve görev yaptığı yerler farklı olan memurun, her iki yerden alacağı raporlar karşılığında hastalık izni verilmektedir.
 
 
00:02
24 Eylül 2020
Bakan iken ne yaptınız... Mülakatta yüzlerce adayı elemediniz mi?Deva Partisi lideri Ali Babacan dün bir TV'de katıldığı programda, KPSS'den 97 puan alanların elendiğini, iktidara gelmeleri durumunda mülakatları kaldıracağını açıkladı. Ancak nedense bizim siyasilerin tümü iktidarda iken başka muhalefette iken başka türlü konuşmaktadır. Örneğin Ali Babacan bu ülkede en fazla süreyle bakanlık yapan isimlerden birisidir. Bakanlık yaptığı dönemde yüzlerce, binlerce isim kendi sorumluluğunda bulunan bakanlıklarda, mülakatlarda elenmiştir.
 
 
14:30
23 Eylül 2020
Sosyal hizmet uzmanı boş günlerinde özel bir aile danışma merkezinde çalışabilir mi?657 sayılı Kanunun 28. maddesine yer alan hüküm bağlamında memur olsun, sözleşmeli olsun bir sosyal hizmet uzmanının bu statüsü devam ettiği sürece gerek özel bir aile danışma merkezinde çalışması gerekse bu alanda bir işyeri açmasının mümkün olmadığını değerlendirmekteyiz.
 
 
00:01
23 Eylül 2020
Memurlar.net Maaş Robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldıMemurlar.net'in Maaş robotunda 4 unvanda güncelleme yapıldı
 
 
14:02
22 Eylül 2020
Pandemi sürecinde küçük çocuğu olan çalışanların sorunu nasıl çözülür?Özellikle ilköğretim çağında çocuğu olan ve her ikisi de çalışan anne babaların sıkıntısı nasıl giderilecek?
 
 
14:04
21 Eylül 2020
Traverten taş nedir?Traverten taş nedir?
 
 
00:02
21 Eylül 2020
Memur, velayetindeki çocuğu üzerine şahıs işletmesi devralabilir mi?Devlet memurunun velayeti altındaki çocuğu adına bir firma/işletme devralması mümkün olmakla birlikte, devralınan firma/işletmenin ticari temsilcisi olması 28. madde ile getirilen yasaklama kapsamındadır. Bu durumdaki memur kanuni temsilcilik yetkisi kapsamında üçüncü bir kişiyi ticari temsilci olarak tayin edebilir.
 
 
00:04
19 Eylül 2020
Görevden alınan üst yöneticilerle ilgili ne değişti?3 sayılı CBK'da 6. maddenin ikinci ve altıncı fıkralarının yürürlükten kaldırılması yeni bir durum ihdas etmeyip, 375 sayılı KHK'nin ek 35. maddesinde yapılan değişikliğe uyum sağlama amaçlıdır. İlgili fıkra hükümlerinin yürürlükten kaldırılmaması halinde CBK hükmünün kanun maddesine aykırılığı söz konusu olacaktı.
 
 
08:34
18 Eylül 2020
İletişim Başkanlığı teşkilatında 5 önemli düzenleme!66 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde önemli düzenlemeler yapıldı.
 
 
00:03
18 Eylül 2020
Lojman satışları il müdürlüklerinin internet sitesinde yayınlanıyor mu?Lojman satışlarının İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinin internet sitesinde yayınlanması gerekmektedir.
 
 
12:00
17 Eylül 2020
Tüm kurumlar esnek çalışmaya gitmek zorunda mıdır?Yayımlanan 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi sonrasında bazı kurumlar esnek çalışmaya geçerken bazı kurumlar ise geçmedi. Peki her kurum esnek çalışmaya geçmek zorunda mıdır?
 
 
10:30
17 Eylül 2020
Tekerrür sebebiyle hangi durumlarda üst disiplin cezası uygulanır?Sonuç olarak; KİD cezasının Devlet memurluğundan çıkarma cezasına dönüşebilmesi için memurun bu cezayı gerektiren aynı fiili ikinci kez işlemesi ya da farklı fiiller sebebiyle iki kez KİD cezası ile tecziye edilen memurun üçüncü kez aynı cezayı hak etmesinin gerekli olduğunu değerlendirmekteyiz.
 
 
10:09
15 Eylül 2020
Aile Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen için düzenleme yapmıyorAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlere ek ders ücreti verilmesi yönünde bir düzenleme yapmıyor
 
 
16:27
14 Eylül 2020
Memurlar.net GYS platformundaki bir çok soru, birebir sınavda çıktıGeçtiğimiz hafta sonunda yapılan Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavında yer alan soruların önemli bir bölümü, memurlar.net GYS platformuyla birebir aynıydı.
 
