Dünden Bugüne Siyasi Partiler

Dünden bugüne siyasi partiler

 1. FEDAİLER CEMİYETİ - 1859, İstanbul - Genel Başkan Süleymaniyeli Şeyh Ahmet

  FEDAİLER CEMİYETİ - 1859, İstanbul - Genel Başkan Süleymaniyeli Şeyh Ahmet

 2. YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ - 1865, İstanbul - Genel Başkan Mustafa Fazıl Paşa

  YENİ OSMANLILAR CEMİYETİ - 1865, İstanbul - Genel Başkan Mustafa Fazıl Paşa

 3. ALİ SUAVİ (ÜSKÜDAR) KOMİTESİ - 1878, İstanbul - Kurucular: Ali Suavi, Süleyman Asaf Sopasalan

  ALİ SUAVİ (ÜSKÜDAR) KOMİTESİ - 1878, İstanbul - Kurucular: Ali Suavi, Süleyman Asaf Sopasalan

 4. KLEANTİ SKALYERİ-AZİZ BEY KOMİTESİ - 1878, İstanbul - Genel Başkan Kleanti Skalyeri

  KLEANTİ SKALYERİ-AZİZ BEY KOMİTESİ - 1878, İstanbul - Genel Başkan Kleanti Skalyeri

 5. OSMANLI İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİ - 1889, İstanbul -1918 İstanbul. Son kongrede fesih kararı alınmıştır. - Genel Başkan Ali Rüştü

  OSMANLI İTTİHAD VE TERAKKİ CEMİYETİ - 1889, İstanbul -1918 İstanbul. Son kongrede fesih kararı alınmıştır. - Genel Başkan Ali Rüştü

 6. İTTİHAD-I OSMANİ CEMİYETİ - 1889

  İTTİHAD-I OSMANİ CEMİYETİ - 1889

 7. TEŞEBBÜS-İ ŞAHSİ VE ADEM-İ MERKEZİYET CEMİYETİ - 1892 - Genel Başkan Prens Sabahattin

  TEŞEBBÜS-İ ŞAHSİ VE ADEM-İ MERKEZİYET CEMİYETİ - 1892 - Genel Başkan Prens Sabahattin

 8. OSMANLI İTTİHAD VE İNKILAP CEMİYETİ - 1904, Cenevre - Kurucuları: Ethem Ruhi Balkan, Dr. Abdullah Cevdet

  OSMANLI İTTİHAD VE İNKILAP CEMİYETİ - 1904, Cenevre - Kurucuları: Ethem Ruhi Balkan, Dr. Abdullah Cevdet

 9. CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

  CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

 10. CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

  CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

 11. CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

  CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

 12. CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

  CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

 13. CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

  CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

 14. CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

  CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

 15. CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

  CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

 16. CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

  CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

 17. CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

  CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

 18. CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

  CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

 19. CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

  CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

 20. CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

  CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

 21. CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

  CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

 22. CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

  CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

 23. CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

  CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

 24. CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

  CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

 25. CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

  CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

 26. CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

  CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

 27. CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

  CEMİYET-İ İNKILABİYE - 1904 - Kurucuları: Hamid, Satvet Lütfi (Tozan), Namık Zeki

 28. MİLLİ MEŞRUTİYET FIRKASI - 1912, İstanbul - Genel Başkan İfnam Başyazarı, eski Kütahya Milletvekili Ferit (Tek)

  MİLLİ MEŞRUTİYET FIRKASI - 1912, İstanbul - Genel Başkan İfnam Başyazarı, eski Kütahya Milletvekili Ferit (Tek)

 29. İSTİHLAK-I MİLLİ CEMİYETİ - 1912, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Mahmud Esad, Rıfkı, Zühdü, Cemal, Ethem Beyler

  İSTİHLAK-I MİLLİ CEMİYETİ - 1912, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Mahmud Esad, Rıfkı, Zühdü, Cemal, Ethem Beyler

 30. LOZAN VE NEUCHATEL TÜRK YURDU - 1912, Neuchatel, Lozan - Kurucuları: Fesçi oğlu Galip, Hacı Nasuh oğlu Cevdet, Remzi oğlu Ferit, Tekerşin oğlu Yusuf Kemal (Tengirşenk)

  LOZAN VE NEUCHATEL TÜRK YURDU - 1912, Neuchatel, Lozan - Kurucuları: Fesçi oğlu Galip, Hacı Nasuh oğlu Cevdet, Remzi oğlu Ferit, Tekerşin oğlu Yusuf Kemal (Tengirşenk)

 31. PARİS TÜRK YURDU - 1913, Paris - Kurucular: Molla Aşki oğlu İsmail, İstanbullu Seyit Haşim, Tevfik oğlu Niyazi, Ahmet Mithat, Kulaksızoğlu Hamid Nuri, Manastırlı H.Hüsnü, Muammer, Köprülü M.Nermi

  PARİS TÜRK YURDU - 1913, Paris - Kurucular: Molla Aşki oğlu İsmail, İstanbullu Seyit Haşim, Tevfik oğlu Niyazi, Ahmet Mithat, Kulaksızoğlu Hamid Nuri, Manastırlı H.Hüsnü, Muammer, Köprülü M.Nermi

 32. MİLLİ TALİM VE TERBİYE CEMİYETİ - 1916, İstanbul - Kurucu ve Yöneticileri: Sıhhiyye Müdüri Umumisi Esat Paşa, Temyiz Mahkemesi Başkanı Hacı Evliya Efendi, Eğitim Bakanlığı Telif ve Tercüme dairesi üyesi Sami Bey, İstanbul Darülfünundan Müderris İsmail Hakkı (Baltacıoğlu),

  MİLLİ TALİM VE TERBİYE CEMİYETİ - 1916, İstanbul - Kurucu ve Yöneticileri: Sıhhiyye Müdüri Umumisi Esat Paşa, Temyiz Mahkemesi Başkanı Hacı Evliya Efendi, Eğitim Bakanlığı Telif ve Tercüme dairesi üyesi Sami Bey, İstanbul Darülfünundan Müderris İsmail Hakkı (Baltacıoğlu),

 33. HALKA DOĞRU CEMİYETİ - 1917, İzmir - Kurucu ve Yöneticiler: Halep Eski Valisi Tevfik, İzmir Milletvekili Rahmi, Celal (Bayar)

  HALKA DOĞRU CEMİYETİ - 1917, İzmir - Kurucu ve Yöneticiler: Halep Eski Valisi Tevfik, İzmir Milletvekili Rahmi, Celal (Bayar)

 34. RADİKAL AVAM FIRKASI - 1918, İstanbul - Genel Başkan Mevlanzade Rıfat

  RADİKAL AVAM FIRKASI - 1918, İstanbul - Genel Başkan Mevlanzade Rıfat

 35. OSMANLI HÜRRİYETPERVER AVAM FIRKASI - 1918, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Ali Fethi (Okyar), Hüseyin Kadri

  OSMANLI HÜRRİYETPERVER AVAM FIRKASI - 1918, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Ali Fethi (Okyar), Hüseyin Kadri

 36. İSTİHLAS-I VATAN CEMİYETİ - 1918, Manisa - Kurucu ve Yöneticiler: Karaosmanzade Kani, sabık Suriye mektupçusu Nuri, Dava Vekili Abidin, Eczacı Rıza Beyler.

  İSTİHLAS-I VATAN CEMİYETİ - 1918, Manisa - Kurucu ve Yöneticiler: Karaosmanzade Kani, sabık Suriye mektupçusu Nuri, Dava Vekili Abidin, Eczacı Rıza Beyler.

 37. KARS MİLLİ ŞURA HAREKETİ HÜKÜMETİ - 1918, Kars - Genel Başkan İbrahim Cihangiroğlu

  KARS MİLLİ ŞURA HAREKETİ HÜKÜMETİ - 1918, Kars - Genel Başkan İbrahim Cihangiroğlu

 38. KARAKOL CEMİYETİ - 1918, İstanbul - Genel Başkan Miralay Kara Vasıf Bey

  KARAKOL CEMİYETİ - 1918, İstanbul - Genel Başkan Miralay Kara Vasıf Bey

 39. SELAMET-İ AMME HEYETİ - 1918, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Rıfat Sabit, Eski İçişleri Bakanlarından Mustafa Arif ve Mehmet Ali, Yazar Fazıl Ahmet (Aykaç), Asaf Muammer Bey.

  SELAMET-İ AMME HEYETİ - 1918, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Rıfat Sabit, Eski İçişleri Bakanlarından Mustafa Arif ve Mehmet Ali, Yazar Fazıl Ahmet (Aykaç), Asaf Muammer Bey.

 40. TECEDDÜT FIRKASI - 1918, İstanbul - Kurucuları: Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti son kongre üyeleri

  TECEDDÜT FIRKASI - 1918, İstanbul - Kurucuları: Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti son kongre üyeleri

 41. OSMANLI SULH VE SELAMET CEMİYETİ - 1918, İstanbul - Kurucular: Ankara?da Satvet Lütfi (Tozan), Toygarzade Naşit, Avukat Mustafa Kemal, Kırşehirli Müfit Hoca, Balalı Şehzüvarzade Hacı Osman Bey

  OSMANLI SULH VE SELAMET CEMİYETİ - 1918, İstanbul - Kurucular: Ankara?da Satvet Lütfi (Tozan), Toygarzade Naşit, Avukat Mustafa Kemal, Kırşehirli Müfit Hoca, Balalı Şehzüvarzade Hacı Osman Bey

 42. MİLLİ KONGRE - 1918, İstanbul - Genel Başkan Göz Dr.Esat Paşa - Kurucuları: Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti erkanı ile o dönemin çeşitli partilerinin yöneticileri, Genel Sekreter Abdurrahman Şeref Bey

  MİLLİ KONGRE - 1918, İstanbul - Genel Başkan Göz Dr.Esat Paşa - Kurucuları: Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti erkanı ile o dönemin çeşitli partilerinin yöneticileri, Genel Sekreter Abdurrahman Şeref Bey

 43. AHALİ İKTİSAT FIRKASI - 1918, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Ermenaklı Tüccar Mehmet Nuri, Gazeteci Öğretmen Lütfi Arif Kanber,

  AHALİ İKTİSAT FIRKASI - 1918, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Ermenaklı Tüccar Mehmet Nuri, Gazeteci Öğretmen Lütfi Arif Kanber,

 44. TRAKYA PAŞAELİ MÜDAFAA HEYET-İ OSMANİYESİ - 1918, Edirne - Genel Başkan Şehbender Şükrü Bey

  TRAKYA PAŞAELİ MÜDAFAA HEYET-İ OSMANİYESİ - 1918, Edirne - Genel Başkan Şehbender Şükrü Bey

 45. İZMİR MÜDAFAA-İ HUKUK-U OSMANİYE CEMİYETİ - 1918, İzmir - Kurucu ve Yöneticiler: Moralizade Muvaffak, Halit ve Nail, Menemenlizade Muvaffak, Haşim Enveri, Nazmi, Hüseyin Lütfi

  İZMİR MÜDAFAA-İ HUKUK-U OSMANİYE CEMİYETİ - 1918, İzmir - Kurucu ve Yöneticiler: Moralizade Muvaffak, Halit ve Nail, Menemenlizade Muvaffak, Haşim Enveri, Nazmi, Hüseyin Lütfi

 46. SELAMET-İ OSMANİYE FIRKASI - 1918, İstanbul - Kurucuları: Sabık Amasya Mebusu İsmail Hakkı Paşa, Ulemadan Fazıl Efendi, Emekli Ferik Ferit Paşa

  SELAMET-İ OSMANİYE FIRKASI - 1918, İstanbul - Kurucuları: Sabık Amasya Mebusu İsmail Hakkı Paşa, Ulemadan Fazıl Efendi, Emekli Ferik Ferit Paşa

 47. KİLİKYALILAR CEMİYETİ - 1918, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Menemenlizade Rıfat, Menemenlizade Nabi, Ali Münif, Ali Hayati

  KİLİKYALILAR CEMİYETİ - 1918, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Menemenlizade Rıfat, Menemenlizade Nabi, Ali Münif, Ali Hayati

 48. SOSYAL DEMOKRAT FIRKASI - 1918, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Dr.Hasan Rıza, Cemil Arif (Alpay), Tahsin, Habib Bey

  SOSYAL DEMOKRAT FIRKASI - 1918, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Dr.Hasan Rıza, Cemil Arif (Alpay), Tahsin, Habib Bey

 49. SULH VE SELAMET-I OSMANİYE FIRKASI - 1918, İstanbul - Kurucular: Ulemadan Fazıl Efendi, eski İstanbul Polis Müdürü Mehmet Ali, Hüseyin Hakkı Bey, Ferit Paşa, eski Amasya mebusu İsmail Hakkı Paşa

  SULH VE SELAMET-I OSMANİYE FIRKASI - 1918, İstanbul - Kurucular: Ulemadan Fazıl Efendi, eski İstanbul Polis Müdürü Mehmet Ali, Hüseyin Hakkı Bey, Ferit Paşa, eski Amasya mebusu İsmail Hakkı Paşa

 50. VAHDET-İ MİLLİYE HEYETİ - 1919, İstanbul - Genel Başkan Ahmet Rıza Bey - Kurucu ve Yöneticiler: Çürüksulu Mahmut Paşa, Hamit, Nabi Reşit Sadi, Abdurrahman Şeref Bey

  VAHDET-İ MİLLİYE HEYETİ - 1919, İstanbul - Genel Başkan Ahmet Rıza Bey - Kurucu ve Yöneticiler: Çürüksulu Mahmut Paşa, Hamit, Nabi Reşit Sadi, Abdurrahman Şeref Bey

 51. KÜRDİSTAN TEALİ CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Genel Başkan Seyyit Abdülkadir

  KÜRDİSTAN TEALİ CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Genel Başkan Seyyit Abdülkadir

 52. MİLLİ AHRAR FIKRASI - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Asaf Muammer, Soysallıoğlu İsmail Suphi, Agah Mazlum, Bekir Sami, Cami

  MİLLİ AHRAR FIKRASI - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Asaf Muammer, Soysallıoğlu İsmail Suphi, Agah Mazlum, Bekir Sami, Cami

 53. İNGİLİZ MUHİPLERİ CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Eski Dahiliye Nazırı Memduh Paşa, Şehremini Cemil Paşa, Ahmet Zülüfkül Paşa, Ali Rüştü Efendi

  İNGİLİZ MUHİPLERİ CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Eski Dahiliye Nazırı Memduh Paşa, Şehremini Cemil Paşa, Ahmet Zülüfkül Paşa, Ali Rüştü Efendi

 54. ŞARKİ ANADOLU MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ - 1919, Erzurum - Kurucuları: Erzurum Kongresi üyeleri adına Mustafa Kemal Paşa, Sabık Ahriye Nazırı Rauf Bey, Samık Trabzon Mebusu Servet ve İzzet Beyler, Sabık Erzurum Mebusu Raif

  ŞARKİ ANADOLU MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ - 1919, Erzurum - Kurucuları: Erzurum Kongresi üyeleri adına Mustafa Kemal Paşa, Sabık Ahriye Nazırı Rauf Bey, Samık Trabzon Mebusu Servet ve İzzet Beyler, Sabık Erzurum Mebusu Raif

 55. VİLAYET-İ ŞARKİYE MÜDAFAA-İ HUKUK-U MİLLİYE CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Kurucusu: Süleyman Nazif, Dursunbeyzade Cevat (Dursunoğlu)

  VİLAYET-İ ŞARKİYE MÜDAFAA-İ HUKUK-U MİLLİYE CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Kurucusu: Süleyman Nazif, Dursunbeyzade Cevat (Dursunoğlu)

 56. HAREKET-İ MİLLİYE REDD-İ İLHAK TEŞKİLATI - 1919, Ege Mıntıkası - Kurucular: İzmir Müdafai Hukuku Osmaniye Cemiyeti?nin İstanbul?a gitmeyen bazı yöneticileri ve yerel yöneticileriyle aydınlar

  HAREKET-İ MİLLİYE REDD-İ İLHAK TEŞKİLATI - 1919, Ege Mıntıkası - Kurucular: İzmir Müdafai Hukuku Osmaniye Cemiyeti?nin İstanbul?a gitmeyen bazı yöneticileri ve yerel yöneticileriyle aydınlar

 57. TÜRKİYE İŞÇİ VE ÇİFTÇİ SOSYALİST FIRKASI - 1919, İstanbul (1924?de fesh) - Kurucular: Ahmed Akif, Ethem Nejat, Dr.Şefik Hüsnü

  TÜRKİYE İŞÇİ VE ÇİFTÇİ SOSYALİST FIRKASI - 1919, İstanbul (1924?de fesh) - Kurucular: Ahmed Akif, Ethem Nejat, Dr.Şefik Hüsnü

 58. OSMANLI İLA-İ VATAN CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Yahya Adnan Paşa, Rasih Efendi, İbrahim Rüştü Efendi, Mehmet Sait, Tahir Bey, Ahmet Muhtar Bey, Vamık Fasın, İsmail, Yusuf Ziya Bey

  OSMANLI İLA-İ VATAN CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Yahya Adnan Paşa, Rasih Efendi, İbrahim Rüştü Efendi, Mehmet Sait, Tahir Bey, Ahmet Muhtar Bey, Vamık Fasın, İsmail, Yusuf Ziya Bey

 59. MİLLİ TÜRK FIRKASI - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Ahmet Ferit (Tek), Mehmet Emin (Yurdakul), Ahmet Hikmet (Müftüoğlu), İktisat Müderrisi Zühdü, Yusuf Akçoraoğlu, Dr.Abdülhak Adnan (Adıvar), İsmail Hakkı, Mehmet Emin Bey

  MİLLİ TÜRK FIRKASI - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Ahmet Ferit (Tek), Mehmet Emin (Yurdakul), Ahmet Hikmet (Müftüoğlu), İktisat Müderrisi Zühdü, Yusuf Akçoraoğlu, Dr.Abdülhak Adnan (Adıvar), İsmail Hakkı, Mehmet Emin Bey

 60. İLHAK-I RED HEY?ET-İ MİLLİYESİ (Müdafaa-i Vatan Hey?eti) - 1919, İzmir - Kurucu ve Yöneticiler: Moralızade Halit, Ragıp Nureddin, Moralızade Nail, Kaymakam Faik, Binbaşı Zekai, Eski milletvekilleri Hulusi, Cami, Mustafa Necati, izmir Mevki Komutanı Mehmet Arif

  İLHAK-I RED HEY?ET-İ MİLLİYESİ (Müdafaa-i Vatan Hey?eti) - 1919, İzmir - Kurucu ve Yöneticiler: Moralızade Halit, Ragıp Nureddin, Moralızade Nail, Kaymakam Faik, Binbaşı Zekai, Eski milletvekilleri Hulusi, Cami, Mustafa Necati, izmir Mevki Komutanı Mehmet Arif

 61. TRABZON VE HAVALİSİ ADEM-İ MERKEZİYET CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Genel Başkan Şatırzade Hasan Hicabi - Üyeler: Derviş Kaptanzade Necati, Muhsin Paşazade Edhem, Süleyman Sudi, Esat, Mehmet Kamil, Şükrü, Besim Bey

  TRABZON VE HAVALİSİ ADEM-İ MERKEZİYET CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Genel Başkan Şatırzade Hasan Hicabi - Üyeler: Derviş Kaptanzade Necati, Muhsin Paşazade Edhem, Süleyman Sudi, Esat, Mehmet Kamil, Şükrü, Besim Bey

 62. AYDIN HEY?ET-İ MİLLİYESİ - 1919, Aydın - Kurucuları: Hoca Esat Efendi, Sultani Muallimlerinden Sabri Bey

  AYDIN HEY?ET-İ MİLLİYESİ - 1919, Aydın - Kurucuları: Hoca Esat Efendi, Sultani Muallimlerinden Sabri Bey

 63. VİLSON PRENSİPLERİ CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Halide Edip (Adıvar), Celalettin Muhtar, Ali Kemal, Hüseyin Avni, Refik Halid (Karay

  VİLSON PRENSİPLERİ CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Halide Edip (Adıvar), Celalettin Muhtar, Ali Kemal, Hüseyin Avni, Refik Halid (Karay

 64. HÜRRİYET VE İTİLAF FIKRASI - 1919, İstanbul (yeniden faaliyete geçiş) - Yeni Yöneticiler: Başkan Müşir Nuri Paşa - Üyeler: Müşir Zeki Paşa, Ayan azası Abdülkadir, eski Konya Mebusu Zeynelabidin

  HÜRRİYET VE İTİLAF FIKRASI - 1919, İstanbul (yeniden faaliyete geçiş) - Yeni Yöneticiler: Başkan Müşir Nuri Paşa - Üyeler: Müşir Zeki Paşa, Ayan azası Abdülkadir, eski Konya Mebusu Zeynelabidin

 65. NİGEHBAN CEMİYET-İ ASKERİYESİ - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Tayyar Paşa, Yarbay Fettan, Binbaşı İsmail Hakkı, Yüzbaşı Celal Bey

  NİGEHBAN CEMİYET-İ ASKERİYESİ - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Tayyar Paşa, Yarbay Fettan, Binbaşı İsmail Hakkı, Yüzbaşı Celal Bey

 66. OSMANLI MESAİ FIRKASI - 1919, İstanbul - Kurucuları: İstanbul?daki fabrikalar işçi ve müstahdem delegeler

  OSMANLI MESAİ FIRKASI - 1919, İstanbul - Kurucuları: İstanbul?daki fabrikalar işçi ve müstahdem delegeler

 67. OSMANLI ÇİFTÇİLER CEMİYETİ FIRKASI - 1919, İstanbul - Yöneticiler: Hamdullah Emin Paşa, Esat Paşa (Işık), Mehmet Emin Paşa, İsa Ruhi Paşa

  OSMANLI ÇİFTÇİLER CEMİYETİ FIRKASI - 1919, İstanbul - Yöneticiler: Hamdullah Emin Paşa, Esat Paşa (Işık), Mehmet Emin Paşa, İsa Ruhi Paşa

 68. MAĞDURUN-İ SİYASİYE TEAVÜN CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Hüsnü Efendizade Rüştü Bey, Asaf Paşazade Cemal Bey, Mehmet Latif Efendi

  MAĞDURUN-İ SİYASİYE TEAVÜN CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Hüsnü Efendizade Rüştü Bey, Asaf Paşazade Cemal Bey, Mehmet Latif Efendi

 69. TEALİ-İ İSLAM CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: İskilipli Mehmet Atıf, Konyalı Abdullah Atıf, Bergamalı Mehmet Zeki, Erzincalı Hasan,

  TEALİ-İ İSLAM CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: İskilipli Mehmet Atıf, Konyalı Abdullah Atıf, Bergamalı Mehmet Zeki, Erzincalı Hasan,

 70. TÜRKİYE SOSYALİST FIRKASI - 1919, İstanbul (yeniden faaliyete geçti) - Yöneticiler: Hüseyin Hilmi, Mustafa Fazıl

  TÜRKİYE SOSYALİST FIRKASI - 1919, İstanbul (yeniden faaliyete geçti) - Yöneticiler: Hüseyin Hilmi, Mustafa Fazıl

 71. TRABZON MUHAFAZA-İ HUKUK-U MİLLİYE CEMİYETİ - 1919, Trabzon - Kurucular: Nemlizade Sabri, Eyübzade İzzet, Murat Hanzade Ziya, Abanozzade Hüseyin

  TRABZON MUHAFAZA-İ HUKUK-U MİLLİYE CEMİYETİ - 1919, Trabzon - Kurucular: Nemlizade Sabri, Eyübzade İzzet, Murat Hanzade Ziya, Abanozzade Hüseyin

 72. ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ - 1919, Sivas - Ankara - Kurucuları: Sivas Kongresi üyeleri, Heyeti Temsiliye Üyeleri: Mustafa Kemal Paşa,

  ANADOLU VE RUMELİ MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ - 1919, Sivas - Ankara - Kurucuları: Sivas Kongresi üyeleri, Heyeti Temsiliye Üyeleri: Mustafa Kemal Paşa,

 73. İSTANBUL MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Ali Haydar, Yakup Kadri (Karaosmanoğlu)

  İSTANBUL MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETİ - 1919, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Ali Haydar, Yakup Kadri (Karaosmanoğlu)

 74. YEŞİL ORDU - 1920, Ankara - Kurucu ve Yöneticiler: Nazım (Resmor), Şeyh Servet (Akdağ), Dr.Adnan (Adıvar),

  YEŞİL ORDU - 1920, Ankara - Kurucu ve Yöneticiler: Nazım (Resmor), Şeyh Servet (Akdağ), Dr.Adnan (Adıvar),

 75. AMELE FIRKASI - 1920, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Amiralzade Cemal Hüsnü, Avukat Radi,

  AMELE FIRKASI - 1920, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Amiralzade Cemal Hüsnü, Avukat Radi,

 76. GİZLİ KOMÜNİST FIRKASI - 1920, Ankara - Kurucu ve Yöneticiler: Arif Oruç, Emekli Binbaşı Hacıoğlu Salih, Şerif Manatof

  GİZLİ KOMÜNİST FIRKASI - 1920, Ankara - Kurucu ve Yöneticiler: Arif Oruç, Emekli Binbaşı Hacıoğlu Salih, Şerif Manatof

 77. HALK İŞTİRAKİYUN FIRKASI - 1920, Ankara - Kurucu ve Yöneticiler: Nazım (Resmor), Mehmet Şükrü (Koç), Şeyh Servet, Salih Hacıoğlu

  HALK İŞTİRAKİYUN FIRKASI - 1920, Ankara - Kurucu ve Yöneticiler: Nazım (Resmor), Mehmet Şükrü (Koç), Şeyh Servet, Salih Hacıoğlu

 78. MİM MİM GRUPLARI (Müdafaa-i Milliye Teşkilatı) - 1920, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Miralay Esat Bey, İhsan Paşa, Karakol Cemiyeti kurucuları

  MİM MİM GRUPLARI (Müdafaa-i Milliye Teşkilatı) - 1920, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Miralay Esat Bey, İhsan Paşa, Karakol Cemiyeti kurucuları

 79. TÜRKİYE ZÜRRA FIRKASI - 1920, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Cevat Rüştü, Şükrü, Yahya Sezai, Abdülaziz Mecdi Bey

  TÜRKİYE ZÜRRA FIRKASI - 1920, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Cevat Rüştü, Şükrü, Yahya Sezai, Abdülaziz Mecdi Bey

 80. TÜRKİYE KOMÜNİST FIRKASI - 1920, Ankara - Kurucu ve Yöneticiler: Tevfik Rüştü (Aras), Mahmut Esat (Bozkurt), Mahmut Celal (Bayar)

  TÜRKİYE KOMÜNİST FIRKASI - 1920, Ankara - Kurucu ve Yöneticiler: Tevfik Rüştü (Aras), Mahmut Esat (Bozkurt), Mahmut Celal (Bayar)

 81. TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (TKP) - 10 Eylül 1920 - İlk Genel Sekreter: Mustafa Suphi.

  TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (TKP) - 10 Eylül 1920 - İlk Genel Sekreter: Mustafa Suphi.

 82. TARİK-İ SALAH CEMİYETİ - 1921, İstanbul - Kurucular: Mehmet Tevfik Baba, Yahya Adnan Paşa, Elif Rıfkı

  TARİK-İ SALAH CEMİYETİ - 1921, İstanbul - Kurucular: Mehmet Tevfik Baba, Yahya Adnan Paşa, Elif Rıfkı

 83. BİRİNCİ GRUP (Birinci Müdafaa-i Hukuk Grubu) - 1921, Ankara - Genel Başkan Mustafa Kemal Paşa

  BİRİNCİ GRUP (Birinci Müdafaa-i Hukuk Grubu) - 1921, Ankara - Genel Başkan Mustafa Kemal Paşa

 84. ŞARK-İ KARİB ÇERKESLERİ TEMİN-İ HUKUK CEMİYETİ - 1921, İzmir - Kurucular: Bağ Talustan, Kavaca Hüseyin, Bazadoğ Sait, Neçoku Hasan, Brau Sait, Berzek Tahir

  ŞARK-İ KARİB ÇERKESLERİ TEMİN-İ HUKUK CEMİYETİ - 1921, İzmir - Kurucular: Bağ Talustan, Kavaca Hüseyin, Bazadoğ Sait, Neçoku Hasan, Brau Sait, Berzek Tahir

 85. MÜSTAKİL SOSYALİST FIRKASI - 1922, İstanbul - Türkiye Sosyalist Fırkası?ndan ayrılmış tramvay işçilerince kurulmuştur.

  MÜSTAKİL SOSYALİST FIRKASI - 1922, İstanbul - Türkiye Sosyalist Fırkası?ndan ayrılmış tramvay işçilerince kurulmuştur.

 86. İKİNCİ GRUP (İkinci Müdafaa-i Hukuk Grubu) - 1922, Ankara - Yöneticiler: Erzurum Mebusu Hüseyin Avni (Ulaş), Mersin Mebusu Selahattin Köseoğlu

  İKİNCİ GRUP (İkinci Müdafaa-i Hukuk Grubu) - 1922, Ankara - Yöneticiler: Erzurum Mebusu Hüseyin Avni (Ulaş), Mersin Mebusu Selahattin Köseoğlu

 87. MUHAFAZA-İ MUKADDESAT CEMİYETİ - 1922, Erzurum - Kurucular: Erzurum Mebuslarından Raif ve Yeşilzade Salih Hocalar

  MUHAFAZA-İ MUKADDESAT CEMİYETİ - 1922, Erzurum - Kurucular: Erzurum Mebuslarından Raif ve Yeşilzade Salih Hocalar

 88. CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) - 1923 Ankara - 16.10.1981 tarihinde 2533 Sayılı Yasa ile kapatıldı. - Genel Başkan: Gazi Mustafa Kemal Paşa

  CUMHURİYET HALK PARTİSİ (CHP) - 1923 Ankara - 16.10.1981 tarihinde 2533 Sayılı Yasa ile kapatıldı. - Genel Başkan: Gazi Mustafa Kemal Paşa

 89. TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI - 1924, Ankara - Genel Başkan Kazım Karabekir Paşa

  TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI - 1924, Ankara - Genel Başkan Kazım Karabekir Paşa

 90. SERBEST CUMHURİYET FIRKASI - 1930, İstanbul - Genel Başkan Ali Fethi (Okyar)

  SERBEST CUMHURİYET FIRKASI - 1930, İstanbul - Genel Başkan Ali Fethi (Okyar)

 91. AHALİ CUMHURİYET FIRKASI - 1930, Adana - Genel Başkan Abdülkadir Kemali (Öğütçü) - Kurucu ve Yöneticiler: Ali Vehbi, Bekir Sıtkı, Mustafa Ziya, Çiftçi Hasan, Yedek S.Ali

  AHALİ CUMHURİYET FIRKASI - 1930, Adana - Genel Başkan Abdülkadir Kemali (Öğütçü) - Kurucu ve Yöneticiler: Ali Vehbi, Bekir Sıtkı, Mustafa Ziya, Çiftçi Hasan, Yedek S.Ali

 92. TÜRK CUMHURİYET AMELE VE ÇİFTÇİ PARTİSİ - 1930, Edirne - Kurucu: Mimar Mühendis Kazım

  TÜRK CUMHURİYET AMELE VE ÇİFTÇİ PARTİSİ - 1930, Edirne - Kurucu: Mimar Mühendis Kazım

 93. LAİK CUMHURİYETÇİ İŞÇİ VE ÇİFTÇİ FIRKASI - 1931, İstanbul - Kurucu: Arif Oruç

  LAİK CUMHURİYETÇİ İŞÇİ VE ÇİFTÇİ FIRKASI - 1931, İstanbul - Kurucu: Arif Oruç

 94. MİLLİ KALKINMA PARTİSİ (MKP) - 1945, İstanbul - Genel Başkan Nuri Demirdağ

  MİLLİ KALKINMA PARTİSİ (MKP) - 1945, İstanbul - Genel Başkan Nuri Demirdağ

 95. SOSYAL ADALET PARTİSİ - 1946, İstanbul - Genel Başkan Mürettif İhsan Temelveren

  SOSYAL ADALET PARTİSİ - 1946, İstanbul - Genel Başkan Mürettif İhsan Temelveren

 96. LİBERAL DEMOKRAT PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Kazım Demiraslan, Sabri Manyas, Abdülkadir Aytaç, M.Suphi Kula

  LİBERAL DEMOKRAT PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Kazım Demiraslan, Sabri Manyas, Abdülkadir Aytaç, M.Suphi Kula

 97. ÇİFTÇİ VE KÖYLÜ PARTİSİ - 1946, Bursa - Kurucular: Sıddık Sumer, İbrahim Öztürk, Şükrü Tokay

  ÇİFTÇİ VE KÖYLÜ PARTİSİ - 1946, Bursa - Kurucular: Sıddık Sumer, İbrahim Öztürk, Şükrü Tokay

 98. TÜRK SOSYAL DEMOKRAT PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Cemail Alpay, Sadık Acarlı, Mustafa Yıldız, Yakup Savaş

  TÜRK SOSYAL DEMOKRAT PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Cemail Alpay, Sadık Acarlı, Mustafa Yıldız, Yakup Savaş

 99. TÜRKİYE SOSYALİST PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Av.Esat Adil Müstecaplıoğlu, Macit Güçlü, İhsan Kabalıoğlu, Aziz Uçtay

  TÜRKİYE SOSYALİST PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Av.Esat Adil Müstecaplıoğlu, Macit Güçlü, İhsan Kabalıoğlu, Aziz Uçtay

 100. TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Sabit Şevki Şeren, Hüseyin Türkgeldi, Hasan Yaşatürk

  TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Sabit Şevki Şeren, Hüseyin Türkgeldi, Hasan Yaşatürk

 101. TÜRKİYE İŞÇİ VE ÇİFTÇİ PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Av.Etem Ruhi Balkan, Selahattin Yorulmazoğlu, Mehmet Şükrü Sekban, Necmeddin Deliorman, İrfan Recep Nayal, Ali Esenkova, İbrahim Tokay

  TÜRKİYE İŞÇİ VE ÇİFTÇİ PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Av.Etem Ruhi Balkan, Selahattin Yorulmazoğlu, Mehmet Şükrü Sekban, Necmeddin Deliorman, İrfan Recep Nayal, Ali Esenkova, İbrahim Tokay

 102. TÜRKİYE SOSYALİST EMEKÇİ VE KÖYLÜ PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Dr.Şefik Hüsnü Deymer, Ragıp Vardar, Fuat Bilego, İstefo Papadopulos

  TÜRKİYE SOSYALİST EMEKÇİ VE KÖYLÜ PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Dr.Şefik Hüsnü Deymer, Ragıp Vardar, Fuat Bilego, İstefo Papadopulos

 103. YALNIZ VATAN İÇİN PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Gazeteci Yaşar Çimen, Adil Aktaç, Kaya Mutlu

  YALNIZ VATAN İÇİN PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Gazeteci Yaşar Çimen, Adil Aktaç, Kaya Mutlu

 104. ERGENEKON KÖYLÜ VE İŞÇİ PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Silindir Makinisti Arif Hikmet Adsız, Suat Uzer, Cahit Ateş, Adnan Dik.

  ERGENEKON KÖYLÜ VE İŞÇİ PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Silindir Makinisti Arif Hikmet Adsız, Suat Uzer, Cahit Ateş, Adnan Dik.

 105. ARITMA KORUMA PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Öğretmen Selçuk Köroğlu, Kemal Köymen, Halil Sümer

  ARITMA KORUMA PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Öğretmen Selçuk Köroğlu, Kemal Köymen, Halil Sümer

 106. İSLAM KORUMA PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Necmi Hüneş, Mustafa Özbek, Siya Süer

  İSLAM KORUMA PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucular: Necmi Hüneş, Mustafa Özbek, Siya Süer

 107. YURT GÖREV PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Abdülkadir Gönüllü, Abdullah Mursaloğlu, İhsan Akşehirli, Yahya Kurtulan, Feyzi Arslan Güven

  YURT GÖREV PARTİSİ - 1946, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Abdülkadir Gönüllü, Abdullah Mursaloğlu, İhsan Akşehirli, Yahya Kurtulan, Feyzi Arslan Güven

 108. DEMOKRAT PARTİ (DP) -7 Ocak 1946 - Kurucular: Celal Bayar, Prof.Fuad Köprülü, Refik Koraltan, Adnan Menderes

  DEMOKRAT PARTİ (DP) -7 Ocak 1946 - Kurucular: Celal Bayar, Prof.Fuad Köprülü, Refik Koraltan, Adnan Menderes

 109. İDEALİST PARTİSİ - 1947, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Hikmet Çankaya, Mahmut Özkan, Hulki Kurtkaya

  İDEALİST PARTİSİ - 1947, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Hikmet Çankaya, Mahmut Özkan, Hulki Kurtkaya

 110. TÜRK MUHAFAZAKAR PARTİSİ - 1947, İstanbul - Kurucular: Cevat Rifat Atilhan, Zekai Dik, Yekta Göreli

  TÜRK MUHAFAZAKAR PARTİSİ - 1947, İstanbul - Kurucular: Cevat Rifat Atilhan, Zekai Dik, Yekta Göreli

 111. TÜRKİYE YÜKSELME PARTİSİ - 1948, İstanbul - Kurucular: Ali Rıza Gizdeşir, Zeki Güken, Hüseyin Azmi Balcı, Mehmet Fars Berazioğlu, Sacide Şuvan, Nadide Öztürk, Halit Hünkar

  TÜRKİYE YÜKSELME PARTİSİ - 1948, İstanbul - Kurucular: Ali Rıza Gizdeşir, Zeki Güken, Hüseyin Azmi Balcı, Mehmet Fars Berazioğlu, Sacide Şuvan, Nadide Öztürk, Halit Hünkar

 112. MİLLET PARTİSİ - 1948, Ankara, 1953?de Mahkeme?ce kapatıldı - Genel Başkanlar: Hikmet Bayur, Enis Akaygen, Mustafa Kentli

  MİLLET PARTİSİ - 1948, Ankara, 1953?de Mahkeme?ce kapatıldı - Genel Başkanlar: Hikmet Bayur, Enis Akaygen, Mustafa Kentli

 113. ÖZ DEMOKRATLAR PARTİSİ - 1948, Afyonkarahisar - Kurucu ve Yöneticiler: Av.Halil Hilmi Bozca, Hüseyin Haşim Tiryakioğlu, Yusuf Mazhar Aren

  ÖZ DEMOKRATLAR PARTİSİ - 1948, Afyonkarahisar - Kurucu ve Yöneticiler: Av.Halil Hilmi Bozca, Hüseyin Haşim Tiryakioğlu, Yusuf Mazhar Aren

 114. SERBEST DEMOKRAT PARTİSİ - 1948, İzmir - Kurucu ve Yöneticiler: Nazmi Akat, Hulusi Tan, Cevdet Öktem, Ahmet Yenişehirli, Bedrettin Yazıcı, Hüseyin Yazgan, Cavit Ernişli

  SERBEST DEMOKRAT PARTİSİ - 1948, İzmir - Kurucu ve Yöneticiler: Nazmi Akat, Hulusi Tan, Cevdet Öktem, Ahmet Yenişehirli, Bedrettin Yazıcı, Hüseyin Yazgan, Cavit Ernişli

 115. MÜSTAKİL TÜRK SOSYALİST PARTİSİ - 1948, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Muharrir Arif Oruç, Nedim Celal Çelebi, Nureddin Kırlı, İbrahim Vefik Belendir

  MÜSTAKİL TÜRK SOSYALİST PARTİSİ - 1948, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Muharrir Arif Oruç, Nedim Celal Çelebi, Nureddin Kırlı, İbrahim Vefik Belendir

 116. TOPRAK, EMLAK VE SERBEST TEŞEBBÜS PARTİSİ - 1949, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Süreyya İlmen Paşa, Asaf İlbay, Dr.Ruşeni Barkın, Zühtü Bilimer, Sabri Sonar, Osman Nuri Gürler, Asım Günç

  TOPRAK, EMLAK VE SERBEST TEŞEBBÜS PARTİSİ - 1949, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Süreyya İlmen Paşa, Asaf İlbay, Dr.Ruşeni Barkın, Zühtü Bilimer, Sabri Sonar, Osman Nuri Gürler, Asım Günç

 117. MÜSTAKİLLER BİRLİĞİ - 1950, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: İsmail Hami Danişment, Hazım Dağlı, Fuat Demiroğlu, Akif Erdemgil, Hüsnü Emir Erkilet

  MÜSTAKİLLER BİRLİĞİ - 1950, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: İsmail Hami Danişment, Hazım Dağlı, Fuat Demiroğlu, Akif Erdemgil, Hüsnü Emir Erkilet

 118. ÇALIŞMA PARTİSİ - 1950, Ankara - Kurucu ve Yöneticiler: Av.Cevat Mimaroğlu, Ömer Fahri Ünsal, Bedrettin Örtensoy, Mehmet Emin Özdemir

  ÇALIŞMA PARTİSİ - 1950, Ankara - Kurucu ve Yöneticiler: Av.Cevat Mimaroğlu, Ömer Fahri Ünsal, Bedrettin Örtensoy, Mehmet Emin Özdemir

 119. LİBERAL KÖYLÜ PARTİSİ - 1950, İstanbul - Kurucular: Ruhan Abdüssemat, Prof.Dr.Lütfi Aksu, Abdülkadir Can, Asım Çetinalp, Akif Erdemgil

  LİBERAL KÖYLÜ PARTİSİ - 1950, İstanbul - Kurucular: Ruhan Abdüssemat, Prof.Dr.Lütfi Aksu, Abdülkadir Can, Asım Çetinalp, Akif Erdemgil

 120. DEMOKRAT İŞÇİ PARTİSİ - 1950, İstanbul - Kurucular: Av.Dr.Orhan Asal, Üzeyir Kuran, Nizamettin Yalçınyuva, Rıza Durak, Yusuf Arslan, Mehmet Dizman

  DEMOKRAT İŞÇİ PARTİSİ - 1950, İstanbul - Kurucular: Av.Dr.Orhan Asal, Üzeyir Kuran, Nizamettin Yalçınyuva, Rıza Durak, Yusuf Arslan, Mehmet Dizman

 121. BAĞIMSIZLAR SİYASİ DERNEĞİ - 1950, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Op.Dr.Cafer Tayyar Kankat, Vecdi Vojbanoğlu, Latif Dinçbaş,

  BAĞIMSIZLAR SİYASİ DERNEĞİ - 1950, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Op.Dr.Cafer Tayyar Kankat, Vecdi Vojbanoğlu, Latif Dinçbaş,

 122. İSLAM DEMOKRAT PARTİSİ - 1951, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Cevat Rıfat Atilhan, Zühtü Bilimer, Kerim İnan, Hakkı Sadık Azarlı, Hamit Tekinsoy

  İSLAM DEMOKRAT PARTİSİ - 1951, İstanbul - Kurucu ve Yöneticiler: Cevat Rıfat Atilhan, Zühtü Bilimer, Kerim İnan, Hakkı Sadık Azarlı, Hamit Tekinsoy

 123. TÜRKİYE KÖYLÜ PARTİSİ - 1952, Ankara, 1958?de CMP ile birleşti - Kurucu ve Yöneticiler: Ord.Prof.Ethem Menemencioğlu, Prof.Remzi Oğuz Arık, Tahsin Demiral

  TÜRKİYE KÖYLÜ PARTİSİ - 1952, Ankara, 1958?de CMP ile birleşti - Kurucu ve Yöneticiler: Ord.Prof.Ethem Menemencioğlu, Prof.Remzi Oğuz Arık, Tahsin Demiral

 124. HÜRRİYET PARTİSİ - 1955, Ankara, 1958?de kendisini fesh etti - Kurucu ve Yöneticiler: Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Prof.Turan Güneş, İbrahim Öktem,

  HÜRRİYET PARTİSİ - 1955, Ankara, 1958?de kendisini fesh etti - Kurucu ve Yöneticiler: Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu, Prof.Turan Güneş, İbrahim Öktem,

 125. CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ - 1954, Ankara, 1958?de CKMP oldu - Genel Başkan: Osman Bölükbaşı

  CUMHURİYETÇİ MİLLET PARTİSİ - 1954, Ankara, 1958?de CKMP oldu - Genel Başkan: Osman Bölükbaşı

 126. VATAN PARTİSİ - 1954, İstanbul - Genel Başkan: Hikmet Kıvılcımlı

  VATAN PARTİSİ - 1954, İstanbul - Genel Başkan: Hikmet Kıvılcımlı

 127. CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PARTİSİ (CKMP) - 16 Ekim 1958 ? 9 Şubat 1969 - Genel Başkanı Osman Bölükbaşı

  CUMHURİYETÇİ KÖYLÜ MİLLET PARTİSİ (CKMP) - 16 Ekim 1958 ? 9 Şubat 1969 - Genel Başkanı Osman Bölükbaşı

 128. MEMLEKETÇİ SERBEST PARTİ - 1961, Ankara -1963?te inhisar etti - Kurucular: Esat Çağa, Enver Adakan

  MEMLEKETÇİ SERBEST PARTİ - 1961, Ankara -1963?te inhisar etti - Kurucular: Esat Çağa, Enver Adakan

 129. MEMLEKETÇİ CUMHURİYET PARTİSİ - 1961, Ankara

  MEMLEKETÇİ CUMHURİYET PARTİSİ - 1961, Ankara

 130. CUMHURİYETÇİ MESLEKİ ISLAHAT PARTİSİ - 1961, Ankara

  CUMHURİYETÇİ MESLEKİ ISLAHAT PARTİSİ - 1961, Ankara

 131. ÇALIŞMA PARTİSİ - 1961, Ankara

  ÇALIŞMA PARTİSİ - 1961, Ankara

 132. MUTEDİL LİBERAL PARTİ -1961

  MUTEDİL LİBERAL PARTİ -1961

 133. DÜSTUR PARTİSİ - 1961

  DÜSTUR PARTİSİ - 1961

 134. ADALET PARTİSİ (AP) - 1961, Ankara - Yöneticiler: Genel Başkanlar: Ragıp Gümüşpala, Saadettin Bilgiç (vekil), Süleyman Demirel

  ADALET PARTİSİ (AP) - 1961, Ankara - Yöneticiler: Genel Başkanlar: Ragıp Gümüşpala, Saadettin Bilgiç (vekil), Süleyman Demirel

 135. YENİ TÜRKİYE PARTİSİ - 1961, Ankara - Kurucular: Ekrem Alican (Genel Başkan), Prof.Cahit Talas, Prof.Aydın Yalçın, Hikmet Belbez, İrfan Aksu, Raif Aybar, Hasan Kangal, Sırrı Öktem, Dr.Esat Eğilmez

  YENİ TÜRKİYE PARTİSİ - 1961, Ankara - Kurucular: Ekrem Alican (Genel Başkan), Prof.Cahit Talas, Prof.Aydın Yalçın, Hikmet Belbez, İrfan Aksu, Raif Aybar, Hasan Kangal, Sırrı Öktem, Dr.Esat Eğilmez

 136. TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ (TİP) - 13.02.1961 - Kurucular: Avni Erakalın (Genel Başkan), İbrahim Güzelce, Şaban Yıldız (sonra Genel Başkan), Kemal Nebioğlu, Rıza Kaus, Kemal Türkler

  TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ (TİP) - 13.02.1961 - Kurucular: Avni Erakalın (Genel Başkan), İbrahim Güzelce, Şaban Yıldız (sonra Genel Başkan), Kemal Nebioğlu, Rıza Kaus, Kemal Türkler

 137. SOSYAL DEMOKRAT PARTİ - 1961, Ankara -1963 - Genel Başkan: Alaattin Tiritoğlu, Sıtkı Ulay - Genel Sekreter: Minnetullah Haydaroğlu

  SOSYAL DEMOKRAT PARTİ - 1961, Ankara -1963 - Genel Başkan: Alaattin Tiritoğlu, Sıtkı Ulay - Genel Sekreter: Minnetullah Haydaroğlu

 138. MİLLET PARTİSİ - 1962, Ankara - Genel Başkan: Osman Bölükbaşı

  MİLLET PARTİSİ - 1962, Ankara - Genel Başkan: Osman Bölükbaşı

 139. DEMOKRAT PARTİ - 1962, Ankara -1964 - Genel Başkan: Fuat Köprülü

  DEMOKRAT PARTİ - 1962, Ankara -1964 - Genel Başkan: Fuat Köprülü

 140. BİRLİK PARTİSİ -TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ - 1966, Ankara - Genel Başkan: Hüseyin Balan, 1966-1969, Mustafa Timisi (1969-1980)

  BİRLİK PARTİSİ -TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ - 1966, Ankara - Genel Başkan: Hüseyin Balan, 1966-1969, Mustafa Timisi (1969-1980)

 141. GÜVEN PARTİSİ - 12.5.1967, Ankara - 17.1.1971?de ad değiştirdi, Milli Güven Partisi oldu. - Kurucu ve Yöneticiler: Turhan Feyzioğlu (Genel Başkan), Orhan Öztrak, Ferit Melen

  GÜVEN PARTİSİ - 12.5.1967, Ankara - 17.1.1971?de ad değiştirdi, Milli Güven Partisi oldu. - Kurucu ve Yöneticiler: Turhan Feyzioğlu (Genel Başkan), Orhan Öztrak, Ferit Melen

 142. MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) - 9 Şubat 1969 - Genel Başkanı Osman Bölükbaşı

  MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) - 9 Şubat 1969 - Genel Başkanı Osman Bölükbaşı

 143. DEMOKRATİK PARTİ - 1970, Ankara - Kurucular: Ferruh Bozbeyli (Genel Başkan), Saadettin Bilgiç, Faruk Sükan, Mehmet Turgut, Yüksel Menderes

  DEMOKRATİK PARTİ - 1970, Ankara - Kurucular: Ferruh Bozbeyli (Genel Başkan), Saadettin Bilgiç, Faruk Sükan, Mehmet Turgut, Yüksel Menderes

 144. CUMHURİYETÇİ PARTİ - 1972, Ankara - Kurucular: Kemal Satır (Genel Başkan)

  CUMHURİYETÇİ PARTİ - 1972, Ankara - Kurucular: Kemal Satır (Genel Başkan)

 145. MİLLİ SELAMET PARTİSİ - 11.10.1972 Kurucular: Süleyman Arif Emre (Genel Başkan), Hüsamettin Akmumcu, Hasan Aksay, Şener Battal, Necmettin Erbakan

  MİLLİ SELAMET PARTİSİ - 11.10.1972 Kurucular: Süleyman Arif Emre (Genel Başkan), Hüsamettin Akmumcu, Hasan Aksay, Şener Battal, Necmettin Erbakan

 146. TÜRKİYE ULUSAL KADINLAR PARTİSİ - 17.111972, İstanbul - 16.10.1981 - Genel Başkan: Mübeccel Göktuna

  TÜRKİYE ULUSAL KADINLAR PARTİSİ - 17.111972, İstanbul - 16.10.1981 - Genel Başkan: Mübeccel Göktuna

 147. CUMHURİYETÇİ GÜVEN PARTİSİ - 1973, Ankara - Genel Başkan: Turhan Feyzioğlu

  CUMHURİYETÇİ GÜVEN PARTİSİ - 1973, Ankara - Genel Başkan: Turhan Feyzioğlu

 148. TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ (TSİP) - Kuruluş tarihi: 03.01.1993 - Genel Başkan: Mehmet Sümbül

  TÜRKİYE SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ (TSİP) - Kuruluş tarihi: 03.01.1993 - Genel Başkan: Mehmet Sümbül

 149. VATAN PARTİSİ - 21.1.1975, İstanbul -16.10.1981 - Kurucular: Emine Kıvılcımlı, Ahmet Cansızoğlu, Arif Şimşek, Ayberk Çölok

  VATAN PARTİSİ - 21.1.1975, İstanbul -16.10.1981 - Kurucular: Emine Kıvılcımlı, Ahmet Cansızoğlu, Arif Şimşek, Ayberk Çölok

 150. TÜRKİYE EMEKÇİ PARTİSİ - 12.2.1975 Genel Başkan: Mihri Belli

  TÜRKİYE EMEKÇİ PARTİSİ - 12.2.1975 Genel Başkan: Mihri Belli

 151. TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ (TİP) -16.10.1981 - Genel Başkan: Behice Boran

  TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ (TİP) -16.10.1981 - Genel Başkan: Behice Boran

 152. SOSYALİST DEVRİM PARTİSİ - 30.5.1975 - Kurucu Genel Başkan: Mehmet Ali Aybar

  SOSYALİST DEVRİM PARTİSİ - 30.5.1975 - Kurucu Genel Başkan: Mehmet Ali Aybar

 153. NİZAM PARTİSİ - 14.1.1977, Ankara - Genel Başkan: Hüsamettin Akmumcu, Abdülkerim Doğru

  NİZAM PARTİSİ - 14.1.1977, Ankara - Genel Başkan: Hüsamettin Akmumcu, Abdülkerim Doğru

 154. TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ - 30.1.1978 - Genel Başkan: Doğu Perinçek

  TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ - 30.1.1978 - Genel Başkan: Doğu Perinçek

 155. SOSYALİST VATAN PARTİSİ - 28.08.1979 - Genel Başkan: M.Özler

  SOSYALİST VATAN PARTİSİ - 28.08.1979 - Genel Başkan: M.Özler

 156. CUMHURİYETÇİ MUHAFAZAKAR PARTİ - 1983, Ankara - Genel Başkan: Mehmet Pamak.

  CUMHURİYETÇİ MUHAFAZAKAR PARTİ - 1983, Ankara - Genel Başkan: Mehmet Pamak.

 157. MİLLİYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİ (MDP) - 16.5.1983 - Genel Başkan: Turgut Sunalp

  MİLLİYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİ (MDP) - 16.5.1983 - Genel Başkan: Turgut Sunalp

 158. BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ - 20.5.1983 - Kurucular: Hüsamettin Cindoruk, Vehbi Parlar, Necip Güngör Kısaparmak, Orhan Keçeli, Berkan Yaşar, Mustafa Demir.

  BÜYÜK TÜRKİYE PARTİSİ - 20.5.1983 - Kurucular: Hüsamettin Cindoruk, Vehbi Parlar, Necip Güngör Kısaparmak, Orhan Keçeli, Berkan Yaşar, Mustafa Demir.

 159. ANAVATAN PARTİSİ (ANAVATAN) - 20.5.1983, Ankara - Genel Başkan: Turgut Özal

  ANAVATAN PARTİSİ (ANAVATAN) - 20.5.1983, Ankara - Genel Başkan: Turgut Özal

 160. HALKÇI PARTİ - 25.5.1983 - Genel Başkan: Aydın Güven Gürkan

  HALKÇI PARTİ - 25.5.1983 - Genel Başkan: Aydın Güven Gürkan

 161. SOSYAL DEMOKRASİ PARTİSİ (SODEP) - 6.6.1983, Ankara - Genel Başkan: Erdal İnönü

  SOSYAL DEMOKRASİ PARTİSİ (SODEP) - 6.6.1983, Ankara - Genel Başkan: Erdal İnönü

 162. DOĞRU YOL PARTİSİ (DYP) - 23.6.1983 - Genel Başkan: Ahmet Nusret Tuna

  DOĞRU YOL PARTİSİ (DYP) - 23.6.1983 - Genel Başkan: Ahmet Nusret Tuna

 163. MUHAFAZAKAR PARTİ - 7.7.1983 - Genel Başkan: Mehmet Pamak

  MUHAFAZAKAR PARTİ - 7.7.1983 - Genel Başkan: Mehmet Pamak

 164. REFAH PARTİSİ (RP) - 19.7.1983 - Genel Başkan: Ali Türkmen,

  REFAH PARTİSİ (RP) - 19.7.1983 - Genel Başkan: Ali Türkmen,

 165. ISLAHATÇI DEMOKRASİ PARTİSİ (IDP) - 21.3.1984 - Genel Başkan: Aykut Edibali

  ISLAHATÇI DEMOKRASİ PARTİSİ (IDP) - 21.3.1984 - Genel Başkan: Aykut Edibali

 166. SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTİ (SHP) - 3.11.1985 - Genel Başkan: Erdal İnönü

  SOSYAL DEMOKRAT HALKÇI PARTİ (SHP) - 3.11.1985 - Genel Başkan: Erdal İnönü

 167. DEMOKRATİK SOL PARTİ (DSP) - 14.11.1985- - Genel Başkanı Bülent Ecevit.

  DEMOKRATİK SOL PARTİ (DSP) - 14.11.1985- - Genel Başkanı Bülent Ecevit.

 168. MİLLİYETÇİ ÇALIŞMA PARTİSİ (MÇP) - 30.11.1985

  MİLLİYETÇİ ÇALIŞMA PARTİSİ (MÇP) - 30.11.1985

 169. SOSYALİST PARTİ - 1.2.1988 - Genel Başkan: Doğu Perinçek

  SOSYALİST PARTİ - 1.2.1988 - Genel Başkan: Doğu Perinçek

 170. CUMHURİYETÇİ DEMOKRAT GENÇLİK PARTİSİ (CDGP) - 9.6.1989 - Genel Başkan: Gökhan Evliyaoğlu

  CUMHURİYETÇİ DEMOKRAT GENÇLİK PARTİSİ (CDGP) - 9.6.1989 - Genel Başkan: Gökhan Evliyaoğlu

 171. DEMOKRAT MERKEZ PARTİSİ (DMP) - 17.5.1990 - Kurucu Genel Başkanı: Bedrettin Dalan

  DEMOKRAT MERKEZ PARTİSİ (DMP) - 17.5.1990 - Kurucu Genel Başkanı: Bedrettin Dalan

 172. HALKIN EMEK PARTİSİ (HEP) - 7.6.1990 - Genel Başkan: Ahmet Türk

  HALKIN EMEK PARTİSİ (HEP) - 7.6.1990 - Genel Başkan: Ahmet Türk

 173. DİRİLİŞ PARTİSİ - 20.6.1990 - Genel Başkan: A. Sezai Karakoç

  DİRİLİŞ PARTİSİ - 20.6.1990 - Genel Başkan: A. Sezai Karakoç

 174. BÜYÜK ANADOLU PARTİSİ - 15.1.1991 - Genel Başkanı: Zeki Çeliker

  BÜYÜK ANADOLU PARTİSİ - 15.1.1991 - Genel Başkanı: Zeki Çeliker

 175. SOSYALİST BİRLİK PARTİSİ (SBP) - 15.1.1991 - Genel Başkan: Sadun Aren

  SOSYALİST BİRLİK PARTİSİ (SBP) - 15.1.1991 - Genel Başkan: Sadun Aren

 176. İŞÇİ PARTİSİ (İP) - 2.3.1992 - Genel Başkan: Doğu Perinçek

  İŞÇİ PARTİSİ (İP) - 2.3.1992 - Genel Başkan: Doğu Perinçek

 177. SOSYALİST TÜRKİYE PARTİSİ - 6.11.1992 - Genel Başkan: Ali Önder Öndeş

  SOSYALİST TÜRKİYE PARTİSİ - 6.11.1992 - Genel Başkan: Ali Önder Öndeş

 178. MİLLET PARTİSİ (MP) - 23.11.1992 -Genel Başkan: Aykut Edibali

  MİLLET PARTİSİ (MP) - 23.11.1992 -Genel Başkan: Aykut Edibali

 179. GENÇ PARTİ - 10 Temmuz 2002 - Genel Başkan: Cem Uzan.

  GENÇ PARTİ - 10 Temmuz 2002 - Genel Başkan: Cem Uzan.

 180. BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) - 29.1.1993 - Genel Başkan: Muhsin Yazıcıoğlu

  BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ (BBP) - 29.1.1993 - Genel Başkan: Muhsin Yazıcıoğlu

 181. DEMOKRASİ PARTİSİ (DEP) - 7.5.1993 - Genel Başkan: Hatip Dicle

  DEMOKRASİ PARTİSİ (DEP) - 7.5.1993 - Genel Başkan: Hatip Dicle

 182. BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ (BDP) - 21.5.1993 - Genel Başkan: Aydın Menderes

  BÜYÜK DEĞİŞİM PARTİSİ (BDP) - 21.5.1993 - Genel Başkan: Aydın Menderes

 183. YENİ PARTİ (YP) - 7.10.1993 - Genel Başkan: Yusuf Bozkurt Özal

  YENİ PARTİ (YP) - 7.10.1993 - Genel Başkan: Yusuf Bozkurt Özal

 184. ANAYOL PARTİSİ - 5.5.1994 - Genel Başkanı: Gürcan Başer

  ANAYOL PARTİSİ - 5.5.1994 - Genel Başkanı: Gürcan Başer

 185. HALKIN DEMOKRASİ PARTİSİ (HADEP) - 11.5.1994 - Genel Başkanı Murat Bozlak

  HALKIN DEMOKRASİ PARTİSİ (HADEP) - 11.5.1994 - Genel Başkanı Murat Bozlak

 186. LİBERAL DEMOKRAT PARTİ (LDP) - 26.7.1994 - Genel Başkanı Besim Tibuk

  LİBERAL DEMOKRAT PARTİ (LDP) - 26.7.1994 - Genel Başkanı Besim Tibuk

 187. YENİ DEMOKRASİ HAREKETİ - 22.12.1994 - Kurucu Genel Başkanı: Cem Boyner

  YENİ DEMOKRASİ HAREKETİ - 22.12.1994 - Kurucu Genel Başkanı: Cem Boyner

 188. DEVRİMCİ SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ - 25.04.1997 - Genel Başkan: Şevket Doğan Tarkan

  DEVRİMCİ SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ - 25.04.1997 - Genel Başkan: Şevket Doğan Tarkan

 189. ÖZGÜRLÜK ve DAYANIŞMA PARTİSİ (ÖDP) - 22.1.1996 - Genel Başkanı Ufuk Uras

  ÖZGÜRLÜK ve DAYANIŞMA PARTİSİ (ÖDP) - 22.1.1996 - Genel Başkanı Ufuk Uras

 190. DEMOKRASİ ve BARIŞ PARTİSİ - 11.3.1996 - Genel Başkan: Yılmaz Çamlıbel

  DEMOKRASİ ve BARIŞ PARTİSİ - 11.3.1996 - Genel Başkan: Yılmaz Çamlıbel

 191. EMEK PARTİSİ - 27.3.1996 - Genel Başkan: Levent Tüzel

  EMEK PARTİSİ - 27.3.1996 - Genel Başkan: Levent Tüzel

 192. EMEĞİN PARTİSİ (EMEP) - 26.11.1996 - Genel Başkan: Levent Tüzel

  EMEĞİN PARTİSİ (EMEP) - 26.11.1996 - Genel Başkan: Levent Tüzel

 193. BARIŞ PARTİSİ - 11.12.1996 - Genel Başkan Ali Haydar Veziroğlu

  BARIŞ PARTİSİ - 11.12.1996 - Genel Başkan Ali Haydar Veziroğlu

 194. DEMOKRAT TÜRKİYE PARTİSİ (DTP) - 7.1.1997 - Genel Başkan: Yaşar Okuyan

  DEMOKRAT TÜRKİYE PARTİSİ (DTP) - 7.1.1997 - Genel Başkan: Yaşar Okuyan

 195. FAZİLET PARTİSİ (FP) - 17.12.1997 - Genel Başkan: Recai Kutan

  FAZİLET PARTİSİ (FP) - 17.12.1997 - Genel Başkan: Recai Kutan

 196. DEMOKRATİK HALK PARTİSİ (DEHAP) - 8.8.1998 - Genel Başkan: Tuncer Bakırhan

  DEMOKRATİK HALK PARTİSİ (DEHAP) - 8.8.1998 - Genel Başkan: Tuncer Bakırhan

 197. ULUSAL BİRLİK PARTİSİ (UBP) - 24.10.1998 - Genel Başkan: Fehmi Kural

  ULUSAL BİRLİK PARTİSİ (UBP) - 24.10.1998 - Genel Başkan: Fehmi Kural

 198. DEMOKRAT HALK PARTİSİ (DHP) - Kurucu Genel Başkan: Mahmut İhsan Özgen

  DEMOKRAT HALK PARTİSİ (DHP) - Kurucu Genel Başkan: Mahmut İhsan Özgen

 199. SOSYALİST DEMOKRASİ PARTİSİ (SDP) - Genel Başkan: Filiz Koçali

  SOSYALİST DEMOKRASİ PARTİSİ (SDP) - Genel Başkan: Filiz Koçali

 200. SAADET PARTİSİ - 20.07.2001 - Genel Başkan: Recai Kutan

  SAADET PARTİSİ - 20.07.2001 - Genel Başkan: Recai Kutan

 201. ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) - 14.08.2001 - Genel Başkan: Recep Tayyip Erdoğan

  ADALET VE KALKINMA PARTİSİ (AK PARTİ) - 14.08.2001 - Genel Başkan: Recep Tayyip Erdoğan

 202. LİDER TÜRKİYE PARTİSİ (LTP) - 03.09.2001 - Genel Başkan: Mustafa Özman

  LİDER TÜRKİYE PARTİSİ (LTP) - 03.09.2001 - Genel Başkan: Mustafa Özman

 203. BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ (BTP) - 25 Eylül 2001 - Genel Başkan: Prof. Dr. Haydar Baş

  BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ (BTP) - 25 Eylül 2001 - Genel Başkan: Prof. Dr. Haydar Baş

 204. TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (TKP) - 11 Kasım 2001 - Genel Başkan: Aydemir Güler

  TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ (TKP) - 11 Kasım 2001 - Genel Başkan: Aydemir Güler

 205. TOPLUMCU DEMOKRATİK PARTİ (TDP) - 28 Ocak 2002 - Genel Başkan: Sema Pişkinsüt

  TOPLUMCU DEMOKRATİK PARTİ (TDP) - 28 Ocak 2002 - Genel Başkan: Sema Pişkinsüt

 206. HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ (HAK-PAR) - 11 Şubat 2002 - Genel Başkan: Abdülmelik Fırat

  HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ (HAK-PAR) - 11 Şubat 2002 - Genel Başkan: Abdülmelik Fırat

 207. YURT PARTİSİ (YP) - 14 Mart 2002 - Genel Başkan: Saadettin Tantan

  YURT PARTİSİ (YP) - 14 Mart 2002 - Genel Başkan: Saadettin Tantan

 208. SOSYALDEMOKRAT HALK PARTİSİ (SHP) - 24 Mayıs 2002 - Genel Başkan: Murat Karayalçın

  SOSYALDEMOKRAT HALK PARTİSİ (SHP) - 24 Mayıs 2002 - Genel Başkan: Murat Karayalçın

 209. DEMOKRATİK TOPLUM PARTİSİ (DTP) - 9 Kasım 2005 - Genel Başkan: Ahmet Türk.

  DEMOKRATİK TOPLUM PARTİSİ (DTP) - 9 Kasım 2005 - Genel Başkan: Ahmet Türk.

 210. YENİ TÜRKİYE PARTİSİ (YTP) - 22 Temmuz 2002 - Genel Başkan: İsmail Cem

  YENİ TÜRKİYE PARTİSİ (YTP) - 22 Temmuz 2002 - Genel Başkan: İsmail Cem

 211. BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ (BCP) - 24 Temmuz 2002 - Genel Başkan: Sina Akşin

  BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ (BCP) - 24 Temmuz 2002 - Genel Başkan: Sina Akşin

 212. ÖZGÜR TOPLUM PARTİSİ - 6 Haziran 2003 - Genel Başkan: Ahmet Turan Demir

  ÖZGÜR TOPLUM PARTİSİ - 6 Haziran 2003 - Genel Başkan: Ahmet Turan Demir

 213. TÜRKİYE PARTİSİ - 23 Şubat 2004 - Kurucu Genel Başkan: Tekin Enerem

  TÜRKİYE PARTİSİ - 23 Şubat 2004 - Kurucu Genel Başkan: Tekin Enerem

 214. HALKIN YÜKSELİŞİ PARTİSİ (HYP) - Genel Başkan: Yaşar Nuri Öztürk

  HALKIN YÜKSELİŞİ PARTİSİ (HYP) - Genel Başkan: Yaşar Nuri Öztürk

 215. HÜRRİYET VE DEĞİŞİM PARTİSİ (HÜR PARTİ) - Genel Başkan: Yaşar Okuyan

  HÜRRİYET VE DEĞİŞİM PARTİSİ (HÜR PARTİ) - Genel Başkan: Yaşar Okuyan

 216. MÜDAFAA-İ HUKUK HAREKETİ PARTİSİ - Genel Başkan: Kadir Kartal

  MÜDAFAA-İ HUKUK HAREKETİ PARTİSİ - Genel Başkan: Kadir Kartal

 217. VATANSEVERLER PARTİSİ (VP) - Kuruluş tarihi: 5 mart 2007 - Genel Başkan: Mehmet Refik Yücel

  VATANSEVERLER PARTİSİ (VP) - Kuruluş tarihi: 5 mart 2007 - Genel Başkan: Mehmet Refik Yücel

 218. YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ - 18 Nisan 2007

  YÜCE DİRİLİŞ PARTİSİ - 18 Nisan 2007