 
12:23
14 Eylül 2020
Hizmette aksama olmaması koşuluyla, pandemi dolaysıyla talep edene aylıksız izin verilmelidir657 sayılı Kanunun 108'nci maddesinde yer alan aylıksız izin halleri çok sınırlı olarak düzenlenmiştir. Bu hallere pandemi gibi olağanüstü durumlar da eklenebilir. Kurumların onayına tabi olmak koşuluyla, isteyen memura 1 yıldan az olmamak koşuluyla aylıksız izin verilmesi halinde, bu uygulamanın hem Devlete yükü olmayacak hem de memurun talebi karşılanmış olacaktır.
 
 
00:01
14 Eylül 2020
Oda Meclisi ve Oda Yönetim Kuruluna seçilen personele izin verilir mi?Sözleşmeli personel, 6494 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyet gösteren, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından olan Ziraat oda meclis veya yönetim kuruluna üye olarak seçilmesi mümkün müdür?
 
 
10:40
13 Eylül 2020
Olayın mağduru olan disiplin amiri muhakkik tayin edebilir mi?Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yeni tarihli bir kararında, cezaevi müdürünün disiplin cezasına konu eylemin mağduru olmasının, muhakkik görevlendirme yetkisinin kullanımına engel bir durum olmadığı ve bu durumun tek başına disiplin soruşturmasının tarafsız ve objektif bir şekilde yürütülmediği sonucunu doğurmayacağını belirtmiştir.
 
 
12:38
12 Eylül 2020
Memur, sınavsız olarak daha önce ihraz etmiş olduğu kadroya atanabilir mi?Şef olarak görev yapan memur ünvan değişikliği sınavı ile tekniker kadrosuna geçip belli bir süre çalıştıktan sonra teknikerlikten feragat edip tekrar görevde yükselme sınavına girmeden Şef kadrosuna atanabilir mi?
 
 
14:05
11 Eylül 2020
Disiplin soruşturması savunma istem yazısında isnat edilen fiil belirtilmeli mi?Sonuç olarak, savunmanın soruşturmayı başlatan disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından en az 7 gün verilmek suretiyle istenmesi gerekli olup, soruşturmacı tarafından alınan ifadenin savunma yerine geçmeyeceğini, savunma istemi yazısında da isnat edilen fiilin ne olduğu ve bu fiilin karşılığı olan cezanın açıkça belirtilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.
 
 
00:04
11 Eylül 2020
Milli Eğitim Bakanlığı, Pervin Töre'yi ne zaman açığa alacak?Muğla'nın Menteşe İlçesinde Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş'ın vefatı sonrasında gündeme gelen iddialarla ilgili olarak, Milli Eğitim Bakanlığının hala il milli eğitim müdürünü açığa almamış olması tam anlamıyla bir skandaldır
 
 
14:04
10 Eylül 2020
Amirin astlarına kötü davranması ve bağırması mümkün mü? Ne yapılabilir?Bir kamu kurumunda amirin personeline sürekli kötü davranması ve hatta bağırması durumlarında memurlar nasıl bir yol izlemelidir?
 
12345678910111213»
SON HABERLER
21:48 - Dr. Hüseyin Akpınar: Canlı canlı tabuta giriyorsunuz21:42 - Çay çöpünden elektrik ve mangal kömürü üretilecek21:41 - Üçüzlerinden virüs kapan doktor: Kimsenin yaşamasını istemem21:36 - İki ildeki 47 yaban hayvanı av ihalesi davalık oldu21:34 - Şanlıurfa'da 'koronavirüs' cezaları 50 milyon lirayı aştı21:31 - Sektörel güven endeksleri ekimde arttı
21:26 - Hatay'da patlama: 1 asker ve 1 polis yaralı20:52 - Çekmeköy'deki düğün konvoyu terörüne ceza yağdı!20:50 - NASA, Ay yüzeyinde su bulunduğunu açıkladı20:46 - Çaldığı tarihi eseri çektiği video ile tanıtınca yakayı ele verdi20:43 - Vali uyardı: Zorunlu haller dışında dışarı çıkmayın20:40 - Köylüler aralarında para toplayıp fabrika kurdu
20:34 - Ailelere kokulu kırtasiye ürünlerine karşı uyarılar20:33 - Tofaş, Doblo araçlarının üretimini 1 yıl daha uzatıyor20:26 - İYİ Parti'li Ümit Özdağ ihraç mı ediliyor?20:25 - İstanbul Adalet Sarayı'nın içinde hareketli anlar20:21 - Saraylardan sokaklara 'kara' talihli kediler
20:14 - Muradiye Şelalesi sonbahar renkleriyle büyülüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ANKET
Fransız mallarına boykot uygulanması yönündeki öneriyi;
ARŞİV
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam